POKALO KOSTRENA 2004                     
   (Vidu la fotojn:    la 1-a foto     la 2-a foto)                     

La tria Kroatia Konkurso pri Esperanto por Lernantoj el Elementaj Lernejoj okazis ankaŭ ĉi jare en skolta restadejo Esperanto Domo, Kostrena. Kroata Esperanto Ligo kaj Esperanto Societo Rijeka okazigis ĝin de 28a ĝis 30a de majo 2004. Partoprenis 16 lernantoj el 4 elementaj lernejoj el Zagrebo kaj Matulji.

            Vendredon la 28an vespere okazis Interkona vespero. Pro malfruo de trajno el Zagrebo realiĝis nur parto de la programo kiun prizorgis kursgvidanto Dag Treer, sed tamen sufiĉe po amuziĝi kaj en bona etoso komenci la renkontiĝon.

            Sabato, kiel kutime, komenciĝis kun ekzameno. Sekvis ekskurso al proksima urbeto Crikvenica. Vento ne permesis al ni krozi per ŝipo kaj ni eluzis tempon por promeni kaj trarigardi la urbeton. La partoprenantojn precipe ravis vizito al akvario kun marestaĵoj.

            Vesperan programon lernantoj mem preparis gviditaj de Dag. Kvizo simila al «Miliunulo» montris grandan lingvoscion de la lernantoj. Post du aldonaj grupoj da demandoj venkis grupo: Anĝela Kanjuo, Ines Brzoja  kaj Maja Glodić.

           Dimanĉe je la naŭa, la konkurskomisiono proklamis la rezultojn de la konkurso:

             En kategorio «A» (komenca):

  1. Drago Ilišinović, Elementa Lernejo Retkovec
  2. Ana Valjak, Elementa Lernejo «Mladost», Zagrebo
  3. Ne estas premiita

En kategorio «B» (progresinta):

     1. Tea Šimičić, Elementa Lernejo «Mladost», Zagrebo
    
2. Maja Glodić, Elementa Lernejo «Mato Lovrak», Zagrebo
    
3. Valentina  Marinović, Elementa Lernejo «Mladost, Zagrebo 

            Pokalon Kostrena 2004. gajnis:

            En kategorio «A»:

Elementa Lernejo Mladost, Zagrebo

En kategoriO «B»:

Elementa Lernejo Mladost, Zagrebo

La plej sukcesaj lernantoj kaj lernejoj estas premiitaj per pokaloj kaj diplomoj. Ĉiuj lernantoj ricevis abonon al Juna Amiko, gazeto por lernantoj kaj komencantoj, donacon de la organizanto kaj la vortaron "10 000 Vortoj".

Samtempe en Elementa lernejo Kostrena la profesorino Judita Rey Hudeček prezentis sukcesan eksperimenton: post dutaga lernado lernantoj sukcesis aktive kaj pasive uzi la lingvon same kiel post dujara lernado de iu alia fremda lingvo.

Oni ripetos la eksperimenton ankaŭ en iuj aliaj lernejoj, ĉar oni supozas ke lernantoj el Elementa Lernejo Kostrena, pro sia lernado de la angla kaj itala lingvoj, havas avantaĝon antaŭ lernantoj kiuj tiujn lingvojn ne lernas.

 

Hrvatski Savez za esperanto - Kroata Esperanto-Ligo: www.esperanto.hr