“Esperantistoj de Bjelovar al sia urbo” okazis la dekan fojon

La Tagon de Urbo Bjelovar kaj Tagon de bjelovaraj defendantoj ankaŭ ĉi-jare  Bjelovara esperantista societo uzis por prepari jam la dekan fojon por siaj samurbanoj kelkajn interesajn kulturajn eventojn enkadre de la renkontiĝo Esperantistoj de Bjelovar al sia urbo. Iliajn klopodojn, same kiel dum la pasintaj jaroj, subtenis Urbo Bjelovar kiel aŭspicianto, kaj Departemento Bjelovar-Bilogora subvenciante parton de la programo. La renkontiĝo okazis la 23-an kaj 24-an de septembro kaj startis per malfermo de foto-ekpozicio Japanio en mia koro de pola-japana esperantistino Aleksandra Watanuki el Nerima, kiu inaŭguriĝis la 23-an de septembro en Kafejo kaj dolĉaĵejo Zagorje kaj restos vizitebla ĝis la fino de oktobro.

La sabata programo (la 24-an de septembro) okazis en la Studfako de la Popola biblioteko Petar Preradović en Bjelovar, kiu ankaŭ ĉi-jare partneris en la projekto. Unue estis projekciitaj fotoj el la pasintaj renkontiĝoj, kiuj rememorigis la spektantojn pri multaj neforgeseblaj kulturaj momentoj. Por konservi ilin en la memoro, Bjelovara esperantista societo organizis ekspozicion kaj eldonis ankaŭ kroatlingvan broŝuron Desetljeće ustrajnosti i ljubavi za Bjelovar, kiun oni prezentis samtage.

La salono de la Studfako estis plenplena ankaŭ dum la promocio de la Esperanta traduko de fantasta rakonto Mor, kiun verkis la regiona verkisto Đuro Sudeta kaj Esperantigis ĝin Zora Heide. La eldonon de ĉi tiu traduko finance subtenis Departemento Bjelovar-Bilogora kaj eldonis ĝin Bjelovara esperantista societo enkadre de sia eldonplanoj pri diskonigo de regionaj verkoj (antaŭe estis eldonitaj la verkoj de Mato Lovrak, Goran Tribuson kaj Željko Sabol). Dum la promocio de Mor siajn impresojn pri la verkado de Sudeta dividis kun la publiko la diplomita bibliotekistino Lucija Miškić Barunić en la kroata, kaj profesoro Zdravko Seleš en Esperanto. Kelkajn interesajn ĉapitrojn el la verko legis Gabriela Tomić el la Bjelovara teatro en la kroata lingvo kaj esperantistino Đurđa Vučetić el Nova Rača en Esperanto. La kovrilon de la libro projektis Tina Toplak Bažulić.

Post la jam kutima komuna fotado en la urba parko okazis jarkunveno de Kroata Esperanto-Ligo en la ejo de Paroko de sankta Antonio, kaj agrable oni festis ankaŭ dum la ekskurso al Veliki Grđevac, kie oni vizitis la memorĉambron de Mato Lovrak kaj Lovrak-Centron, kaj poste tagmanĝis en la restoracio Stari mlin. Krom esperantistoj el Kroatio, partoprenis gastoj el Hungario kaj Bulgario.

Zdenka Polašek

Fotis: Sanja Forjan Pleskina

Skip to content