Oktobro 2022

Nova afiŝo de Esperanto Societo Rijeka

Esperanto Societo Rijeka produktis novan grandan afiŝon (80 x 60 cm) por varbi novajn kursanojn en mezlernejoj de Rijeka kaj Sušak. La aŭtoro estas dazajnisto Dorian Mataija.

Ĉu ni kongresu en Đurđevac?

En oktobro 2021 Kroata Esperanto-Ligo anoncis konkurson por trovi organizantojn kaj tiamaniere daŭrigi la tradicion de la kongresoj de kroatiaj esperantistoj. Kiel konate, la lastan, 10-an kongreson organizis Dokumenta Esperanto-Centro el Đurđevac en 2012 en Koprivnica. Ĉar ĝis nun neniu societo anoncis sian pretecon organizi la 11-an kongreson, Dokumenta Esperanto-Centro (DEC) deklaris sian principan konsenton …

Ĉu ni kongresu en Đurđevac? Read More »

“Esperantistoj de Bjelovar al sia urbo” okazis la dekan fojon

La Tagon de Urbo Bjelovar kaj Tagon de bjelovaraj defendantoj ankaŭ ĉi-jare  Bjelovara esperantista societo uzis por prepari jam la dekan fojon por siaj samurbanoj kelkajn interesajn kulturajn eventojn enkadre de la renkontiĝo Esperantistoj de Bjelovar al sia urbo. Iliajn klopodojn, same kiel dum la pasintaj jaroj, subtenis Urbo Bjelovar kiel aŭspicianto, kaj Departemento Bjelovar-Bilogora …

“Esperantistoj de Bjelovar al sia urbo” okazis la dekan fojon Read More »

Nekrologo: Marija Horvatić Kapelac (1955-2022)

Ŝi naskiĝis la 27-an de aŭgusto 1955 en Siščani (apud Čazma). Diplomita ekonomikisto. Ŝi diplomiĝis en la Ekonomia fakultato de Zagrebo, kaj laboris kiel profesoro en la Ekonomia mezlernejo en Bjelovar. Verkis sep ekonomiajn kaj librotenajn lernolibrojn por mezlernejanoj. Esperantistino ekde 1970. Dum sia studado ŝi estis membro de la Pedagogia sekcio de Studenta Esperanto-Klubo …

Nekrologo: Marija Horvatić Kapelac (1955-2022) Read More »

Nekrologo: Berislav Rubčić (1950-2022)

Berislav Rubčić naskiĝis la 4-an de februaro 1950 en Đakovo. Li frekventis gimnazion en Bjelovar kaj diplomiĝis en la Elektroteknika fakultato de Zagrebo en 1973. Elstara bjelovara artfotisto, gajninto de la prestiĝa foto-premio Tošo Dabac en 2001. Membro de Foto-kino klubo Bjelovar (poste Iris), ĝia prezidanto ekde 1975. Membro de la Plenumkomitato de Foto-asocio de …

Nekrologo: Berislav Rubčić (1950-2022) Read More »

Nova libro en Esperanto el Kroatio: “Mor” de Đuro Sudeta

Lirika poeto Đuro Sudeta (1903-1927) nun legeblas en la eleganta Esperanto de la tradukistino kaj la veterana esperantistino Zora Heide. Sudeta naskiĝis en Stara Ploščica ĉe Bjelovar kaj jam kiel lernejano malsaniĝis pro ftizo kiu malhelpis la literaturan evoluon de la tre talenta vilaĝa junulo. Lia frato Mato simile al Max Brod, amiko de la …

Nova libro en Esperanto el Kroatio: “Mor” de Đuro Sudeta Read More »

Skip to content