Kroata Esperanto-Ligo

Kneza Mislava 11, Zagreb
tel: 385 1 4617 550
poŝtelefono: 385 91 4617 550

www.esperanto.hr

 

Esperanto-societo "Tibor Sekelj" Zagreb
Esperantsko društvo"Tibor Sekelj" Zagreb

  fondita  21an de septembro 2012  (fotografio!)osnovano 21. rujna 2012. (fotografija!)

(pri la societo)    (o društvu)
 

 

 

Foto de la fondkunveno
 21 sep 2012

Fotografija s osnivačke skupštine 21.9.2012.


*   *   *   *   *

Foto el la prelego 10 jun 2014
Fotografija predavanja 10.6.2014.

Fotoj el la prelego 6 mar 2013
Fotografije s predavanja 6.3.2013.
foto-1
     foto-2    foto-3
 

Foto el la prelego 6 feb 2013
Fotografija predavanja 6.2.2013.

 


Tibor Sekelj - PERSONO
Tibor Sekelj - OSOBA

 

 

 


JUNI   2020    LIPANJ

10 jun 2020  (19-a horo) - koncert: Neven Mrzlečki + njegova gitara
10. lipnja 2020.  (19 h) - koncerto: Neven Mrzlečki kaj lia gitaro


FOTO-1     (Neven kaj la gitaro    Neven i gitara)

FOTO-2      (publika      publiko)


APRILO, MAJO   2020    TRAVANJ, SVIBANJ

(Programoj ne okazis pro la kronvirusa epidemio)
(Programi nisu održavani zbog epidemije koronavirusa)


MARTO    2020    OŽUJAK

11 mar 2020  (19-a horo) - Spomenka Štimec: Sekretoj de nia biblioteko
11. ožujka 2020.  (19 h) - Spomenka Štimec: Tajne naše biblioteke


Fotografije - vidi dolje!         
Fotojn - vidu ĉi-sube!            

         Najave za travanj i lipanj  - vidi dolje!       Anoncojn por la aprilo kaj junio - vidu ĉi-sube!

Zvučni snimak predavanja -
klikni ovdje!    Aŭskultu la prelegon - klaku tie ĉi!            


Spomenka Štimec prelegas

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Anonco por aprilo:

Dalibor Šeatović preparas sian ekzamenon por la fako interlingvistiko 
en la Universitato Adam Mickiewicz en Poznan, Pollando 
kaj organizos Rondan tablon pri la esperanta firmao Internacia Kultura Servo 
en Esperanto-Societo "Tibor Sekelj". Detaloj sekvos.

Anonco por junio:

Vizitu kun ni Eŭropan metropolon de kulturo Rijeka! Dokumenta Esperanto-Centro el Đurđevac organizos sabaton, la 6an de junio 2020 unutagan busan ekskurson 
al Alp-Adria Konferenco en Rijeka. Ni revenos samtage. Prezo ĉ. 220 kn. Detaloj sekvos!

 


FEBRUARO    2020    VELJAČA

      
Mea            

12 feb 2020  (19-a horo) - Mea Bombardelli prelegas pri 70 jaroj da speleologio en Kroatio
12. veljače 2020.  (19 h) - Mea Bombardelli predaje o 70 godina speleologije u Hrvatskoj
 


JANUARO   2020    SIJEČANJ

8. siječnja 2020.  (19 h) - Kruno Tišljar prikazuje slajdove i fotografije
s prošlogodišnjeg planinarskog susreta MKR, s esperantskog izleta u Beč 
i  s Zamenhofovog dana u Zagrebu 2019.

8 jan 2020 (19-a horo) - Kruno Tišljar prezentas fotojn 
el la pasintjara montgrimpanta renkonto MKR, el la kroata esperanta ekskurso al Vieno 
kaj el la Zamehnofa Tago en Zagreb 2019

 


DECEMBRO  2019    PROSINAC

16. prosinca 2019.  - Zamenhofov dan + Godišnja skupština Saveza
16 dec 2019  - Zamenhofa Tago + La dua jarkunveno de KEL

    
KLIKNITE!       KLAKU!


NOVEMBRO  2019    STUDENI

13. studenog 2019.  (19 h) - Godišnja skupština kluba
13 nov 2019  (19-a horo)  - jarkunveno de la klubo


Dođite u što većem broju!   Venu en kiom eble plej granda nombro!


predsjednik  
prezidanto:    Krunoslav Tišljar
dopredsjednik  
vicprezidanto:    Mea Bombardelli
     tajnik   
sekretario:      Darinka Sović


 

OKTOBRO  2019    LISTOPAD

2. listopada 2019. (19 h) :   Sjećanje na Svjetski omladinski esperantski kongres (IJK) u Zagrebu 1988.
2 okt 2019 (la 19-a horo) :   Rememoroj pri la Internacia Junulara Kongreso (IJK) en Zagreb 1988

(Nikola Rašić estis prezidanto de la LKK en 1988)

       

FOTO-1       FOTO-2       FOTO-3

 

Materijali o IJK Zagreb 1988. koje već imamo na stranicama KEL-a
Materialoj pri la IJK Zagreb 1988, kiujn ni jam havas en la retejo de KEL

 Razni lingvistički i esperantski tekstovi Nikole Rašića
 Diversaj lingvistikaj kaj priesperantaj tekstoj de Nikola Rašić


JUNI   2019    LIPANJ

5. lipnja 2019.  :   Književna večer (ne: veče) – tema Julio Baghy   (vidi detalje!)
5 jun 2019  :   Literatura vespero – temo Julio Baghy   (
vidu detalojn!)

*     *     *

12. lipnja 2019.  (19 h) - Naša Kanađanka Zdravka Metz govori o pripremama 
za Svjetski kongres (UK) 2020. u Montrealu (Kanada)

12 jun 2019  (19-a horo) - Nia kanadanino Zdravka Metz parolos pri preparoj 
por la Universala Kongreso (UK) en 2020 en Montrealo (Kanado)


MAJ   2019    SVIBANJ

    

1. Literatura vespero – temo Tibor Sekelj

    Tea Kučinac kaj Ankica Jagnjić legos novelojn kaj poemojn de Tibor Sekelj 
kaj  Pajo Tišljar kaj aliaj parolos pri lia vivo.

        Merkredon, la 8an de majo 2019 je la 19 horo.


2.  Damir Mikuličić:  Sri Lanka  -  unu turisma visito

           Merkredon, la 15an de majo 2019 je la 19 horo.

 Programo okazas en Vodnikova 9.

 Noto: La sonorilo ĉe la pordo ne funkcias! 
Bonvolu telefoni al la numero 091 13631438, kiam vi estos ĉe la pordo de Vodnikova.

  *  *  *  *  *    *  *  *  *  *    *  *  *  *  *    *  *  *  *  * 

 1. Druga literarna večer posvećena Tiboru Sekelju

             Tea Kučinac i Ankica Jagnjić čitat će priče i pjesme Tibora Sekelja, 
a Pajo Tišljar i  drugi govorit će o njegovu životu.

              U srijedu, 8. svibnja u 19 sati.

 2. Damir Mikuličić:  Sri Lanka - očima običnog turiste

              U srijedu, 15. svibnja u 19 sati.

 Budući da zvono na ulaznim vratima Vodnikove 9 još ne radi, 
nazovite  091 13631438 ili 091 7669920 da bismo vam otvorili.


 

APRILO    2019    TRAVANJ

10. travnja 2019.  (19 h) - Milivoj Uroić drži  veoma zanimljivo predavanje (kao i uvijek) 
"Planeti oko sunca i istraživanja njihovih tajni"

10 apr 2019  (19-a horo)  - Milivoj Uroić prelegas (interese, kiel kutime) 
"Planedoj ĉirkaŭ la Suno kaj esplorado pri iliaj sekretoj"


 

MART   2019    OŽUJAK

NEDELJKO KORASIĆ  (1935. - 2019.)

13. ožujka 2019.  (19 h) - komemoracija za zagrebačkog esperantista Nedeljka Korasića 
(preminulog u Zagrebu sredinom veljače 2019.)

13 mar 2019  (19-a horo)  - memorkunveno por la zagreba esperantisto Nedeljko Korasić 
(mortinta en Zagreb meze de februaro 2019)

FOTOGRAFIJE s komemoracije :             FOTOJ el la memorkunveno :

Foto-1     Foto-2     Foto-3     Foto-4      (fotis: Vanja Radovanović)

 

Osim kao esperantskog veterana, pamtimo ga i kao druželjubivog veseljaka
s brojnih izleta, planinarenja, proslava, te nekoliko prijevoda na esperanto (dva stripa o Asteriksu itd.).
Neki se još sjećaju masovnog besplatnog esperantskog ljetovanja u njegovu stanu u Malom Lošinju...
Njegova velika posudba novca Savezu (nakon dugo godina potpuno vraćena) pomogla nam je 
u najtežem trenutku otplaćivanja kredita za naš prostor u Vodnikovoj 9.

Krom kiel esperantan veteranon, ni memoras lin kiel societeman gajulon el multnombraj ekskursoj, montgrimpadoj, festoj ktp. Kaj per kelkaj tradukoj al Esperanto (ekz. du komiksoj pri Asteriks).
Kelkaj ankoraŭ rememoras amasajn senpagajn esperantajn somerumadojn en lia loĝejo en Mali Lošinj...
Lia granda monprunto al KEL (post multaj jaroj finfine repagita) multe helpis al ni en la plej peza momento de repagado de la banka kredito por niaj nuntemopaj ejoj en Vodnikova 9, Zagreb.

 

Nedeljko sur sia ŝipeto apud Mali Lošinj  (fotis D. Klobučar)

 
 

  

 

FEBRUARO    2019    VELJAČA

(Zagreb, Vodnikova 9)


13 feb 2019  (19-a horo) - rememoroj pri la esperanta montgrimpado sur Durmitor 
kaj boatado sur la rivero Tara (Montenegro) antaŭ 35 jaroj
13. veljače 2019.  (19 h) -
uspomene na esperantsko planinarenje po Durmitoru 
i splavarenje po rijeci Tari prije 35 godina


JANUARO   2019    SIJEČANJ

16 jan 2019  (19-a horo) - okaze de la 70a viv-jubileo de Spomenka Štimec
16. siječnja 2019.  (19 h) -
povodom 70. rođendana Spomenke Štimec

O Spomenki i esperantu govori Zlatko Tišljar - Pajo.
        
O Spomenki i hrvatskoj književnosti govori Božidar Brezinščak Bagola.
Pri Spomenka kaj Esperanto parolas Zlatko Tišljar - Pajo.
        
Pri Spomenka kaj la kroata literaturo parolas Božidar Brezinščak Bagola.

    FOTO 1       FOTO 2       FOTO 3       FOTO 4  

Eŭropa Bulteno 1/2019 "Spomenka Štimec 70-jara" artikolo de Zlatko Tišljar

  Stranica KEL-a o Spomenki Štimec         La paĝo de KEL pri Spomenka Štimec


Spomenka petas alporti neniun donacon. Se vi havas 10 kn bonvolu lasi  en Vodnikova 9 por aĉeto 
de unu plia lampo por la  estontaj renkontiĝoj de membroj de  Esperanto-Societo "Tibor Sekelj“ en Vodnikova 9.


DECEMBRO   2018    PROSINAC

Umjesto sastanka proslava Zamenhofova dana 12.12.2018. u knjižnici u Preradovićevoj ulici, Zg
Anstataŭ la kunsido:  festo de Zamenhofa Tago 12 dec 2018 en la urba biblioteko

Pogledaj ovdje!      Vidu tie ĉi!

 


NOVEMBRO   2018    STUDENI

La unuan fojon en la nova ejo:  Vodnikova 9, Zagreb
Po prvi put na novoj lokaciji: Vodnikova 9, Zagreb

14 nov 2018  (19-a horo) - Spomenka Štimec : Historio de la esperanta adreso Vodnikova 9
14. studenog 2018.  (19 h) - Spomenka Štimec : Povijest esperantske adrese Vodnikova 9

      FOTOJ         FOTOGRAFIJE

f o t o  -  1     f o t o  - 2      f o t o  - 3     f o t o  - 4     f o t o  - 5

 


OKTOBRO   2018    LISTOPAD

Prelego ne okazis ĉar KEL organizis la feston "110-jaroj da Esperanto en Zagreb kaj Kroatio"
(kvankam la dato estis 2 nov 2018)

Predavanja nije bilo jer je KEL organizirao proslavu "110 godina esperanta u Zagrebu i Hrvatskoj"
(iako je njen datum bio 2. studeni 2018.)


SEPTEMBRO   2018    RUJAN


12 sep 2018  (19-a horo) - Ankica Jagnjić kaj Roža Brletić parolos pri la SAT-kongreso en Kragujevac

12. rujna 2018.  (19 h) - Ankica Jagnjić i Roža Brletić govore o SAT-kongresu u Kragujevcu

     

Jedna fotografija s predavanja      Unu foto de la prelego


 

JUNIO  2018    LIPANJ

18 jun 2018  (19-a horo) - Normand Fleury, esperantisto el Kanado (kaj kroata bofilo) prelegis 
laŭ la titolo "Ĉu la arbaroj povas savi la mondon?"

18. lipnja 2018.  (19 h) - Normand Fleury, esperantisti iz Kanade (i hrvatski zet) 
predavao je pod naslovom "Mogu li šume spasiti svijet?"

foto - 1        foto - 2        foto - 3

 

 


MAJO  2018    SVIBANJ

9 maj 2018  (19-a horo) - Izborna godišnja skupština, izabrano opet staro rukovodstvo
9. svibnja 2018.  (19 h) - elekta jarkunveno, reelektita la malnova gvidantaro

predsjednik  
prezidanto:    Krunoslav Tišljar
dopredsjednik  
vicprezidanto:    Mea Bombardelli
     tajnik   
sekretario:      Darinka Sović


APRILO  2018    TRAVANJ

11 apr 2018  (19-a horo) - Vanja Radovanović prelegis pri esperantaj renkontiĝon en la 1990-aj jaroj
11. travnja 2018.  (19 h) - Vanja Radovanović je predavao o esperantskim susretima 1990-ih godina

 


MARTO    2018    OŽUJAK

 Ne estis progrmo, okazis nur agrabla (?) societumado.
Nije bilo programa, samo ugodno druženje.


FEBRUARO    2018    VELJAČA


14 feb 2018  (19-a horo) - jarkunveno de la klubo
14. veljače 2018.  (19 h) - godišnja skupština kluba

...la jarkunveno okazis, sed ne okazis novaj elektoj...


JANUARO    2018    SIJEČANJ


9 jan 2018  (19-a horo) - sen programo - nur societumado
9. siječnja 2018.  (19 h) - bez programa - neformalno druženje


DECEMBRO    2017   PROSINAC16 dec 2017  -  Komuna Zamenhoftaga festo de zagrebaj esperantistoj
(organizas: KEL kaj SEK)
16. prosinca 2017.  -  Zajednička proslava Zamenhofova dana za sve zagrebačke esperantiste
(organizatori:  KEL i SEK)

klikni za detalje    klaku por vidi detalojn


 

NOVEMBRO    2017    STUDENI

     
Milivoj Uroić                              astronomio


8 nov 2017  (19-a horo) - Milivoj Uroić, d-ro de sciencoj
(el la Instituto Ruđer Bošković el Zagreb) prelegas pri astronomio
8. studenog 2017.  (19 h) - Milivoj Uroić, dr.sc. 
(iz Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu) predaje o astronomiji
 OKTOBRO    2017    LISTOPAD

     
Mea                          Ne timu la formulojn!


11 okt 2017  (19-a horo) - Mea Bombardelli prelegas pri internaciaj matematikaj konkursoj
kie kroataj gelernantoj havis sukcesojn sub ŝia gvido
11. listopada 2017.  (19 h) - Mea Bombardelli predaje o međunarodnim matematičkim 
natjecanjima gdje su hrvatski učenici imali uspjeha pod njenim vodstvom

 


SEPTEMBRO    2017    RUJAN La membroj estas invitataj veni al Hrašćina al la verkista esperanta renkontiĝo
en la bieno de Spomenka Štimec, la 16-an de septembro (sabato).
Vidu 
la programon kaj la arkivon pri ĉiuj verkistaj renkontiĝoj en tiu vilaĝo en Zagorje.
Telefonirati Spomenki na 091-4617-550.   La foto estas el 2007.

 Članovi su pozvani u Hrašćinu na susret esperantskih pisaca
na imanu Spomenke Štimec, dana 16. rujna (subota).
Vidi
programon  i  arhivu svih susreta pisaca do sada u ovom selu u Hrvatskom zagorju.
Telefoni al Spomenka al 091-4617-550. Fotografija je iz 2007.

 


 

JUNIO    2017    LIPANJ14 jun 2017  (19-a horo) - Esperantaj filmoj fare de Kruno Tišljar (lastaj 40 jaroj!)
14. lipnja 2017  (19 h) - Esperantski filmovi Krune Tišljara (zadnjih 40 godina!)


Kruno + kamerao  IJK Zagreb 1988


Ĉu vi konas tiujn ĉi SEK-anojn el 1981?        Poznajete li ovu ekipu SEK-a iz 1981?
Kruno staras la kvina de dekstre, kun okulvitroj   Kruno stoji peti zdesna, s naočalama   


 


MAJO    2017    SVIBANJ

5 mar 2017  (19-a horo) - "Esperanta memorlibro"
Judita Rey Hudeček organizas en la biblioteko "Bogdan Ogrizović" (Zagreb, Cvjetni trg)
renkonton de zagrebaj kaj aliaj esperantistoj kun malnovaj fotoj , rakontoj k.s.

5. svibnja 2017  (19 h) - "Esperantski spomenar"
Judita Rey Hudeček organizira u knjižnici "Bogdan Ogrizović" (Zagreb, Cvjetni trg)
susret zagrebačkih i ostalih esperantista sa starim fotografijama, pričama i sl.

FOTO - 1            FOTO - 2

 

 


 

APRILO    2017    TRAVANJ12  apr 2017  (19-a horo) - Jozo Marević, fama latinisto el Velika Gorica kaj esperantisto, 
prelegos pri sia oklingva medicina vortaro kun 50.000 vortoj sur 3.200 paĝoj, 
kaj unu el tiuj 8 lingvoj estas Esperanto. La vortaro post plurjara laboro kaj peza batalo por financado aperis en aprilo 2016. Tiutempan novaĵon pri tio en la retejo de KEL vidu
per tiu adreso.

12. travnja 2017.  (19 h) - Jozo Marević, poznati latinist iz Velike Gorice i esperantist, 
predaje o svojem osmojezičnom medicinskom rječniku sa 50.000 riječi na 3.200 stranica, 
a jedan od tih 8 jezika je i esperanto. Rječnik je nakon višegodišnjeg rada i teške borbe za financiranje objavljen u travnju 2016. Tadašnju vijest o tome na stranicama KEL-a imate
na ovoj adresi.

  

Osmojezični medicinski enciklopedijski rječnik
Oklingva medicina enciklopedia vortaro

 


 

MARTO    2017    OŽUJAK

8 mar 2017  (19-a horo) - Neven Kovačić prelegas pri 7 mikro-landoj de Eŭropo
(Vatikano, Monako, Gibraltaro, Lihtenŝtejno, San Marino, Andoro kaj Malto)
8.ožujka 2017.  (19 h) - Neven Kovačić predaje o 7 malih europskih zemalja
(Vatikan, Monako, Gibraltar, Lihtenštajn, San Marino, Andora i Malta)

  

San Marino:


FEBRUARO     2017    VELJAČA

8 feb 2017  (19-a horo) - Ideologio de Zamenhof  (prelegas Zlatko Tišljar)
8. veljače 2017. (19 h)  - Zamenhofova ideologija (predavač Zlatko Tišljar)

 

             
...almenaŭ unu foto sen la barb(eg)o...

Zamenhof u Barceloni 1909. (film - nekoliko sekundi!)    [loka dosiero]  
Zamenhof en Barcelono 1909 (filmo - kelkaj sekundoj!)    
[YouTube]        


Snimak Zamenhofova glasa  (autor esperanta)
La voĉo de Zamenhof

 


JANUARO     2017    SIJEČANJ

11 jan 2017  (19-a horo) - Juraj Bubalo pri nekonataj detaloj pri Tibor Sekelj
11.siječnja 2017.  (19 h) - Juraj Bubalo o manje poznatim detaljima o Tiboru Sekelju

Juraj Bubalo iz Etnološkog muzeja u Zagrebu
(koji se brine i o eksponatima s dalekih putovanja Tibora Sekelja),
veliki je putnik po mnogim zemljama, te autor
izložbe fotografija "Druga lica Trećeg svijeta" 
i knjiga Put Indije (2007), Sto dana Azije (2011), Dodir Orijenta (2014) itd.

Juraj Bubalo el Etnologia muzeo en Zagreb
(kiu zorgas ankaŭ pri eksponaĵoj el foraj vojaĝoj de Tibor Sekelj),
estas granda vojaĝanto tra multaj landoj, kaj aŭtoro de la foto-ekspozicio
"Duaj (=aliaj) vizaĝoj de la Tria Mondo" kaj de la libroj "Vojaĝo Hindien" (2007), "Cent tagoj da Azio" (2011), "Tuŝo de la Oriento" (2014) ktp.

...Francuski moreplovac poturčio se zbog djevojke iz harema, oxfordski učenjak postao je vođa beduinskog ustanka, nepobjedivi vojskovođa vratio se s osvajanja osvojen, hrvatski diplomat i sveučilišni profesor pobjegao je od svijeta i postao budistički redovnik, grčko-armenski mistik pronašao je ključ za misterije ljudskog postojanja...  Svi su oni na svoj način doživjeli dodir Orijenta. Njihovi izvanredni životi i djela  inspirirali su putopisca Jurja Bubala da krene na Istok njihovim tragovima i u osobnom susretu sa zavodljivim svijetom Orijenta pokuša shvatiti i njih i svijet koji su oblikovali u očima zapadnjaka

 


DECEMBRO    2016   PROSINAC

7 dec 2016  (19-a horo) - Andrea Horvat pri siaj impresoj el Brazilo.
Titolo de la prelego: "Nu, nur kiam estas +19oC virinoj piedvestas botojn!"

7. prosinca 2016.  (19 h) - Andrea Horvat o svojim dojmovima iz Brazila.
Naslov predavanja: "No, tek kad je +19oC, žene obuvaju čizme!"

 

*   *   *   *   *   *   *

Zamenhofa tago en Zagreb 15 dec 2016

Kroata Esperanto Ligo invitas vin al Zamenhofa tago 2016.
ĝi okazos en Mađarsko društvo Ady Endre Martićeva 8, la 15an de decembro je la 18a horo.

POZIVNICa za Zamenhov dan    INVITILO por la Zamenhofa tago


NOVEMBRO    2016   STUDENI

9 nov 2016  (19-a horo) - Vanja Radovanović parolos pri la MKR (Montkabana Renkontiĝo) 
en 2016, en Isola Santa, Italio

9. studenog 2016. (19 h) - Vanja Radovanović govori o ovogodišnjem susretu planinara esperantista 
MKR (Montkabana Renkontiĝo), Isola Santa, Italija

MKR ĝenerale       Općenito o susretu MKR na stranicama KEL-a

 


OKTOBRO    2016   LISTOPAD

5 okt 2016  - Nia varaĵdina kanadanino Zdravka Metz parolos 
pri siaj spertoj en volontula laboro (19a horo)

5. listopada 2016. - Naša varaždinska Kanađanka Zdravka Metz govorit će 
o svojim iskustvima u dobrovoljom radu (u 19 h) 

 


 

JUNIO    2016   LIPANJ

8 jun 2016  - Prelego pri la germana esperanta movado (19a horo, Zlatko Tišljar)

8. lipnja 2016. - Predavanje o njemačkom esperantskom pokretu (19 h, Zlatko Tišljar)

 


MAJO    2016   SVIBANJ

4 maj 2016  - Jarkunveno de la asembleo (19a horo)

4. svibnja 2016. - Godišnja skupština društva (19 h)

 


APRILO    2016   TRAVANJ

REF en Fužine, 2016

13 apr 2016  - pri la pasintjara REF (Renkontiĝo de esperantaj familioj)
en Hungario kaj pri la ĉi-jara kiu okazos en Kroatio (Fužine) prelegas Vanja Radovanović (19a horo)

13. travnja 2016  - o lanjskom REF-u (Susret esperantskih obitelji) u Mađarskoj,  
te o ovogodišnjem koji će biti u Hrvatskoj (Fužine) predaje Vanja Radovanović (19 h)

REF ĝenerale en VIKIO    REF  općenito na esperantskoj VIKIPEDIJI   
(
raporto post REF en Fužine 2016)    (kako je bilo na REF-u  u Fužinama 2016)

 


MARTO    2016   OŽUJAK

9 mar 2016  "Egzotika Karibio", prelegas Neven Kovačić (19a horo)

9. ožujka 2016. "Egzotični Karibi", predavač Neven Kovačić (19 sati)


FEBRUARO    2016   VELJAČA

  10 feb 2016  "Speleologio"  Mea Bombardelli  (19a horo)
 
 10. veljače 2016.  "Speleologija"  Mea Bombardelli  (19 sati)


JANUARO    2016   SIJEČANJ

Merkredon (ĉi-foje la duan!) 13an de januaro 2016 je la 19a horo en la ejoj de KEL (Kneza Mislava 11, Zagreb) Olga Štajdohar-Pađen prezentis sian novan libron "Na ovo sam baš ponosna" ("Pri tio ĉi mi vere fieras!"). La libro enhavas sesdekdu rakontojn de diversaj kroatiaj virinoj, kiuj faris iam en sia vivo ion pri kio ili nun estas tre fieraj. Inter tiuj virinoj troviĝas ankaŭ pluraj niaj esperantistinoj... 
Cetere, Esperanton lernis kaj uzis ankaŭ la aŭtorino.

U srijedu (ovaj put drugu!) 13. siječnja 2016. u 19 h u prostorijama KELa (Kneza Mislava 11, Zagreb) Olga Štajdohar-Pađen prezentirala je svoju novu knjigu "Na ovo sam baš ponosna". Knjiga sadrži šezdeset dva svjedočenja raznih žena iz Hrvatske koje su nekad u svom životu učinile nešto 
na što su sada silno ponosne. Među njima ima i nekoliko esperantistica...
Uostalom, esperanto je učila i koristila se njime i sama autorica...

FOTO-1       FOTO-2       FOTO-3       FOTO-4

 

     

Mnogo detalja o knjizi imate na web-knjižari: kliknite na ovu poveznicu

Čitajte uvodni dio knjige + priča Spomenke Štimec iz iste knjige
Legu (kroatlingve) enkondukon de la libro + rakonton de Spomenka Štimec el tiu libro

Dvije priče (od 62) prevedene su na esperanto - čitajte ovdje
Du  rakontoj (el  62) estas tradukitaj esperanten - legu ĉi tie

 


DECEMBRO    2015   PROSINAC

Merkredon la 16an de decembro 2015 je la 19a horo en la ejoj de KEL en Kneza Mislava 11, Zagreb, okaze de Zamenhofa tago, okazos prezento de la libro "Nekutime pri multio" de Zlatko Tišljar

U srijedu 16. prosinca 2015 u 19 h u prostorijama Saveza na adresi Kneza Mislava 11, Zagreb, povodom Zamenhofova dama održat će se predstavljanje knjige "Nekutime pri multio" Zlatka Tišljara.

 


OKTOBRO    2015   LISTOPAD¸

Merkredon la 14an de oktobro 2015 je la 19a horo en la ejoj de KEL en Kneza Mislava 11, Zagreb, 
pri  MontKabana Renkontiĝo 2015 parolos (kaj montros filmon kaj bildojn) Krunoslav Tišljar kaj aliaj partoprenintoj

U srijedu 14. listopada 2015. u 19 h u prostorijama Saveza na adresi Kneza Mislava 11, Zagreb, 
o susretu esperantista planinara MontKabana Renkontiĝo 2015 
govorit će (i prikazati film i fotografije) Krunoslav Tišljar i ostali sudioniciEkde julio 2015 la prezidanto estas Kruno Tišljar (ne plu Mea Bombardelli)
Od srpnja 2015 novi predsjednik kluba je Kruno Tišljar (a dotadašnji: Mea Bombardelli)


JUNIO    2015   LIPANJ

 
 24 jun 2015  70-a naskiĝtago de Zlatko Tišljar - Pajo (19a horo)

24. lipnja 2015.  70. rođendan Zlatka Tišljara - Paje (19 sati)

foto 1      foto 2    foto 3


MAJO    2015   SVIBANJ

6 maj 2015   Mihaela Cik kaj Lucija Biličić:
Prezento de la projekto DVD - Unueco en diverseco: 
unu komuna kaj 28 naciaj himnoj (19a horo)

6 . svibnja 2015.   Mihaela Cik i Lucija Biličić:
Predstavljanje projekta DVD - Jedinstvo u različitosti: 
jedna zajednička i 28 nacionalnih himni (19 h)


MARTO    2015   OŽUJAK

 
 18 mar 2015  Ilona Koutny el Pollando: "Esperantlingva bildo de la mondo" (19a horo)

11. ožujka 2015.  Ilona Koutny iz Poljske: "Esperantska slika svijeta" (19 sati)

Prof. dr Ilona Koutny, gvidanto de la Interlingvistikaj Studoj kaj de la Finn-Ugra Katedro 
en Universitato Adam Mickiewicz (UAM), Poznano, Pollando
Prof. dr. Ilona Koutny, voditelj Interlingvističkih studija i Ugrofinska katedre 
na Sveučilištu Adam Mickiewicz (UAM), Poznanj, Poljska.

RAPORTO PRI LA VIZITO de prof. KOUTNY AL KROATIAJ ESPERANTISTOJ, MARTO 2015 + FOTOJ
IZVJEŠĆE O GOSTOVANJU prof. KOUTNY u HRVATSKOJ, OŽUJAK 2015. + FOTOGRAFIJE

 


 

FEBRUARO    2015   VELJAČA


Roger Imbert (1938-2009)


 
 11 feb 2015  Vespero dediĉita al Roger Imbert (19a horo, prelegas Zlatko Tišljar)

11. veljače 2015.  Večer posvećena Rogeru Imbertu (19 sati, predaje Zlatko Tišljar)


 

NOVEMBRO    2014   STUDENI

 
 19 nov 2014 - Prezentado de lernu.net (19a horo),
kun partopreno de tradukistoj de Lernu! al la kroata.

lernu! estas plurlingva paĝaro, kiu celas helpi al retemuloj informiĝi 
kaj lerni la internacian lingvon Esperanto, senpage kaj en facila maniero.
(  
http://eo.lernu.net/     http://hr.lernu.net/   )


19. studenog 2014. Predstavljanje lernu.net (19 sati),
uz sudjelovanje
ljudi koji su prevodili  Lernu! na hrvatski.

lernu!   je višejezični portal kojemu je cilj pomoći korisnicima interneta
da se informiraju o međunarodnom jeziku esperantu i da ga uče, besplatno i lagano.
(  
http://eo.lernu.net/     http://hr.lernu.net/   )

*       *       *

Primjedba urednika:  imate i  naš hrvatski tečaj esperanta na adresi :
http://www.esperanto.hr/eo/index.html

 


 

OKTOBRO    2014   LISTOPAD 
 15 okt 2014 "Speleologio"  Mea Bombardelli  (19a horo)

  15. listopada 2014. "Speleologija"  Mea Bombardelli  (19 sati)


SEPTEMBRO    2014   RUJAN 
 17 sep 2014   Gastas hispana esperanta verkisto Miguel Gutierrez Aduriz  (19a horo)

  17. rujna 2014.   Gostuje španjolski esperantski pisac Miguel Gutierrez Aduriz  (19 sati)

 


JUNIO    2014   LIPANJ

 
 10 jun 2014 "Grava manko de EU: lingvo por esprimi komunan identecon" 
Seán Ó Riain, prezidanto de Europa Esperanto-Unio (19a horo)

14. lipja 2014. "Veliki nedostatak EU-a: jezik za izražavanje zajedničkog identiteta"
Seán Ó Riain, predsjednik Europskog esperantekog saveza (19 sati)

FOTOGRAFIJA  FOTO

 


MAJO    2014   SVIBANJ

 
 14 maj 2014 "Esperanto en Kroatio - nuna stato kaj planoj por la estonto" 
diskuto pri la temo (19a horo)

14. svibnja 2014. "Esperanto u Hrvatskoj - stanje i planovi za budućnost" 
rasprava na temu (19 sati)


APRILO    2014   TRAVANJ

 
 2 apr 2014  Gastoj junaj esperantistoj Mihaela Cik kaj Đivo Pulitika  (19a horo)

2. travnja 2014.  gostuju mladi esperantisti Mihaela Cik i Đivo Pulitika (19 sati)


MARTO    2014   OŽUJAK

  5 mar 2014 "Tradukado de la libro Ex Catedra en Esperanton", 
prelegas Judita Rey Hudeček (19a horo)

5. ožujka 2014. "Prevođenje knjige Ex Catedra na esperanto", 
predavač Judita Rey Hudeček (19 sati)FEBRARO    2014   VELJAČA

 
 5 feb 2014 "Lingva aspekto de eŭropa integriĝo", prelegas Neven Kovačić (19a horo)

5.  veljače 2014. "Jezični aspekt europskih integracija", predavač Neven Kovačić (19 sati)


JANUARO    2014   SIJEČANJ

 
 8 jan 2014 "Eŭropaj valoroj", prelegas Zlatko Tišljar (19a horo)

8. siječnja 2014. "Europske vrijednosti", predavač Zlatko Tišljar (19 sati)


DECEMBRO    2013   PROSINAC

 

 4 dec 2013 "Renkontiĝo de esperantaj familioj - REF", prelegas Vanja Radovanović (19a horo)

4. prosinca 2013. "Susreti esperantskih obitelji  - REF", predavač Vanja Radovanović (19 sati)


Obavijest:  Dana 28.11.2013. u 15:00 u okviru Revije amaterskog filma (RAF) 
bit će u Teatru ITD u Zagrebu prikazan film "Putevima Tibora Sekelja" Stipana Milodanovića
Informo:  la 28-an de novembro 2013 je la 15a, kadre de Revuo de amatora filmo (RAF) 
estos en " Teatar ITD" en Zagreb prezentita la filmo "Tra la vojoj de Tibor Sekelj" de Stipan Milodanović


NOVEMBRO    2013   STUDENI

 

 6 nov 2013 "Kosmo - unu rakonto", prelegas Damir Mikuličić (19a horo)

6. studenog 2013. "Svemir - jedna priča", predavač Damir Mikuličić (19 sati)

 


OKTOBRO    2013   LISTOPAD

  2 okt 2013 "La 9-a EEU-kongreso en Irlando kaj preparoj por la 10-a en Rijeka",
prelegas Zlatko Tišljar (19a horo)

          2. listopada 2013. "9. kongres EEU (Europske esperantske unije) u Irskoj
i pripreme za 10. kongres u Rijeci", predaje Zlatko Tišljar (19 sati)


 

SEPTEMBRO    2013   RUJAN

 4 sep 2013 "Islando - parto de Mezatlantika dorso", prelegas Mea Bombardelli (19a horo)

4. rujna 2013. "Island - dio Atlantskog grebena", predavač Mea Bombardelli (19 sati)

 


 

JUNIO     2013   LIPANJ

5 jun 2013 "Pinkonusoj kaj ĉu 64 = 65? (matematikeroj)", prelegas Mea Bombardelli (19a horo)

5. lipnja 2013. "Češeri i da li je 64 = 65? (crtice iz matematike)", predavač Mea Bombardelli (19 sati)

 


MAJO     2013   SVIBANJ

          8 maj 2013 "Lingvaj problemoj en Eŭropa Unio", prelegas Zlatko Tišljar (19a horo)

          8 svibnja 2013 "Jezični problemi u Europskoj uniji", predaje Zlatko Tišljar (19 sati)
 

 


 

APRILO     2013   TRAVANJ

 
           3 apr 2013  - "Vodnikova 9 - Dek jarojn kun ni"

                                Prelegis Spomenka Štimec, sekretariino de Kroata Esperanto-Ligo (KEL),
                                pri la ejoj kiujn KEL posedas, sed ankoraŭ daŭras kredita pagado.

                                Krom tio muzikis per saksofono Denis Tišljar.

 

           3 apr 2013  - "Vodnikova 9 - Deset godina s nama"

                                Predavala Spomenka Štimec, tajnica Hrvatskog saveza za esperanto.
 

                                Osim toga, nastup na saksofonu izveo Denis Tišljar.

 


MARTO     2013   OŽUJAK

 
           6 mar 2013  - "Kiel aperis Esperanto en Kroatio: Pilepić, Špicer kaj Bedeković"

                                Davor Klobučar el Osijek prelegis pri la esperantaj pioniroj en Kroatio:
                                Mavro  Špicer kaj Danica Bedeković. Klobučar mem trovis kelkajn
                                nekonatajn faktojn kaj fotojn pri ili. La prelego estis akompanata
                                per PowerPoint-prezentado. En la publiko estis 24 personoj.
                                La etoso estis tre bona kaj dum la prelego, kaj poste.

                                foto-1     foto-2    foto-3
                                

           6. 3. 2013  -  "Kako je esperanto došao u Hrvatsku: Pilepić, Špicer i Bedeković"
 
                               Davor Klobučar iz Osijeka predavao je o esperantskim pionirima u Hrvatskoj
                               od prije 100 godina: Mavro Špicer i Danica Bedeković.            
                               Klobučar je i osobno otkrio nekoliko do sada nepoznatih podataka o njima.
                               Predavanje je praćeno prezentacijomu PowerPointu.
                               U publici je bilo 24 osobe.

                              foto-1     foto-2    foto-3 


FEB
RUARO     2013  
VELJAČA

 
           6 feb 2013  -  ES "Tibor Sekelj" kaj Societo por Eŭropa Konscio (ankaŭ esperanta organizo!)
                               organizas la prelegon "Kia estus Eŭropo nun, se ne ekzistus EU?"
                               Parolos Zlatko Tišljar pri la esperanta internacia konferenco
                               en Triesto (Italio) 2012 kun tia titolo.
                               Planata partopreno de kelkaj profesoroj (Malović, Vidović,...) kaj studentoj
                               de la zagreba politika fakultato. Post la prelego okazos diskuto.

                                 (Adreso: Kneza Mislava 11, je la 19-a horo)
                                
                                FOTO EL LA PRELEGO  

           6. 2. 2013  -  ED "Tibor Sekelj" i Društvo za europsku svijest (također esperantska 
                                organizacija!) organiziraju predavanje "Kakva bi bila Europa sada kad ne bi                                  postojala EU?"
                               Govorit će Zlatko Tišljar o međunarodnoj konferenciji koju su esperantisti 
                                pod tim  naslovom organizirali u Trstu (Italija) 2012.
                                Očekuje se sudjelovanje nekih profesora (Malović, Vidović,...) i studenata
                                zagrebačkog političkog fakulteta. Poslije predavanja predviđa se rasprava.

                                (Adresa: Kneza Mislava 11,  u 19 sati)

                                         FOTOGRAFIJA S PREDAVANJA

 


JANUARO     2013   SIJEČANJ

 
           9 jan 2013  -  Anstataŭ la planita prelego pri "Funkciado de Eŭropa Unio",
                               Neven Kovačić prelegis pri Belgio.
                               Por enkonduko, okazis violonumado fare de Namjoo Oh el Koreio.
                               (Adreso: Kneza Mislava 11, je la 19-a horo)

           9. 1. 2013  -  Umjesto planiranog predavanja na temu "Funkcioniranje Europske unije",
                               Neven Kovačić je predavao o Belgiji.
                               Kao uvod, na violini je svirala Namjoo Oh iz Koreje.
                               (Adresa: Kneza Mislava 11,  u 19 sati)
 

AGADO     2012    AKTIVNOSTI

 
          5 dec 2012  -  Neven Kovačić: "Historio de eŭropaj integriĝoj"
          5.12. 2012.  -  Neven Kovačić: "Povijest europskih integracija"
 

          7 nov 2012  -  Spomenka Štimec: "Joža Horvat"
          7.11. 2012.  -  SPomenka Štimec: "Joža Horvat"
         

          7 okt 2012  -  Zlatko Tišljar: "Tibor Sekelj"
          7.10. 2012.  - Zlatko Tišljar: "Tibor Sekelj"
 

          21 sep 2012  -  Fondkunveno             
          21. 9. 2012  -  Osnivačka skupština