U V O D 
  Što je esperanto?
       Još informacija o esperantu 
        

                          
T E Č A J
  Koncept ovog tečaja
      Kako se služiti tečajem?
 
Slati
e-mail  nastavniku    Što ako ne radi e-mail?
  Što kad naučite jezik?      Kada pisati nastavniku? 

                         L E K C I J E  
 L e k c i j a 1     mp3, amaterski  mp3, kvalitetno
 
L e k c i j a 2     mp3, amaterski  mp3, kvalitetno
 L e k c i j a 3     mp3, amaterski  mp3, kvalitetno
 L e k c i j a 4     L e k c i j a 5       L e k c i j a 6
 L e k c i j a 7     L e k c i j a 8  (nedostaju 9-12)

                         Z V U K O V I
       Kvalitetno snimljeno svih 12 lekcija i pjesama
  Audio-materijali o esperantu (radio, predavanja itd.)

                        
D O D A T N O
                Pjesma_ nakon  2.  lekcije
                Predstavljanje i prvi razgovor
                Kompletan pregled gramatike
                Rječnik esperantsko-hrvatski
                            
                      
P O V E Z N I C E
 
                  Hrvatski savez za esperanto

  Esp-Wikipedija   UEA - Svjetski esperantski savez 
 
Rječnici   Video  Književnost i druga literatura 

U DŽ B E N I K      
 
Ako želite imati udžbenik u formi knjige,
  NARUČITE UDŽBENIK ESPERANTA po samo 40 kn
.
Izrada strana: D.Klobučar            Zadnja promjena: 22.10.2015.


ESPERANTO
besplatni tečaj putem Interneta

Hrvatski  savez  za  esperanto, Kneza Mislava 11, Zagreb,
 tel.: 091/4617550   
esperanto@zg.t-com.hr    www.esperanto.hr

NABAVITE UDŽBENIK ESPERANTA po samo 40 kn

.

ESPERANTO   -   senpaga reta kurso kroatlingve
Kroata Esperanto-Ligo, Kneza Mislava 11, 10000-Zagreb 


Dobrodošli! Bonvenon al vi en la kurso de Esperanto!