Pri la estona Esperanto-poetino Hilda Dresen (1896-1981) temis du elsendoj en la daŭro de 30 minutoj ĉe Kroata radio. Hilda Dresen estis …

Kadre de la preparoj por memorigado de la 110-a jubileo de eldono de la libro “Konfeso” de Antonija Jozičić, elstara instruistino kaj …

Adam Mickiewicz Universitato invitas novajn studentojn! Jam de 1998 Adam Mickiewicz Universitato (AMU), en Poznano, Pollando, havas internaciajn postdiplomajn interlingvistikajn studojn. Post …

La 8an de junio 2022 finiĝis la serio de printempaj programoj en Esperanto-Societo “Tibor Sekelj”. En la fokuso estis Damir Mikuličić okaze …

Kroata esperantistino Vesna Staničić-Burchards, vivanta en Hamburgo, vizitis Kroatan Esperanto-Ligon la 3an de majo 2022 kaj renkontiĝis kun pluraj kroataj esperantistoj kun …

Dokumenta Esperanto-Centro (DEC) el Đurđevac estas tre aktiva lastatempe. Vi povas legi la novaĵojn en ilia retejo.

Elstara kroata esperantisto Vjekoslav Morankić mortis en Rijeka la 9an de junio 2022. Li naskiĝis en Beograd la 18an de januaro 1936.  …

Tempo 139

Aperis nova Tempo! TEMPO 139 (2022)

La 15an de majo 2022 okazis en Zagrebo en Vodnikova 9  la elekta jarkunveno de Kroata Esperanto-Ligo.Por la nova prezidanto estis elektita …

La prezidantino de Europa Parlamento Roberta Metsola dankis al Kroata Esperanto-Ligo pro la bondeziroj okaze de ŝia transpreno de la prezidanteco. Ŝi …

Esperanto-Societo “Trixini” en Hrašćina fariĝis 10-jara. Dum 26 jaroj Kroata Esperanto-Ligo organizas en Hrašćina kulturajn eventojn nomataj Renkontiĝoj de meteorito kaj en …

Ĉe Kroata Esperanto-Ligo en Vodnikova 9 komenciĝis la 8an de aprilo 2022 la nova Esperanto-kurso por komencantoj. La kurson iniciatis s-ro Daniel …

Rita Novak estas hungarino el Subotica (Serbio) kiu studas la hispanan lingvon en la universitato en Szeged en Hungario. Ŝi venis per …

Kroata Fervojista Esperanto-Asocio (KFEA) organizas memorpromenon al mortintaj kroataj esperantistoj kiuj en la jaro 2022 havas jubileojn de la naskiĝoj aŭ/kaj la …

Kvizo pri Esperanto

Esperanto-societo „Tibor Sekelj“ (Vodnikova 9, 10000 Zagreb, prezidanto Krunoslav Tišljar, 091 3631438; sekretariino, Darinka Sović 091 7669920) PROGRAMO EN APRILO 2022  Karaj …

Forpasis Antun Kovač(28. 5. 1946 – 2. 4. 2022.) Profunde nin kortuŝis informo, ke la 2-an de aprilo forpasis Antun Kovač, nia …

La 12an de majo finiĝos la mandato de la nuna estraro kaj la Asembleo de Kroata Esperanto-Ligo.  Komenciĝis la preparoj por la …

Esperanto en Split fariĝis centjara! Ankaŭ mi estas malgranda parto de la historio de Esperanto en Split. Mi komencis lerni Esperanton en …

Geesperantistoj – katolikoj havas kaŭzon por festi. La papo Francisko dum laregula konsilio la 4an de 3amrto 2022 proklamis Tituson Bransman sankta. …

Multlingva Eŭropo, ne nur-angla Eŭropo! Ni, subtenantoj de la plej populara reta lingvolernada propono en la platformo de la Konferenco pri la …

La jarkunveno de Kroata Fervojista Esperanta Asocio okazis  la 3an de marto 2022 en la ejoj de Kroata Esperanto-Ligo en Vodnikova 9. (KFEA devis …

Esperanto-societo „Tibor Sekelj“ (Vodnikova 9, 10000 Zagreb, prezidanto Krunoslav Tišljar, 091 3631438; sekretariino, Darinka Sović 091 7669920) PROGRAMO EN MARTO 2022 Karaj  …

La kroata parlamentano Domagoj Hajduković, la prezidanto de la Komitato por eŭropaj aferoj post kiam li akceptis delegacion de kroataj esperantistoj kaj …

S-ro Domagoj Hajduković, prezidanto de Oficejo por eŭropaj aferoj ĉe la Kroata parlamento akceptis la 3-an de februaro 2022 delegacion de Kroata …

Konferenco pri la estonteco de Eŭropo komencis en junio 2021 kaj ĝi disvoviĝas virtuale. Ĝis nun pli ol 12 000 civitanoj sendis …

Kroata Esperanto-Ligo prezentis la 12an de januaro 2022 sian novan retejon kadre de la projekto Esperanto – la diĝita prilaboro de la …

Sinjoro Szabolcs István, la prezidanto de Hungaria Esperanto-Asocio vizitis Kroatan Esperanto-Ligon dum lia restado en Zagrebo la 10an de januaro 2022. Fotis: …

Ĉe YouTube kanalo de Kroata Esperanto-Ligo oni povas trovi prelegojn de Spomenka Štimec pri la kroata literaturo en Esperanto! La prelegojn filmis …

Komence de decembro la propono por Multlingva akcelilo (kun uzo de Esperanto en bazaj lernejoj por enkonduki instruadon de fremdaj lingvoj) estis …

Unuiĝo de prelegantoj de Esperanto (UPE) kaj ĝia prezidantino preparis ekspozicion pri Esperanto en Biblioteko Staglišće. Oni povas rigardi ekspozicion Esperanto, lingvo …