Helpu al Kroata Esperanto-Ligo repagi krediton por la ejo!


NOVAĴOJ

  Esperanto kandidatigita al la Nobel-Premio pri Paco(Februaro 2008)
Apud Helmut Kohl kaj la niĝeria prezidanto ankaŭ la lingvo Esperanto troviĝas inter la ĉi-jaraj kandidatoj!

La eksa germana kanceliero Helmuth Kohl, la alĝeria prezidanto Abdelaziz Bouteflika kaj ankaŭ "Esperanto kiel lingvo de paco" troviĝas sur la dua plej longa kandidatiga listo de la historio de la Pac-Premio - informis la 27-an de februaro s-ro Geir Lundestad, gvidanto de la Instituto Nobel.

Pli longa ol la ĉi jara listo de kandidatoj estis nur en 2005. En tiu ĉi jaro la listo enhavas nomon de 33 organizaĵoj kaj de 164 personoj. La konkretaj nomoj ne estas publikigitaj, sed la rajtigitoj pri kandidatigado povas informi pri siaj favoritoj, tiel do kelkaj nomoj jam estas scieblaj.

Ministroj de la registaro kaj la alĝeria parlamento kandidatigis sian prezidanton. Premiito de la jaro 1990, la lasta sovetia gvidanto Mihail Gorbaĉov kandidatigis la eksan kancelieron Helmut Kohl, kiu laŭ li faris tre multon por fini la malvarman militon, kaj agis tre multe por la interpaciĝo en Eŭropo. Du svisaj parlamentanoj kandidatigis la lingvon Esperanto, kiu estas laŭ ilia opinio la lingvo de paco kaj espero.

Je kandidatigo de Nobel-premioj estas rajtigitaj parlamentanoj, membroj de registaroj kaj universitataj profesoroj en ĉiuj landoj, la antaŭaj premiitoj, kaj membroj de pluraj internaciaj institucioj.

Anoncado de rezultoj kaj publikigo de nomoj de la gajnintoj okazos en komenco de oktobro, la solena transdonado de la Premio: la 10-an de decembro.

(fonto: Ret-info: http://www.eventoj.hu)


  Omaĝo al viktimoj de holokaŭsto en zagreba Zamenhof-strato (13 apr 2007) organizita de KEL
Kroata Esperanto-Ligo organizis la 13-an de aprilo okaze de la Tago de memoroj pri viktimoj de holokaŭsto kulturan programon en la zagreba Zamenhof-Strato. La programo omaĝis al la 90-a datreveno de la morto de Lazaro Ludoviko Zamenhof. Reprezentanto de la Juda Komunumo Bet Israel el Zagrebo Jasminka Domaš parolis ĝenerale pri la signifo de holokaŭsto.  Krom muziko en la centro de la programo estis voĉlegado el la libro Zamenhof-Strato de Roman Dobrzynski. Aktorino Vida Jerman legis  Esperantan  fragmenton el la libro kun tradukoj en la kroata kaj slovena. Estis prezentitaj fragmentoj el la ĉapitroj pri getto en la pola, slovaka, ĉeĥa, franca, japana... Je tamburo akompanis Kaja Farszky kaj Vlad Vučeta. Violonis infana duopo de Setsuko Shimizu. La tuta programo komencis per solena omaĝo per metado de florobukedo de la Prezidanto de Kroatio Stjepan Mesić: la delegacio de Prezidanto metis florojn al la strattabulo kun la nomo Lazaro Ludoviko Zamenhof .  Post la floromaĝo la publiko marŝis akompanata de tamburo al la provizora scenejo muntita en Zamenhof-Strato. Radio kaj tri ĵurnaloj raportis. Bela vetero allogis sesdekon da ĉeestintoj.

Infanoj en Kroata Televido kuiras per Esperanto
Infanoj de la elementa lernejo Retkovec en Kroatio, kiuj ĉeestis Infanan Kongreseton en Prato organizis en sia lernejo kuiradon por montri kiom ili spertis el itala kulturo dum IIK. La manghaĵpretigo bonodorigis la lernejan koridoron. Instruistino Judita Rey Hudeček informis pri la agado de infanoj al la kroata TV. TV –programo "Bonan matenon, Kroatio“ interesiĝis pri 6 programoj dum kiuj la infanoj kuiras internacie per Esperanto. Detaloj kaj fotoj ĉi tie.  
(novembro 2006)

"Slavonia arbaro" (Slavonska šuma) de Josip Kozarac aperis en elektronika formo en Interreto

En la oktobro 2006, la plej bona verko pri la naturo en la kroata literaturo, verkita en 1888, aperis ĉi tie en la paĝoj de KEL (tradukis Davor Klobučar). Senpage prenu, ĝuu la legadon kaj donu plu.

Fondita nova esperanta societo en Velika Gorica (apud Zagreb)
Esperanto-societo "Mondo Paca" ("Svijet mira") estas fondita la 2an de julio 2006 en Velika Gorica. Prezidanto estas Stjepan Žarina.

Aperis nova libro por infanoj: "Triopo Terura" de Antoaneta Klobučar (julio 2006)
La aŭtorino estas konata kiel ricevinto de la premio Infanlibro de la jaro 2004 por la unua libro en Esperanto "Rakontoj sub la lito". Ambaŭ libroj estas originale verkitaj kroatlingve, kaj ilin tradukis al Esperanto la edzo Davor Klobučar, kaj ilustria ilia filino Ana Klobučar. Eldonis: Esperanto-societo "Liberiga Stelo" Osijek.

Junularaj esp.renkontiĝoj en Rijeka kaj Kostrena 2006
De la 19a ĝis la 21a de majo ĉi jare okazis du renkontiĝoj de junaj esperantistoj en Rijeka kaj Kostrena. Tiuj ĉi majaj renkontiĝoj de gejunuloj kiuj komunikas inter si en Esperanto, lernas Esperanton, okazis jam kvinan jaron laŭvice.

Ĉe la kvina Kroatia konkurso pri scio de Esperanto por lernantoj el elementaj lernejoj, konata ankaŭx sub la nomo "Pokalo Kostrena", partoprenis  lernantoj el Zagreb, Kostrena kaj Sveti Križ Začretje.

Konkurson partoprenis 17 lernantoj el 4 lernejoj, kaj jen la venkintoj:
En
kategorio "A" (por komencantoj)
    1.      
Žaklina Pezić, Elementa lernejo (EL)  "Mladost" Zagreb
    2.      
Monika Dabo, EL «Mladost», Zagreb
    3.      
Tena Kuzmanović. EL Retkovec, Zagreb

En kategorio  "B" ( supera)
1.       
Drago Ilišinović, EL Retkovec Zagreb
2.        Ivan Puh, EL «Mladost» Zagreb
3.       
Dobrila Avramović, EL Kostrena

Per
"Pokalo Kostrena 2006" estas premiita
 
Elementa lernejo "Mladost" Zagreb

La plej sukcesaj lernantoj (la unuaj tri lokoj) estis premiitaj per diplomoj kaj pokaloj. Ĉiuj lernantoj ricevis kiel donacon la libron en Esperanto "Rakontoj sub la lito" (origine:  Priče ispod kreveta) de kroata verkistino Antoaneta Klobučar.

Okazis ankaŭ Internacia renkontiĝo de junularo kaj la temo estis "Naciaj kulturoj kaj eŭropa identeco". Ĉeestis gejunuloj el Kroatio kaj Hungario. En konkurso pri scio de Esperanto por mezlernejanoj, la unuajn tri lokoj gajnis:
1.      
Hajnal Mac Gill el Hungario el gimnazio en Budapeŝto
2.      
Anđela Kanuo el Matulji, lernantino de Kemi-grafika lernejo en Rijeka
3.       
Luca Morovian el Hungario, el gimnazio en Budapeŝto

Dum la renkontiĝo oni informis pri partopreno de 4 lernantoj el Kroatio (ĉiuj lernas Esperanton) en eŭropa programo "Euroscola" en Europia parlamento en Strasburgo. La programon de "Euroscola" en eŭropia parlamento rajtas partopreni nur lermejoj el Eŭropa Unio. Ĉeesto de lernantoj el Kroatio estas unika, ĉar tio estas la unua fojo ke la programon partoprenis lernantoj el iu lando, kiu ne estas membro de Eŭropa Unio. Kroatoj estis invititaj ĉar Kroatio estas kandidato por Eŭropa Unio. Kroataj lernantoj per siaj kontribuoj kaj montrita scio atingis eksterordinaran sukceson.

Okazis ankaŭ ekskurso al Mošćenice, urbeto sur la orienta marbordo de Istrio. Celo de la ekskurso estis konatigi la ĉeestantojn pri la kultura heredaĵo de nia lando.

17-a MKR Montkabana renkontiĝo
La aranĝo okazos inter 21a kaj 24a de septembro 2006 en montkabano Dom pod Storžičem apud urbeto Tržič en nordokcidenta Slovenio. La montkabano troviĝas proksime al pinto Storžič (2132 m), plej okcidenta pinto de Kamniške Alpe, kaj estas facile atingebla de slovena ĉefurbo Ljubljana kaj aŭstra urbo Klagenfurt. Krom vizito al la pinto Storžič partoprenontojn atendos ankaŭ migradoj al aliaj najbaraj pintoj kaj proksima kanjoneto Dovžanova soteska. Ĉiujn detalojn, prezojn kaj aliĝilon vi trovos je nova MKR-retpaĝo!

4a Familia MKR
==============
La aranĝo okazos inter 21a kaj 23a de aprilo 2006 en montkabano Dom na Kalniku apud urbeto Križevci en nordokcidenta Kroatio. La montkabano troviĝas tre proksime al plej alta pinto de monteto Kalnik, Vranilac (632 m), ruino de mezepoka kastelo kaj grandaj herbejoj taŭgaj por ripozo kaj amuzo de infanoj kaj gepatroj. Kiel kutime, la aranĝo estas dediĉita al esperantaj familioj kun E-parolataj infanoj, sed ankaŭ aliaj estas bonvenaj.
Ĉiujn detalojn kaj prezojn (aliĝilon oni ne havas, sufiĉas informo al oragnizantoj) vi trovos ankaŭ je nova MKR-retpaĝo!

Ni esperas ke ni (re)vidos vin dum MKR aŭ/kaj Familia MKR ĉi jare! Kore salutas vin
via MKR organiza teamo (Hrvoje, Mea, Milivoj kaj Vanja)


Lada Kos - koncerto en la urbo Osijek, okaze de la Tago de Esperanto (Zamenhofa Tago) - kantoj kroate kaj esperante.

La 15an de decembro 2005 en la kafsalono de la hotelo "Central", okaze de la Tago de Esperanto, la zagreba kanzonistino Lada Kos, akompane de s-rino Lela Margitić, kantis dekkelkon da siaj kanzonoj. Ŝiaj kanzonoj estis "francstilaj", ĉefe verkitaj kaj komponitaj fare de ŝi mem. Ŝi kantis kaj kroate kaj esperante. Ĉeestis ĉ. 40 vizitantoj kaj lokaj ĵurnalistoj, kaj ĵurnalistoj de la loka kaj la ŝtata televido. Por la organizado dankindas al la hotelo, kaj precipe al Aleksandar (Saša) Kocian, sekretario de la loha e-societo "Liberiga Stelo".

Fotoj:  1-la artistinoj kaj gitaro,   2-la artistinoj kaj piano
3-la publiko4-la artistinoj kun osijekaj esperantistoj

Esperanto-Societo Božidar Vančik el Varaždin okazigis lige al Zamenhof-Tago 2006 sian Jarkunvenon.
La prezidanto de la societo Stanko Rukelj aperigis en la retejo de la societo la unuan  romanon tradukita de la kroata en Esperanton, La trezoro de l' oraĵisto  de  August Šenoa el 1911, tradukita de Fran Kolar Krom. Jam antaŭe estis enretigitaj (lingve reviziitaj de Franko Luin Surprizitaj nuptofestantoj de Eugen Kumičić  kaj Dianto de la tombo de poeto (en traduko de Stanko Rukelj).www.fortunecity.com/westwood/indigo/453/nove kaj http:// 82.182.30.179/inko/096-1.pdf kaj http:82.182.30.179/inko/190-9.pdf                   S. Rukelj

Sarajevo (Bosnio kaj Hercegovino) - Internacia Junulara Kongreso (IJK)  6-13an de aŭgusto 2006.
La aliĝilon prenu ĉi tie.

Internacia televido - raporto de Emil Hrvatin

Karaj samideanoj,
     Pardonu pro ĝenado, sed al mi afero ŝajnas inda tuj diskonigi.
    Sabaton la 5an de novembro 2005 komencis elsendi programon Internacia Televido- unua televidkanalo tute en esperanto. Ne temas pri konvencia televido sed interreta.
Spektado de la programo estas senpaga.
    Bedaŭrinde, por nun la televidon povas spekti nur tiuj kiuj havas minimumajn kondiĉojn ricevi la elsendfluojn de la televido.
    Aliaj atendos ankoraŭ paron da monatoj pro kvalite spekti la programon.
    Pliajn informojn kaj televidon mem vi povas trovi je adreso:
                http://www.internacia.tv/
Amike,
Emil Hrvatin

 

"Tilla" - la romano de la kroata esperanta verkistino Spomenka Štimec en la japana lingvo. 
En la oktobro 2005 ĝi aperis en la japana ligvo, pere de esperanta originalo.
Pli detale, legu ĉi tie:

La premio Infanlibro de la jaro 2004 iras al Kroatio.
Temas pri kolekto de rakontoj "Rakontoj sub la lito" de Antoaneta Klobučar. La premio estis donita en UK en Vilno 2005.
Legu sube pri la kandidatiĝo, 
Legu ĉi tie pri la premio detale
Legu ĉi tie pri la libro ĝenerale
Legu ĉi tie pri tio kiel Achtar tradukis parton al la persa lingvo.

a temo: Naciaj kulturoj kaj lingvoj kaj eŭropa identeco.
La projekton gvidas la esperanta societo el Rijeka kaj ties prezidanto Boris Di Costanzo. La programon ktp.legu ĉi tie

Prezidento de Respubliko Kroatio Stjepan Mesić akceptis la 20-an de junio delegacion de Kroata Esperanto-Ligo, gviditan de vicprezidento Radenko Milošević. VIDU LA FOTON !
La akcepto estis okaze de la 7-a kongreso de kroataj esperantistoj, okazinta la 18-an kaj la 19-an de junio 2005 en urbo Zabok. La esperantistoj informis la Prezidenton pri la kongresaj laboroj kaj pri la agado de la landa asocio, ĉefe rilate la uzon de Esperanto kiel ponto-lingvo en proksimigo de la kroata literaturo al aziaj legantoj: li foliumis la persan kaj la japanan tradukojn de la fama kroata libro "Mirindaj aventuroj de metilernanto Hlapić", eldonita per Esperanto en Irano kaj Japanio. La Prezidento aparte interesiĝis pri la politika agado de esperantistoj lige al enkonduko de Esperanto kiel unu el la egalrajtaj lingvoj en Eŭropa Unio. Interesis lin ankaŭ kiel fartas Esperanto en lernejoj. La delegacio donacis al li Plenan Ilustritan Vortaron.      S. Štimec     (iru supren)

En la urbeto Kostrena (apud Rijeka) okazos 20-22an de majo Konkurso pri kono de Esperanto, por gelernatnoj el kroatiaj bazaj lernejoj. La programon kaj ceterajn informojn trovu ĉi tie (la ĝenerala paĝo pri Esperanto-domo en Kostrena).

Ankaŭ en la urbeto Kostrena (apud Rijeka) okazos 20-22an de majo Internacia renkontiĝo de junularo. 
La temo: Naciaj kulturoj kaj lingvoj kaj eŭropa identeco.
La projekton gvidas la esperanta societo el Rijeka kaj ties prezidanto Boris Di Costanzo. La programon ktp.legu ĉi tie

Kroatio havas libron kandidaton por la infanlibro de la jaro 2005. Temas pri "Rakontoj sub la lito", 19 rakontoj por infanoj 3 ĝis 12-jaraj. En la libro idoj de diversaj bestoj rolas kiel infanoj. La rakontoj donas ne nur amuzon, sed ankaŭ instruon al infanoj pri diversaj konfliktaj okazoj en la infana vivo. La aŭtorino (kroatlingve) estas Antoaneta Klobučar. Familia verko:  la libron verkis la patrino, ilustris la 12-jara filino Ana, kaj  al  Esperanto tradukis la patro Davor Klobučar.  Pli detale, kun ilustraĵoj kaj iuj rakontoj 
legu en:  http://free-os.htnet.hr/eo/neta_esp.html

"Aventuroj de la metilernanto Hlapiĉ" - en la persa lingvo. 
La elstara verko de la kroata porinfana literaturo el la komenco de la 20a jarcento tradukita per Esperanto en la persan. 
Jen la kovrilpaĝoj de la persa eldono:

Klaku por vidi la bildojn: bildo1,   bildo2

Internacia renkontiĝo de esperantaj verkistoj en Kroatio. 

La renkontiĝo okazos en la bieno Njeguš de s-anino Spomenka Štimec, 8-10 de julio 2005. Detaloj (esperante):  klaku ĉi tie

"Lerneja gazeto" - "Školske novine", gazeto pri lernejaj temoj, publikigis en 2005 plurajn artikolojn pri Esperanto en lernejoj. 
En la numero de la 8a de marto aperis du artikolojn: Pri apero de la zagreba Lernolibro por progresintoj (adapto de la Zagreba Metodo por la rumana lingvo farita de Ionel Ionet kaj publikigita en Cluj-Napoca en 2004.) kaj pri Esperanto-kurso en elementa lernejo "Mladost" en Zagrebo. La grupo de lernantoj el la zagreba lernejo preparas teatraĵon en Esperanto por partopreni francan infanteatran festivalon en Tuluzo en somero 2005. S. Štimec    (iru supren)

Esperanta pikniko en la vilaĝo Poganovci apud Osijek & cetera agado de la esperanta firmao "Orbis Pictus".  
La pikniko okazos la 24an de aprilo 2005. Por pli da detaloj pri ĝi, pri la firmao kaj pri ties agadoklaku ĉi tie

Ĉi jara MKR (MontKabana Renkontiĝo) okazos inter 22a kaj 25a de septembro 2005 en Kroatio, en montkabano "Vila Velebita" (915 m) en vilaĝo Baške Oštarije sur kroata plej longa, plej fama kaj plej bela monto, Velebit!  Pli da detaloj:  klaku ĉi tie

Literatura kafejo: Spomenka gastis en Francio. Choisy-le-Roi , antaŭurbo de Parizo, gastigis la 5an kaj la 6a-an de februaro 2005 du literaturajn programojn prizorgitajn de la loka esperantistino Sylvaine Lafargue. La 5an de februaro en Literatura kafejo de la navigado okazis lanĉo de la franca eldono de la libro Kroata Milita Noktlibro en ĉeesto de la aŭtorino kaj la tradukistino Ginette Martin. Kvardeko da homoj aŭskultis la prezenton.

La 6-an de februaro Spomenka Stimec estis unu el 40 literaturistoj kiuj gastis en la librofoiro de Choisy-le-Roi. Ŝi kun la tradukistino de ŝia libro francen, Ginette Martin, kaj la organizantino Sylvaine Lafargue de la 14a ĝis la 18a akceptadis vizitantojn ĉe la budo kun ŝia nomo, kaj informadis pri Esperanto kaj la literaturo en ĝi. Dum kelkaj jaroj jam esperantistoj kunlaboras kun organizo Amikoj de la urbo, kiuj organizas la literaturan eventon.El informa vidpunkto tre trafa aranĝo.     (iru supren)

Predrag Matvejević gastis ĉe esperantistoj
Speaciala kaj rara programo!

Predrag Matvejević gastis ĉe esperantistoj lundon la 28an de februaro  je la 19a en Židovska općina (Juda komunumo) en Palmotićeva 16.
Li parolis en plenplena salono pri Karlo Štajner, tradukita en la ĉinan per Esperanto.
     (iru supren)

Esperanto sur la titolpaĝo      Lerneja gazeto“ – "Školske novine“ estas gazeto pri lernejaj temoj en Kroatio. Sur la titolpaĝo de la numero de la 1a de februaro la redakcio anoncas gravan artikolon per "Esperanto kunligis Zagrebon kaj Ŝanhajon“. En la duonpaĝa artikolo de Spomenka Ŝtimec la gazeto detale raportas pri la esploroj de s-ino Tan Xiuzhu en Pekino tiuteme. Ŝi malkovris en Ĉina Ŝtata Biblioteko libron de la kroata literaturo tradukita per Esperanto en la ĉinan kaj publikigitan en Ŝanhajo en 1931.

La lerneja gazeto disponigis al la temo tiom da paĝoj ĉar la aŭtorino de la malkovrita libro "La Konfeso“estis konata kroata instruistino kaj verkistino (1860-1936). La gazeto prezentis Esperanton kiel modelon pri la internacia  agado de instruistinoj. (La aŭtorino  Milka Pogačić kaj la tradukistino Antonija Jozičić ambaŭ  estis instruistinoj en elementaj lernejoj.)   S. Stimec    (iru supren)

 
Organizita karavano por la UK en Litovio

Faruk Islamović organizas aŭtobusan karavanon el Zagreb al la UK en Vilno. Detaloj (taga plano, prezoj, itinero, aliĝintoj) estas ĉi tie.

Raporto kaj bildoj pri 15a MKR (MontKabana Renkontiĝo) 

Cxi jare, inter 23a kaj 26a de septembro 2004 en vilaĝo Pliskovica apud Sezana en suda Slovenio, okazis jubilea 15a MKR.
Krom jam kutimaj montmigradoj ĉi jare oni ankaŭ vizitis kavernon Skocjanske jame (protektita de UNESCO kiel parto de tutmonda natura heredaĵo) kun grandega subtera kanjono, trarigardis mezepokan urbeton Stanjel, partoprenis vingustumadon, rigardis etan ekspozicion pri antaŭaj 14 jaroj de MKR kaj, kiel kutime, babilis, promenis kaj ludis.Raporton, bildojn kaj detalojn trovu ĉe: 
www.angelfire.com/va2/Vanja/      (sekvu ligon "15a MKR")
Informoj pri venonta, 16a MKR kaj pri 3a Familia MKR (semajnfina printempa aranĝo por naturemaj E-familioj) troveblos je la sama retpaĝo en marto 2005.

Gazeto Tempo 2005 sonbendigota fare de Kroata Unuiĝo de Nevidantaj Esperantistoj 
Kroata Uniĝo de Nevidantaj Esperantistoj diskonigis sian novan projekton dum la Jarkunveno de la asocio okazinta la 27an de novembro 2004. Oni planas eldoni 4 numerojn de Tempo en songazeta formo en la jaro 2005. La projekton finance subtenis Ministerio de familio, defendintoj kaj intergeneracia solidareco. (27.11.2004.)

Dum la jarkunveno oni elektis novan estraron: reelektis prezidanton Antun Kovač. Dragan Štoković estis elektita kiel sekretario. KUNE planas partopreni kongreson de LIBE en Litovio.   (iru supren)

Zagrebo: prelegserio pri interkulturo
Centro por kulturo kaj klerigo en Zagrebo invitis esperantistojn prezenti Esperanton kadre de la prelegserio pri interkulturo dediĉita por gejunuloj. La 6an de novembro 2004 okazis la gastado: dum 3 horoj la grupo de 12 lernantoj kaj studentoj kun 2 instruistoj aŭskultis informojn pri Esperanto. Pri historio prelegis Spomenka Štimec, la unuan Esperantan lecionon instruis gimnaziano David Rey Hudeček dum studento Dag Treer prezentis aplikon de Esperanto.
(iru supren)

Internacia scienca kunveno: Latinismo en Eŭropo

En Rijeka de la 20a ĝis la 23a de oktobro okazis Internacia scienca kunveno pri la temo Latinismo en Eŭropo kun aparta pritrakto de kroata latinismo en pasinteco kaj hodiaŭ (kroate: Međunarodni znanstveni skup Latinitet u Europi, latine: Doctorum conventus internationalis Latinitas in Europa). La sciencan kunvenon organizis Kroata Literatura Asocio filio Rijeka (Matica hrvatska – Ogranak u Rijeci) en kunlaboro de Universitato Rijeka kaj  Arkiepiskopejo Rijekaa (Nadbiskupija riječka). Aŭspicianto estis Kroata Akademio de Sciencoj kaj Artoj. Estis prezentitaj 28 sciencaj verkoj kaj prezentaĵoj.

Sciencaj studoj pri latinismo en Eŭropo kaj precipe en Kroatio estas ege gravaj. La latina lingvo kaj la latina kaj la kristanaj religio kaj kulturo havis en pasinteco de Kroatio grandan signifon. Oni devas akcenti ke la latina estis oficiala lingvo de la kroata ŝtato ek de komeco de reĝlando Kroatio kaj de kroata parlamento ek de 9a jarcento. La latina lingvo ĉesis esti oficiala lingvo de la parlamento en 1847a jaro. Kroataj verkistoj sciencistoj kaj ĝerale kroata intelektuaro ek de la frua mezepoko ĝis la mezo de 19a jarcento vaste uzis la latinan. Per la latina Kroatio per siaj spiritaj, kulturaj kaj sciencaj fortoj estis vera parto de mezepoka Eŭropo. Laŭ la  nombro de eldonitaj libroj en la latina lingvo Kroatio estas inter  kelkaj unuaj landoj en la mondo.

Indas akcenti ke dum la scienca kunveno estis prezentita referaĵo de samideano Radenko Milošević , vicprezidanto de Kroata Esperanto-Ligo, pri la  temo Esperanto sur postrestaĵoj (ruinoj) de la latina. (Esperanto na razvalinama latinskoga).

La referaĵon de Radenko Milošević komentis vicprezidanto de Kroata Akademio de Sciencoj kaj Artoj  akademiano Josip Bratulić, dirinte ke li bedaŭras ke la kunvenon ne ĉeestas kroata   akademiano Dalibor Brozović (prezidanto de Kroata Esperanto-Ligo) kaj pro tio li  mem diros kelkajn vortojn pri kiuj certe akademiano Brozović konsentus. Akademiano Bratulić diris ke Esperanto ludas gravan rolon se temas pri egalrajto de lingvoj kaj diversaj naciaj kulturoj.  La sciencan kunvenon inter pli ol 100 partoprenantoj partoprenis ankaŭ 4 esperantistoj. (Vjekoslav Morankić) (iru supren)

Zagreba lernolibro en la rumana  
Rumana eldonejo Grinta publikigis en 2004 progresigan kurson  de Zagreba metodo en la rumana. La lernolibron de pluraj aŭtoroj (Jim Cushing, Spomenka Štimec, Nikola Rašić kaj Zlatko Tišljar) adaptis por rumanoj Ionel Onet. La lernolibro retenis sur la titolpaĝo la konatan foton por la Zagreba Metodo  de Ivan Špoljarec. La lernolibro prezentas  kompletigon post la baza kurso en la rumana, kiun eldonis la sama eldonejo en 2003 kaj post lernilo "Esperanto ne estas nur lingvo" de S. Štimec. La lernilo havas 42 paĝojn kaj ties vortaro estas riĉigita aldone per rumanaj specifaĵoj kiel ekz. geografiaj nomoj en Rumanio. Fine de la lernilo troveblas la aktuala aliĝilo por Universala Kongreso de Esperanto en Vilnius. La ISBN  numero de la lernilo estas 973 -7924-49-5. (iru supren)

Agado de Kroata Unuiĝo de Nevidantaj Esperantistoj
funkciigis ekde oktobro porkomencantan kurson. Instruas s-ino Nevenka Imbert.
La Unuiĝo preparas por la kursanoj brajlan formon de lecionoj de la lernolibro laŭ la Zagreba Metodo. La samaj lecionoj ankaŭ aperis rete kadre de la ttt-ejo de Kroata Esperanto-Ligo www.esperanto.hr, prizorgata de Davor Klobučar.

KEL sendis al ĉina ambasadejo en Zagrebo raporton 
pri la partopreno de la 13-membra kroata delegacio ĉe la Universala Kongreso de Esperanto en Pekino. En la raporto estis akcentita estis la Alta Protektanto, la kontribuo de ministro pri informado kaj aparte la prezento de la ĉinlingva traduko de la kroata verko "7000 tagoj en Siberio“ kadre de la dumkongresaj Aŭtoraj duonhoroj. La libron de Karlo Štajner unue eldonita en la kroata per la Esperanta eldono ĉinigis Shi Chengtai. La ambasadoro post la informiĝo – mendis la ĉinlingvan libron ĉe Kroata Esperanto-Ligo kaj anoncis helpon de ĉina prezentonto, okaze de la prezento de la libro en la ĉina en Zagrebo en 2005.

Se sedeko da landaj asocioj informadus sialande ekz. litovajn ambasadorojn en 2005, la italajn en 2006 kaj la japanajn en 2007… eble ni progresus paŝon pli en nia informado. Eble ne.
S. Štimec   (iru supren)

Ĉinlingva libro por la literatura premio "Ciklopo" en Kroatio  
Kroata Esperanto-Ligo kandidatigis la ĉinan tradukon de la verko "7000 tagoj en Siberio“ de Karlo Štajner por la nove fondita literatura premio "Ciklopo“ en Kroatio. La premion lanĉis Librofoiro en Istrio kun la intenco kontribui al digno de eldona agado. Inter 12 kategorioj de la premio, la ĉina traduko de esperanta tradukisto Shi Chengtai estis kandidatigita por "Traduko de la jaro 2004“. Shi Chengtai ĉinigis la verkon laŭ la esperanta eldono de SAT. 

La rezultoj de la voĉdonoj estos konataj la 8an de decembro 2004 dum la Foira festo.   Kroata Esperanto-Ligo kiel kandidatiganto celis unavide diskonigi la fenomenon de peresperanta tradukado.
(iru supren)

En Kroatio aperis nova esperanta libro por infanoj
El Osijek venas la libro "Rakontoj sub la lito", kolekto el 19 rakontoj por infanoj 4-11 jaraj. Amuzaj kaj edukaj rakontoj pri diversaj bestoj, kiuj rolas kiel infanoj. Traduko fare de Davor Klobučar de kroatlingva verko "Priče ispod kreveta" de lia edzino Antoaneta Klobučar. La libron ilustris kolore ilia filino Ana (12-jara). La geedzoj proprakoste ĝin publikigas. La eldonisto estas Esperanto-societo "Liberiga Stelo" Osijek.
(iru supren)

La jubilea 15-a MKR (Montkabana renkontiĝo), kiun organizas junaj kroataj esperantistoj montgrimpemaj, okazos inter la 23a kaj la 26a de septembro 2004 en vilaĝo Pliskovica en suda Slovenio, proksime al la urbeto Sezana kaj la italslovena limo.Ĉiujn informojn, la aliĝilon kaj kelkajn bildojn vi trovos je la adreso: http://www.angelfire.com/va2/Vanja/. La celoj de la ekskursoj estas:
 - vizito al la kaverno Skocjanske jame kun grandega subtera kanjono de la rivero Reka kaj unu el la plej grandaj subteraj ejoj en Eŭropo (la kaverno estas protektita de UNESCO)
- ekskurso al la bela monto Nanos (belega rigardo de Alpoj ĝis  Adriatika maro), la monto Vremscica (1026 m, grandaj herbejoj, bela rigardo), la malnova  mediteranstila vilaĝo Stanjel kaj vingustumado ĉe kamparanoj en la vilaĝo Pliskovica  (iru supren)

Esperanto-Klubo "Liberiga Stelo" el Osijek jarkunvenis
Esperanto-Klubo "Liberiga Stelo" Osijek havis jarkunvenon la 28an de junio 2004. La nova prezidanto estas Hrvoje Sandukčić (post rezigno de la malnova, Davor Klobučar). La sekretario daŭre estas s-ro Aleksandar Kocian (Saša).
  (iru supren)

Rezultoj de la konkurso "Pokalo Kostrena 2004" 
(por lernantoj de elementaj lernejoj en Kroatio, pri la kono de Esperanto)
.  Vidu:  la unua foto,   la dua foto     
(iru supren)

Konkurso pri la titolpaĝo de kroata traduko de la fama libro "Zamehnof strato" (R.Dobrzynski). Premio: 1.000 kunaoj Por legi pli esperante, klaku ĉi tie aŭ por legi kroatlingve, ĉi tie.(1.6.2004)   (iru supren)

Mortis nia samideano, pastro Franjo Gruić el Đakovo
La 14an de aprilo, en la hospitalo en Osijek, pro subita kormalsano mortis Franjo Gruić (1932-2004), delegito de UEA, landa reprezentanto de IKUE (katolika esperanta unuiĝo), lingva profesoro, prezidanto de esperanta societo en Slavonski Brod  kaj pastro en la episkopejo de Đakovo. Ni memoras lin kiel gvidanton de esperantaj diservoj dum niaj naciaj kongresoj. Ĉe la entombigo iu pastro legis en Esperanto tekston el Nova Testamento. Ĉeestis kelkaj esperantistoj el Slavonski Brod, Osijek kaj IKUE. Lastan saluton en Esperanto diris D.Klobučar.   (iru supren)

Kroata akademiano en intervjuo prezentis Esperanton
Kroata tagĵurnalo "Vjesnik" ("Heroldo") la 22an de majo 2004 publikigis intervjuon kun la akademiano August Kovečec. Li respodis al ĵurnalistino Branka Džebić pri la temo scienco. Unu el la demandoj estis: Ĉu Esperanto aperas kiel ebla lingvo de komunikado?
Jen lia respondo:
- Post la kapitulacio de Japanio en 1945 la angla en tre mallonga tempo ricevis la avantaĝan lokon en la internacia komunikado je ĉiuj niveloj. Sed ŝajnas ke por Eŭropo estus solvo en la internacia komunikado akcepti, krom la angla, ankaŭ la grandajn kulturajn lingvojn kiel la germana, la franca, la rusa... por kiuj oni relative facile povus sisteme prizorgi tradukadon de sciencaj kaj aliaj tekstoj. Pri la apliko de Esperanto ĝis nun oni publike ne diskutas. Sed krom la simpla, regula strukturo, esprimaj kaj stilaj diferencigoj, tiu lingvo havas grandegan socilingvistikan kaj psikologian avantaĝon, ĉar ĝi ne estas la unua lingvo de iu komunumo
kaj kiel lingvo de internacia komunikado, ĝi estas principe por ĉiuj la dua lingvo, sekve ĝi a priori neniun avantaĝigas. Kiom mi scias,  pri tiu temo ĝis nun ne estis oficiale diskutite.
(iru supren)  

Nova Yumeiho-kurso en Kroatio - aprilo 2004
Kurso de Sorin Iga (Rumanio) okazis de la 23a de aprilo ĝis la 5a de majo 2004 en Zagrebo. 9 personoj ricevis diplomojn.

Esperanto-Klubo Split jarkunvenis
Esperanto-Klubo Split havis jarkunvenon la 19an de majo 2004. La nova prezidanto estas Davor Grgat, vicprezidanto Vukašin Dimitrijević. Dum la jarkunveno la membroj akceptis novan statuton. Vjekoslav Morankić kaj Boris Di Constanzo ĉeestis la jarkunvenon nome de Kroata Esperanto-Ligo.
(iru supren)  

Jarkunveno de Kroata Esperanto-Ligo
Okazis la 8an de majo 2004 en Kneza Mislava 11 en Zagreb. 

Ekskurso al olivarboj en Istrio
En Kaštelir, en Istrio, en la bieno de Marcello Trampuh, okazis la 17an kaj 18an de aprilo plantado de olivarbo namata Zamenhof. En la sama loko dum la lastaj jaroj estis plantitaj pluraj olivarboj rilatantaj al Esperanto: Hamburgo, Triesto, Rijeka, Kawasaki, Kroatio. La plantado ĉiam okazas en ĉeesto de esperantistoj.

Por sia ideo pri publika plantado de olivarboj, nomitaj per  geografia loko kies loĝantoj ĉeestas la feston de plantado, Marcello Trampuh gajnis premion de Turisma Asocio de Istria Depertamento.

El Zagreb ekiris aŭto de Siniša Dvornik kun kvar pasaĝeroj, premiitaj de Esperanto-Societo «Bude Borjan» pro sia poresperanta laboro en 2003: Branka Čečuk-Cesarec (librotenado), Gordana Jurina (instruado), Bojana Đuričić (financoj), Sava Matetić-Lučić (teknika helpo).      (iru supren)

Ĉu eblos civilservi en KEL?
Kroata Esperanto-Ligo ektraktis kun Ministerio pri defendo de Respubliko Kroatio pri ebla civila servo en KEL. La kondiĉoj estas favoraj. KEL serĉas kandidaton, kaj kiam tiu troviĝos eblos eniri la duan ŝtupon de la traktado.  
(iru supren)

Drama grupo de SEK havas novan teatraĵon
Jam tradicie Drama Grupo de SEK partoprenas en la jara renkontiĝo de urbaj amatoraj teatraj ensembloj, nomata SKAZ. Ĉi-jare SEK elpaŝis kun sia nova tetraĵo "Ne merdu – aŭ grimpo kaj malgrimpo de altrangulo M en tridek bildoj" . Vanja Radovanović, kiu gvidas la ensemblon en la lastaj jaroj, ankaŭ ĉi-jare aperas kiel aŭtoro kaj reĝisoro de la teatraĵo. La teatraĵo havis sian lanĉon la 18an de marto 2004. La Ĵurio laŭdis la ideojn pri la teatraĵo sed kritikis la nesufiĉan teatran esprimon.   
(iru supren)

Francio kaj senminigo en Kroatio
Membro de Sennacia Asocio Tutmonda André Weiss efektivigis belan laboron en la kampo de senminigo de Kroatio. Li kun helpo de KEL kreis 20-paĝan dokumenton francan kaj Esperantan pri senminigo en Kroatio. Franca deputito Francois Rochebloine surbaze de la dokumento apogis nian kunlaboron pri kiu diskutis la 18an de februaro 2004 en sia ĝenerala kunveno franca Nacia Komisiono por la Elimino de Kontraŭpersonaj Minoj. Laŭ la raporto de la Nacia Komisiono sumo de 100 000 Eŭroj estis donitaj en 2003 por senminigo de Vukovar, efektivigita per Centro por senminigo kun la sidejo en Sisak.  
(iru supren)

Por la jaro 2004  Francio planas doni 40 000 Eŭrojn por senminigo de Kroatio. Kroatio devus esti senminigita ĝis la jaro 2010, laŭ la Konsento de Otavo. Ĉu Kroatio sukcesos observi tiun deklaron?

Estas interese konstati ke  membro de KEL Miro Jelkovac mem suferis de minoj en siaj kampoj en la vilaĝo Skakavac ĉe la rivero Kupa. La kampojn li senminigis kun fakuloj  per privata iniciato.

Kvankam Francio anoncis 40.000 eŭrojn por la jaro 2004, per la intereveno de esperantisto Wreiss estis aprobitaj 100.000 eŭrojn.
(iru supren)

Manuskripto de la granda vortaro Esperanta-Kroata pretas
Lucija Borčić, honora membro de UEA, finis mirindan laboron. Ŝi pretigis 970 paĝan manuskripton pri Esperanta-Kroata vortaro. La laboron ŝi faris dum tri jaroj. Ŝi laboris sen komputilo, kun helpo de du gravaj konsilantoj Ivo Borovečki por medicino kaj anatomio kaj Marija Toplak por botaniko kaj biologio. La komputila fako de la vortaro devas esti ankoraŭ prilaborata. Lucija uzis la novan PIV enkonstruante en la estontan kroatan vortaron ĉ. 2000 pliajn ne-PIVajn vortojn. La vortaro ne enhavas proprajn nomojn, ankaŭ ne geografiajn nomojn de urboj, montoj kaj riveroj. Kompreneble en ĝi enestas la landonomoj kaj ankaŭ mitologiaj nomoj.

Kiam la vortaro estos preta ĝi ampleksos ĉ. 700 paĝojn. Tio estas la plej granda Esperanta-kroata vortaro en la historio de Esperanto en Kroatio.
Dum sia sindonema laboro Lucija Borčić kreis unikan kromrezultojn:  - notojn por la inversa kroata-esperanta vortaro.

Josip Pleadin transprenis la imponan manuskripton de la  vortaro kaj faras la unuajn paŝojn por realigi ĝian aperon. Sed por tion fari necesas impona kapitalo, ĉe kies kolektiĝo ni ĉiuj devas helpi.

Post tiom da tradukitaj verkoj, post tiom da energio investita en la vivon de Esperanto en Zagrebo, jen Lucija Borčić enmasonis en la kroatan Esperantan komunumon sian ĉefverkon.

Bonvenon al la Borčić-vortaro! Ĝi ne povos aperi sen niaj abonoj. Nur ili povas helpi  realigi ĝian aperon. Ĉiu Esperanta adreso en Kroatio devus estonte  havi la Borčić-Vortaron.

La «malgrandan vortaron» kroatan-Esperantan kaj Esperantan-kroatan, kiu nun surmerkatiĝis, presita de Grafokom, ĉe KEL mendis en 2003  - 92 personoj. La lanĉo okazis la 31an de marto 2004 en Zagrebo. Ni havas certan merkaton kiun ni ne neglektu.    (iru supren)


Blindaj esperantistoj kongresos en Belgrado

Belgrado gastigos la jubilean 70an kongreson de blindaj esperantistoj de la 7a ĝis la 14a de aŭgusto 2004. Kroata delegacio de blindaj esperantistoj planas partoprenon per pluraj membroj, kiel KUNE – Kroata Uniĝo de Nevidantaj Esperantistoj,  kutimis dum la lastaj jaroj. Informis prezidanto Antun Kovač.    (iru supren)

Dektri kroatoj partoprenos la UK-on en Pekino
Almenaŭ 13 kroataj esperantistoj planas partoprenon en la 89a Universala Kongreso de Esperanto en Pekino. La plej grandan kontribuon al la Kongreso planas aktorino Vida Jerman, kiu por la kongresa programo prepras teatraĵon de Miro Gavran Judita. La teatraĵon tradukis Danijela Drakula.     (iru supren)

Rene Matoušek ricevis sian buston

Skulptisto Mladen Mikulin el Vukovina kreis belan skulptaĵon de René Matoušek, laŭ iniciato de grupo da urbanoj el Velika Gorica, kie René loĝis dum siaj studjaroj  kaj prezidis Esperantan Societon. La skulptaĵo estis preta en 2003. La skulptisto kreis ankaŭ ĝemelan buston de Siniša Glavašević, ĵurnalisto de Radio-Vukovar kiu pereis en 1991. La paro da skulptaĵoj devis esti starigitaj en Vukovar ĉe la gimnazio kiun la du junaj homoj frekventis. Ili ankoraŭ ne troviĝas en Vukovar. Provizore ili staras en Domo de ĵurnalistoj en Zagrebo, atendante ke kreiĝu la kondiĉoj por ilia starigo en Vukovar.

Kroata Esperanto-Ligo skribis al la urbestro de Vukovar petante informon kiam
la skulptaĵo de René ricevos sian lokon en Vukovar. S. Štimec vizitis la skulptaĵon pri René en Domo de ĵurnalistoj kaj fotis ĝin dum la atendado de vera loko en Vukovar. (iru supren)


Esperantlingva Verkista Asocio havas novan komitaton

Esperantlingva Verkista Asocio-EVA (fondita en 1983) havas novan komitaton. Por la prezidanto estis elektita Mauro Nervi, vicprezidanto Tomasz Chmielik, sekretario Spomenka Štimec, kasisto Tomasz Chmielik. En la komitato krome membras Anna Lowenstein, Trevor Steele, Paul Gubbins kaj Mao Zifu. La nova paĝo de EVA estas www.everk.org. Ĝia prizorganto estas Mauro Nervi. Kiel dum la pasintaj jaroj ankaŭ ĉi-jare EVA en kandidatigis William Auld por Nobelpremio pri literaturo. S. Štimec (iru supren)

Kaja en TV-programo
Nia 16-jara membro Kaja Farszky gastos en Hrvatska Dobro Jutro je la 8h matene mardon la 20an de januaro. Ni esperas ke ŝi havos okazon mencii ke ŝi okupiĝas pri Esperanto kaj prezenti ĝin kaj ŝian muzikadon por espernatistoj en Svedio.    (iru supren)

Kurso pri Yumeiho

Rumano Iga Sorin, specialisto pri Yumeiho gvidos Yumeiho-Seminarion por kroataj fizioterapeŭtistoj de la 12a ĝis la 14a de decembro 2003.    (iru supren)

Pri Esperanto en Librofoiro en Kroatio
Kadre de granda librofoiro en Pula en Kroatio, D-ro Ivo Borovečki, honora membro de UEA , publike elpaŝis parolinte la 5an de decembro 2003, dum la temo pri literatura tradukado. Liaj informoj pri Esperanto kiel literatura lingvo kaj ĝia rolo kiel pontlingvo por la kroata literaturo, ricevis favoran subtenon en la replikoj de redaktoro Srećko Lipovšćan, kiu gvidis la temon ĉe la librofoiro.      S. Štimec       (iru supren)

Esperanto ĉe la kroata TV
La 28an de novembro 2003 Esperanto aperis en du diversaj televidaj programoj: Sendependa televido NET prezentis lige al la internacia tago de handikapitaj personoj programon pri junulo Goran Lakotić kaj pri lia laboro pri Esperanto. Lia instruistino Judita Rey Hudeček parolis pri lia Esperantlingva traduklaboro en literatura kaj faka kampoj.Krom Goran kaj Judita en la programo ankaŭ " rolis " la Esperantaj libroj: " Eta antologio de kroataj poetinoj de la dudeka jarcento" por kiu Goran kontribuis kaj la libro "Kompleksia medicino kaj sama akunkturo" de Puramo Chong.

Samtage en literatura programo honore al kroata poeto Dragutin Tadijanović, dum diskutoj pri problemoj de tradukado kroata poetino Željka Čorak parolis pri siaj junaĝaj klopodoj esperantigi la versojn de Tadijanović. Ŝi aŭskultigis kelkajn Esperantlingvajn versojn de ŝia traduklaboro.    S.Štimec      (iru supren)

Nova projekto okaze de Zamenhof-tago
Kroata esperanto-Ligo lanĉos okaze de Zamenhof-tago sian novan libro-projekton:
La libron "Zamenhof-strato" de Roman Dobrzynski planas en 2004 en la kroata lingvo eldoni zagreba eldonejo Izvori. Tradukonto estas juna kroatisto Domagoj Vidović.
La Esperantan eldonon de la libro oni prezentos la 8an de decembro en Juda komunumo en Zagrebo. Muzikan programon kontribuos kamerensemblo de Muziklerenjo "Pavao Markovac"
Pri la libro, kaj pri la kialoj kial li decidis eldoni la verkon nacilingve, parolos Damir Mikulicic (nome de la eldonejo Izvori.) Tradukanto Domagoj Vidović prezentos defiojn de tradukado de esperanttema verko al la nacia lingvo.    Spomenka Štimec      (iru supren)

Esperanto-Societo "Bude Borjan", Studenta Esperanto-Klubo kaj Kroata Esperanto-Junulara Asocio translokiĝis.
Ĉiuj havas novan adreson, la saman kun Kroata Esperanto-Ligo:
Kneza Mislava 11, HR 10000 Zagreb tel. 385 1 4610044.
Per la translokiĝo finiĝis la 56-jara restado de Esperanto en Amruŝeva 5!
La granda translokiĝo kun la arkivo el 1908 forkonsumis multan energion sed ekde nun la societoj en zagrebo eklaboros en la nova sidejo.        (iru supren)

Eŭropa tago de lingvoj
Kroata Esperanto-Ligo kontribuis jene:
Esperanta grupo el Elementa lernejo "Mladost" publike prezentis poezian programon en Esperanto"La koloroj de Eŭropo" en Eŭropa Domo la 26an de septembro 2003 kadre de zagreba lerneja programo.

Samtage Kroata Esperanto-Ligo estis la ĉefa gasto de la festo en vilaĝo Dragonožec okaze de finlaboro de dana skulptisto Jesper Neergaard. Li ekspozicis siajn verkojn de la 9a ĝis la 21a de septembro sed dum tri semajnoj en la vilaĝa metiejo li skulptis novajn skulptaĵojn en diversaj specoj de kroata ŝtono.
La riĉan folkloran programon okaze de la fino de la projekto dulingve gvidis Spomenka Štimec.
La programon partoprenis estro de departemento samkiel pluraj ĵurnalistoj de la regiono.
La kunlaboro iniciatita de Kroata Esperanto-Ligo de la dana skulptisto kaj kroataj artistoj daŭras.    (iru supren)

Dana skulptisto Jesper Neergard en Zagreb

Vicministro pri kulturo D-rino Biserka Cvjetičanin kaj urbestrino de la urbo Zagreb Vlasta Pavić kune malfermis la ekspozicion de la dana skulptisto Jesper Neergaard en prestiĝa kroata Muzeo Mimara la 9an de septembro. La skulptisto Jesper Neergaard donacis en 2001 sian skulptaĵon La Futuro al Zagrebo dum la 86a Universala Kongreso. Ĉi-jare Kroata Esperanto-Ligo ricevis financan helpon por pli profunde prezenti la artiston al la zagreba artama publiko. Neergaard ekspoziciis 27 skulptaĵojn sub la nomo La stono de la filozofo. Kroata Esperanto-Ligo ricevos de la skulptisto unu skulptaĵon donace por siaj novaj ejoj. La skulptisto restis en Kroatio dum du semajnoj kaj laboris per la kroata ŝtono en iu vilaĝa ŝtonlaborejo. Krome li havis apartajn laborsesiojn kun blindaj infanoj. Per la ekspozicio Kroata Esperanto-Ligo konfirmis sian pozicion de kultura asocio en Kroatio. Muzeo Mimara okaze de la ekspozicio eldonis prospekton pri Neergaard kun Esperanto kiel unu el la lingvoj. Ĵurnaloj kaj TV raportis pri la agado de esperantistoj lige al skulptarto. (S.Štimec) (septembro 2003)

 

 


Kroata Esperanto Ligo
Kroata Esperanto Ligo
Kneza Mislava 11
HR-10000  Zagreb
tel: 385 1 4617 550
fakso: 385 1 4619 373
poŝtelefono: 385 91 4617 550
esperanto@zg.htnet.hr
www.esperanto.hr

(arkivo de aktualaĵoj, 2003)
(arkivo de aktualaĵoj, 2000-2001)


NOVAĴOJ:

Omaĝo al viktimoj de holokaŭsto en zagreba Zamenhof-strato

Infanoj en Kroata Televido kuiras per Esperanto

"Slavonia arbaro" senpage en la Reto

Fondita E-societo en Velika Gorica

Nova infanlibro de la familio Klobučar

Kostrena 2006: Konkurso pri scio de Esperanto por lernantoj

Kostrena 2006: Konkurso pri scio de Esperanto por lernantoj

17. MKR kaj 4. Familia MKR

IIJK en Sarajevo (Bosnio kaj Hercegovino) en 2006

Lada Kos - koncerto en la urbo Osijek, okaze de la (Zamenhofa Tago) - kantoj kroate kaj esperante.

Internacia televido - raporto de Emil Hrvatin

Tilla - la romano de Spomenka Štimec aperis en la japana lingvo

La premio Infanlibro de la jaro 2005 iras al Kroatio.

Prezidento de Kroatio Stjepan Mesić akceptis delegacion de kroataj esperantistoj

Kostrena: Internacia renkontiĝo de junularo 2005: Naciaj kulturoj, lingvoj kaj eŭropa identeco

"Hlapiĉ" en la persa; fotoj de la kovrilpaĝoj

Kroatio havas kandidaton por infanlibro de la jaro 2005: "Rakontoj sub la lito"

Esperantaj verkistoj en Kroatio 2005; jam la duan fojon

Lerneja gazeto" en Kroatio - pluraj artikoloj pri Esperanto

MKR - MontKabana Renkontiĝo 2005

Predrag Matvejević gastos ĉe esperantistoj

Esperanto sur la titolpaĝo de "Lerneja gazeto" en Kroatio

Organizita karavano por la UK en Litovio

Gazeto Tempo 2005 sonbendigota fare de Kroata Unuiĝo de
Nevidantaj Esperantistoj 

Zagrebo: prelegserio pri interkulturo

Internacia scienca kunveno: Latinismo en Eŭropo

Zagreba lernolibro en la rumana 

Agado de Kroata Unuiĝo de Nevidantaj Esperantistoj

KEL sendis al ĉina ambasadejo en Zagrebo raporton

Ĉinlingva libro por la literatura premio "Ciklopo" en Kroatio  

En Kroatio aperis nova esperanta libro por infanoj
"Rakontoj sub la lito"

La jubilea 15-a MKR (Montkabana renkontiĝo)

Esperanto-Klubo en Osijek jarkunvenis

Rezultoj de la konkurso "Pokalo Kostrena 2004" 

Konkurso pri la titolpaĝo de kroata traduko de la fama libro "Zamehnof strato"

Mortis nia samideano, pastro Franjo Gruić el Đakovo

Grave !!! Invito helpi al Kroata Esperanto-Ligo repagi krediton por la ejo

Kroata akademiano en intervjuo prezentis Esperanton

Nova Yumeiho-kurso en Kroatio - aprilo 2004

Esperanto-Klubo Split jarkunvenis

Jarkunveno de Kroata Esperanto-Ligo

Ekskurso al olivarboj en Istrio

Ĉu eblos civilservi en KEL?

Drama grupo de SEK havas novan teatraĵon

Francio: senminigo en Kroatio

Manuskripto de la granda vortaro Esperanta-Kroata pretas

Blindaj esperantistoj kongresos en Belgrado

Dektri kroatoj partoprenos la UK-on en Pekino

Rene Matoušek ricevis sian buston

Esperantlingva Verkista Asocio havas novan komitaton

Kaja en TV-programo

Kurso pri Yumeiho

Pri Esperanto en Librofoiro en Kroatio

Esperanto ĉe la kroata TV

Nova projekto okaze de Zamenhof-tago 2003

Esperanto-Societo "Bude Borjan", SEK kaj KEJA translokiĝis

Eŭropa tago de lingvoj