Junio 2022

Preparoj por memorigado de la 110-a jubileo de eldono de la libro “Konfeso” de Antonija Jozičić en Hrvatska Kostajnica

Kadre de la preparoj por memorigado de la 110-a jubileo de eldono de la libro “Konfeso” de Antonija Jozičić, elstara instruistino kaj esperantistino, en tiama Kostajnica, vicprezidanto de KEL Vladimir Dujnić kontaktis kaj informis pri la jubileaj intencoj kaj planoj la direktorinon de la Elementa lernejo de Davorin Trstenjak en Hrvatska Kostajnica (la lernejo estas …

Preparoj por memorigado de la 110-a jubileo de eldono de la libro “Konfeso” de Antonija Jozičić en Hrvatska Kostajnica Read More »

Novaj dujaraj magistraj studoj pri interlingvistiko en Poznano

Adam Mickiewicz Universitato invitas novajn studentojn! Jam de 1998 Adam Mickiewicz Universitato (AMU), en Poznano, Pollando, havas internaciajn postdiplomajn interlingvistikajn studojn. Post la 23a generacio de tiu ĉi studoj kiu komencis en 2021 kaj daŭros is 2024, oni lanĉas novajn dujarajn magistrajn studojn por internacia studentaro pri interlingvistiko enkadre de la fako Lingvistiko kaj Informmastrumado (en la …

Novaj dujaraj magistraj studoj pri interlingvistiko en Poznano Read More »

Vivjubileo de Damir Mikuličić

La 8an de junio 2022 finiĝis la serio de printempaj programoj en Esperanto-Societo “Tibor Sekelj”. En la fokuso estis Damir Mikuličić okaze de sia 80-jara vivjubileo. Pri lia Esperanta vivovojo intervjuis lin Judita Rey Hudeček.  Mikulčić aparte akcentis sian ĉeeston en Primošten en decembro 1960, kiam Gabro Divjanović kiel gvidanto de la zagreba Astronomiejo interkonsentis …

Vivjubileo de Damir Mikuličić Read More »

Vizito de Vesna Staničić-Burchards

Kroata esperantistino Vesna Staničić-Burchards, vivanta en Hamburgo, vizitis Kroatan Esperanto-Ligon la 3an de majo 2022 kaj renkontiĝis kun pluraj kroataj esperantistoj kun kiuj ŝi iam aktivis en Studenta Esperanto-Klubo. Vesna estis unu el la sponzoroj de la reparado de la fumtuboj en Vodnikova 9 post la tertremo en 2020. Fotis: Krunoslav Tišljar

Skip to content