HRVATSKI SAVEZ ZA ESPERANTO  i  ESPERANTSKA DRUŠTVA U HRVATSKOJ
KROATA ESPERANTO-LIGO  kaj   ESPERANTAJ SOCIETOJ EN KROATIO


 
Spisak esperantskih društava u Hrvatskoj        Listo de esperantaj societoj en Kroatio


P R O G R A M O J

Programoj de Esperanto-Societo "Tibor Sekelj",  Zagreb
Programi esperantskog društva "Tibor Sekelj", Zagreb 

Programoj de Esperanto-Societo "Bude Borjan",  Zagreb
Programi esperantskog društva "Bude Borjan", Zagreb (na esperantu)

Arkivo (2003-2008) de programoj de Esperanto-Societo "Bude Borjan",  Zagreb
Arhiva (2003-2008) programa esperantskog društva "Bude Borjan", Zagreb (na esperantu)

*        *        *
Esperanto-Societo Rijeka (monataj informiloj)
Mjesečne obavijesti Esperantskog društva Rijeka

*        *        *

Specialaj programoj de Kroata Esperanto-Ligo
Posebni programi Hrvatskog saveza za esperanto (na esperantu)
 

Monataj informiloj de Studenta Esperanto-Klubo (Zagreb)
kaj Kroata esperanta junulara asocio (kroatlingve)
Mjesečne obavijesti Studentskog esperantslog kluba (SEK) u Zagrebu
i Hrvatskog esperantskog omladinskog saveza (na hrvatskom jeziku)
 

Programoj de "Unuiĝo de zagrebaj esperantistoj"
Programi Udruge zagrebačkih esperantista (na esperantu)


D O K U M E N T O J

Zapisnik s godišnje skupštine Studentskog esperantskog kluba u Zagrebu za 2008.
Protokolo de jarkunveno de la Studenta Esperanto-Klubo en Zagreb, por 2008

 


U Zagrebu, 19.11.2009. 

ZAPISNIK S GODIŠNJE, IZBORNE SKUPŠTINE   STUDENTSKOG ESPERANTSKOG KLUBA 

Ustanovljeno je da je na skupštini prisutan dovoljan broj članova SEK-a za donošenje pravovaljanih odluka.

Skupštinu je sazvao predsjednica udruge Kaja Farszky ponudivši sljedeći dnevni red:

Dnevni red:

1. Otvaranje skupštine i izbor radnog tijela skupštine
2. Izvještaj o radu SEK-a u 2008. godini
3. Razriješenje starog i izbor novog predsjedništva
4. Razriješenje starog i izbor novog nadzornog odbora
5. Davanje ovlasti za zastupanje udruge
6. Plan rada za 2009. godinu
7. Pedeseta obljetnica dramske grupe
8. Razno 

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 1.

Skupštinu otvara predsjednica SEK-a Kaja Farszky.
Radno predsjedništvo: Kaja Farszky (zapisničarka), Tina Tišljar i Denis Haziri (ovjerovitelji zapisnika)

 Ad. 2.

Izvještaj o radu SEK-a u 2008. godini

SEK je organizirao tri početnička tečaja esperanta, od toga jedan ubrzani, s ukupno 10 tečajaca, te jedan konverzacijski tečaj s ukupno 4 polaznika. Tečajeve su vodile Tina Tišljar, Mea Bombardelli i Kaja Farszky. Za tečajeve je organizirana propaganda s lecima i plakatima.

Programi petkom redovno su održavani s prosječno 10 posjetilaca. Tijekom godine održano je 25 programa. Od toga bilo su organizirana dva izleta, pomagali smo pri čuvanju filatelističke izložbe na Filozofskom fakultetu, te smo sudjelovali u postavljanju izložbe u Volksbank banci.

Rad dramske grupe u 2008. godini obilježila je priprema nove predstave pod naslovom "Ima li smisao života smisla ili Kazalište uzvraća udarac", autora Vanje Radovanovića. Nastupili su premijerno s tom predstavom na 32. SKAZu u Centru za kulturu Peščenica. Nedugo zatim predstava je prevedena na esperanto te su je članovi dramske grupe izvodili na Međunarodnom omladinskom kongresu u Szombathelyu, Mađarska.

         

Članovi udruge su u 2008. sudjelovali i na međunarodnim susretima u Njemačkoj, Poljskoj, Italiji, Sloveniji, Nizozemskoj, Mađarskoj te Belgiji.

To su bili sljedeći susreti: IS (Njemačka) 2 člana udruge, AS (Poljska) 2 člana udruge,

IJF (Italija) 1 član udruge, JER (Mađarska) 2 člana udruge, Državno natjecanje u znanju esperanta (Rijeka, Hrvatska) 3 članova udruge, 5. Familia MKR (Slovenija) 4 člana udruge,  MKR (Slovenija) 5 članova udruge, PSKK (Belgija) 1 član udruge, IJK (Mađarska) 5 članova udruge, MIRO (Duga Resa, Hrvatska) 8 članova udruge, UK (Nizozemska) 1 član udruge.

            Prijavili smo se za natječaj Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport za donaciju, financijsku pomoć, oko obilježavanja 50 godina rada Dramske grupe SEKa. Pedeseta obljetnica planirana je za 2009. godinu.

            23 člana je uplatilo članarinu. Računi su redovno plaćani.

Nadzorni odbor izvještava da u radu SEK-a u 2008. nisu uočene nikakve nepravilnosti.

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno javnim glasovanjem.

Ad. 3.

Odlučeno je da se o izboru predsjedništva glasa u paketu javnim glasovanjem.
Staro predsjedništvo (u sastavu: Kaja Farszky, Tina Tišljar, Mila Bečka, Saša Đukić, Tomislav Divjak, Daša Filipčić i Dag Treer) razriješeno je dužnosti.
Novo predsjedništvo (u sastavu: Kaja Farszky, Tina Tišljar, Maja Valentić, Tomislav Divjak, Sanja Damjanić, Daša Filipčić i Denis Haziri) jednoglasno je prihvaćeno.

 Ad. 4.

Odlučeno je da se o izboru nadzornog odbora glasa u paketu javnim glasovanjem.
Prijedlog da stari nadzorni odbor (u sastavu: Mea Bombardelli, Milivoj Uroić i Vanja Radovanović) nastavlja s radom i u 2009. godini jednoglasno je prihvaćen.  

Ad 5.

Odlučeno je da se o osobama za zastupanje udruge glasa javnim glasovanjem.
Jednoglasno je usvojena odluka o davanju ovlaštenja za zastupanje udruge Kaji Farszky te Tini Tišljar. 

Ad. 6.

Plan rada za 2009. godinu

Planiraju se organizirati početni A tečajevi esperanta uz odgovarajuću propagandu te B tečaj za polaznike koji su završili A tečaj. Tečajeve će voditi Tina Tišljar i Mea Bombardelli.
Nastavit će se organizacija programa petkom i vikend izleta, uz nove osobe zadužene za osmišljanje programa.
Svečano ćemo proslaviti pedesetu obljetnicu Dramske grupe SEKa te je također u planu izvedba nove predstave. Voditelj dramske grupe je Vanja Radovanović 

Plan rada za 2009. godinu jednoglasno je prihvaćen.

Skupština je zaključena uz zahvale svima koji su pridonijeli uspješnom radu SEK-a u 2008. godini.

Zapisničar:

Ovjerovitelj zapisnika:

Ovjerovitelj zapisnika:

 

 

 

Kaja Farszky

Tina Tišljar

Denis Haziri