Ištvan

"ORBIS PICTUS"

- Privata esperanta firmao de s-anino Višnja Branković (Trieste, Italio).
Agado de Orbis Pictus ofte rilatas al Kroatio, la lando de kie Višnja devenas.
- Privatna esperantska firma Višnje Branković (Trst, Italija).
Djelatnost Orbis Pictusa često je u nekoj vezi s Hrvatskom, odakle i Višnja potječe.


La propraj paĝoj de Orbis Pictus       
Vlastite stranice firme Orbis Pictus

La agado de Orbis Pictus en 2005 (esperante, Word)
Djelatnost firme Orbis Pictus u 2005. (na esperantu, Word-dokument)

Invito al PEPO (Printempa Esperanta Pikniko) en Poganovci 24.4.2005
Poziv na Proljetni esperatnski piknik u selu Poganovci (kod Osijeka) 24.4.2005.  (na esperantu)

Invito al la 1-a MARO (Marborda Renkontiĝo)  en Biograd, la 17-24a septembro 2005
Poziv (ne esperantu) na prvi MARO (Susret na moru) u Biogradu, 17-24.9.2005