Kroataj esperantistoj en Kroata Parlamento akceptita en Fako pri la eŭropaj aferoj

S-ro Domagoj Hajduković, prezidanto de Oficejo por eŭropaj aferoj ĉe la Kroata parlamento akceptis la 3-an de februaro 2022 delegacion de Kroata Esperanto-Ligo por informiĝi pri la kroata kontribuo al Konferenco pri la estonteco de EU. La delegacio konsistis el Spomenka Štimec, prezidantino de Kroata Esperanto-Ligo , Maja Tišljar, konsilantino de Eŭropa Esperanto-Unio kaj gvidantino de la projekto “Akcelilo por multlingveco” kaj Đivo Pulitika, prezidanto de Kroata Esperanto-Junulara Asocio. Kiel membro de la delegacio partoprenis ankaŭ Szabolcs István, prezidanto de Hungara Esperanto-Asocio.

S-ro Hajduković kun granda intereso aŭskultis pri la propono de la irlanda diplomato Seán Ò Riain al la Konferenco pri la estonteco de EU. La propono traktas bezonon pligrandigi la instruadon de fremdaj lingvoj en EU. Li tre interesiĝis pri la ilaro al kiu atentigas Ò Riáin, kiu povus gvidi al pligrandigo de multlingveco en EU “Akcelilo por multlingveco”. Štimec klarigis ke temas pri la kroata projekto kiun ekde 1979 ĝis sia morto en 2021 gvidis kroata esperantisto Zlatko Tišljar el Velika Gorica. Kadre de tiu projekto estis publikigitaj multaj lernolibroj de Esperanto en 34 lingvoj dise tra la mondo. Baze de la “Akcelilo” estas la propedeutiko: lernantoj
en la unuaj lecionoj lernas la bazon de la parolata Esperanto por ricevi ideojn kiel lingvoj funkcias.

S-ro Hajduković proponis sian helpon pri informado pri la propono kaj la projekto en Kroata parlamento. Li donis plurajn utilajn konsilojn kiel Kroata Esperanto-Ligo informu ĵurnalistojn kaj lernejdirektoroj pri la projekto. Se esperantistoj akceptas li mem trovos manieron paroli antaŭ parlamentanoj pri la temo.

S-ro Sabolcs gratulis al s-ro Hajduković ĉar Kroatio protekstis la tradicion de Esperanto kiel nematerian kulturan heredaĵon de Kroatio. “Tio estas vera leciono ankaŭ por ni, hungaroj. Ĉe ni ĉ. 60-70% de la loĝantoj ne parolas fremdan lingvon kaj Esperanto povus grave mildigi la situacion, kontribuante al komunikado. Mi miras ke Kroatio ne pli profitas de tio kion ĝi protektis. Ekz. ĉu ne Zagrebo devus esti la monda ĉefurbo de Esperanto? Tio fariĝas des pli interesa kiam Universala Esperanto-Asocio en Roterdamo planas vendi la domon kie ĝi havas sian sidejon…”

S-ro Hajduković petis pli da materialoj pri la temo.

Skribis: Spomenka Štimec

Fotoj: Hrvatski sabor

Skip to content