La 15an de majo 2022 okazis en Zagrebo en Vodnikova 9  la elekta jarkunveno de Kroata Esperanto-Ligo.Por la nova prezidanto estis elektita …

La prezidantino de Europa Parlamento Roberta Metsola dankis al Kroata Esperanto-Ligo pro la bondeziroj okaze de ŝia transpreno de la prezidanteco. Ŝi …

Esperanto-Societo “Trixini” en Hrašćina fariĝis 10-jara. Dum 26 jaroj Kroata Esperanto-Ligo organizas en Hrašćina kulturajn eventojn nomataj Renkontiĝoj de meteorito kaj en …

Ĉe Kroata Esperanto-Ligo en Vodnikova 9 komenciĝis la 8an de aprilo 2022 la nova Esperanto-kurso por komencantoj. La kurson iniciatis s-ro Daniel …

Rita Novak estas hungarino el Subotica (Serbio) kiu studas la hispanan lingvon en la universitato en Szeged en Hungario. Ŝi venis per …

Kroata Fervojista Esperanto-Asocio (KFEA) organizas memorpromenon al mortintaj kroataj esperantistoj kiuj en la jaro 2022 havas jubileojn de la naskiĝoj aŭ/kaj la …

Kvizo pri Esperanto

Esperanto-societo „Tibor Sekelj“ (Vodnikova 9, 10000 Zagreb, prezidanto Krunoslav Tišljar, 091 3631438; sekretariino, Darinka Sović 091 7669920) PROGRAMO EN APRILO 2022  Karaj …

Forpasis Antun Kovač(28. 5. 1946 – 2. 4. 2022.) Profunde nin kortuŝis informo, ke la 2-an de aprilo forpasis Antun Kovač, nia …

La 12an de majo finiĝos la mandato de la nuna estraro kaj la Asembleo de Kroata Esperanto-Ligo.  Komenciĝis la preparoj por la …

Esperanto en Split fariĝis centjara! Ankaŭ mi estas malgranda parto de la historio de Esperanto en Split. Mi komencis lerni Esperanton en …

Geesperantistoj – katolikoj havas kaŭzon por festi. La papo Francisko dum laregula konsilio la 4an de 3amrto 2022 proklamis Tituson Bransman sankta. …

Multlingva Eŭropo, ne nur-angla Eŭropo! Ni, subtenantoj de la plej populara reta lingvolernada propono en la platformo de la Konferenco pri la …

La jarkunveno de Kroata Fervojista Esperanta Asocio okazis  la 3an de marto 2022 en la ejoj de Kroata Esperanto-Ligo en Vodnikova 9. (KFEA devis …

Esperanto-societo „Tibor Sekelj“ (Vodnikova 9, 10000 Zagreb, prezidanto Krunoslav Tišljar, 091 3631438; sekretariino, Darinka Sović 091 7669920) PROGRAMO EN MARTO 2022 Karaj  …

La kroata parlamentano Domagoj Hajduković, la prezidanto de la Komitato por eŭropaj aferoj post kiam li akceptis delegacion de kroataj esperantistoj kaj …

S-ro Domagoj Hajduković, prezidanto de Oficejo por eŭropaj aferoj ĉe la Kroata parlamento akceptis la 3-an de februaro 2022 delegacion de Kroata …

Konferenco pri la estonteco de Eŭropo komencis en junio 2021 kaj ĝi disvoviĝas virtuale. Ĝis nun pli ol 12 000 civitanoj sendis …

Kroata Esperanto-Ligo prezentis la 12an de januaro 2022 sian novan retejon kadre de la projekto Esperanto – la diĝita prilaboro de la …

Sinjoro Szabolcs István, la prezidanto de Hungaria Esperanto-Asocio vizitis Kroatan Esperanto-Ligon dum lia restado en Zagrebo la 10an de januaro 2022. Fotis: …

Ĉe YouTube kanalo de Kroata Esperanto-Ligo oni povas trovi prelegojn de Spomenka Štimec pri la kroata literaturo en Esperanto! La prelegojn filmis …

Komence de decembro la propono por Multlingva akcelilo (kun uzo de Esperanto en bazaj lernejoj por enkonduki instruadon de fremdaj lingvoj) estis …

Unuiĝo de prelegantoj de Esperanto (UPE) kaj ĝia prezidantino preparis ekspozicion pri Esperanto en Biblioteko Staglišće. Oni povas rigardi ekspozicion Esperanto, lingvo …