Preparoj por memorigado de la 110-a jubileo de eldono de la libro “Konfeso” de Antonija Jozičić en Hrvatska Kostajnica

Kadre de la preparoj por memorigado de la 110-a jubileo de eldono de la libro “Konfeso” de Antonija Jozičić, elstara instruistino kaj esperantistino, en tiama Kostajnica, vicprezidanto de KEL Vladimir Dujnić kontaktis kaj informis pri la jubileaj intencoj kaj planoj la direktorinon de la Elementa lernejo de Davorin Trstenjak en Hrvatska Kostajnica (la lernejo estas la posedanto de la plejparto da heredaĵo) s-inon Medina Omerović Pužar, urbestron de Hrvaska Kostajnica Dalibor Bišćan kaj prezidantinon de novformita branĉo de Matica hrvatska en Hrvatska Kostajnica prof-inon Marija Krupić. Ĉiuj ŝatis la planojn des pli ĉar E-aj memorlokoj en futuro estus parto de pli granda edukturisma ekskursinda vojo tra Hrvatska Kostajnica kaj ĉirkaŭaĵo, kiu helpus la revivigon de intereso por Hrvatska Kostajnica en turisma kaj ekonomia kampo dum tuta jaro. La unuaj konkretaj rezultoj de tiuj interparoloj estas ke la direktorino de Elementa lernejo asignis la profesorinon Valentina Bertina kiel persono por kunlaboro en la estonta projekto, kaj en la revivigo de agado de lerneja kooperativo “Antonija Jozičić”, kaj la branĉo de Matica Hrvatska en la laborplano por la jaro 2022 interalie inkluzivis la renovigon de la memorĉambro de Antonija Jozičić.

Vladimir Dujnić

Skip to content