Konferenco pri estonteco de Eŭropo – la kroata projekto “Multlingva akcelilo” la plej populara

Konferenco pri la estonteco de Eŭropo komencis en junio 2021 kaj ĝi disvoviĝas virtuale. Ĝis nun pli ol 12 000 civitanoj sendis siajn proponojn kion ili ŝatus havi en la estonteco en Eŭropo. Inter la proponoj la plej grandan subtenon ricevis kadre de la kampo Edukado, gejunuloj, sporto, la kroata projekto. Tiun projekton proponis Eŭropa Esperanto-Unio respektive ĝia prezidanto Sean O Riain. Li proponas ke EU pligrandigu la lernadon de fremdaj lingvoj.

Por tio li pledas ke oni apliku “Multlingvan akcelilon”, projekton kiun kreis Zlatko Tišljar – Pajo. La lernantoj unue lernu la elementojn de la lingvo Esperanto por ricevi ideojn kiel la lingvoj funkcias. Por tio la projekto evoluis multajn elektronikajn ilojn. La multlingva akcelilo estas bazita sur la zagreba lernilo kreita de grupo de aŭtoroj kiujn gvidis Zlatko Tišljar ekde 1978. La zagrebmetoda lernilo estis presita en kvardeko da lingvoj vaste tra la mondo.

Eŭropanoj povas voĉdoni pri la temo ĉe: The EU needs improved language learning – Education, culture, youth and sport – Conference on the Future of Europe (europa.eu)

Skip to content