Topic: Zamtago 2022 (Tibor Sekelj) Time: Dec 15, 2022 07:00 PM Warsaw Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/76398680297?pwd=80o3ektpO91cjbENhElw2tM46HdIVq.1 Meeting ID: 763 9868 0297 Passcode: …

Kroata Esperanto-Ligo organizis novan kurson pri Esperanto por komencantoj. La unua leciono okazis la 26an de novembro 2022. Instruas Đivo Pulitika. La …

Reta edukado nun

Josip Pleadin prelegis en Zagrebo la 5an de novembro 2022 pri la Erasmus + projekto “Reta edukado nun”, financata de Eŭropa Unio. …

Dokumenta Esperanto-Centro (DEC), la nacia Esperanto-arkivo en Kroatio, meze de novembro 2022 finis tre gravan projekton de ciferecigo de la gazetoj „Konkordo” …

Okaze de la centa jubileo de la organizita Esperanto-laboro en Split, Ivan Špoljarec parolos pri la temo: “Tradicio de Esperanto en Kroatio …

La historio de la Esperanta movado en nuna Kroatio komenciĝis en Rijeka (eksa – Fiume), kie en la 28a de Septembro 1907a …

Esperanto Societo Rijeka produktis novan grandan afiŝon (80 x 60 cm) por varbi novajn kursanojn en mezlernejoj de Rijeka kaj Sušak. La …

En oktobro 2021 Kroata Esperanto-Ligo anoncis konkurson por trovi organizantojn kaj tiamaniere daŭrigi la tradicion de la kongresoj de kroatiaj esperantistoj. Kiel …

La Tagon de Urbo Bjelovar kaj Tagon de bjelovaraj defendantoj ankaŭ ĉi-jare  Bjelovara esperantista societo uzis por prepari jam la dekan fojon …

Ŝi naskiĝis la 27-an de aŭgusto 1955 en Siščani (apud Čazma). Diplomita ekonomikisto. Ŝi diplomiĝis en la Ekonomia fakultato de Zagrebo, kaj …

Berislav Rubčić naskiĝis la 4-an de februaro 1950 en Đakovo. Li frekventis gimnazion en Bjelovar kaj diplomiĝis en la Elektroteknika fakultato de …

Lirika poeto Đuro Sudeta (1903-1927) nun legeblas en la eleganta Esperanto de la tradukistino kaj la veterana esperantistino Zora Heide. Sudeta naskiĝis …

Esperanto-Societo “Trixini” el Hrašćina okazigis feston pri sia deka jubileo la 17an de septembro. La ĉefa gasto estis slovena verkisto Tone Partljič …

Regula jarkunveno de Kroata Esperanto-Ligo okazis la 24-an de septembro je 12:30 en Bjelovar en la ejo de la Paroko de sankta …

Bjelovara esperantista societo invitas esperantistojn partopreni la 10-an renkontiĝon „Esperantistoj de Bjelovar al sia urbo”, kiu okazos la 24-an de septembro 2022 …

La nova Estraro de Kroata Esperanto-Ligo havis la 11an de semptembro 2022 en Vodnikova sian unuan kunsidon. Dum ni parolis pri programoj …

Nijole Petraityte prelegis pri Litovio en Esperanto-Societo Tibor Sekelj la 8an de septembro. Fotis Kruno Tišljar

Esperanto-Societo „Trixini“ portas nomon laŭ la pseŭdonimo de la germana magiisto humanisto, pupisto, verkisto Hansjörg Kindler (1933-2015), kiu dum la milito en …

Projekto de Kroata Esperanto-Ligo “Protektado kaj antaŭenigo de Esperanto” estas ĉi-jare financata de Ministerio pri kulturo per 8.000,00 kunaoj. La gvidanto de …

Juna germana esperantisto Jonas Loeser, vivanta en Danlando, vizitis Zagrebon kun sia amiko Jan. Đivo Pulitika akceptis la knabojn kaj montris al …

Pri la estona Esperanto-poetino Hilda Dresen (1896-1981) temis du elsendoj en la daŭro de 30 minutoj ĉe Kroata radio. Hilda Dresen estis …

Kadre de la preparoj por memorigado de la 110-a jubileo de eldono de la libro “Konfeso” de Antonija Jozičić, elstara instruistino kaj …

Adam Mickiewicz Universitato invitas novajn studentojn! Jam de 1998 Adam Mickiewicz Universitato (AMU), en Poznano, Pollando, havas internaciajn postdiplomajn interlingvistikajn studojn. Post …

La 8an de junio 2022 finiĝis la serio de printempaj programoj en Esperanto-Societo “Tibor Sekelj”. En la fokuso estis Damir Mikuličić okaze …

Kroata esperantistino Vesna Staničić-Burchards, vivanta en Hamburgo, vizitis Kroatan Esperanto-Ligon la 3an de majo 2022 kaj renkontiĝis kun pluraj kroataj esperantistoj kun …

Dokumenta Esperanto-Centro (DEC) el Đurđevac estas tre aktiva lastatempe. Vi povas legi la novaĵojn en ilia retejo.

Elstara kroata esperantisto Vjekoslav Morankić mortis en Rijeka la 9an de junio 2022. Li naskiĝis en Beograd la 18an de januaro 1936.  …

Tempo 139

Aperis nova Tempo! TEMPO 139 (2022)

La 15an de majo 2022 okazis en Zagrebo en Vodnikova 9  la elekta jarkunveno de Kroata Esperanto-Ligo.Por la nova prezidanto estis elektita …

La prezidantino de Europa Parlamento Roberta Metsola dankis al Kroata Esperanto-Ligo pro la bondeziroj okaze de ŝia transpreno de la prezidanteco. Ŝi …

Esperanto-Societo “Trixini” en Hrašćina fariĝis 10-jara. Dum 26 jaroj Kroata Esperanto-Ligo organizas en Hrašćina kulturajn eventojn nomataj Renkontiĝoj de meteorito kaj en …

Ĉe Kroata Esperanto-Ligo en Vodnikova 9 komenciĝis la 8an de aprilo 2022 la nova Esperanto-kurso por komencantoj. La kurson iniciatis s-ro Daniel …

Rita Novak estas hungarino el Subotica (Serbio) kiu studas la hispanan lingvon en la universitato en Szeged en Hungario. Ŝi venis per …

Kroata Fervojista Esperanto-Asocio (KFEA) organizas memorpromenon al mortintaj kroataj esperantistoj kiuj en la jaro 2022 havas jubileojn de la naskiĝoj aŭ/kaj la …

Kvizo pri Esperanto

Esperanto-societo „Tibor Sekelj“ (Vodnikova 9, 10000 Zagreb, prezidanto Krunoslav Tišljar, 091 3631438; sekretariino, Darinka Sović 091 7669920) PROGRAMO EN APRILO 2022  Karaj …

Forpasis Antun Kovač(28. 5. 1946 – 2. 4. 2022.) Profunde nin kortuŝis informo, ke la 2-an de aprilo forpasis Antun Kovač, nia …

La 12an de majo finiĝos la mandato de la nuna estraro kaj la Asembleo de Kroata Esperanto-Ligo.  Komenciĝis la preparoj por la …

Esperanto en Split fariĝis centjara! Ankaŭ mi estas malgranda parto de la historio de Esperanto en Split. Mi komencis lerni Esperanton en …

Geesperantistoj – katolikoj havas kaŭzon por festi. La papo Francisko dum laregula konsilio la 4an de 3amrto 2022 proklamis Tituson Bransman sankta. …

Multlingva Eŭropo, ne nur-angla Eŭropo! Ni, subtenantoj de la plej populara reta lingvolernada propono en la platformo de la Konferenco pri la …

La jarkunveno de Kroata Fervojista Esperanta Asocio okazis  la 3an de marto 2022 en la ejoj de Kroata Esperanto-Ligo en Vodnikova 9. (KFEA devis …

Esperanto-societo „Tibor Sekelj“ (Vodnikova 9, 10000 Zagreb, prezidanto Krunoslav Tišljar, 091 3631438; sekretariino, Darinka Sović 091 7669920) PROGRAMO EN MARTO 2022 Karaj  …

La kroata parlamentano Domagoj Hajduković, la prezidanto de la Komitato por eŭropaj aferoj post kiam li akceptis delegacion de kroataj esperantistoj kaj …

S-ro Domagoj Hajduković, prezidanto de Oficejo por eŭropaj aferoj ĉe la Kroata parlamento akceptis la 3-an de februaro 2022 delegacion de Kroata …

Konferenco pri la estonteco de Eŭropo komencis en junio 2021 kaj ĝi disvoviĝas virtuale. Ĝis nun pli ol 12 000 civitanoj sendis …

Kroata Esperanto-Ligo prezentis la 12an de januaro 2022 sian novan retejon kadre de la projekto Esperanto – la diĝita prilaboro de la …

Sinjoro Szabolcs István, la prezidanto de Hungaria Esperanto-Asocio vizitis Kroatan Esperanto-Ligon dum lia restado en Zagrebo la 10an de januaro 2022. Fotis: …

Ĉe YouTube kanalo de Kroata Esperanto-Ligo oni povas trovi prelegojn de Spomenka Štimec pri la kroata literaturo en Esperanto! La prelegojn filmis …

Komence de decembro la propono por Multlingva akcelilo (kun uzo de Esperanto en bazaj lernejoj por enkonduki instruadon de fremdaj lingvoj) estis …

Unuiĝo de prelegantoj de Esperanto (UPE) kaj ĝia prezidantino preparis ekspozicion pri Esperanto en Biblioteko Staglišće. Oni povas rigardi ekspozicion Esperanto, lingvo …

Skip to content