Eventa Servo

Eventa Servo – menuo por ĉiutaga tutmonda esperantumado

Kio estas Eventa Servo?

Ĝi estas reta servo kiu montras liston de diversaj esperantaj eventoj tutmonde. Iuj el tiuj eventoj
estas retaj, aliaj estas ĉeestaj. Pluraj eventoj estas hibridaj: ĉeestaj kaj retaj samtempe. Ĉiu povas
trovi tie ion interesan. Tie estas prelegoj, diservoj, ludadoj, kursoj, simplaj babiladoj…. Do, abunda
menuo por ĉiu gusto! Ĉiu povas ankaŭ aldoni iun eventon, sed por tio oni devas registriĝi.

La historio de la servo

La servon kreis brazila esperantisto Fernando Ŝajani jam en la jaro 2017 por loka uzo en lia urbo San-
Paŭlo. Kiam oni eksciis pri ĝi, oni vidis ke ĝi estas ĝuste tio kion ni bezonas. En la aprilo 2019 la
aŭtoro donacis ĝin al la UEA. La servo fariĝis tre populara post kiam komenciĝis la pandemio de la
kronviruso. Ĝi ebligas partopreni retajn eventoj kiam la ĉeestaj fariĝis malfacile organizeblaj kaj
partopreneblaj.

Esperanto fariĝis nia ĉiutaga lingvo

Multaj homoj en la tuta mondo ĉiutage rigardas la paĝon de tiu servo. Oni eĉ kreis novan vorton
„retkolibro“. Temas pri homoj kiuj ĉiutage flugas de evento al evento kiel kolibroj flugas de floro al
floro. Oni trovas multajn konatajn personojn kaj konatiĝas kun novaj. Post kiam oni rete renkontas
iun multfoje, ofte oni amikiĝas kun tiu persono kaj poste devas pripensi ĉu oni konas tiun personon
ĉeeste aŭ rete.

Kion oni bezonas por rete partopreni en la eventoj?

Plej bone oni uzu komputilon. Estas konsilinde uzi aŭskultilojn, mikrofonon kaj kameraon. Tamen,
oni povas uzi ankaŭ saĝan poštelefonon. Por poštelefono oni devas instali iujn apojn. Por komputilo
tio konsilindas, sed ne nepras. Oni povas uzi foliumilon, ekz. Chrome. El la uzataj programoj la plej
oftaj estas Zoom kaj Jitsi.

Kial la Eventa Servo gravas por ni esperantistoj?

Ĝi ebligas al ĉiu esperantumi dum la tuta jaro kaj plialtigi sian lingvonivelon. Ĝi ankaŭ kunligas nin
kun aliaj esperantistoj tutmonde. Eĉ se ni ne povas vojaĝi, ni povas esperantumi preskaŭ ĉiutage.

Do, ek tuj al: https://eventaservo.org/

Skribis: Damir Malkoč

Skip to content