KROATA ESPERANTO-LIGO  kaj ESPERANTAJ SOCIETOJ EN KROATIO:

K E L


PROGRAMO DE KROATA ESPERANTO-LIGO
MAJO-SEPTEMBRO 2003

23 - 25. majo
Eŭropa renkontiĝo por lernantoj el elementaj (mez-) lernejoj (11 ĝis 16 jaraĝaj) en Kostrena, Kroatio (apud maro en Norda Adriatiko).
Inf: Esperanto Societo Rijeka, Korzo 2 A, HR 51000 RIJEKA, Kroatio. Tel/faksilo: ++385 51 228148 , retadreso: esperanto-ri@ri.tel.hr

31an de majo
6a kongreso de kroataj esperantistoj en Zagreb
Organizanto: Kroata Esperanto-Ligo, Kneza Mislava 11, HR 10000 Zagreb
retadreso: esperanto@zg.tel.hr ; retpaĝoj: www.esperanto.hr

31. aŭgusto - 7. septembro
Eŭropa renkontiĝo por lernantoj el mez- aŭ altlernejoj ( inter 15 ĝis 20 jaraĝaj) en Kostrena, Kroatio (apud maro en Norda Adriatiko).
Temo: Arkitektura heredaĵo.
Inf: Kroata Esperanto-Ligo, Kneza Mislava 11 , 10000 ZAGREB, Kroatio.
Tel: ++385 1 4617550 kaj faksilo ++385 1 4619373,
retadreso: esperanto@zg.tel.hr ; retpaĝoj: www.esperanto.hr

 


Kroata Esperanto Ligo
Kroata Esperanto Ligo
Kneza Mislava 11
HR-10000  Zagreb
tel: 385 1 4617 550
fakso: 385 1 4619 373
poŝtelefono: 385 91 4617 550

esperanto@zg.htnet.hr
www.esperanto.hr
 

 


Studenta Esp.Klubo:
La hejmpaĝo