Ĉu ni kongresu en Đurđevac?

En oktobro 2021 Kroata Esperanto-Ligo anoncis konkurson por trovi organizantojn kaj tiamaniere daŭrigi la tradicion de la kongresoj de kroatiaj esperantistoj. Kiel konate, la lastan, 10-an kongreson organizis Dokumenta Esperanto-Centro el Đurđevac en 2012 en Koprivnica. Ĉar ĝis nun neniu societo anoncis sian pretecon organizi la 11-an kongreson, Dokumenta Esperanto-Centro (DEC) deklaris sian principan konsenton roli kiel organizanto. Nun DEC esploras la lokajn eblecojn, kaj antaŭ la fino de 2022 ĝi planas sendi sian oficialan proponon al Kroata Esperanto-Ligo por organizi la 11-an kongreson de kroatiaj esperantistoj en Đurđevac meze de 2023. Se ankaŭ vi subtenas tiun ideon, bonvolu tion skribe komuniki al: dec.kroatio@gmail.com

Josip Pleadin

Skip to content