KROATA ESPERANTO-LIGO  kaj ESPERANTAJ SOCIETOJ EN KROATIO:

"Bude Borjan"


PROGRAMO POR LA NOVEMBRO 2008

 Ĉiuj programoj en Knez Mislav  je la 19-a h

KROATA ESPERANTO-LIGO festas en 2008 cent jarojn de la unua tutkroatia asocio!

Internacia scienca simpozio " Esperanto kaj la kroata kultura identeco“ okazos en Filozofia fakultato Zagreb la 7-an kaj 8-an de novembro 2008.  Bonvolu  ĉeestI!


 La 5-an de novembro

 
       E
ǔropa lingvopolitiko
         Gastas Istvan Ertl Hungario/Luksemburgio 

Nuligita pro problemo de aviadilo         
 

 

La 7-an novembro

vendredon

    
Internacia Scienca Simpozio en Filozofski fakultet,
Ivana Lučića 3

            Esperanto kaj la kroata kultura identeco

            Malfermo je la 10a horo
            Prelegoj ĝis 18.50

            Vidu apartan programon ! 
 

 

La 8-an de novembro

sabaton

 
Internacia Scienca Simpozio en Filozofski fakultet,
Ivana Lučića 3

            Esperanto kaj la kroata kultura identeco

           Prelegoj de 9.20 ĝis 18.10
            Vidu apartan programon !
 

 

La  12-an de novembro

 

        Problemaro de la angla lingvo
       dum
ĝia lastatempa orienteǔropa disvastiĝo

         Preparis Boris Čović
 

 
La 19-an de novembro

       
       Nova
ĵoj el Esperantujo

 

 
La 26-an de novembro
 

 
Lernantoj renkonti
ĝas!

 


92 personoj abonis Grandan Vortaron Esperanta-Kroata de Lucija Borčić!
Ĉu vi?


PROGRAMO POR LA OKTOBRO 2008

Ĉiuj programoj en Knez Mislav  je la 19-a h

 KROATA ESPERANTO-LIGO festas en 2008 cent jarojn de la unua tutkroatia asocio!

Internacia scienca simpozio " Esperanto kaj la kroata kultura identeco“ okazos en Filozofia fakultato Zagreb la 8-an kaj 9-an de novembro 2008. Detala horaro en novembro. Bonvolu plani vian ĉeeston!

Zagreb 1908-2008

La 1-an de oktobro

           1. Kurso por komencantoj je 18 h

         2. Unua postferia  renkontiĝo je 19 h           

 
La 8-an oktobro

      
          
Ŝtata festotago
 

 

La 15-an de oktobro


         UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO, ROTERDAMO 2008     kaj           TUTMONDA KONGRESO DE ESPERANTISTOJ-
ĴURNALISTOJ  EN VILNIUS

         Prezentas partoprenintoj
 

 

La  22-an de oktobro

       

        ANGLA – ĈU LA ESTONTA TUTMONDA LINGVO?
         Preparis Boris Čović
 

 
La 29-an de oktobro

       
       Nova
ĵoj el Esperantujo 

 

La 30-an de oktobro
 

 

      La lasta tago por pagi Vortaron de Lucija Borčić je 190,00 kn!


PROGRAMO POR LA MAJO 2008

Ĉiuj programoj en Knez Mislav  je la 19-a h

KROATA ESPERANTO-LIGO festas en 2008 cent jarojn de la unua tutkroatia asocio!

La granda festo en koncertejo Vatroslav Lisinski la 26-an de majo 2008 je 20 h
Zagreb 1908-2008

 
La 7-an de majo

 
KOMUNA LABORO PRI FESTO DE CENT JAROJ DE ESPERANTO  en KONCERTEJO VATROSLAV LISINSKI 26.5.2008
 

 
La 14-an de majo


  KOMUNA LABORO PRI FESTO DE CENT JAROJ DE ESPERANTO  en KONCERTEJO VATROSLAV LISINSKI 26.5.2008
 

 
La 21-an de majo


  GASTAS GERMANA INTERLINGVISTO D-ro Detlev Blanke.    Temo: Memoroj pri Bona Espero en Brazilo
 

 
La  16-18 de majo

  
SCIKONKURSO POR GELERNANTOJ  EN KOSTRENA

  Detaloj ĉe  Marija Jerković  098 177174
 

 

La 26-an de majo


  FESTO PRI CENT JAROJ DE ESPERANTO  EN KONCERTEJO VATROSLAV LISINSKI, 20 h

  La festo estas muzika, ĉefe kroatlingva,  antaǔvidita ankaŭ por  neesperanta publiko! Bv. inviti geamikojn!

  Havigu senpagajn biletojn!
  Telefonu al 4617550, 091 4617550

 
La 28-an de majo 
 

 
  PREPARO POR SOMERAJ VOJA
ĜOJ

La 31-an de majo

  RENKONTIĜO KUN LA VERKISTO LUKO PALJETAK  DUM METEORITA FESTO EN HRAŠĆINA

  Trajno ekiras aǔ 7.40 aǔ 9.34. Reveno 19.55: Revenbileto: 58 kn  


PROGRAMO POR LA APRILO 2008

KROATA ESPERANTO-LIGO festas en 2008 cent jarojn
de la unua tutkroata asocio!        Zagreb 1908-2008

 La 2-an de aprilo

 INTERNACIA KONGRESO DE BLINDAJ ESPERANTISTOJ

    en Premantura, Istrio 11-19.7.2008.

    Infanoj ekzercas kun blinda gasto –

    projekto financata de Gradski ured

    Gastas Diana Zerec-Virkes

           

 La 9-an de aprilo

  KONCERTO DE ENSEMBLO ANGELUSI

  Gvidas Zvonimir Krampaček

 
La 16-an de aprilo

 
  JARKUNVENO DE LA
   ESPERANTO-SOCIETO "Bude Borjan“

 

 La 21-an de aprilo

  LIBROEKSPOZICIO  EN VOLKSBANK

  Str. Rački 9

 

La 23-an de aprilo

 

ESPERANTO  EN SCIENCO

DIFINOJ PRI NOCIOJ PER UZO DE NEOLOGISMOJ, KUN KOMENTOJ DE SIGNIFOJ DE TERMINOJ PRI MERKATO

Prezentas D-ro Zlatko Hinšt

 

La 30-an de aprilo

 

 

 

DISTRIBUO DE TASKOJ POR LA CENTJARA FESTO DE ESPERANTO EN KONCERTEJO VATROSLAV LISINSKI

 Bonvolu veni kaj helpi!

Višnja Branković kolektas monon por Roterdamo ekde 18.15

 

 Konversacia kurseto merkrede je la 18-a horo. Gvidas S.Štimec

 

 

Grave!

Festo de cent jaroj de Esperanto en Zagrebo okazos en koncertejo Vatroslav Lisinski la 26-an de majo 2008!

Ni bezonas vian helpon por tiu granda tago!


PROGRAMO POR LA MARTO 2008

KROATA ESPERANTO-LIGO festas en 2008 cent jarojn
de la unua tutkroata asocio!   Zagreb 1908-2008

 

La 5-an de marto

 

    KONVERSACIA RONDO

 

La 12-an de marto

  INTERNACIA KONGRESO DE BLINDAJ     ESPERANTISTOJ

  EN  KROATIO 2008 EN PREMANTURA , EN ISTRIO

  Koni kaj partopreni en  la mondo de blinduloj

  Gastas Mira kaj Ivan Ranogajec

 Paralela programo: Ensemblo Ezerki invitas al Lisinski

 

la 19-an de marto


  EU AKCEPTIS PROJEKTON
  DE KROATA ESPERANTO-LIGO

  Informas Spomenka Štimec

 

 

 

La 26-an de marto

 
ESPERANTO – MIA AKOMPANANTO

La samnoman libron prezentas  aǔtoro Milan Sudec

 

 

 

Kurso por komencantoj merkrede je la 18-a horo. Gvidas Vera Roknić.
Konversacia kurseto merkrede je la 18-a horo. Gvidas S.Štimec


PROGRAMO POR LA FEBRUARO 2008

Ĉiuj programoj en Knez Mislav  je la 19-a h

 KROATA ESPERANTO-LIGO festas en 2008 cent jarojn de la unua tutkroata asocio! Zagreb 1908-2008

 La 6-an de febr.

    OMAĜO DE ZAGREBANOJ AL CLAUDE PIRON                                    1931-2008

      Parolas Spomenka Štimec

 

La 13-an de febr.

KARAVANO AL ROTERDAMO, julio  2008

Prezentas Višnja Branković

 

la 20-an de febr.

 INTERNACIA KONGRESO DE BLINDAJ ESPERANTISTOJ

EN  KROATIO 2008 EN PREMANTURA , EN ISTRIO

Koni kaj partopreni en  la mondo de blinduloj

Gastas Diana Zerec-Virkes

 

La 21-an de febr.

 
TAGO DE LA GEPATRA LINGVO

Knjižnica i čitaonica Velika Gorica
Dječji odjel
Zagrebačka 37, Velika Gorica, 1    h

Honore al la lingvojaro kaj la tago de la gepatra lingvo
Multlingvan programon gvidas Spomenka Štimec 

 

La 27-an de febr.

 
ETIMOLOGIA ANALIZO DE LA UNUA LECIONO EL LA LERNOLIBRO DE ZAGREBA METODO

Prezentas Boris Čović

 

 

 

Kurso por komencantoj merkrede je la 18-a horo. Gvidas Vera Roknić.

Konversacia kurseto merkrede je la 18-a horo. Gvidas S.Štimec

KURSO POR KOMENCANTOJ merkrede je la 19a h

Gvidas Vera Roknić


PROGRAMO POR LA JANUARO 2008

 KROATA ESPERANTO-LIGO
festas en 2008 cent jarojn de la unua tutkroatia asocio! Zagreb 1908-2008 

la 4-an de jan.

 

10-a horo

SPECIALA PROGRAMO
DE KROATA UNUI
ĜO DE NEVIDANTAJ ESPERANTISTOJ

 omaĝe al la centa jubileo de Esperanto en Kroatio

Prezento de brajla Vortaro  Esperanta- Kroata kaj Kroata- Esperanta "10.000 vortoj“ 

Savez slijepih, Draškovićeva 80/tria etaĝo 
 

La 9-an de jan.

 KARAVANO AL ROTERDAMO, julio  2008

Prezentas Višnja Branković

 la 16-an de jan.

INTERNACIA KONGRESO DE BLINDAJ ESPERANTISTOJ
EN  KROATIO 2008 EN PREMANTURA , EN ISTRIO

Prezentas Antun Kovač 

 

La 21-an de jan.

ĈU BETULO ESTAS ULO?
(Lingvaj ludoj en Esperanto)

Prezentas Boris Čović

La 30-an de jan.

MEMOREROJ PRI VOJAĜOJ
AL UNIVERSALAJ KONGRESOJ

Prezentas Mira Matanović-Manner

 

 

 

Kurso por komencantoj merkrede je la 18-a horo. Gvidas Vera Roknić.

Konversacia kurseto merkrede je la 18-a horo. Gvidas S.Štimec

 

 

l

Feliĉan Kristnaskon!

Feliĉan jaron 2008, la internacian jaron de la lingvoj!

 KURSO POR KOMENCANTOJ merkrede je la 19a h; Gvidas Vera Roknić


PROGRAMO POR LA NOVEMBRO 2007

Ĉiuj programoj je la 19-a h 

Grave!

100 jaroj de Esperanto en Kroatio kaj en Rijeka festata la 17-an de novembro en Rijeka!

Speciala senpaga aǔtobuso ekiras la 17-an de nov. je la 8-a horo de Autobusni kolodvor,

Turistički peroni 501-504. Necesas aliĝi en KEL ( 091 4617550) kaj pagi 50 kn por kotizo.

la 7-an de novembro

Konversacia vespero

la 14-an de novembro

Jokohamo kaj Japanio en niaj koroj

Parolas kelkaj el 12  partoprenintoj 

la 21-an de novembro

Internacia Kultura Servo – IKS (1972-2007)

Kiel ni fondis ĝin kaj kiel ni perdis ĝin...

Parolas Judita Rey-Hudeček

La 28-an de decembro

 

  Pri Portugalio

 Parolas Mirjana Žeželj

 *Kurso por komencantoj merkrede je la 18h. Instruas Vera Roknić

*Kurso por TV- postkomencantoj el elementaj lernejanoj gvidas Kaja Farzsky   sabate posttagmeze.

*Konversacia kurso por postkomencantoj  merkrede 18 h gvidas Spomenka Štimec.

Zamenhof-Tago 2007:  

Studenta Esperanto-Klubo festos  50-jarojn !

Solenaĵo en du partoj sabaton la 8-an de decembro kaj lundon la 10-an de dec 07, 19 h

1.Teatraĵo de Vanja Radovanović en Centar za kulturu Pešćenica, Ivanićgradska 41a,19h

 2.Solenaĵo en Europski dom, lundon la 10-an de decembro 07, 19 h,   Jurišićeva 1


PROGRAMO POR LA OKTOBRO 2007

Esperanto-Societo «Bude Borjan»
Fondita en 1945.

Zagreb,  Kneza Mislava 11

tel 4610044   fakso 4619373
poŝtelefono 091 4617550

Kotizo 2007: 80,00 kn; pensiuloj, studentoj, lernantoj 50,00 kn

esperanto@zg.t-com.hr

pagebla per du pagoj

www.esperanto.hr

Ĉiuj programoj komenciĝas je la 19-a h

 la 30-an de septembro      Zlata Nanić invitas al sia bieno Zrno en Habijanovec
                                            Anta
ǔanonciĝu al 01 27 28 173 

la 3-an de oktobro

Bonvenon al la nova sezono!

Komenciĝas la 62-a sezono en la vivo de "Bude Borjan“

la 10-an de oktobro

Infana Kongreseto sur Pohorje

Prezentas lernantino Tena Kuzmanović

la 17-an de oktobro

Pri ILEI-konferenco en Ranzan en Japanio

kaj pri planoj de la jure registrita asocio de instruistoj en Kroatio prezentas Marija Jerković kaj kunlaborantoj

la 24-an de oktobro

18 h

 

la 31-an de oktobro

Planoj pri la festado de la centa jubileo de Esperanto en Zagrebo en 2008

Prezentas Radenko Milošević

Ne okazos pro la festotago Tago de ĉiuj sanktuloj

  

KURSO POR KOMENCANTOJ:

 Traktata

Grava informo pri novembro!

La festo de la centa jubileo de Esperanto en Rijeka okazos  la 17-an de novembro! Ni partoprenu!

*Mortis nia membro Zlata Flego. Omaĝvespero al Zlata  okazos en novembro.


PROGRAMO POR LA JUNIO 2007

Ĉiuj programoj je la 19-a h 

La 2-an de junio

  EKSKURSO AL URBO SISAK

  Ne okazos pro pluva tereno por turniro

  EKSURSKO AL SISAK prokrastita al la 16-a de junio

  Organizanto Srećko Radulović 098 9599025

la 6-an de junio

 KONVERSACIA RONDO

la 13-an de junio

 ANKORAUX UNU JUBILEO, SED MALAGRABLA:

 CENTJARIĜO DE LA IDO-SKISMO 1907

 Prelegas Boris Čović

la 20-an de junio

  LERNANTOJ EN KOSTRENA

  Gastas lernantoj kaj instruistoj

la  27-a de

 junio

  A-EKZAMENO POR KOMENCANTOJ – 18 H 

     ANONCO POR JULIO

la 21-an de julio

EKSKURSO AL ZAGORJE

RENKONTIĜO  DE VERKISTOJ EN HRAŠĆINA – TRGOVIŠĆE

GASTOJ:  verkisto kaj kantisto Mikaelo Bronstein - Rusio

     Tradukisto kaj eldonisto – Tomasz Chmielik - Pollando        

Trajno ekiras je la 9. 32 . Trajno revenas 19.55.

 

Bonan someron!

 

Bonajn kongresojn!

l

Ĝis revido en septembro!

KURSO POR KOMENCANTOJ merkrede je la 18a h, Gvidas Spomenka Štimec


PROGRAMO POR LA MAJO 2007

la 2-an de majo

LERNANTOJ PREPARAS SIN POR "POKALO KOSTRENA“

DECIDO PRI PREMIO DE"BUDE BORJAN“  AL LERNANTO DE TV- KURSO
 

la 9-an de majo

UNU LINGVO POR EUROPO?

La samnoman libron de Andre Charpillod prezentas Boris Čović 

la 16-an de majo

FONDOTA ESPERANTO-SOCIETO  SISAK
PREZENTAS SIAN AGADON – INVITO AL JUNIA EKSKURSO

 Gastas Srećko Radulović 

la 23-an de majo

 KONVERSACIA RONDO

la 25- 27-a de

    majo

EN KOSTRENA: RENKONTIĜO DE GELERNANTOJ

Gvidas Marija Jerković 

la 26-an de majo

EKSKURSO AL ZAGORJE

METEORITA FESTO EN HRAŠĆINA – TRGOVIŠĆE

GASTOJ:  verkisto Igor Mandić
Enkondukas la a
ǔtoron   Velimir Visković

Trajno ekiras je la 9.32 . Trajno revenas 19.55.

La 30-an de majo

Dinka Šimunić prezentas siajn du kompaktdiskojn
kaj agadon de Ezerki

KURSO POR KOMENCANTOJ merkrede je la 18a h, Gvidas Spomenka Štimec


PROGRAMO POR LA APRILO 2007

 Ĉiuj programoj komenciĝas je la 19-a h

la 4-an de aprilo

Konversacia vespero  

la 11-an de aprilo

Kiel ni festos 100 jarojn de Esperanto en Zagreb 2008?

Publika kunsido de Organiza komitato kaj membroj de "Bude Borjan“

la 13-an de aprilo

Omaĝe al viktimoj de holokaŭsto

Speciala literatura kaj muzika programo en Zamenhof-Strato, 12h – Memortago pri la morto de Zamenmhof

Surstrate apud la domo en Zamenhof- Str. 12

 Vidu apartan invitilon

La 18-an de aprilo

 

 
La 25-an de aprilo

 Jarkunveno de Esperanto-Societo "Bude Borjan“ !

Dana gasto en "Bude Borjan“!
Dana esperantisto Ole Therkelsen

Pri kosmologio de Martinus – prelego pri filozofio de Martinus

Kurso por TV-komencantoj merkrede je la 18h. Instruas Spomenka Štimec

Kurso por TV-komencantoj el elementaj lernejanoj gvidas David Rey Hudeček sabate posttagmeze.


PROGRAMO POR LA MARTO 2007

la 7-an de marto

Konversacia rondo

la 14-an de marto

SIMBOLOJ DE LA FLOROJ
Prezentas Gordana Jurina

la 21-an de marto

UNU LINGVO POR EŬROPO?!
La samnoman libron de Andrė Cherpillod prezentas Boris Čović
 

la 28-an de marto

ETAJ VIOLONISTOJ de Setsuko Shimizu

Gvidas Darko Blažić en Biblioteko de blinduloj

Savez slijepih Hrvatske, Šenoina 34

(Esperanta programo de BB ripetota en renovigita biblioteko de blinduloj. Tre vidinda!)

                                KURSO POR KOMENCANTOJ:

Merkrede 18 h         Gvidas: Spomenka Štimec

 
Gravaj informoj pri aprilo!

 PROGRAMO EN ZAMENHOF-STRATO! La 13-an de aprilo 2007 je tagmezo por omaĝi al mortotago de Zamenhof kaj tago de memoroj pri viktimoj de holokaŭsto! Nepre venu! Nia surstrata publika programo por gazetaro!

JARKUNVENO

La jarkunveno okazos merkredon la 18-an de aprilo  2007 je la 19-a horo


PROGRAMO POR LA FEBRUARO 2007

Ĉiuj programoj komenciĝas je la 19-a h

la 7-an de februaro

Konversacia vespero  

la 14-an de februaro

Video-vespero pri UK-Florenco
Gvidas Vida Jerman 

la 21-an de februaro

Koncerto de etaj violonistoj
Gvidas Setsuku Shimizu

la 28-an de februaro

Kroata lingvo kaj Esperanto
Prelegas Boris Čović

 Kurso por TV-komencantoj merkrede je la 18h. Instruas Spomenka Štimec

 Kurso por TV-komencantoj el elementaj lernejanoj gvidas David Rey Hudeček sabate posttagmeze.

 Gravaj informoj:

 Hrvatski radio, Treći program, Forum, la 10-an de februaro 2007 inter 18 – 19 h elsendas pri Mavro Špicer de D-ro Velimir Piškorec (Programo pri la zagreba Zamenhof-tago en Eŭropski dom).

En Gradska knjižnica Velika Gorica – Infana fako, gastos bengala traduko de "Hlapić“ la 22-an de februaro 2007 je 18 h.

Noto: Por la japana violonkoncerto poŝte venas al vi speciala japana origami-invitilo


PROGRAMO POR LA DECEMBRO 2006

 La 6-an de decembro

Vespero de malnovaj fotoj

SEK en albumoj de “Bude Borjan”

Gastas Mea Bombardelli

 La 8-an de decembro

                    vendredo

Zamenhof-tago

D-ro Velimir Piškorec prelegas pri “Vivo en kvar lingvoj” .Pri verkaro kaj agado de Mavro Špicer.

Vida Jerman legas el la verkoj de Mavro Špicer .
Muzikas Neven Mrzlečki.

Europski dom, Jurišićeva 1, je la 19a horo

 La 13-an de decembro

Faruk

 La 20-an de decembro

Adiaǔ al la malnova jaro


PROGRAMO POR LA NOVEMBRO 2006

la 1-an de novembro

 Tago de omaĝo al niaj mortintoj

Kunveno ne okazos

la 8-an de novembro 19 h

Hind-eŭropaj lingvoj kaj Esperanto

Prelegas Boris Čović

la 14-an de novembro

mardo

Prezento de la unua traduko de la kroata literaturo en la bengalan lingvon!

MIRINDAJ AVENTUROJ DE METILERNANTO HLAPIĆ de Ivana Brlić-Mažuranić

Pri la projekto de la traduko en la bengalan parolas Spomenka Štimec

Pri la bengala lingvo parolas Ivan Andrijanić (Katedro pri hindologio de Filozofia fakultato)

El la bengala “Hlapić” legas Sulekha Pollak

KGZ Gradska knjižnica, Trg A. Starčevića 4, 12 h

la 15-an de novembro  19h

 Konversacia rondo

la 22-an de novembro  19h

 Konversacia rondo

la 27-an de novembro

lundo

Prezento de la slovena traduko de “Zamenhof - strato”

Parolas Zlatko Tišljar

Legas Vida Jerman

Slovenski dom, Masarykova 13,  19 h

la 29-an de novembro

19 h

Pri Konferenco de instruistoj pri Esperanto en Parma

Prezentas Marija Jerković

  

KURSO POR KOMENCANTOJ:

 • Por studentoj merkrede je la 20.30!!!

Gvidas Tina Tišljar: komenco la 11-an de oktobro

 

Aliaj novaĵoj:

 Zamenhof-tago okazos vendredon la 8-an de decembro 2006 en Europski dom, Jurišićeva 1. D-ro Velimir Piškorec prelegos pri nekonata kultura agado de Mavro Špicer, fondinto de la unua Esperanto-Societo en Kroatio. Tradukojn de Mavro Špicer legos Vida Jerman.

Esperanto-klaso en Elementa lernejo Retkovec kun instruistino Judita Rey Hudeček  filmas  por HTV , programo "Bonan matenon, Kroatio“ 6 elsendojn pri manĝkutimoj. Detaloj pri elsendoj sekvos.


PROGRAMO POR LA OKTOBRO 2006

Ĉiuj programoj komenciĝas je la 19-a h

la 4-an de oktobro

SANO KOMENCIĜAS EN INTESTOJ, medicina vespero
Prelegas nacilingve: Sabine kaj Bruno Krnjak

  Kunsido de prezidantaro de “Bude Borjan” je la 20-a h
 

la 11-an de oktobro

Ĉu usonanoj lernas Esperanton?

Pri NASK parolas Tihomir Lovrić
 

la 18-an de oktobro

Nena Imbert estis en Portugalio kaj Francio

Parolas Nena Imbert

 la 25-an de oktobro

 
Renkontiĝo kun najbaroj en Knez Mislav

  

 


KURSO POR KOMENCANTOJ:

Por studentoj merkrede je la 20.30!!!
Gvidas Tina Tišljar: komenco la 11-an de oktobro 

Por plenkreskuloj gvidas Tihomir Lovrić je la 19 aŭ laǔ interkonsento
Prezo: 200 kn


PROGRAMO POR LA SEPTEMBRO 2006

Ĉiuj programoj komenciĝas je la 19-a h

la 20-an de septembro

BONVENIGA VESPERO por nova sezono –
la 61-a sezono de "Bude Borjan“

  Omaĝo al William Auld (1924 – 2006)
Parolas: Spomenka Štimec; recitas: Vida Jerman

la 23-an de septembro

Tago de Eŭropaj lingvoj sur la placo Jelačić organizita de la finna ambasadejo kaj aliaj ambasadejoj

la  27-an de septembro

Memoroj pri junulara kongreso en Sarajevo

Prezentas: Tina Tišljar, Kaja Farszky, Tom Yuval, Tihomir Lovrić

KURSO POR KOMENCANTOJ:

Por studentoj merkrede je la 20.30!!!
Gvidas Tina Tišljar: komenco la 11-an de oktobro

Por plenkreskuloj gvidas Tihomir Lovrić
Prezo: 200 kn


PROGRAMO POR LA JULIO 2006

Esperanto-Societo "Bude Borjan en julio 2006 ne kunvenas en siaj ejoj pro feriado.

Niaj membroj  partoprenas diversajn aranĝojn tra la mondo: Tihomir Lovrić estas en Usono en Nordamerika Esperanto-Kursaro. Marija Jerković partoprenas en ILEI , instruistan konferencon en Parmo. Dek du membroj de "Bude Borjan“ partoprenas Universalan Kongreson en Florenco (en la karavano kun trideko da esperantistoj el Kroatio). Judita Rey Hudeček gvidas 3 infanojn al Internacia Infana Kongreseto en Prato. Stjepan Žarina veturas al SAT-kongreso en Beograd.

Junaj membroj veturas al Internacia Junulara Kongreso en Sarajevo ( kun trideko da junaj esperantistoj el Kroatio). La plej juna membro  Kaja Farszky tie koncertos per marimbo.

Niaj membroj Stjepan Žarina , Jozo Marević, Mladenka Đaković,  Ruža Tišljar, Zlatko Tišljar k.a. fondis la 3-an de julio 2006  novan Esperanto-Societon en Velika Gorica. Bonŝancon!

Vi estas bonvenaj al Renkontiĝo de verkistoj en Hrašćina-Trgovišće,  sabaton la 22-an de julio 2006  je la 13-a horo kun  verkisto Joža Horvat kaj esperantlingvaj verkistoj Tomasz Chmielik (Pollando) kaj Blazio Wacha (Hungario). Vidu la programon aldone.

Koran saluton!   ĝis septembro!


PROGRAMO POR LA JUNIO 2006

Ĉiuj programoj krom la specialaj je la 19-a h 

la 2-an de junio

KAJA FARZSKY invitas al sia publika abiturienta ekzameno

Vendredon 14.30 - Češka beseda, Šubićeva 20

la 7-an de junio

Ebla gastado de Neven Kovačić 

la 14-an de junio

Novaĵoj 

la 21-an de junio

Konversacia rondo

la 28-an de junio 

Detaloj pri karavano al Florenco

 Ni anoncas por julio:

RENKONTIĜO DE VERKISTOJ, sabaton la 22 de julio en Hrašćina Trgovišće.


PROGRAMO POR LA MAJO 2006

la 3-an de majo

Konversacia vespero

la 10-an de majo

Novaĵoj

la 17-an de majo

Raporto pri Eǔroskola
Gastas Marija Jerković  

la 19-21-an de  majo

Scikonkursoj por gelernantoj en Kostrena

la 23-an de majo
Mardon, 18 h

Raporto pri la 58-a Kongreso de IFEF
Prelegas Marica Brletić en KFEA, Trg kralja Tomislava 11/IV

la 24-an de majo

Lingvoj en la mondo kaj Esperanto
Prelegas  Boris Čović
 

la 27-an de majo

Metorita festo en Hrašćina - Trgovišće
Gastas: Višnja Stahuljak kaj Julijana Matanović
Trajno ekiras: 11.20    Reveno: 20.00
 

la 29-an de majo
Lundon, 12 h

Fremdaj lingvoj per brajla skribo
Publika prelego, KIC, Preradovićeva 5
Organizas: KUNE  

la 31-an de majo

Konversacia vespero

Esperanto-kurson por komencantoj gvidas Kaja Farszky laŭ interkonsentita tempo.  Esperanto-kurson por komencantoj gvidas Tihomir Lovrić je la 19-a  merkrede.


PROGRAMO POR APRILO 2006

Ĉiuj programoj krom specialaj je la 19-a h

la 4-an de aprilo

Drama grupo de Studenta Esperanto-Klubo en SKAZ
Ivanićgradska 41a/20H 45
Bileto 10 kn

la 5-an de aprilo

Konversacia rondo

la 9-an de aprilo

Makedona koncerto en «Varoslav Lisinski»

la 12-an de  aprilo

Pri Florenco prelegos Vanja Radovanović

la 19-an de aprilo

Pri Florenco prelegos Mirta Godec

la 22-an de aprilo

Ekskurso al Kalnik al Familia renkontiĝo

la 26-an de aprilo

Novaĵoj

Esperanto-kurson por komencantoj gvidas Kaja Farski laŭ interkonsentita tempo.

Esperanto-kurson por komencantoj gvidas Tihomir Lovrić je la 19-a  merkrede.


PROGRAMO POR LA FEBRUARO 2006

Ĉiuj programoj je la 19-a h

La 1-an de febr.

 KONVERSACIA RONDO

 

 

La 11-an de jan.

  Esperanto-novaĵoj

 

 

La 15-an de jan.

 Akademio Internacia San Marino kaj kroatoj
Prelegas D-ro Zlatko Hinšt
 

La 22-an de febr.

JARKUNVENO DE ESPERANTO SOCIETO "BUDE BORJAN“ -elektoj

PAROLIGA KURSO POR POSTKOMENCANTOJ merkrede je la 19a h
en Hrvatski savez slijepih, Draškovićeva 80/III kat.
Gvidas Nena Imbert   


PROGRAMO POR LA JANUARO 2006

Ĉiuj programoj je la 19-a h
"Bude Borjan"  fariĝis 60-jara en 2005!

La 4-an de jan.

 SALUTON AL LA NOVA JARO!

 

 

La 11-an de jan.

Prezidantaro kunsidas ekde 18 h

Membroj diskutas pri laborplano 2006 ekde 19 h

 

 

La 17-an de jan.

Vintra promeno sur la zagreba Zamenhof-Strato

okaze de Tago omaĝe al holokaŭsto, 18 h

La 18-an de jan.

Gastas Kaja Farszky okaze de premio: IJK en Sarajevo

 

 

La 25-an de jan.

FLORENCA TAGO kun Faruk Islamović

l

 

KURSO POR KOMENCANTOJ merkrede je la 19a h
Gvidas Vera Roknić    

                                         Bonan jaron 2006 al ĉiuj!


PROGRAMO POR LA DECEMBRO 2005

Ĉiuj programoj je la 19-a h
"Bude Borjan“  fariĝis 60-jara!
Korajn gratulojn al nia societo!

la 7-an de dec.

ZAMENHOF-TAGO

PUBLIKA PREZENTO DE LA LIBRO "ZAMENHOF-STRATO"
Prezentas Damir Mikuličić, Domagoj Vidović,                    Vida Jerman, Spomenka Štimec

Knjižara profil Megastore
Bogovićeva 7 /I, 19 h

la 14-an de dec.

UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO 2006 EN FLORENCO        Prezentas Faruk Islamović

Feliĉan Kristnaskon!
Bonan jaron 2006!
Ĝis revido la 4-an de jan.2006!

 


PROGRAMO POR LA NOVEMBRO 2005

 "Bude Borjan“  fariĝis 60-jara!  Korajn gratulojn al nia asocio! 

                                                    Ĉiuj programoj je la 19-a h

la 2-an de nov.   PLANOJ PRI LA LIBRO "ZAMENHOF-STRATO“

la 9-an de nov. LA 7-a KONGRESO DE KROATAJ ESPERANTISTOJ                            PREZENTO DE KOMPAKTDISKO PRI LA KONGRESO
                                        PREZENTAS Radenko Milošević

la 16-an de nov.  GASTAS NEVEN KOVAČIĆ
                                           kun prieŭropa temo

la 23-an de nov.  KIEL DOKTORIĜI PRI  ESPERANTOLOGIO
                            EN UNIVERSITATO EN POZNAN EN POLLANDO?

                                        Informas studentino en la Universitato en Poznan
                                         Judita Rey Hudeček

la 30-an de nov. KONVERSACIA VESPERO                                     

KURSO POR KOMENCANTOJ merkrede je la 19a h
                        Gvidas Vera Roknić


PROGRAMO POR LA OKTOBRO 2005

Esperanto-Societo «Bude Borjan»  Zagreb Kneza Mislava 11 tel. 4610044 esperanto@htnet.hr           www.esperanto.hr         091 4617550  Fondita en 1945 Kotizo 2005: 80,00 kn; pensiuloj, studentoj, lernantoj 50: pagebla per du pagoj

                                    PROGRAMO POR OKTOBRO 2005

"Bude Borjan“  fariĝis 60-jara!
Korajn gratulojn al nia asocio!

                                             Ĉiuj programoj je la 19-a h

la 5-an de okt.   MEMOROJ PRI LITOVIO
                                        Gvidas Faruk Islamović
                                       
(Kunportu viajn fotojn) 

la 12-an de okt. KION DAVID KAJ JELENA FARIS EN RUMANIO? 

la 19-an de okt. KONVERSACIA VESPERO
                                        STRATEGIO PRI "ZAMENHOF-STRATO“ 

La 26-an de okt. DOKTORIĜI EN POLLANDO PRI  ESPERANTOLOGIO
               Informas studentino en Universitato Poznan, Judita Rey Hudeček

                                            - KURSO POR KOMENCANTOJ


PROGRAMO POR LA SEPTEMBRO 2005

"Bude Borjan“  fariĝis 60-jara!
Korajn gratulojn al nia asocio! 

                        En septembro niaj programoj ne okazos en niaj ejoj,
                        sed okazas jenaj programoj ekster Zagrebo en kiuj
                                       partoprenas pluraj niaj membroj:

                                   MONTKABANA RENKONTIĜO
                                    sur Velebit – Baške Oštarije!
                                   Organizanto KEJA kaj SEK – Vanja,  Mea kaj Milivoj
                                    Alvenas 43 esperantistoj el 11 landoj!
                                          22-25. 9. 2005.
                                           www.sek.hr 

                           FESTO SUR LA BIENO ZRNO ĈE ZLATA NANIĈ                                                           
                                     Festo de la fruktoj de la tero
                                     Gastas pupteatro de kolokintoj kun Nevenka Imbert
                                     La 24-an de septembro

                                   1a MARO - MARBORDA ARANĜO 
                                     17-24-a de septembro 2005 en Biograd na moru
                                     Organizator: Višnja Branković


PROGRAMO POR LA JUNIO 2005

                        Programoj en "Bude Borjan“ okazas merkrede je la 19 h

            1-an de junio    KONVERSACIA RONDO
                                    Pri Esperanto en Glas koncila

            8-an de junio    Muntado de libroekspozicio en Zabok
                                       Kunsido ne okazos  

           10-an de junio   Malfermo de libroekspozicio en Zabok
                                       Knjižnica Ksaver Šandor Gjalski, S. Radića 1, 19 h

            14-an de junio  LANĈO DE LA PERSA TRADUKO DE HLAPIĆ
                                       Knjižnica Starčevićev trg 4 – Dječji odjel
                                       12 h

            15-an de junio  DETALOJ PRI LA 7-A KONGRESO  
DE KROATAJ ESPERANTISTOJ EN ZABOK  

             18-an de junio Aŭtobuso al la kongreso en Zabok ekiras je la 8 h  
de Gimnazio Križanićeva (transe de Knez Mislav)

            19-an de junio 9 h 
            Samloke Senpaga ekskurso al Donja Stubica kaj Marija Bistrica 
            Senpaga tagmanĝo en Zlatar Bistrica                                      
            Reveno je la 16 h

            22-an de junio   FESTOTAGO
            29-an de junio   DETALOJ PRI KARAVANO AL  LITOVIO
                                       DETALOJ PRI RENKONTIĜO DE VERKISTOJ
                                       EN  HRAŠĆINA-TRGOVIŠĆE 9.7.2005. 14 h


PROGRAMO POR LA MAJO 2005

Esperanto-Societo "Bude Borjan" Zagreb Kneza Mislava 11 tel. 4610044 esperanto@htnet.hr www.esperanto.hr 091 4617550 Fondita en 1945.
Kotizo 2005: 80,00 kn; pensiuloj, studentoj, lernantoj 50: pagebla per du pagoj
Ĉiuj programoj okazas merkrede je la 19 h

5-an de majo KONVERSACIA RONDO Kiel informi pri Esperanto?

12-an de majo VIZITO AL LA ESPERANTO- SKULPTAJO LA FUTURO sur Kennedy-Placo. Komuna fotado. Gastas komencantoj-blinduloj. 
En kazo de la pluvo nuligota.

18-an majo A-EKZAMENO Gvidas Gordana Jurina

26-an de majo SURPRIZO Eble la libro "Zamenhof-Strato" estos preta. Eble ne.

Sab. 28an de majo EKSKURSO AL HRAŠĆINA-TRGOVIŠĆE METEORITA FESTO, KUN VESPERMANĜO Gastas verkisto Joža Horvat je la 17 h.
 Trajno ekiras 13.02 Alvenas 14.57. Revenileto 54 kn Trajno revenas 19.56 
Personoj kiuj ne povas marŝi 20 min. anonciĝu por ke aŭto atendu ĉe la stacidomo.


PROGRAMO POR LA APRILO 2005

Ĉiuj programoj okazas merkrede je la 19 h.
Kurso por komencantoj ĉe Gordana Jurina merkrede 18-19.30

6-an de apr.      ESPERANTO KAJ LA ZAGREBA OBSERVATORIO    
                         Okaze de la 100-a jubileo de Observatorio
                       Gastas Tatjana Kren

13-an de apr.   OMAĜO AL LA PAPO JOHANO PAUXLO LA DUA
                                      Prezentas D-ro Franjo Šušković 

20-an de apr.    JARKUNVENO  de la Esperanto-Societo "Bude Borjan"
                                       Gvidas Anto Mlinar 

27an de apr.     KONVERSACIA RONDO
                                      Gvidas  Spomenka Štimec


PROGRAMO POR LA FEBRUARO 2005

Esperanto-Societo "Bude Borjan" Zagreb
Kneza Mislava 11,   tel. 4610044   esperanto@htnet.hr   www.esperanto.hr
Fondita en 1945.
Kotizo 2005: 80,00 kn; pensiuloj, studentoj, lernantoj 50: pagebla per du pagoj

PROGRAMO POR FEBRUARO 2005

Ĉiuj programoj okazas merkrede je la 19 h

2an de febr.. KONVERSACIA RONDO
9an de febr. KONVERSACIA RONDO
mardon15 an de febr. PREZENTO DE LA JAPANA ELDONO
"MIRINDAJ AVENTUROJ DE METILERNANTO HLAPIĆ"
en Hrvatski centar za dječju knjigu
Starčevićev trg 4, tagmeze

16an de febr. UNESKO-TAGO DE LA GEPATRA LINGVO
Pri la kroata lingvo parolas Domagoj Vidović     /konfirmota/

23an de febr. PRI POLLANDO, KUN VIDEO-FILMO PRI KRAKOVO
Gastas Goška Muić

La kurson por komencantoj gvidas Gordana Jurina merkrede 18-.19.30


PROGRAMO POR JANUARO 2005

Esperanto-Societo "Bude Borjan" Zagreb
Kneza Mislava 11, tel. 4610044, www.esperanto.hr, Fondita en 1945.
Kotizo 2005: 80,00 kn; pensiuloj, studentoj, lernantoj 50: pagebla per du pagoj
Ĉiuj programoj okazas merkrede je la 19 h

12an de jan. KROATA KARAVANO AL LITOVIO 2005,    Faruk Islamović

19an de jan. LA BALTAJ LANDOJ
PER LA FOTILO DE VANJA RADOVANOVIĆ

26 an de jan. TRA POLLANDO PER VIDEO
Prezentas Stipe kaj Malgorzata Muić

La kurson por komencantoj gvidas Gordana Jurina merkrede 19-20.30


Esperanto-Societo «Bude Borjan» Zagreb, Kneza Mislava 11,
4610044www.esperanto.hr

Esperanto-Societo «Bude Borjan» fondita en 1945.
Kotizo 2005: 80,00 kn; pensiuloj, studentoj, lernantoj 50: pagebla per du pagoj
Programoj okazas merkrede je la 19a horo en Kneza Mislava

PROGRAMO POR DECEMBRO 2004

La 1an de dec. 2004          KONVERSACIA VESPERO:
La 8an de dec. 2004          KONVERSACIA VESPERO
La 16an de dec. 2004       ZAMENHOF-TAGO
            
  Lanĉo de la libro Zamenhof-Strato en la kroata
            
  Partoprenas: Damir Mikuličić, Domagoj Vidović
                                      
  Legas Vida Jerman
                                      
  Muzikas Kaja Farzsky

                                     
 Židovska općina
                                     
 Palmotićeva 16
                                     
 Ĵaŭdon la 16an de decembro 2004, 19 h

Feliĉan Kristnaskon! Bonan jaron 2005!


Esperanto-Societo «Bude Borjan» Zagreb, Kneza Mislava 11, 4610044             www.esperanto.hr
Esperanto-Societo «Bude Borjan» fondita en 1945.
Kotizo 2004: 80,00 kn; pensiuloj, studentoj, lernantoj 50: pagebla per du pagoj
Programoj okazas merkrede je la 19a horo en Kneza Mislava

PROGRAMO POR NOVEMBRO 2004

La 3an de nov. 2004       NEKONATA MISTERO EN BELGIO:
                                      
   LA MISTERA ŜAFIDO
                                      
   Prelegas Neven Kovačić  

La 10an de nov. 2004       KONVERSACIA VESPERO

La 17an de nov. 2004        KIO ESTAS MRK?
                                      
   Prezentas Vanja Radovanović

La 24an de nov. 2004   
ĈU KEL HAVOS KARAVANON
AL LITOVIO?
Prezentas Faruk Islamović


PROGRAMO POR LA OKTOBRO 2004
Esperanto-Societo «Bude Borjan» Zagreb, Kneza Mislava 11, 4610044
www.esperanto.hr  
Esperanto-Societo «Bude Borjan» fondita en 1945.
Kotizo 2003: 80,00 kn; pensiuloj, studentoj, lernantoj 50: pagebla per du pagoj
Programoj okazas merkrede je la 19a horo en Kneza Mislava  

 

la  6 de okt. 2004          PRI UNIVERSALA KONGRESO    DE ESPERANTO

 
EN PEKINO - 
Prezentas Spomenka Štimec
                                                                            
la 13an de  okt. 2004    KIO ESTAS YUMEIHO-TERAPIO?
 
Prezentas Maja Stilinović (Sinjorinoj, bv. vesti pantalonon por elprovi la teknikon)
                                                 
KONVERSACIA KURSO (Gvidas Gordana Jurina)
 
la 20an de okt.2004           PREZENTO DE LIBRO PRI MALNOVA ZAGREBO:  

 
"NEIZMIŠLJENE PRIČE S NEGDAŠNJE ZAGREBAČKE PERIFERIJE"

 
Gastas Božidar Perharić
 
la 27an de ok. 2004          VERKISTO NIKOLA ŠOP EN ESPERANTO

                                      
   okaze de 100a jubileo de la verkisto

                                      
   Gastas parencoj de la verkisto

                                           
Zdravka kaj Dragan Barac   kaj kritikisto Klarić

                                           
Recitas Vida Jerman
 

PROGRAMO POR LA SEPTEMBRO 2004

Esperanto-Societo «Bude Borjan» Zagreb, Kneza Mislava 11, 4610044
www.esperanto.hr                                                                                                            
Esperanto-Societo «Bude Borjan» fondita en 1945.
Kotizo 2003: 80,00 kn; pensiuloj, studentoj, lernantoj 50: pagebla per du pagoj

Programoj okazas merkrede je la 19a horo en Kneza Mislava

La 22an de sept. 2004          BONVENIGO DE PREZIDANTO ANTO MLINAR

La 29an de  sept. 2004         KIO OKAZIS EN PEKINO? SPOMENKA ŠTIMEC  

(Rimarko de la TTT-estro: ŝanĝo okazis; pri Ĉinio prelegis Davor Klobučar)


PROGRAMO POR LA JUNIO 2004

Esperanto-Societo "Bude Borjan" Zagreb, Kneza Mislava 11, tel. 4610044
Kotizo 2004: 80,00 kn; pensiuloj, studentoj, 
lernantoj 50: pagebla per du pagoj. 		
Ĉiuj regulaj  programoj okazas merkrede je la 19 h
- 9an de junio: C-kurso (la lasta sesio ĉi-sezone)
- 16an de junio: TEMPO - printempa numero 2004
Fino de programoj pro la someriaj ferioj
Someraj eventoj:
- Internacia Junulara Kongreso, Kovrov, Rusio 10-17a de julio 2004
- Universala Kongreso de Esperanto, Pekino 24-31 julio 2004

Somera evento de KEL:
- Renkontiĝo kun esperantlingvaj verkistoj el Aŭstrio, Francio, 
Nederlando; La 16an de julio 2004 en Hrašćina-Trgovišće. 
La loko estas atingebla trajne kaj aŭte, detaloj ce 091 4617 550.

PROGRAMO POR LA MAJO 2004

Esperanto-Societo "Bude Borjan" Zagreb Kneza Mislava 11 
tel. 4610044        www.esperanto.hr      Fondita en 1945. 
Kotizo 2004: 80,00 kn; pensiuloj, studentoj, lernantoj 50: pagebla per du pagoj 

Ĉiuj programoj okazas merkrede je la 19 h.

5an de majo C-kurso Gvidas Spomenka Štimec 
8an de majo (sab) JARKUNVENO DE KEL je la 10.30 h 
12an de majo NOVAJXOJ 
19an de majo ADIAUXA VESPERO POR DARKO BLAŽIĆ foriranta studi al Usono 21an de majo (vendr.)EKSKURSO AL HRAŠČINA-TRGOVIŠĆE :
FESTO DE METEORITO,  RENKONTIĜO KUN VERKISTO MIRO GAVRAN (17 h) Koktelo kun muziko 
26an de majo KONVERSACIA VESPERO 
Noto: Internacia renkontiĝo de Esperantlingvaj verkistoj okazos la 16an de Julio 2004 en Hraščina- Trgovišće 

En 2004 ne okazos la jara kongreso de kroataj esperantistoj pro ŝparado pro Vodnikova. Ni invitas vin anstataŭe al granda dutaga ekskurso al Istrio por planti olivarbon Zamenhof. 


PROGRAMO POR LA MARTO 2004

Esperanto-Societo «Bude Borjan» fondita en 1945.
Kotizo 2003: 80,00 kn; pensiuloj, studentoj, lernantoj 50,00: pagebla per du pagoj

Programoj okazas merkrede je la 19a horo en Kneza Mislava 11 !

3an de marto A-EKZAMENO   por kursanoj de Gordana Jurina

10an de marto
PRI BELGIO, TIES HISTORIO KAJ NUNTEMPO
Prelegas Neven Kovačić

17an de marto C-KURSO

18an de febr. GRANDA PRELEGO PRI ĈINIO   Gastas Vanja Radovanović

24an de marto JARKUNVENO DE ES «Bude Borjan»

25 an de febr. Nobelpremio pri literaturo 2004 kaj Esperanto
Prezentas Spomenka Štimec

31an de marto LANĈO DE NOVA VORTARO    Gastas Josip Pleadin


PROGRAMO POR LA FEBRUARO 2004

Esperanto-Societo «Bude Borjan» fondita en 1945.
Kotizo 2003: 80,00 kn; pensiuloj, studentoj, lernantoj 50,00: pagebla per du pagoj. Programoj okazas merkrede je la 19a horo en Kneza Mislava 11 !

Kursoj:
A-kurso Instruas Gordana Jurina merkrede 19 h
C (Vojaĝo en Esperanto-lando) instruas Spomenka Štimec, merkede 20.15

4an de febr.
GASTAS HANIBAL SALVARO – CERAMIKISTO:
« CERAMIKO KAJ SENMINIGO»

lundon 9an de febr. « KIEL KROATIO POVAS HELPI AL EU?»
Prelego de Zlatko Tišljar – Pajo
En Kulturno informativni centar, Preradovićeva 5, 19 h

11an de febr. C-kurso jam ekde 19 h!

18an de febr. GRANDA PRELEGO PRI ĈINIO Gastas Vanja Radovanović

25 an de febr.
Nobelpremio pri literaturo 2004 kaj Esperanto. 
Prezentas Spomenka Štimec


PROGRAMO POR LA JANUARO 2004

Esperanto-Societo «Bude Borjan» fondita en 1945.
Kotizo 2003: 80,00 kn; pensiuloj, studentoj, lernantoj 50,00: pagebla per du pagoj. Programoj okazas merkrede je la 19a horo en Kneza Mislava 11 !

7an de jan. PLANOJ POR 2004

14an de jan. KION SURPRIZAN NI TROVIS EN NIA ARKIVO?
Prezentas Boris Čović

21an de jan. OMAĜE AL TIBOR SEKELJ (1912 –1988)
Tibor, 15 jaroj post la morto.  Prezentas Spomenka Štimec

28 an de jan. OMAĜE AL DUNJA FERENČIĆ-PASTIZZI
Gasto: D-ro Biserka Cvjetičanin

Kurso:
C (Vojaĝo en Esperanto-lando) instruas Spomenka Štimec, merkede 20.15


 PROGRAMO POR LA DECEMBRO 2003

Esperanto-Societo «Bude Borjan» fondita en 1945.
Kotizo 2003: 80,00 kn; pensiuloj, studentoj, lernantoj 50,00: pagebla per du pagoj

Programoj okazas merkrede je la 19a horo en Kneza Mislava 11 !
Ni translokiĝis al Kneza Mislava 11 post 56, 5 jaroj en Amruševa!

La 3an de dec. 2003 ESPERANTO EN BRUSELO! Informas Spomenka Štimec

La 8-an de dec. 2003 ZAMENHOF-TAGO EN ŽIDOVSKA OPĆINA
LANĈO DE LIBRO «ZAMENHOF-STRATO»

Eldonota de Izvori en la kroata en 2004
Parolas Damir Mikuličić k.a.;  Tekston prezentas Vida Jerman;   Muzikas Kaja Farszky
Palmotićeva 16, 19 h

La 10an de dec. 2003 PRI ĈINIO PER LUMBILDOJ   Prezentas Ivan Špoljarec

Kursoj:
A-kurso, merkrede 19 h; Gvidas Gordana Jurina
C-kurso, merkrede 20.30; Gvidas Spomenka Štimec

Feliĉan Kristnaskon!

La 26an de dec.2003 KIOM KOSTAS VOJAĜO AL PEKINO?
Gastas vojaĝagentejo Flamingotours de Sanja Žigić - Ledinsky

Bonan jaron 2004!

Nova kurso por komencantoj: merkrede 19 h: Instruas Gordana Jurina
Ĉu vi volas partopreni postkomencantan B-kurson? Aliĝu telefone! Gvidas Josip Ferenčić 091 4617550 (La tago fiksota depende de aliĝintoj)
Ĉu vi volas sekvi C-kurson ĉe Spomenka Štimec? Aliĝu telefone 091 4617550.


PROGRAMO POR LA NOVEMBRO 2003

Esperanto-Societo «Bude Borjan» fondita en 1945.
Kotizo 2003: 80,00 kn; pensiuloj, studentoj, lernantoj 50,00: pagebla per du pagoj. Programoj okazas merkrede je la 19a horo en Kneza Mislava 11 !
Ni translokiĝas al Kneza Mislava 11 post 56, 5 jaroj en Amruševa!

La 5an de nov. 2003 FESTO POST TRANSLOKIĜO!
MIRO GAVRAN GASTAS ĈE ESPERANTISTOJ

La 12an de nov. 2003 PRI UNIVERSALA KONGRESO EN PEKINO EN 1986 kaj 2004.   Prelegas Spomenka Štimec

La 19an de nov. 2003 GASTAS ĈEFDELEGITO JOSIP PLEADIN

La 26an de nov.2003 KIOM KOSTAS VOJAĜO AL PEKINO?
Gastas vojaĝagentejo Flamingotours de Sanja Žigić - Ledinsky

Nova kurso por komencantoj: merkrede 19 h: Instruas Gordana Jurina
Ĉu vi volas partopreni postkomencantan B-kurson? Aliĝu telefone! Gvidas Josip Ferenčić 091 4617550 (La tago fiksota depende de aliĝintoj)
Ĉu vi volas sekvi C-kurson ĉe Spomenka Štimec? Aliĝu telefone 091 4617-550.

la

Kroata Esperanto-Ligo
Kroata Esperanto-Ligo
Kneza Mislava 11
HR-10000  Zagreb
tel: 385 1 4617 550
fakso: 385 1 4619 373
poŝtelefono: 385 91 4617 550

esperanto@zg.t-com.hr
www.esperanto.hr
 

 

Esperanto-societo 
"Bude Borjan"

JARRAPORTO  2008

Novembro 2008 Oktobro 2008
Majo 2008
Aprilo 2008
Marto 2008
Februaro 2008
Januaro 2008
Novembro 2007
Oktobro 2007
Junio 2007
Majo 2007
Aprilo 2007
Marto 2007
Februaro 2007
Decembro 2006
Novembro 2006 Oktobro 2006 Septembro 2006
Junio 2006
Majo2006
Aprilo 2006
Februaro 2006
Januaro 2006

Decembro 2005Novembro 2005Oktobro 2005
Septembro 2005
Junio 2005
Majo 2005
Aprilo 2005
Februaro 2005
Januaro 2005

Decembro 2004
Novembro 2004
Oktobro 2004
Septembro 2004
Junio 2004
Majo 2004
Marto 2004
Februaro 2004
Januaro 2004

Decembro2003
Novembro2003
Oktobro 2003
Majo 2003
Aprilo 2003
Marto 2003
Februaro 2003
Januaro 2003

Decembro2002
Novembro2002

KEL:
Majo 2003

Studenta Esp.Klubo:
La hejmpaĝo