Afrika esperantisto – azilpetanto prelegis en Esperanto-Societo “Tibor Sekelj”

Eric Nsabiyumva, mezlerneja instruisto pri lingvoj el Burundio, tre bona parolanto de Esperanto, prelegis pri sia vojaĝo de Burundio al Kroatio. La prelego okazis la 11an de januaro 2023. Dudeko da zagrebaj esperantistoj aŭskultis kadre de la programoj de Esperanto-Societo “Tibor Sekelj”. La prelegon organizis kunlabore Kroata Esperanto-Ligo kaj “Tibor Sekelj”.

La publiko povis tre bone informiĝi kion signifas veturi de Afriko al Eŭropo por eviti persekuton: flugo, de Addis Abeba ĝis Istambulo, poste la flugo al Beograd en Serbio, kiu senvize akceptas burundianojn. Tie komenciĝas granda peno trovi similsortanojn kiuj serĉas vojon eliri el sia malfeliĉo. Li trovis 15 burundianojn kiuj formis grupon kiu ekiris tra arbaroj kaj riveroj.  Ili piedis kvin tagoj tra arbaroj de la lando Bosnio kaj Hercegovino… ĝis la polico kaptis ilin kaj reveturigis ĉiujn al Serbio, tien kie oni komencis piediri. Tiam komenciĝas la nova kalvaria vojo… ĝis oni iutage renkontis la kroatajn policistojn kaj klarigis ke oni ŝatus peti politikan azilon en Kroatio. Tiam la policistoj direktis ilin al Centro por azilpetantoj Porin en la zagreba urboparto Dugave kaj de tie al Centro pri pacaj studoj. Li ricevis sian legitimilon de azilpetanto. Dum la venontaj ses monatoj li esperas ricevi respondon de la ŝtataj instancoj ĉu pozitive aŭ negative estas solvita la peto pri la azilo en Kroatio. Kiel azilpetanto li ne rajtas labori…

-Kaj la rivero? – demandis la publiko kompateme.

-La rivero ĝis ĉi tie – montris Eric meze de sia femuro.

Ni ĉiuj ĝojis ke Eric kaj ni estas en la seka kaj varma ĉambro. La publiko alportis donacetojn por Eric kaj kun simpatio aŭskultis pri lia edzino kaj liaj du filetoj kiujn li ŝatus revidi.

La afrika vespero alproksimigis nin al la problemo de azilpetantoj. Eric ne estis kompatinda rifuĝinto, sed instruisto kiu instruis nin pli bone kompreni la gravecon de la instancoj helpantaj rifuĝintojn. Ni ĝojis ke la kroata polico en la rakonto de Eric havis pozitivan rolon. Kaj Esperanto ne estis nur verso pri rondo familia sed la helpilo kiu plibonigas la vivon.

Eric hazarde lernis Esperanton per la zagreba lernilo nomata “Zagreba Metodo”  eldonita en  Zagrebo en 1983 en lia gepatra kirunda lingvo. La informon pri Esperanto kaj la lernilon alportis al Burundio la tiama prezidanto de Iinternacia Ligo de Esperantaj Instruistoj Mirejo Grosjean. Kiam li aŭdis pri “Zagreba Metodo” al li ne estis klare ke Zagrebo estas urbo, li kredis ke tio estas la nomo de la aŭtoro.

Kaj jen li, multajn jarojn poste en Zagrebo mem, uzanta Esperanton, kiu helpas agrabligi la monatojn dum li atendas respondojn pri la plej grava entrepreno de sia vivo.

Ni proponis ke Eric instruu la suahilan lingvon en Zagrebo volontule ĉar li ne rajtas labori nun. La kurso okazu en la ejoj de KEL kaj interesitoj pagu libervolan subtenon al la konto de KEL. Se ni trovos homojn kiuj havas intereson pri tio.

Spomenka Štimec

Fotis: Đ. Pulitika

Skip to content