Tempo

Tempo estas gazeto de Kroata Esperanto-Ligo kiu aperas preskaŭ seninterrompe ekde 1980. Tempo ĉesis aperi en printita formo en 2017. kaj ekde tiam aperas du fojojn jare en sia sona kaj reta formoj.

Sona Tempo (kiu estas produktata por blindaj kaj malbonvidaj legantoj) estas surbendigita en Biblioteko por blinduloj en Zagrebo kaj distribuata per kompaktdiskoj.

Ĉefaj redaktoroj: Ivan Špoljarec – Štef (1980. – 1989.), Josip Pleadin (1990. – mezo de 1991.), Ivan Špoljarec kaj Ljiljana Pranjić (1992), kaj post paŭzo (1993. – 1994.) sekvis Dalibor Šeatović (1995.) kaj Spomenka Štimec (1996 – nun).

Skip to content