BESPLATNI MREŽNI TEČAJ ESPERANTA NA HRVATSKOM JEZIKU
SENPAGA RETA KURSO DE ESPERANTO   EN LA KROATA LINGVO


Adresa  /   Adreso:  www.esperanto.hr/eo/index.html

IRU TIEN    -    START


Tečaj je namijenjen osobama koje poznaju hrvatski jezik.
La reta kurso taŭgas por personoj kiuj konas la kroatan lingvon. 


On nije u Unicode-u, nego u ISO Latin -3, kojeg dobro prepoznaju računala u Hrvatskoj. Lekcije se zasnivaju na Zagrebačkoj metodi učenja esperanta. One su u Word-datotekama (.doc), a izgovor nekolicine njih je u MP3-datotekama. Nastavnik  Vam je na raspolaganju putem elektronske pošte, kako bi ispravio Vaše domaće zadaće i odgovorio na Vaša pitanja. 

ĝi ne estas en Unikodo, sed en ISO Latin-3, kiun bone komprenas komputiloj en Kroatio. La lecionoj baziĝas sur Zagreba metodo de Esperanto-instruado. Ili estas en Word-dosieroj (.doc) kaj prononco de kelkaj en MP3-dosieroj.  Instruisto estas je Via dispono per retpoŝto por korekti Viajn hejmtaskojn kaj respondi al Viaj demandoj. 

 

 


Kroata Esperanto Ligo
Kroata Esperanto Ligo
Kneza Mislava 11
HR-10000  Zagreb
tel: 385 1 4617 550
fakso: 385 1 4619 373
poŝtelefono: 385 91 4617 550

esperanto@zg.htnet.hr
www.esperanto.hr