P R O J E K T O J

-Internacia renkontiĝo de junularo 
- TEMATA PRI NACIAJ KULTUROJ KAJ LINGVOJ, KAJ PRI LA EUROPA IDENTECO
 
- RENKONTIĜO OKAZOS EN RIJEKA KAJ KOSTRENA INTER LA 20-22. DE MAJO 2005   Gvidanto de la projekto: Boris di Costanzo, Opatija

Detaloj kaj la programo: klaku ĉi tie!

- Aperas la rakonto-kolekto por infanoj: 
"Rakontoj sub la lito", debuto de la nova aŭtorino Antoaneta Klobučar, tradukis esperanten Davor Klobučar.  klaku ĉi tie    (5.7.2004)

- Aperis la romano "7.000 tagoj en Siberio" per Esperanto al la ĉina: 
klaku ĉi tie (1.7.2004)

- Leksikono de esperantlingvaj verkistoj - nova ĉefverko el Kroatio!
S-ro Josip Pleadin el Đurđevac (Kroatio), kiu antaŭ 2 jaroj kompilis kaj presis Leksikonon de kroatiaj esperantistoj, nun laboras pri la leksikono de esperantlingvaj verkistoj. Temas pri ĉ. 500 biografioj! Li presos la libron proprakoste, kaj pri kompilado li kunlaboras kun EVA (Esperantlingva Verkista Asocio). La libro espereble estos preta por la UK 2005 en Litovujo. 
La adreso de la aŭtoro:  grafokom@kc.htnet.hr

- Rezultoj de la konkurso "Pokalo Kostrena 2004"  (5.6.2004)
(por lernantoj de elementaj lernejoj en Kroatio, pri la kono de Esperanto)
la unua bildo,   la dua bildo

- Konkurso pri la titolpaĝo de kroata traduko de la fama libro "Zamehnof strato" (R.Dobrzynski). Premio 1.000 kunaoj.
Por legi pli esperante, klaku ĉi tie aŭ por legi kroatlingve, ĉi tie.(1.6.2004)

- Renkontiĝo de verkistoj de la regiono Alp-Adrio
Okazas vendredon, la 16-an de julio 2004 en Hraščina-Trgovišće.
Por legi pli, klaku ĉi tie

- Kroata porinfana literaturo en la ĉina: klaku ĉi tie

- Konkurso pri kono de Esperanto por bazlernejanoj en    Kroatio
Okazas en Kostrena apud Rijeka, 28-30 de majo 2004:  legu pli

- La fama libro "Zamenhof-Strato" baldaŭ en la kroata 


Kroata Esperanto Ligo
Kroata Esperanto Ligo
Kneza Mislava 11
HR-10000  Zagreb
tel: 385 1 4617 550
fakso: 385 1 4619 373
poŝtelefono: 385 91 4617 550

esperanto@zg.htnet.hr
www.esperanto.hr

MIRO : jara internacia renkontiĝo de KEJA (Kroata esperanta junulara asocio)

MKR : Montkabana renkontiĝo - jara internacia  renkontiĝo de KEJA