Kroata Esperanto-Ligo
Kroata Esperanto-Ligo
Kneza Mislava 11, Zagreb
tel: 385 1 4617 550
poŝtelefono: 385 91 4617 550
www.esperanto.hr


KROATA ESPERANTO-LIGO  kaj ESPERANTAJ SOCIETOJ EN KROATIO:
 

"UZE - Unuiĝo de zagrebaj esperantistoj"
"Udruga zagrebačkih esperantista"
(www.zagreba-esperantisto.hr )


Ĉiuj programoj en Kneza Mislava 11 je la 19-a horo
(Svi programi na adresi Kneza Mislava 11 u 19 sati)


DECEMBRO 2011

 
la 7-an - Zlatko Hinšt: “Faklaboro enkadre de TAKE - Tutmonda Asocio de Konstruistoj Esperantistaj”
Pri la funkciado de specifa faka asocio esperantista.
 
la 14-an - Spomenka Štimec: “2012 - la jaro de Tibor Sekelj”
Okaze de la 100-a datreveno de naskiĝo de Tibor Sekelj.
 

NOVEMBRO 2011

la 16-an - Josip Pleadin: "Renkonte al la jubilea 10-a kongreso en Koprivnica"
Informado pri la atingita nivelo de preparoj, kun la ebleco plenigi la aliĝilojn kaj pagi la kongreskotizojn.

 
la 23-an - Marija Jerković: "Kroataj Esperanto-lernolibroj kaj iliaj aŭtoroj"
Resumo pri la diplomlaboraĵo post studado de interlingvistiko en Poznano (Pollando).

 
la 30-an - Radenko Milošević: "Mare nostrum - nia trezoro en Esperanto"
Pri la projekto de pri-mara poezio en Esperanto, kiu evoluas jam kelkajn jarojn.

 

Esperanto-societo 
"Unuiĝo de zagrebaj esperantistoj"

Decembro2010
Novembro2010