DIVERSAJ TEKSTOJ EN ESPERANTO
(estas pluraj tekstoj ankaŭ en la kroata,   
troveblaj ĉi tie )

1. "Ĉu la angla jam venkis?"  
     (Sean o'Riain, prezidanto de Eŭropa Esperanto-Unio)

2. Grave: Invito helpi al Kroata Esperanto-Ligo repagi krediton por la ejo

3. Kial ne havi filmon pri Zamenhof?

4. Invito al la projekto "Mezeŭropo estas mia hejmo", en 2003, en Kostrena

5. Pri "Mezeŭropo estas mia hejmo" 2002, skribas Goran Lakotić

6. Studenta esperanto-klubo Zagreb 45 -jara!  (en la jaro 2002)

7. Enigmoj pri Zamenhof  (Boris Kolker, aŭtoro de "Vojaĝo en Esperanto-lando")  

8. UNUAJ ESPERANTISTOJ EN KROATIO (Osijek, 1889) teksto kaj fotoj!!!

9. Enketo pri Esperanto 2008 en Zagreb - rezultoj (Anđel Starčević, Renata Geld)

10.  Artikolo de Zlatko Hinšt el 2015: "Okaze de 155 jaroj de fervojoj en Kroatio..."

11.  Prelego de Zlatko Hinšt en IFEF-kongreso 2014: "Trafika efikeco de fervojoj..."

 

 

 


REEN AL LA PAĜOJ DE KROATA ESPERANTO-LIGO   
POVRATAK NA STRANICE HRVATSKOG SAVEZA ZA ESPERANTO