La libro "Zamenhof-Strato" de pola ĵurnalisto Roman Dobrzynski aperos en la
kroata en aŭtuno 2004 ĉe la zagreba eldonejo "Izvori" (Fontoj), posedata de
esperantisto Damir Mikuličić.

La libron kroatigis juna esperantisto Domagoj Vidović. 
Lingva konsilanto estas Ivo Borovečki, kiu samtempe konsilis la
junan tradukiston okaze de ties unua laboro pri ampleksa Esperanto-teksto,
pri pluraj historiaj kaj Movadaj fonoj.

Kunlaboranto en la projekto, Kroata Esperanto-Ligo lanĉis kun la eldonisto
konkurson, invitinte studentojn de pentroarto konkurenci pri kreo de la
titolpaĝo por la kroata eldono de la verko.

(Akademio de pentroarto havas ja sian sidejon en la zagreba Zamenhof-strato).

S. Štimec

Kroata Esperanto-Ligo / Hrvatski savez za esperanto: www.esp.hr