KEL

La 11-a kongreso de kroataj esperantistoj

Laŭ la decido de la Estraro de Kroata Eperanto-Ligo de la 4-a de decembro 2022, la 11-a kongreso de kroataj esperantistoj okazos inter la 30-a de junio kaj 2-a de julio 2023 en Đurđevac. La organizado estas komisiita al Dokumenta Esperanto-Centro el Đurđevac, kaj la unuaj informoj kaj aliĝiloj troviĝas ĉe:  https:/novo.dec-kroatio.hr/eo/

Afrika esperantisto – azilpetanto prelegis en Esperanto-Societo “Tibor Sekelj”

Eric Nsabiyumva, mezlerneja instruisto pri lingvoj el Burundio, tre bona parolanto de Esperanto, prelegis pri sia vojaĝo de Burundio al Kroatio. La prelego okazis la 11an de januaro 2023. Dudeko da zagrebaj esperantistoj aŭskultis kadre de la programoj de Esperanto-Societo “Tibor Sekelj”. La prelegon organizis kunlabore Kroata Esperanto-Ligo kaj “Tibor Sekelj”. La publiko povis tre …

Afrika esperantisto – azilpetanto prelegis en Esperanto-Societo “Tibor Sekelj” Read More »

Afrika esperantisto vizitis Kroatan Esperanto-Ligon

Afrika esperantisto, lingvoinstruisto Eric Nsabiyumva, vizitis Kroatan Esperanto-Ligon la 28an de decembro 2022. Li troviĝas en Kroatio ĉar li tie petis azilon kaj nun atendas ke lia peto estu solvita. Li lernis Esperanton per la kirunda lernilo de la Zagreba metodo, publikigita en la jaro de lia naskiĝo 1983. Estraranoj Siniša Dvornik kaj Spomenka Štimec …

Afrika esperantisto vizitis Kroatan Esperanto-Ligon Read More »

Zamenhof-tago en Zagrebo

La 15n de decembro 2022 la zagreba Etnografia muzeo gastigis esperantistojn kun la programo honore al Zamenhof-tago. La ĉi-jara programo estis dediĉita al esploristo kaj esperantlingva verkisto Tibor Sekelj, kiu en la sepdekaj jaroj donacis al la muzeo kolekton da artefaktoj el Norda Aŭstralio kaj Nov-Gvineoj. Kelkaj el la aŭstraliaj artistoj kiuj junaĝe desegnis siajn …

Zamenhof-tago en Zagrebo Read More »

Prelego „Tradicio de Esperanto en Kroatio“ okazis en Split

Esperanto-Societo „Split“ organizis la 24an de novembro 2022, en la Urba biblioteko Marko Marulić en Split, prelegon de Ivan Špoljarec (membro de la Estraro de KEL) pri la tradicio de Esperanto en Kroatio. En la interesa kaj impresa kronologia prezanto de esperantista agado en nia lando, aparta fokuso estis donita al la imponaj atingaĵoj en …

Prelego „Tradicio de Esperanto en Kroatio“ okazis en Split Read More »

La dua jaro de Interlingvistikaj studoj

La unua jaro de la Interlingvistikaj studoj en la  Universitato Adam Mickiewicz en Poznano (Pollando) finiĝis kaj la dua jaro komenciĝis fine de septembro inter la 17a kaj la 23a de septembro 2022. La sesio komenciĝis per la ekzamenoj pri Gramatiko I kaj Morfologio, sekvis per la prelegoj de Gramatiko II (Ilona Koutny), Semantiko kaj leksiko (Michael …

La dua jaro de Interlingvistikaj studoj Read More »

La Okcidenta stacidomo kaj 160 jaroj de fervojoj en Zagreb

La 1-an de oktobro 2022 Kroata Fervojista Esperanto-societo (KFEA) okazigis prelegon sub titolo „160 jarojn de alveno de la unua trajno en Zagrebo – la fervoja linio Zidani Most – Zagreb – Sisak“. La preleganto estis d-ro Zlatko Hinšt. La prelego okazis ĉe la Okcidenta Fervojdomo. La trajno ekveturinte el stacio Sisak la 1-an de …

La Okcidenta stacidomo kaj 160 jaroj de fervojoj en Zagreb Read More »

Tago de la Esperanta kulturo / Zamenhof-tago 2022

Topic: Zamtago 2022 (Tibor Sekelj) Time: Dec 15, 2022 07:00 PM Warsaw Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/76398680297?pwd=80o3ektpO91cjbENhElw2tM46HdIVq.1 Meeting ID: 763 9868 0297 Passcode: PUa0CF

Nova kurso pri Esperanto

Kroata Esperanto-Ligo organizis novan kurson pri Esperanto por komencantoj. La unua leciono okazis la 26an de novembro 2022. Instruas Đivo Pulitika. La 3an de decembro Spomenka Štimec prelegos pri historio de Esperanto.

Reta edukado nun

Josip Pleadin prelegis en Zagrebo la 5an de novembro 2022 pri la Erasmus + projekto “Reta edukado nun”, financata de Eŭropa Unio. La prelego okazis en la sidejo de Unuiĝo de prelegantoj de Esperanto en  Radnički dol 11. La kunordiganto  de la projekto estis  Bjalistoka Esperanto-Societo, kaj la partneraj organizaĵ estis Dokumenta Esperanto-Centro el Đurđevac, …

Reta edukado nun Read More »

Skip to content