INVITO HELPI AL KROATA ESPERANTO-LIGO

REPAGI KREDITON  POR VODNIKOVA 9

 

Karaj membroj, karaj geamikoj,

 
           
En aprilo finiĝis la unua  el 9  jaroj dum kiuj ni devas repagi krediton al Raiffeisen.
Ni eniras la duan jaron de nia kredito! Restas pliaj 8 jaroj entute.

            Ni dankas tre kore al ĉiuj el vi kiuj subtenis la repagadon de la kredito.
Inter aprilo 2003 kaj aprilo 2004  ni sukcese repagis:

-         12 partopagojn al Raiffeisen Banko por nia plej granda kredito de 50.500 eŭroj

-            1 partopagon de nia ŝuldo al Tonko Francesković (loĝejvendinto)

-            1 partopagon al Universala Esperanto-Asocio

Ekde februaro ni havas 3, ekde marto 2004 ni havas en Vodnikova  4 loĝantojn de kiuj ni ricevas lupagon monate. Tiu sumo ne sufiĉas por akiri monatan sumon necesan por repagado de nia kredito.

 La banka aranĝo postulas de ni pagi en la unuaj jaroj pli grandajn monatajn partopagojn ol en la lastaj. La partopago en la unua jaro estis 800 eŭrojn, en la lasta jaro estos 467 eŭrojn.

Pro tio en la komencaj jaroj estas al ni malfacile repagadi la krediton, des pli ĉar en la sama jaro ni devis ankaŭ investi en renovigadon de la ejo.

 

En la lasta jaro financan helpon por Vodnikova 9 donis entute 55 membroj. Pluaj 15 membroj per siaj mebloj helpis  mebligi Vodnikova.

Tute apartan helpon ni ricevis de Esperanto-Societo Rijeka, kiu transprenis la taskon monate helpi per kredito de 300 eŭroj kiam KEL mem ne kapablos pagi la partopagojn.

 

Povus okazi ke en la venontaj monatoj mankos al ni 50-100 eŭroj monate kaj tial ni turnas nin al vi kun la peto helpi.

      Inter niaj membroj troviĝas pluraj kiuj povus monate doni 10-30 eŭrojn. Pluraj tiaj membroj-helpantoj helpus al ni senĝene redoni la krediton.


      Ni ne supozas ke vi financus nin sen repago.       Ni invitas vin partopreni en:

                              ESPERANTA KREDITO POR VODNIKOVA 9

 
     
Ni proponas la jenajn kondiĉojn de la kredito:

  1. La krediton oni pagas per kunaoj. Repagoj sekvos en kunaoj.
  2. La kalkulunuo pri la kreditoj estas eŭro. Interezoj estos repagotaj laŭ meza kurzo de Kroata Nacia Banko en la tago de la enpago/kalkulado
  3. La plej malgranda sumo por helpi estas 10 eŭroj. (Por eviti administran laboron por malgrandaj pagoj)
  4. Por la enpagitaj sumoj oni kalkulos 6% da interezo jare.
  5. Por la sumo malpli ol 200 eŭroj la interezo aldoniĝos al la ĉefkapitalo.
  6. Por pli grandaj sumoj (kaj por etaj sumoj kiam ili kune sumiĝos al 200 eŭroj) la interezo estos kalkulota la 31an de decembro (aŭ aldonota al la ĉefkapitalo, depende de la deziro de kreditdonanto)
  7. La kredito tj. la ĉefa enpago (kun eventualaj aldonaj interezoj) estos repagota ekde la 31a de marto 2012.
  8. Por eventuala kredito pli granda ol 1000 eŭroj, repagenda dum mapli ol 5 jaroj, oni traktos per aparta kredito.
  9. Kun  esperantistoj-membroj kiuj aliĝos al la kredito,  KEL subskribos kreditkontrakton

 Tio estas la unua fojo en la multjara tradicio de nia asocio, ke KEL povas agi kredite laŭ ekonomiaj principoj.

Ni esperas ke vin motivigos emocioj por nia komuna ejo en Vodnikova 9 kaj ne interezoj!

Tre kore ni dankas pro via pozitiva decido pri nia nemoveblaĵo!

                                                                                                    La Prezidantaro de KEL