KROATA ESPERANTO-LIGO  kaj ESPERANTAJ SOCIETOJ EN KROATIO:

"Bude Borjan" Zagreb


LA SOCIETO MALFONDIS SIN EN LA SEPTEMBRO 2011
DRUŠTVO SE SAMO UKINULO U RUJNU 2011


PROGRAMO POR LA APRILO 2011

Ĉiuj programoj  en la klubejo merkrede  je la 19-a h

la 6-an de aprilo

   

la 8an de aprilo
    19.30         

KIU ESTIS LA MORTPAFITA ĴURNALISTO VIKTOR NOGIN?           Prezentas Slobodan Kukić


Drama grupo de Studenta Esperanto-Klubo premiere prezentas
           kroatlingvan teatra
ĵon dum Renkontiĝo de amatoraj teatroj
           en Pešćenica, Ivanićgradska

 
la 13-an de aprilo

 
PRI MASONOJ
Prezentas Neven Kovačić
             

 
la 20an de aprilo


Jarkunveno de Esperanto-Societo "Bude Borjan“
 Bonvolu nepre veni! 

 
la 27an de aprilo


Esperanto-Societo "Bude Borjan“ ne kunvenas

* Kurso por komencantoj merkrede 18 – 19 h! Gvidas Spomenka Štimec

 * 9a kongreso de kroataj esperantistoj en Bjelovar la 14an de majo! Speciala senpaga buso!

* Kongresa ekskurso tra Bjelovarsko-bilogorska županija la 15an de majo!

* Pokalo Kostrena - Konkurso pri scio de Esperanto!

* Ekskurso al Meteorita festo en Hrašćina  - Trgovišće  la 21an de majo 2011!


PROGRAMO POR LA MARTO 2011

Ĉiuj programoj  en la klubejo merkrede  je la 19-a h

la 2-an de marto

    Amika renkontiĝo
     

la 9-an de marto

    Renkontiĝo kun  franca esperantistino
                   Elisabeth Lambert                  

 
la 16an de marto

 

           
    Kongreso de kroataj esperantistoj en Bjelovar
           Prezentas  Spomenka Štimec


la 23an de marto


la 30an de marto

            Tribunala procezo pri Amruševa 5
            Informo al la membroj
            Prezentas Anto Mlinar, prezidanto de ES "Bude Borjan“

          Judita Rey Hudeček, prezidantino de KEL,
          prezentas sian kroatlingvan libron pri vino           

 Kurso por komencantoj merkrede 18 – 19 h! Gvidas Spomenka Štimec


PROGRAMO POR LA FEBRUARO 2011

Ĉiuj programoj  en la klubejo merkrede  je la 19-a h

  la 2-an de
   februaro

                  

           Neven Kovačić invitas al sia nova hejmo
           Renkonti
ĝo je la 19a ĉe la  Esperanta statuo LA FUTURO
           Kennedijev trg, Parko anta
ǔ la Ekonomia fakultato.
           (Bv. anticipe konfirmi vian alvenon.)

 

la 9-an de februaro

 

           Studi esperantologion en Universitato de Poznan
           Prelegas Tea Radovanović, Rijeka

 

la 16an de februaro

          
Gastas japana esperantistino Kimie, specilistino pri sorobano

           Krome:
           Prezento de kroatlingva novelo
                   pri esperantistino Antonija Jozičić
           Prezentas  Spomenka Štimec

 

la 23an de
februaro

            

            Rumana sperto en disvastigo de Esperanto
            Prezentas Boris Čović


PROGRAMO POR LA JANUARO 2011

Ĉiuj programoj  en la klubejo je la 19-a h

 

la 12-an de   januaro

                   

    Bonvenon al la nova jaro 2011!
    PRI MASONOJ
    Prelegas Neven Kovačić

la 19-an de januaro

 

    LANĈO DE  TURISMA ANGLALINGVA FILMO PRI ZAGREBO!
    LA FILMO ANKA
Ŭ REKLAMAS PRI ESPERANTO
    Rolas Judita Rey Hudeček, Đivo Pulitika,
    David Rey Hudeček, Katarina Savić

 

la 26an de januaro

16 h!

             Vizito al Hrvatski školski muzej
             Trg maršala Tita 4
             la 16 h – 17 h (!)
             Ekspozicio de postlasa
ĵo
                   de  esperantistino Antonija Jozičić
             (N. Gradiška 1869 – Kostajnica 1945)

Vendredon,

la  28an de

januaro

 

 

LA NOKTO DE LA MUZEO

             Esperanta temo en Hrvatski školski muzej!
             Informo pri Esperanto al la publiko je 20.15 h
             Legado de Esperanto-tradukoj 
                    de Antonija Jozičić je 19.30
                    je 21.30 je 23.30 h

            Antonija Jozičić estis instruistino,  esperantlingva tradukistino  el  Hrvatska  Kostajnica,  el kies Esperanta  traduko fariĝis la unua traduko de la  kroata verko al la ĉina en 1931!

            Ŝia postlasaĵo estas ekspoziciata en Hrvatski školski muzej de la 18a ĝis la 28a de januaro.

      


PROGRAMO POR LA DECEMBRO 2010

PROGRAMO POR DECEMBRO 2010
Ĉiuj programoj en la klubejo je la 19-a h

   la 1-an de   decembro

 

    AMIKA KUNESTADO

 

la 8-an de decembro

      

        LA MEMBRARO DE UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO
                                   1989 -2009
                 Prezentas Boris Čović

 

la 15an de decembro

 

 

        Zamenhof-Tago en "Bude Borjan“
        Adia
ǔ al la jaro 2010!      
        La lasta kunsido en 2010          

Lundon,
la  20an de
decembro

 

       Festo de 65-jariĝo de Esperanto-Societo "Bude Borjan“
       en Židovska općina
       Palmotićeva  16
       Speciala gasto: hungara kantistino Anjo Amika
       Bv. alporti vian koktelan kontribuon por la festa tablo!

 

    

[         Noto: Zamenhof-tago ne okazos en Teatro Vidra
                  sed en Palmotićeva 16, Juda Komunumo!       

 

         Feliĉan Kristnaskon!

 

         Feliĉan Novan Jaron 2011!

 

         La unua kunsido en 2011 okazos merk. la 12an de januaro!


PROGRAMO POR LA NOVEMBRO 2010

la 3-an de novembro
PLANOJ PRI LA 65a JUBILEA FESTO DE ES "BUDE BORJAN“ Ĉies ideoj bonvenas!

la 10-an de novembro
LA 25-JARA JUBILEO DE LA SOFIA UNESCO- REZOLUCIO FAVORE AL ESPERANTO
Prezentas Boris Čović

la 17an de novembro
PLANOJ PRI LA 65a JUBILEA FESTO DE ES "BUDE BORJAN“ Ĉies ideoj bonvenas!
 

la 24an de novembro
Premio de la urbo Rijeka por KEL-membro Danijela Bačić-Karković Prezentas Spomenka Štimec

* ESPERANTO-SOCIETO "BUDE BORJAN“ FESTOS SIAN 65an JUBILEON DUM ZAMENHOF-TAGO okazonta en Teatro Vidra en Draškovićeva str. 80, la 15an de decembro 2010.

Ĉar necesas pagi la teatron, membroj antaǔvidu la enirbileton de 25 kn!

* Ĉu iu volas kurson pri Esperanto por progresigi sian lingvan kapablon?Bonvolu anonciĝi per telefonoj 091 4517550 kaj 4617550


PROGRAMO POR LA OKTOBRO 2010

 

 

  la 6-an de

   oktobro

 

 

                   

     

     

     Zagorje havas novan turisman projekton:
     Princino Louise de Belgio kaj Zagorje
     Prezentas Spomenka Štimec

 

la 13-an de oktobro

 

 

       Kongresi en Mongolio
       Prezentas Zlata Nanić

       

 

la 20an de oktobro

 

 

       Pri kunlaboro inter esperantistoj el Zagreb kaj Maribor
       (Prelego okaze de 100 jaroj de Esperanto-Movado en   Maribor)
       Prelegas Zlatko Tišljar

 

 

la  27an de
oktobro

 

 

       Festo pri la nova gvidlibro pri Zagrebo
       Gvidas Judita Rey Hudeček

 

 

 Ĉu iu volas kurson pri Esperanto por progresigi sian lingvan kapablon?
Bonvolu anonci
ĝi
[KEL1] [KEL2]  per telefonoj  091 4517550 kaj 4617550

 


PROGRAMO POR LA SEPTEMBRO 2010

Esperanto-Societo «Bude Borjan»

Fondita en 1945.

Zagreb Kneza Mislava 11

tel: 01/ 4610044

fax: 01/ 4619373

mobitel 091 4617550

Kotizo 2010: 80,00 kn; pensiuloj, studentoj, lernantoj 50,00 kn

esperanto@zg.t-com.hr

pagebla per du pagoj

www.esperanto.hr

 Ĉiuj programoj  en la klubejo je la 19-a h

 

 

Sabaton, la 11an de septembro
8.30!

 Malantaǔ hotelo Esplanade!

       

 

 

                   

     

     Kongreso de kroataj esperantistoj en Velika Gorica
     Dom kulture Galženica
     Trg S.  Radića bb

     Speciala kongresa buso atendas vin je 8.30
     malanta
ǔ Hotelo Esplanade /enirejo al la garaĝo.

     Buso de Autoturist Samobor
     Malfermo de la kongreso je la 9.30 !
     Ebla komuna tagman
ĝo kontraǔ 60,00 kn, pagota surloke 

 

la 12-an de septembro 8.30

 

      Kongresa ekskurso tra Turopolje
      VG-Buso atendas je 8.30
      malanta
ǔ Hotelo Esplanade /enirejo al la garaĝo!
       Prezo kun tagman
ĝo 100,00 kn, pagota surloke

 

la 15an de septembro

 

 

       Esperanto-Societo "Bude Borjan“ fariĝis 65-jara!
       Tosto al la jubileo!

 

la  22an de septembro

 

 

      

     Pri UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO
     en Havano
     Prezentas Spomenka Štimec

 

La 29an de septembro

    

     Omaĝo al niaj forpasintoj Mira Matanović -Manner
     kaj D-ro Milivoj Lozovina

 


PROGRAMO POR LA MAJO 2010

La 5an de majo

     
la   8-an de majo                    

      Lingvaj aspektoj de tutmondiĝo
      Prelegas Boris Čović

     Membroj de ES "Bude Borjan" partoprenas
     en Jarkunveno de KEL ekde la 11 horo     

 

 la 12-an de majo

     Ebla renkontiĝo kun Nikola Rašić    
 

 la 19an de majo

       Pripensoj de ŝuisto-esperantisto
       Prelegas Teodor Mikić
     

 la 26-an de majo

 

       Jarkunveno de Esperanto-Societo "Bude Borjan"
        Venu nepre!

 

            

        Sabaton la 29an de majo 2010 ekskurso al
        Hrašćina por programo Renkonti
ĝo de meteorito!

        Randevuo sub la stacidoma horloĝo 9 h.
        Reveno vespere je   20.00
        Senpaga koktelo je la 18. Petu apartan programon:
        verkistino Zvjezdana Jembrih;  foto-artisto Milivoj Lozovina,
        nova projekto pri Princino Louise

       Gvidas Bojana Đuričić 0915665894

         Mortis nia membro Mira Matanović-Manner. Enterigo          ĵaǔdon 6an de majo 15 h en Miroševac
 

 

        Konversacia kurso kun Spomenka Štimec merkrede de la 18-19h.
 


PROGRAMO POR LA APRILO 2010

 la   7-an de aprilo

        Konversacia rondo  

 

la 14-an de aprilo

 

 

       La temo de la prelego estas ankoraŭ nedifinita!    
       Prelegas Neven Kovačić

 

la 21-an de aprilo

 

        Pri amatora fruktologio
        Prelegas Marijan Benc 

 

la 28-an de aprilo

 

       

        Kontrastoj inter Kroatio kaj Litovio
        Prelegas Vlado Jurković

 

 

            

        Feliĉan Paskon!

Gravaj informoj:

*Carles instruas al gejunuloj en paroliga kurso ĵaǔdon je 20 h!
*Konversacia kurso kun Spomenka Štimec merkrede de la 18 – 19 h .
*Slovenaj esperantistoj el Maribor invitas la 10an de aprilo al ekskurso sur Sljeme!


PROGRAMO POR MARTO 2010

 

la   3-an de marto

 

 

Renkontiĝo kun Davor Klobučar,  vicprezidanto de KEL

la 10-an de marto

 

Katalunio, la hejmlando de nia gastanta instruisto Carles
Prelegas Neven Kovačić 

la 16-an de marto

tagmeze

Elementa lernejo Mladost en  Utrine lanĉas bengalan tradukon de la libro Wakajtapu de Joža Horvat

Organizas Marija Jerković
 

la 17an de marto

 

Preparoj por  la elekta Jarkunveno
de Esperanto-Societo Bude Borjan 2010 

la 24an de marto

 

Renkontiĝo de verkistoj 2010.
Prezentas Spomenka Štimec          

la 31an de marto

 

 

Esperanto-Societo  el Velika Gorica prezentas siajn novaĵojn.

Grava informo!

*Carles instruas al gejunuloj en paroliga kurso ĵaǔdon je 20 h!
*Konversacia kurso kun Spomenka Štimec merkrede de la 18 – 19 h .
* Ensemblo Ezerki,
kantanta ankaǔ en Esperanto, koncertas en Lisinski  la 24an de marto! Detaloj ĉe Lena 098352590


PROGRAMO POR LA FEBRUARO 2010

 

la   3-an de februaro

 

 
 
"Malbeno" de la ĉapelitaj literoj en Esperanto kaj simila problemaro ĝenerale    

       Prezentas  Boris Čović   

la 10-an de februaro
 

Preparoj por la alveno de kanadaj gastoj kaj por librolanĉo

la 16-an de februaro

19.15

D-ro Mark Fettes gastas en Društvo sveučilišnih nastavnika
Temo anglalingva! Lingvo kiel klingo: tradukado enkadre de         lingva ekologio.      Hebrangova  ul. 17

la 17an de februaro
 

D-ro Mark Fettes el Kanado kun tri infanoj kaj edzino gastas en   Esperanto-Societo "Bude Borjan"

la 18an de Februaro

12 horo

D-ro Mark Fettes lanĉas bengalan libron, tradukitan per Esperanto al la kroata

Knjižnice grada Zagreba, Hrvatski centar za dječju knjigu,       Starčevićev trg 4/Transe de hotelo Esplanade.

Antaǔvidita koktelo de hinda ambasadejo en Kroatio

la 24an de februaro 19 h
 

Vizito al Agenco "Esperanto" de Neven Kovačić, Tomislavov trg 18.  Interesiĝemuloj por vespermanĝo bonvolu unue anonciĝi!

 

Ne maltrafu  3 renkontiĝojn kun  D-ro Mark Fettes el Kanado. Li gastas en Zagrebo  kun sia  familio!

  

Grava informo!

*Kurso por komencantoj  preparata! Telefonu por detaloj!
*Konversacia kurso kun Spomenka Štimec merkrede de la 18 – 19 h .


PROGRAMO POR LA DECEMBRO 2009

Ĉiuj programoj  en la klubo je la 19-a h

la   2-an de decembro

 

 

       VESPERO OMAĜE AL D-ro IVO LAPENNA (1909-1987)

        Prelegas Josip Pleadin kaj Neven Kovačić
 

la 9-an de decembro

 


       Unua Esperanta boatado sur la rivero Kupa

       Filmprezentado de Srećko Radulović   

 

la 16-an de decembro

 


       Adia
ǔ al la Jaro 2009!


la 22-an decembro

19 h


        Zamenhof-Tago en Zamenhof-jaro

    *   Lanĉo de Granda Vortaro Kroata Esperanta de Lucija Borčić
         Prezentas Damir Mikuličić

    *   Atribuo de Premio Kalendulo 2009
        Prezentas Neven Kovačić

    *   Drama Grupo de Studenta Esperanto-Klubo
         festas 50-jari
ĝon!

        Premiero de kroatlingva teatraĵo

        "Galaktička krstarica Seljan brothers u epizodi
        Svjetlost u Zidu tame"       

         Centar za kulturu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka
        
Ĉe tramhaltejo Nehajska,
         Apud iama Komunumo Trešnjevka
 

   

Grava informo!
*Kurso por komencantoj dimanĉe de 18-19.30. Gvidas Nevenka Imbert
*Konversacia kurso kun Spomenka Štimec merkrede de la 18 – 19 h .

*Granda Vortaro Kroata Esperanta de Lucija Borčić aperos en decembro 2009.
   Prezo ĝis la 22a de Decembro 2009 – 210 kn! 


PROGRAMO POR LA NOVEMBRO 2009

la   4-an de novembro

 

SIMPOZIO PRI TRADUKADO EN BOOKSa

Okaze de la simpozio en Zagrebo en Booksa  gastas slavisto kaj esperantisto  Will Firth el Aǔstralio/Berlino

Vidi apartan programon de Asocio de verkistoj!

 

la 11-an de novembro

 

SPUROJ DE UK EN POLLANDO-

Lingvaj kaptiloj en la parencaj lingvoj: ekzemploj inter la pola kaj la kroata 

Prezentas  Boris Čović
 

la 18-an de novembro

 

Jara renkontiĝo de kroataj esperantistoj en Osijek!
Trarigardo de foto-materialoj en la retejo

la 25-an de novembro

Novaĵoj el Esperantujo
Prezentas Spomenka Štimec
 

Grava informo!

Kurso por komencantoj dimanĉe de 18-19.30. Gvidas Nevenka Imbert
Konversacia kurso kun Spomenka Štimec merkrede de la 18 – 19 h .

En revuo Strani jezici 1-09  aperis germanlingva  intervjuo de Aleksandra Ščukanec kun
D-ro Detlev Blanke!

Granda Vortaro Kroata Esperanta de Lucija Borčić aperos en decembro 2009. Prezo ĝis la 15a de Decembro 2009 – 210 kn!

 


PROGRAMO POR LA OKTOBRO 2009

la   7-an de oktobro

 

RENKONTIĜO NE OKAZOS

ĉar la 8an de okt. estas la nacia festotago – Tago de sendependeco 

la 14-an de oktobro

 

 

Omaĝo al akademiano Dalibor Brozović (1927-2009), 
membro de Esperanto-Societo "Bude Borjan“

Gvidas Judita Rey Hudeček
 

la 17-an de oktobro

Sabato

Ekskurso al Osijek


Jara renkonti
ĝo de kroataj esperantistoj en Osijek!
Malfermo de Esperanto-Strato en Osijek!
Senpaga buso ekiras de Autobusni kolodvor Zagreb kajo 502 je la  6.30
La buso revenas de Osijek
ĉ. 19 h.
Rezervu vian lokon en la buso! Petu apartan programeron!

 

la 21-an de oktobro

KROATA ESPERANTO-LIGO PREZENTIS SIAN PROJEKTON
AL E
ŬROPA KOMISIONO EN BRUSELO

Prezentas Spomenka Štimec
 

la 28an de oktobro

 

 


Vespero de Roger Imbert (1938 -2009)
Gvidas Zlatko Tišljar

 Grava informo!

Konversacia kurso kun Spomenka Štimec merkrede de la 18 – 19 h ekde la 17an de okt.
Preparata komencanta kurso de gimnazianoj por gimanzianoj!
Preparata komencanta kurso en "Bude Borjan“!


PROGRAMO POR LA SEPTEMBRO 2009

la   19-an de septembro

SABATON!

RENKONTIĜO DE VERKISTOJ EN HRAŠĆINA

Renkontiĝo kun gastoj el Britio kaj Aǔstrio,
Geoffrey Sutton kaj Bernhard Tuinder!

Tagmanĝo senpaga!

La sezono komenciĝas per ekskurso al Zagorje! Vidu apartan programon!

Trajno ekiras je 9.33
Trajno revenas je 19.55, Prezo de revenbileto 62,00 kn

 La trajnan grupon gvidas Bojana Đuričić 
 

la 23-an de septembro

 

Fondo de mezlerneja klubo ene de Esperanto-Societo "Bude Borjan“

Raporto pri Internacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj en Muszyina Raportas Tena Kuzmanović
 

la 30-an de septembro

 

POST UK EN POLLANDO...

LINGVAJ KAPTILOJ EN LA PARENCAJ LINGVOJ –
EKZEMPLOJ  INTER LA POLA KAJ LA KROATA

Prezentas Boris Čović

 

 

 

 

 

Ni omaĝos al nia forpasinta membro Dalibor Brozović la  7-an de oktobro!

 Grava informo!

Esperanto-Societo Osijek invitas nin sabaton  la 17-an de oktobro 2009  malfermi Esperantan straton en Osijek kaj partopreni en Renkontiĝo de kroataj esperantistoj 2009!

Aǔtobuso senpaga! Kotizo 50 kn ĉe KEL aǔ en aǔtobuso! Ekiro je la 6:30 h matene de Autobusni kolodvor Zagreb, peron 502. Atentu, ne je la 7a, sed je la 6:30! [Davor]


PROGRAMO POR LA MAJO 2009

la   6-an de majo

NOVAJ INICIATOJ: ESPERANTO- BOATOJ SUR RIVERO KUPA

Prezentas  Srećko Radulović
 

la 13-an de majo

 

VIVO DE BLINDA PERSONO

Gastas Kruno Drenski
 

la 20-an de majo

NOVAĵOJ EL KROATA ESPERANTUJO

Prezentas Spomenka Štimec
 

la 22an de majo

vendredo!


SCIKONKURSO EN KOSTRENA

Marija Jerković gvidas gelernantojn el elementaj lernejoj al Kostrena
 

la  27-an

ĝis la 24a de majo

vendredo!

Eǔropa Unio en serĉado de tradukistoj

Prelegas Boris Čović

 

la 30an de majo

EKSKURSO AL HRAŠĆINA
AL FESTO DE METEORITO
Gvidas Bojana Đuričić

Trajno ekiras je 9.33
Trajno revenas je 19.55, Prezo de revenbileto 58,80 kn

 

 

 

Bonan someron! Nia venonta programo aperos en septembro!

PAROLIGA KURSO            merkrede je la 18a h     Gvidas: Spomenka Štimec

En Bjalistoko  esperantistoj de la mondo festas  de la 25a de julio ĝis la 1a de aǔgusto 2009 la 150 an jubileon de la naskiĝo de L.L. Zamenhof!


PROGRAMO POR LA APRILO 2009

Ĉiuj programoj je la 19-a h

la   1-an de aprilo

NOVAĴOJ EL KROATA  ESPERANTUJO
Prezentas Spomenka Štimec


la 3-an de aprilo

19.30 h en SKAZ

Susret kazališnih amatera Zagreba

 
DRAMA GRUPO DE SEK FESTAS 50-jaran ekziston

kaj prezentas kroatlingvan premieron de Vanja Radovanović SURSPURE

Ivanićgradska 41

 

 

 

la 8-an de aprilo

PUBLIKA OPINIO PRI ESPERANTO EN ZAGREBO

Boris Čović komentas  statistikan rezulton de esploroj de Filozofia fakultato (prelego de Anđel Starčević)

 

 

 

la 15-an de aprilo

 
JARKUNVENO  
de ESPERANTO-SOCIETO "BUDE BORJAN"
 

la  22-an de aprilo

Anstataŭ la anoncita VESPERO DE PLANOJ okazis
prezento de fotoj el kroatia esperanta historio, fare de Davor Klobučar - uzata estas la "Galerio" de sur la reta protalo de KEL.
 

la 29an de aprilo

VESPERO DE PLANOJ (anstataŭ la 22-an)
Gastas Višnja Branković

 

 

 PAROLIGA KURSO            merkrede je la 18a h     Gvidas: Spomenka Štimec


PROGRAMO POR LA MARTO 2009

la   4-an de marto

NOVAĴOJ PRI ESPLORADO DE HISTORIO DE ESPERANTO EN OSIJEK

Gastas Davor Klobučar

la 12-an de marto

 
STUDI EN POZNAN, EN POLLANDO
Prezentas Marija Jerković

 

 

la 18-an de marto

PRI POLLANDO
Prezentas:  Stipe kaj Goška Muić

 

 


la 25-an de marto


LERNI PRI BLINDULOJ  
Gastas Diana Zerec-Virkes
 

KURSO POR KOMENCANTOJ merkrede je la 17a h
Gvidas: Gordana Jurina

PAROLIGA KURSO        merkrede je la 18a h
Gvidas: Spomenka Štimec


PROGRAMO POR LA FEBRUARO 2009

la   4-an de feb

NOVAĴOJ EL ESPERANTUJO

 

 

 la 11-an de feb

 DEKONO DA AERAKCIDENTOJ PRO LINGVA MISKOMPRENO

Prezentas:  Boris Čović

 

 

la 18-an de feb

GELERNANTOJ EN EU- PROJEKTO PRI BLINDULOJ
 Prezentas:  Spomenka Štimec

 

 

 la 25-an de feb

 SEKRETAJ SOCIETOJ ĜENERALE  
Prezentas:   Neven Kovačić 

KURSO POR KOMENCANTOJ merkrede je la 17a h
Gvidas: Gordana Jurina

PAROLIGA KURSO            merkrede je la 18a h
Gvidas: Spomenka Štimec

Omaĝo al nia fidela membro Sava Matetić-Lučić (1920-2009)  okazis  la  21-an de januaro 2009.


PROGRAMO POR LA JANUARO 2009

la  7-an de jan

BONVENON AL LA JARO 2009!

 

 

la 14-an de jan

FESTO DE LA PLEJ GRANDA VORTARO EN LA 100-JARA HISTORIO DE ESPERANTO EN KROATIO

 La Granda Vortaro Esperanta - Kroata de Lucija Borčić distribuota 

 

 

la 21-an de jan

NOVAĴOJ EL ESPERANTUJO

 

 

la 28-an de jan

KARAVANO AL UNIVERSALA KONGRESO  DE ESPERANTO BJALISTOKO

 Prezentas: Višnja Branković 

KURSO POR KOMENCANTOJ merkrede je la 17a h
Gvidas Gordana Jurina

PAROLIGA KURSO    merkrede je la 18a h
Gvidas Spomenka Štimec

Feliĉan jaron 2009, la internacia jaro de repaciĝo kaj la internacia jaro de kreemo kaj inventemo!


 

 

Kroata Esperanto-Ligo
Kroata Esperanto-Ligo
Kneza Mislava 11
HR-10000  Zagreb
tel: 385 1 4617 550
fakso: 385 1 4619 373
poŝtelefono: 385 91 4617 550

esperanto@zg.htnet.hr
www.esperanto.hr


 PROGRAMOJ 2003-2008

JARRAPORTO  2008
 

Esperanto-societo 
"Bude Borjan"

Aprilo 2011
Marto 2011
Februaro 2011
Januaro 2011 Decembro 2010Novembro 2010Oktobro 2010
Septembro 2010
Majo 2010
Aprilo 2010
Marto 2010
Februaro 2010
Decembro 2009Novembro 2009
Oktobro 2009
Septembro 2009
Majo 2009
Aprilo 2009
Marto 2009
Februaro 2009
Januaro 2009

PROGRAMOJ 2003-2008