KURSOJ DE ESPERANTO EN KROATIO

Atenton! La reta kurso farita de Davor Klobučar transiris al nova adreso:    http://www.esperanto.hr/eo/index.html


 Ni instruas  en 2004

 Kursoj en elementaj lernejoj

1. Elementa lernejo Retkovec, Zagreb /  Osnovna škola Retkovec, Zagreb   -   Instruas prof.  Judita Rey Hudeček

2. Elementa lernejo Mladost, Zagreb /Osnovna škola Mladost, Zagreb  Instruas prof.  Marija Jerković
 
 Kursoj en gimnazioj  

1.     
Gimnazija Nova Gradiška - Instruas prof. Danijela Drakula
2.      Gimnazija Varaždin (Kurso preparata) - Instruos prof. Siniša Horvat

Kursoj en kluboj 

1.      Esperanto-Societo Rijeka - Kluba kurso - Instruas prof. Josipa Katunar
2.      Studenta Esperanto-Klubo, Zagrebo - Instruas Sonja Kovač
3.      Esperanto-Klubo Bude Borjan, Zagrebo - Instruas Gordana Jurina 
4.      Unuiĝo de nevidantaj esperantistoj, Zagrebo - Instruas Nevenka Imbert


La studjaro 2003/2004 (raportas Emil Hrvatin, el Rijeka, 21.5.2004):           
            
 
En Kroatio nun okazas 14 kursoj de esperanto kiujn gvidas membroj de KEL : 

5 kursoj okazas en elementaj lernejoj:
1. Elementa lernejo Gustava Krklec, Zagreb, 
instruas Ida Bogadi. Kurson komencis 6 lernantoj de 6a klaso

2. Elementa lernejo Mladost Utrine, Zagreb, Instruas Marija Jerković. Kurson frekventas 10 lernantoj.
3. Elementa lernejo Mato Lovrak, Zagreb. Instruas Dag Treer 3 lernantojn.
4. Elementa lernejo Andrije Mohorovičića, Matulji. Instruas Emil Hrvatin. 
La kurson frekventas unu lernanto.
5. Elementa lernejo Retkovec, Zagreb. Judita Rey Hudeček gvidas kurson por 10 lernantoj.   

1 kurso en gimnazio: 1. Gimnazio Đurđevac          Instruas Zdravko Seleš
                                 
1 kurso en familio:
1. Familio de Danijela Petelin, Rijeka       Instruas Boris Di Costanzo 

Kursoj en klubejoj:

1.Esperanto Societo Rijeka, kurso por komencantoj .Instruas Josipa Katunar. Ekzamenis 5 frekventantoj kaj ili daŭrigas «B» kurson.
2.Esperanto-Societo Bude Borjan, kurso por komencantoj. Instruas Gordana Jurina
3.  
Esperanto-Societo Bude Borjan, progresiga kurso «C». Instruas Spomenka Štimec
4.Studenta Esperanto-Klubo, kurso por komencantoj.  Instruas Sonja Kovač
5. Kroata Fervojista Esperanto- Asocio
, kurso por komencantoj. Instruas Roža Brletić Višnjić .La kurson frekventas  7 personoj.
6.Esperanto- Societo Liberiga Stelo, Osijek
, kurso por komencantoj. Instruas Hrvoje Sandukčić.
7. Esperanto Societo Split, kurso por komencantoj. Kurson gvidas Vukašin Dimitrijević. Anstataǔulo de la kursgvidanto estas Davor Grgat.La kurson frekventas 3 personoj.

Slavonski Brod:
Noto: Lernantino Željka Gavranović ricevis 2 aŭ 4 poentojn bezonatajn por enregistri sin en gimnazion dank al sukceso en Kostrena .


Ni instruas en 2003:

Zagrebo

Esperanto-Societo "Bude Borjan", Kneza Mislava 11
1. Esperanto-Kurso por komencantoj en Esperanto-Societo "Bude Borjan"
Str. Kneza Mislava 11;   Instruas Gordana Jurina, merkrede 18 h

2. Esperanto-kurso por postkomencantoj
Instruas Gordana Jurina;  Ĵaŭde 16.30 h

3.Postkomencanta kurso por gimnazianoj,
instruas Darko Blažić kaj David Rey Hudeček,
sabate 13 h, Kneza Mislava 11

4. C Supera Kurso (Vojaĝo en Esperanto-lando)
instruas Spomenka Štimec, merkede 20.15 en Kneza Mislava 11

Studenta Esperanto- klubo en Kneza Mislava 11
1.Kurso por komencantoj;   Instruas Ozren Ćuk;   lunde kaj ĵaŭde 20 h
2.Kurso por progresantoj;   Instruas Vladimir Dujnić;   Ĵaŭde 20 h

Kroata Fervojista Esperanto-Asocio
1. Kurso por komencantoj;   Instruas Roža Brletić Višnjić;   Marde je la 16.30

Kursoj en zagrebaj elementaj lernejoj
1. Elementa lernejo "Mladost", Utrine, Zagreb
Instruas Marija Jerković merkrede kaj vendrede je la 12-13 h.

2. Elementa lernejo "Gustava Krklec", Zagreb;   Instruas Ida Bogadi;    Vendrede 13 h
3. Elementa lernejo "Mato Lovrak", Zagreb; Instruas Jelena Lončarević, lernantino
4. Elementa lernejo "Retkovec", Zagreb;   Instruas Judita Rey Hudeček
5. Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje djece i mladeži, Dubrava
Instruas Judita Rey Hudeček

Entute en Zagrebo: 12 kursoj

 

 


Kroata Esperanto Ligo
Kroata Esperanto Ligo
Kneza Mislava 11
HR-10000  Zagreb
tel: 385 1 4617 550
fakso: 385 1 4619 373
poŝtelefono: 385 91 4617 550

esperanto@zg.htnet.hr
www.esperanto.hr

Ni instruas en 2004

La studjaro 2003/2004 (laŭ  Emil Hrvatin, el Rijeka, 21.5.2004)

Ni instruas en 2003

Reta kurso de Esperanto (kroatlingve)

Skriba ekzameno en A-kurso de Esperanto (ekzemplo el Osijek)