Aprilo 2022

Diplomiĝi pri Tibor Sekelj en 2022

Rita Novak estas hungarino el Subotica (Serbio) kiu studas la hispanan lingvon en la universitato en Szeged en Hungario. Ŝi venis per  marta studenta interŝanĝprogramo al Zagrebo. La temo de ŝia  maja diplomlaboraĵo estas „Tibor Sekelj en la hispana literaturo“. Ŝi vizitis  la bibliotekon de Kroata Esperanto-Ligo por informiĝi pri la libroj kiujn Tibor aŭtoris. …

Diplomiĝi pri Tibor Sekelj en 2022 Read More »

Laŭ la Esperanto-vojoj de la unuaj kroataj esperantistoj Mavro Špicer kaj Danica Bedeković pl. Pobjenička

Kroata Fervojista Esperanto-Asocio (KFEA) organizas memorpromenon al mortintaj kroataj esperantistoj kiuj en la jaro 2022 havas jubileojn de la naskiĝoj aŭ/kaj la mortoj. La pioniroj de la Esperanto-movado en Kroatio Mavro Špicer havas en la jaro 2022 160 jarojn de la naskiĝo kaj Danica Bedeković 150 jarojn de la naskiĝo. Ili ambaŭ estis kunfondintoj de …

Laŭ la Esperanto-vojoj de la unuaj kroataj esperantistoj Mavro Špicer kaj Danica Bedeković pl. Pobjenička Read More »

Kvizo pri Esperanto

Esperanto-societo „Tibor Sekelj“ (Vodnikova 9, 10000 Zagreb, prezidanto Krunoslav Tišljar, 091 3631438; sekretariino, Darinka Sović 091 7669920) PROGRAMO EN APRILO 2022  Karaj geamikoj, ni invitas vin al KVIZO PRI ESPERANTO  (lingvo, historio, kulturo) Gvidas: Đivo Pulitika La kvizo okazos merkredon, la 13an de aprilo 2022 je la 19 horoen Vodnikova 9. Bonvenon!La ligilo al la Eventa …

Kvizo pri Esperanto Read More »

Memore al Antun Kovač

Forpasis Antun Kovač(28. 5. 1946 – 2. 4. 2022.) Profunde nin kortuŝis informo, ke la 2-an de aprilo forpasis Antun Kovač, nia amiko, bona kunlaboranto kaj senlaca aktivulo de Esperanto-movado inter la nevidantoj kaj en la Movado ĝenerale. Li dum jardekojestis  prezidanto de Kroata Unuiĝo de Nevidantaj Esperantistoj kaj dum tiu tempo, li faris multon …

Memore al Antun Kovač Read More »

Elektoj en Kroata Esperanto-Ligo

La 12an de majo finiĝos la mandato de la nuna estraro kaj la Asembleo de Kroata Esperanto-Ligo.  Komenciĝis la preparoj por la novaj elektoj. Sur la foto: Anto Mlinar, la prezidanto de la Komisiono pri elektoj kun la membroj Branka Sacher kaj Siniša Dvornik dum la kunsido la 14an de marto 2022. Fotis: Spomenka Štimec

Cent jaroj de Esperanto en Split kaj Dalmacio

Esperanto en Split fariĝis centjara! Ankaŭ mi estas malgranda parto de la historio de Esperanto en Split. Mi komencis lerni Esperanton en klubo „Frateco kaj unueco“ en 1977. Miaj instruistoj estis Olga Brusić kaj Vukašin Dimitrijević. Ni estis granda rondo de gejunuloj: Mira, Karla, Jagoda, Neira, Edo, Marinko, Ivan… Mia unua granda Esperanto-evento estis Internacia …

Cent jaroj de Esperanto en Split kaj Dalmacio Read More »

Skip to content