Kadre de la Monatoj de vivanta heredaĵo de UNESCO, kiam en la fokuso estas la nemateria heredaĵo, en Zagrebo okazis la promenado …

Surbaze de la Interkonsento pri partnera kunlaboro inter Hungara Esperanto-Asocio (HEA) kaj Kroata Esperanto-Ligo (KEL) la 23-an de septembro 2023 en Jabučeta …

Ekskurso okazos la 14an de oktobro 2023 memore al Antonija Jozičić. INFORMOJ

Kroata Esperanto-Ligo invitas vin al la promenado al la famaj lokoj el la Esperanta historio en Zagrebo.La renkontiĝo okazos dimanĉon la 1an …

Dum la 56a ILEI-KONGRESO kiu okazis inter la 5a kaj 12a aŭgusto 2023, en Linjano Orsabla, Italio, unu el la programeroj estis …

Kadre de la programo “La vivanta heredaĵo” kiu sub la egido de Ministerio pri kulturo okazas en Kroatio dum septembro kaj oktobro …

La estraro de Kroata Esperanto-Ligo kunsidis la 9an de septembro 2023. Oni traktis la partoprenon en Bjelovar la 23an de septembro okaze …

Kroata Esperanto-Ligo kunlabore kun Esperanto-Societo „Tibor Sekelj“ Zagreb invitas al programo en septembro 2023 Esperanto estas protektita nemateria kultura heredaĵo en Kroatio …

Ministerio pri kulturo de Respubliko Kroatio invitis Kroatan Esperanto-Ligon partopreni en la ĉi-jara festo de nemateria kultura heredaĵo dum septembro kaj oktobro. …

Vendredo, la 1-an de septembro 2023 18h00 − Malfermo de pentraĵekspozicio „Tempospuroj” de la bulgara pentristino kaj esperantistino Maja Gorova (Urba muzeo …

La ronda tablo „Situacio kaj perspektivoj de Esperanto en Kroatio” okazis dum la 11-a Kongreso de kroataj esperantistoj. Partoprenis ĉiuj membroj de …

Lignano Orosabla (Lignano Sabbiadoro) estis la loko de du jaraj konferencoj: 56a Kongreso de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj – ILEI kaj …

Ekde la jaro 1905 kiam en Francio (Boulogne-sur-Mer) okazis la unua Universala Kongreso de tiamaj esperantistoj, Universala Esperanto -Asocio ĉiujare organizas en …

Antaŭ ol fini sian julian restadon en Kroatio per la vizito al  Dubrovnik kaj daŭrigi al Italio, la grupo de koreanoj, gvidita …

Survoje al Universala Kongreso de Esperanto en Torino japana esperantistino Kikuŝima Kazuko Krizantemo haltis en Zagrebo la 27an kaj 28an de julio …

Du koreaj esperantistinoj kun siaj familianoj vizitis kaj tranoktis en la apartamento Espera de Kroata Esperanto-Ligo kune kun siaj familianoj. Por la …

Okaze de la 11a Kongreso de kroataj esperantistoj en Đurđevac grava kroata verkisto Miljenko Jergović (n. 1966 en Sarajevo, Bosnio kaj Hercegovino) …

De la 30-a de junio ĝis la 2-a de julio ĉirkaŭ cent esperantistoj kongresis en Đurđevac. Ĝi estis la 11-a kongreso en …

El Koreio alvenis kvar librojn lastatempe eldonitaj en la korea lingvo kaj tradukita el Esperanto. La prizorganto de la verkoj kaj tradukinto …

Đurđevac, 30.06 – 02.07.2023. Vendredo, la 30-an de junio 2023. 09:00-13:00 − Kongresa akceptejo en la Ĉasista domo. 09:00-13:00 − Alveno de …

Narodna Knjižnica Hercegovačko-neretvanske županije en Mostar kaj ties galerio, kiu portas la nomon de la reĝino Katarina Kosača, gastigis la esperantlingvan verkistinon …

Konata slovena verkisto kaj tradukisto, esperantisto Vinko Ošlak slovenigis la verkon de Spomenka Štimec  “Ombro sur interna pejzaĝo” kaj publikigis ĝin ĉe …

Poste 25 jaroj de Internaciaj postdiplomaj interlingvistikaj studoj, en la studjaro 2022/23 startis la unuan fojon la 2-jaraj magistraj studoj pri interlingvistiko …

Post 25 jaroj de Internaciaj postdiplomaj interlingvistikaj studoj, en la studjaro 2022/23 startis la unuan fojon la 2-jaraj magistraj studoj pri interlingvistiko …

“Senca nad pokrajino duše” estas la slovena titolo de la romano “Ombro sur interna pejzaĝo” verkita de Spomenka Štimec en Esperanto en …

Literatura renkontiĝo en Hrašćina Sabaton la 27an de majo 2023 okazis literatura programo de la branĉo el Zagorje de Asocio de kroataj …

Unuiĝo de prelegantoj de Esperanto (UPE) el Zagrebo, kunlabore kun Dokumenta Esperanto-Centro (DEC) el Đurđevac, invitas ĉiujn interesiĝantajn esperantistoj al prelego titolita …

Judita Rey Hudeček organizis TV-filmadon pri Esperanto en la ejoj de Kroata Esperanto-Ligo vendredon la 28an de aprilo 2023. Pri Esperanto parolis …

Kroata Esperanto-Ligo invitas al PROGRAMO EN MAJO 2023 VODNIKOVA 9  – 20 JAROJN KUN ESPERANTISTOJ! La festo okaze de la 20-jara datreveno …

Estrakunsido

La 7an de majo 2023 okazis la estrakunsido kiu traktis preparojn por la Jarkunveno en Đurđevac kaj la programon okaze de la …

Kvardeko da esperantistoj el la tuta Kroatio (kaj eĉ unu el Burundo kaj unu el Francio) vizitis la 18-an de aprilo Ogulin, …

Esperanto-Societo “Split” kaj Urba Biblioteko Kaštela organizis prelegojn de Josip Pleadin “Cent jaroj de esperanto en Split kaj Dalmatio (Dubrovnik, Split, Kaštela)” …

Laŭ la decido de la Estraro de Kroata Eperanto-Ligo de la 4-a de decembro 2022, la 11-a kongreso de kroataj esperantistoj okazos …

 La 12an de aprilo je la 19a horo al Vodnikova 9 venas Bart Demeyere, gasto el Belgio. Bart preparis interesan sciencan kvizon. …

En la urbeto Klanjec en Hrvatsko zagorje en la eleganta galerio de la fama kroata skulptisto Antun Augustinčić estis la 4an de …

„Etaj kroataj riveroj“ estis la titolo de la prelego de Faruk Islamović en Esperanto-Societo „Tibor Sekelj“ la 8an de marto 2023. Li …

Merkredon, la 1an de marto profesoro Nsabiyumva Eric prelegis en la ejo de KEL pri la ĝeneralaj informoj kaj strukturoj de la …

Ni invitas ĉiujn esperantistojn kaj amikojn al la prelego de Faruk Islamović “ETAJ KROATAJ RIVEROJ” merkrede, la 8an de marto 2023 je …

Francaj esperantistoj la 28an fojon organizis Mediteranean Esperanto-Semajno de la 23a de februaro ĝis la 4a de marto 2023 por cento da …

Merkredon, la 1an de marto, Nsabiyumva Eric okazigos enkondukan prelegon pri la svahila lingvo. Vi povos partopreni aŭ vive en Vodnikova 9 …

La 21an de marto 2022 en Zagrebo estis fondita Societo Poligloto, celanta nekomercan kultivadon, antaŭenigadon kaj popularigadon de fremdaj lingvoj kaj kulturoj …

Kadre de la programo de Esperanto-societo „Tibor Sekelj“ merkredon, la 8an de februaro 2023 je la 19 horo en Vodnikova 9 okazos …

La kroata verkisto Miljenko Jergović, kiu naskiĝis en Sarajevo, publikigis en sia retejo „La ponto de Eiffel“ (nomita  honore al tiel nomata …

Eric Nsabiyumva, mezlerneja instruisto pri lingvoj el Burundio, tre bona parolanto de Esperanto, prelegis pri sia vojaĝo de Burundio al Kroatio. La …

Afrika esperantisto, lingvoinstruisto Eric Nsabiyumva, vizitis Kroatan Esperanto-Ligon la 28an de decembro 2022. Li troviĝas en Kroatio ĉar li tie petis azilon …

La 15n de decembro 2022 la zagreba Etnografia muzeo gastigis esperantistojn kun la programo honore al Zamenhof-tago. La ĉi-jara programo estis dediĉita …

Esperanto-Societo „Split“ organizis la 24an de novembro 2022, en la Urba biblioteko Marko Marulić en Split, prelegon de Ivan Špoljarec (membro de …

La unua jaro de la Interlingvistikaj studoj en la  Universitato Adam Mickiewicz en Poznano (Pollando) finiĝis kaj la dua jaro komenciĝis fine de septembro …

La 1-an de oktobro 2022 Kroata Fervojista Esperanto-societo (KFEA) okazigis prelegon sub titolo „160 jarojn de alveno de la unua trajno en …

Topic: Zamtago 2022 (Tibor Sekelj) Time: Dec 15, 2022 07:00 PM Warsaw Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/76398680297?pwd=80o3ektpO91cjbENhElw2tM46HdIVq.1 Meeting ID: 763 9868 0297 Passcode: …

Kroata Esperanto-Ligo organizis novan kurson pri Esperanto por komencantoj. La unua leciono okazis la 26an de novembro 2022. Instruas Đivo Pulitika. La …

Reta edukado nun

Josip Pleadin prelegis en Zagrebo la 5an de novembro 2022 pri la Erasmus + projekto “Reta edukado nun”, financata de Eŭropa Unio. …

Dokumenta Esperanto-Centro (DEC), la nacia Esperanto-arkivo en Kroatio, meze de novembro 2022 finis tre gravan projekton de ciferecigo de la gazetoj „Konkordo” …

Okaze de la centa jubileo de la organizita Esperanto-laboro en Split, Ivan Špoljarec parolos pri la temo: “Tradicio de Esperanto en Kroatio …

La historio de la Esperanta movado en nuna Kroatio komenciĝis en Rijeka (eksa – Fiume), kie en la 28a de Septembro 1907a …

Esperanto Societo Rijeka produktis novan grandan afiŝon (80 x 60 cm) por varbi novajn kursanojn en mezlernejoj de Rijeka kaj Sušak. La …

En oktobro 2021 Kroata Esperanto-Ligo anoncis konkurson por trovi organizantojn kaj tiamaniere daŭrigi la tradicion de la kongresoj de kroatiaj esperantistoj. Kiel …

La Tagon de Urbo Bjelovar kaj Tagon de bjelovaraj defendantoj ankaŭ ĉi-jare  Bjelovara esperantista societo uzis por prepari jam la dekan fojon …

Ŝi naskiĝis la 27-an de aŭgusto 1955 en Siščani (apud Čazma). Diplomita ekonomikisto. Ŝi diplomiĝis en la Ekonomia fakultato de Zagrebo, kaj …

Berislav Rubčić naskiĝis la 4-an de februaro 1950 en Đakovo. Li frekventis gimnazion en Bjelovar kaj diplomiĝis en la Elektroteknika fakultato de …

Lirika poeto Đuro Sudeta (1903-1927) nun legeblas en la eleganta Esperanto de la tradukistino kaj la veterana esperantistino Zora Heide. Sudeta naskiĝis …

Esperanto-Societo “Trixini” el Hrašćina okazigis feston pri sia deka jubileo la 17an de septembro. La ĉefa gasto estis slovena verkisto Tone Partljič …

Regula jarkunveno de Kroata Esperanto-Ligo okazis la 24-an de septembro je 12:30 en Bjelovar en la ejo de la Paroko de sankta …

Bjelovara esperantista societo invitas esperantistojn partopreni la 10-an renkontiĝon „Esperantistoj de Bjelovar al sia urbo”, kiu okazos la 24-an de septembro 2022 …

La nova Estraro de Kroata Esperanto-Ligo havis la 11an de semptembro 2022 en Vodnikova sian unuan kunsidon. Dum ni parolis pri programoj …

Nijole Petraityte prelegis pri Litovio en Esperanto-Societo Tibor Sekelj la 8an de septembro. Fotis Kruno Tišljar

Esperanto-Societo „Trixini“ portas nomon laŭ la pseŭdonimo de la germana magiisto humanisto, pupisto, verkisto Hansjörg Kindler (1933-2015), kiu dum la milito en …

Projekto de Kroata Esperanto-Ligo “Protektado kaj antaŭenigo de Esperanto” estas ĉi-jare financata de Ministerio pri kulturo per 8.000,00 kunaoj. La gvidanto de …

Juna germana esperantisto Jonas Loeser, vivanta en Danlando, vizitis Zagrebon kun sia amiko Jan. Đivo Pulitika akceptis la knabojn kaj montris al …

Pri la estona Esperanto-poetino Hilda Dresen (1896-1981) temis du elsendoj en la daŭro de 30 minutoj ĉe Kroata radio. Hilda Dresen estis …

Kadre de la preparoj por memorigado de la 110-a jubileo de eldono de la libro “Konfeso” de Antonija Jozičić, elstara instruistino kaj …

Adam Mickiewicz Universitato invitas novajn studentojn! Jam de 1998 Adam Mickiewicz Universitato (AMU), en Poznano, Pollando, havas internaciajn postdiplomajn interlingvistikajn studojn. Post …

La 8an de junio 2022 finiĝis la serio de printempaj programoj en Esperanto-Societo “Tibor Sekelj”. En la fokuso estis Damir Mikuličić okaze …

Kroata esperantistino Vesna Staničić-Burchards, vivanta en Hamburgo, vizitis Kroatan Esperanto-Ligon la 3an de majo 2022 kaj renkontiĝis kun pluraj kroataj esperantistoj kun …

Dokumenta Esperanto-Centro (DEC) el Đurđevac estas tre aktiva lastatempe. Vi povas legi la novaĵojn en ilia retejo.

Elstara kroata esperantisto Vjekoslav Morankić mortis en Rijeka la 9an de junio 2022. Li naskiĝis en Beograd la 18an de januaro 1936.  …

Tempo 139

Aperis nova Tempo! TEMPO 139 (2022)

La 15an de majo 2022 okazis en Zagrebo en Vodnikova 9  la elekta jarkunveno de Kroata Esperanto-Ligo.Por la nova prezidanto estis elektita …

La prezidantino de Europa Parlamento Roberta Metsola dankis al Kroata Esperanto-Ligo pro la bondeziroj okaze de ŝia transpreno de la prezidanteco. Ŝi …

Esperanto-Societo “Trixini” en Hrašćina fariĝis 10-jara. Dum 26 jaroj Kroata Esperanto-Ligo organizas en Hrašćina kulturajn eventojn nomataj Renkontiĝoj de meteorito kaj en …

Ĉe Kroata Esperanto-Ligo en Vodnikova 9 komenciĝis la 8an de aprilo 2022 la nova Esperanto-kurso por komencantoj. La kurson iniciatis s-ro Daniel …

Rita Novak estas hungarino el Subotica (Serbio) kiu studas la hispanan lingvon en la universitato en Szeged en Hungario. Ŝi venis per …

Kroata Fervojista Esperanto-Asocio (KFEA) organizas memorpromenon al mortintaj kroataj esperantistoj kiuj en la jaro 2022 havas jubileojn de la naskiĝoj aŭ/kaj la …

Kvizo pri Esperanto

Esperanto-societo „Tibor Sekelj“ (Vodnikova 9, 10000 Zagreb, prezidanto Krunoslav Tišljar, 091 3631438; sekretariino, Darinka Sović 091 7669920) PROGRAMO EN APRILO 2022  Karaj …

Forpasis Antun Kovač(28. 5. 1946 – 2. 4. 2022.) Profunde nin kortuŝis informo, ke la 2-an de aprilo forpasis Antun Kovač, nia …

La 12an de majo finiĝos la mandato de la nuna estraro kaj la Asembleo de Kroata Esperanto-Ligo.  Komenciĝis la preparoj por la …

Esperanto en Split fariĝis centjara! Ankaŭ mi estas malgranda parto de la historio de Esperanto en Split. Mi komencis lerni Esperanton en …

Geesperantistoj – katolikoj havas kaŭzon por festi. La papo Francisko dum laregula konsilio la 4an de 3amrto 2022 proklamis Tituson Bransman sankta. …

Multlingva Eŭropo, ne nur-angla Eŭropo! Ni, subtenantoj de la plej populara reta lingvolernada propono en la platformo de la Konferenco pri la …

La jarkunveno de Kroata Fervojista Esperanta Asocio okazis  la 3an de marto 2022 en la ejoj de Kroata Esperanto-Ligo en Vodnikova 9. (KFEA devis …

Esperanto-societo „Tibor Sekelj“ (Vodnikova 9, 10000 Zagreb, prezidanto Krunoslav Tišljar, 091 3631438; sekretariino, Darinka Sović 091 7669920) PROGRAMO EN MARTO 2022 Karaj  …

La kroata parlamentano Domagoj Hajduković, la prezidanto de la Komitato por eŭropaj aferoj post kiam li akceptis delegacion de kroataj esperantistoj kaj …

S-ro Domagoj Hajduković, prezidanto de Oficejo por eŭropaj aferoj ĉe la Kroata parlamento akceptis la 3-an de februaro 2022 delegacion de Kroata …

Konferenco pri la estonteco de Eŭropo komencis en junio 2021 kaj ĝi disvoviĝas virtuale. Ĝis nun pli ol 12 000 civitanoj sendis …

Kroata Esperanto-Ligo prezentis la 12an de januaro 2022 sian novan retejon kadre de la projekto Esperanto – la diĝita prilaboro de la …

Sinjoro Szabolcs István, la prezidanto de Hungaria Esperanto-Asocio vizitis Kroatan Esperanto-Ligon dum lia restado en Zagrebo la 10an de januaro 2022. Fotis: …

Ĉe YouTube kanalo de Kroata Esperanto-Ligo oni povas trovi prelegojn de Spomenka Štimec pri la kroata literaturo en Esperanto! La prelegojn filmis …

Komence de decembro la propono por Multlingva akcelilo (kun uzo de Esperanto en bazaj lernejoj por enkonduki instruadon de fremdaj lingvoj) estis …

Unuiĝo de prelegantoj de Esperanto (UPE) kaj ĝia prezidantino preparis ekspozicion pri Esperanto en Biblioteko Staglišće. Oni povas rigardi ekspozicion Esperanto, lingvo …

Skip to content