Kiel aliĝi al Kroata Esperanto-Ligo?

Al Kroata Esperanto-Ligo vi povas aliĝi per la Esperanto – societo/klubo en kiu vi membras. Tiukaze vi pagas la kotizon al la klubo, ne al KEL. La klubo pagas por vi kolektivan membrecon al KEL, du eŭrojn por ĉiu membro.

Aŭ vi povas aliĝi kiel sendependa individua membro de Kroata Esperanto-Ligo. Tiukaze vi bonvolu peti aliĝformularon por la individua membro de KEL per kel@esperanto.hr aŭ telefone 0914617550. Studentoj/pensiuloj pagas aliĝkotizon de 5 eŭroj, la laborantaj personoj 10 eŭrojn.

Vi fariĝas individua membro de KEL kiam la estraro de KEL akceptas vian aliĝon dum sia kunsido kaj informas vin pri tio.

Skip to content