SLAVONIA ARBARO
(en elektronika eldono)

aŭtoro:  Josip Kozarac, 1888

En la oktorbo 2006 aperis elektronika eldono - nur en la Interreto!

Prenu / elŝutu de ĉi tie! (pdf, 1 Mb)

Fama kroata verkisto rakontis pri la naturo kaj homo. Slavonio (orienta Kroatio) ankoraŭ hodiaŭ havas iom da kverkaj arbaroj kun la mondkvalita kverka ligno.

La rakonto ne estas longa, sed estas la plej bona verko pri la naturo en la kroata literaturo, kaj verŝajne unu el la plej bonaj eĉ eksterlande.

Tradukis: Davor Klobučar  (el Osijek, Slavonio).

La sama teksto aperis libroforme en la jaro 1999 en la eldono de KEL, sed nemultaj ekzempleroj restis.

Ĉin tiun libron vi libere kaj senpage prenu, legu kaj donacu.
 

ORDENO DE VERDA PLUMO
Leksikono pri Esperantlingvaj Verkistoj.

Kompilinto: Josip Pleadin.

La libro enhavas 901 biografiojn de originalaj Esperantlinvaj verkistoj, 248 pseŭdonimojn kaj 461 fotojn.

Ĉe la kompilado kunlaboris esperantistoj el trideko da landoj.

La unuaj opinioj pri la verko: "Josip Pleadin brile faris grandan laboron. Li priskribis 901 verkistojn kiuj en 119-jara historio de Esperanto verkis en tiu lingvo. Kaj nun komparu tion kun la aĝo de Esperanto. Temas pri fenomenaj aferoj, pri kiuj eĉ la esperantistoj mem ne konscias." (Tomasz Chmielik); "Post kelkjara laboro Pleadin aperigis nekompletan sed grandiozan bibliografion pri originalaj verkistoj en Esperanto de Zamenhof ĝis 2006. La leksikono ampleksas 901 verkistojn kaj estos sendube longatempe la ĉefa fonto por ĉiuj esploristoj de E-literaturo." (Zlatko Tišljar).

Amplekso: 272 paĝoj, fortika kudrobindo
Mendebla ĉe: grafokom@kc.htnet.hr
Prezo: 30,00 eŭrojn (aŭ 220,00 kunaojn) - la poŝtkostoj 15%

 

DORNO EN LA KORO ( Đuro Rašan - poemoj)

Originala poemaro de Djuro Raŝan, malmulte konata
kroatia poeto. En la libreto troviĝas ĉiuj liaj konataj poemoj,
ĉefe ĝis nun nepublikigitaj. Li verkis sub influo de K.Kalocsay.
Amplekso: 24 paĝoj, broŝurita
Mendebla ĉx: grafokom@kc.htnet.hr
Prezo: 4,00 eŭrojn (aŭ 35,00 kunaojn) - la poŝtkostoj 15%

 

 

TRIOPO TERURA  (porinfanaj rakontoj)

Ankoraŭ unu verko el la "familia laborejo" de la familio Klobučar. Rakontoj pri ursa familio kun tri petolaj ursidoj. Por infanoj 3 ĝis 12-jaraj. 

La aŭtorino (kroatlingve) estas Antoaneta Klobučar. Familia verko: la libron verkis patrino, ilustris la 12-jara filino Ana, kaj  al  Esperanto tradukis la patro Davor Klobučar.

La unua esperanta libro de tiu familio (Rakontoj sub la lito) ricevis la premion Infanlibro de la jaro 2004.
legu en:  http://free-os.htnet.hr/eo/neta_esp.html

 


TIILLA

(Spomenka Štimec - romano)

Romano pri la vivo de la aktorino Tilla Durieŭ.
 

En la oktobro 2005 ĝi aperis en la japana ligvo, pere de esperanta originalo. Pli detale, legu ĉi tie:
 

 RAKONTOJ SUB LA LITO  (porinfanaj rakontoj)

19 rakontoj por infanoj 3 ĝis 12-jaraj. Idoj de diversaj bestoj rolas kiel infanoj. La rakontoj donas ne nur amuzon, sed ankaŭ instruon al infanoj pri diversaj konfliktaj okazoj en la infana vivo. La aŭtorino (kroatlingve) estas Antoaneta Klobučar. Familia verko:  la libron verkis patrino, ilustris la 12-jara filino Ana, kaj  al  Esperanto tradukis la patro Davor Klobučar.
Mendu per la reta adreso: davor.klobucar@ht.hr

La libro ricevis la premion Infanlibro de la jaro 2004.

Pli detale, kun ilustraĵoj kaj iuj rakontoj 
legu en:  http://free-os.htnet.hr/eo/neta_esp.html

    

10.000 VORTOJ  (la 11-a eldono)

Aŭtoroj: Gruić, Klobučar, Kocian, Pleadin. (En malnovaj eldonoj ankaŭ Šimunić). Ĉi tiu eldono estas korektita kaj pliriĉigita. Aperinta en aprilo 2004. En siaj unuaj eldonoj konata kiel "4.000 vortoj". Vortaro esperanta-kroata kaj kroata-esperanta. Praktika pro malgrandeco, sed tamen tre utila. Eldonis "Grafokom" Đurđevac, kun esperantaj societoj el Osijek kaj Rijeka, kaj KEL. Eldonkvanto: 1.000 Prezo:60 kn 


ESPERANTSKI MOZAIK (Mozaiko de Esperanto)


La libro de Davor Klobučar en la kroata lingvo. Aperis en majo 2003. Ĝi prezentas detale la lingvon, ideon, movadon kulturon kaj atingojn de Esperanto. Similas al enciklopedio konsistanta el ĉ. 150 interesaj artikoloj. Abunde ilustrita nigra-blanke. Kolora malmola kovrilpaĝo. Per multaj klarigoj, dokumentoj kaj rememoroj de organizantoj kaj partoprenantoj, la libro en unika maniero prezentas la Universalan Kongreson de Esperanto en Zagreb 2001. 320 paĝoj, 24 cmDetaloj kroatlingve ĉi tie.
La aŭtoro rete:  davor.klobucar@ht.hr

 

KROATAJ POETINOJ DE LA 20-a JARCENTO


Dudek poetinoj, de ĉiu el ili kelkaj poemoj. Tradukis grupo da kroataj esperantistoj. Eldonis Kroata Esperanto-Ligo en Zagreb, 2003, omaĝe al 95-a jubileo de Esperanto en Zagreb.  129 paĝoj,  

 

 

MANĜOJ EL SANIGAJ PLANTOJ

Zlata Nanić specialiĝis pri sanigaj manĝoj. En ŝia bieno "Grajno" proksime de Zagreb ŝi mem kultivas sanigajn legomojn. Ŝi eldonis en la kroata plurajn librojn pri sanigaj plantoj kaj nun publikigis libron en Esperanta traduko de Vladimir Dujnić.
La titolo de la libro estas MANĜOJ EL SANIGAJ PLANTOJ .
Prezo: 10 eŭroj

 

NOVA LIBRO DE SPOMENKA ŠTIMEC

Nova libro de Spomenka Štimec originale verkita en Esperanto aperis fine de aŭgusto ĉe Edistudio en Pizo, Italio. Ĝia titolo estas "Tilla" kaj ĝi estas inspirita per la vivo de konata germana aktorino Tilla Durieŭ;, kiu en la tempo de la faŝismo venis vivi en Zagreb kaj restis tie dum dudek jaroj. Muzeo de la urbo Zagreb provizis fotojn por la libro.

 

BIOGRAFIA LEKSIKONO DE KROATIAJ ESPERANTISTOJ

aperis antaŭ la 5-a kongreso de kroataj esperantistoj en Rijeka. Ĝi enhavas ĉirkaŭ 1000 biografioj,multajn fotojn, adresojn, telefonnumerojn kaj retadresojn.
Formato: 17,5 x24 cm, fortike bindita.
Mendebla ĉe:
GRAFOKOM, p.p. 96, HR-48350 Djurdjevac, Kroatio
Tel. ++385 (0)48 811-266
rete: ivan.pleadin@kc.hinet.hr

Prezo: 120,00 kn aŭ 18 eŭroj
Rabato: trionaPRI SLAVAJ ELEMENTOJ EN ESPERANTO

eseo de Dalibor Brozović

 

 


Kroata Esperanto Ligo
Kroata Esperanto Ligo
Kneza Mislava 11
HR-10000  Zagreb
tel: 385 1 4617 550
fakso: 385 1 4619 373
poŝtelefono: 385 91 4617 550

esperanto@zg.htnet.hr
www.esperanto.hr


ARKIVO DE VERKOJ EL LA KROATA LITERATURO TROVEBLA ĈI TIE !!!