KOSTRENA  -  DIVERSAJ ESPERANTAJ RENKONTIĜOJ     Organizanto: Esperanto-societo Rijeka, en kunlaboro kun Kroata Esperanto-Ligo
KOSTRENA  -  RAZNI ESPERANTSKI SUSRETI           
Organizator: Esperantsko društvo Rijeka, u suradnji s Hrvatskim savezom za esperanto

 

 


BEDAŬRINDE
Post 11 jaroj ne plu okazas la lernejaj konkursoj en Kostrena.
La lasta estis en 2012.  Legu la tutan historion kroatlingve ĉi tie!

NAŽALOST
Poslije 11 godina prestalo se održavati natjecanje učenika RH u znanju esperanta.
Zadnje je bilo 2012. 
Cjelokupnu povijest pogledajte ovdje!


 *            *            *

Kostrena estas urbeto 20 km sude de la granda urbo Rijeka.
Kostrena je gradić 20 kn južno od Rijeke.

Ĉiuj renkontiĝoj okazas en la "Esperanto-Domo", kiun posedas Esperanto-societo Rijeka (KLAKU POT VIDI LA DOMON)
Svi se susreti odvijaju u vili
"Esperanto-Domo", koja je u vlasništvu Esperantskog društva Rijeka (KLIKNITE DA VIDITE VILU)

 

IZVJEŠĆE O SVIM ŠKOLSKIM ESPERANTSKIM NATJECANJIMA 2002-2012    RAPORTO PRI  ĈIUJ LERNEJAJ ESPERANTAJ_KONKURSOJ (2002 - 2012) (kroate)


La plej grava evento estas konkurso por lernantoj el Kroatio pri kono de Esperanto
Najvažniji susret je Takmičenje učenika iz Hrvatske u poznavanju esperanta

 
RENKONTIĜOJ  EN  2012:        SUSRETI U 2012:
 

* RAPORTO  :  KONKURSO PRI KONO DE ESPERANTO POR GELERNANTOJ EL KROATIAJ BAZAJ LERNEJOJ
IZVJEŠTAJ _:   NATJECANJE U ZNANJU ESPERANTA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE


* ANTAŬANONCO  :   KONKURSO PRI KONO DE ESPERANTO POR GELERNANTOJ EL KROATIAJ BAZAJ LERNEJOJ
NAJAVA _:   NATJECANJE U ZNANJU ESPERANTA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE

FOTOJ     FOTOGRAFIJE

Foto 1   Foto 2   Foto 3  

 


RENKONTIĜOJ  EN  2011:        SUSRETI U 2011:


* ANTA
ŬANONCO  :   KONKURSO PRI KONO DE ESPERANTO POR GELERNANTOJ EL KROATIAJ BAZAJ LERNEJOJ
NAJAVA _:   NATJECANJE U ZNANJU ESPERANTA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE


RENKONTIĜOJ  EN  2010:        SUSRETI U 2010:

* RAPORTO  :  KONKURSO PRI KONO DE ESPERANTO POR GELERNANTOJ EL KROATIAJ BAZAJ LERNEJOJ
IZVJEŠTAJ _:   NATJECANJE U ZNANJU ESPERANTA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE

* ANTAŬANONCO  :   KONKURSO PRI KONO DE ESPERANTO POR GELERNANTOJ EL KROATIAJ BAZAJ LERNEJOJ
NAJAVA _:   NATJECANJE U ZNANJU ESPERANTA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE
 


 

RENKONTIĜOJ  EN  2009:        SUSRETI U 2009:

* KONKURSO PRI KONO DE ESPERANTO POR GELERNANTOJ EL KROATIAJ BAZAJ LERNEJOJ
NATJECANJE U ZNANJU ESPERANTA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE


RENKONTIĜOJ  EN  2008:        SUSRETI U 2008:

* KONKURSO PRI KONO DE ESPERANTO POR GELERNANTOJ EL KROATIAJ BAZAJ LERNEJOJ
NATJECANJE U ZNANJU ESPERANTA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE
 

FOTOJ     FOTOGRAFIJE

Foto 1   Foto 2   Foto 3   Foto 4   Foto 5   Foto 6
Foto 7   Foto 8   Foto 9   Foto 10   Foto 11   Foto 12


RENKONTIĜOJ  EN  2007:        SUSRETI U 2007:

* KONKURSO PRI KONO DE ESPERANTO POR GELERNANTOJ EL KROATIAJ BAZAJ LERNEJOJ
NATJECANJE U ZNANJU ESPERANTA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE


RENKONTIĜOJ  EN  2005:        SUSRETI U 2005:

* INTERNACIA RENKONTIĜO DE JUNULARO  - PRI NACIAJ KULTUROJ KAJ LINGVOJ, KAJ PRI LA EUROPA IDENTECO
MEĐUNARODNI SUSRET MLADEŽI NA TEMU NACIONALNIH KULTURA I JEZIKA I EUROPSKOG IDENTITETA

* KONKURSO PRI KONO DE ESPERANTO POR GELERNANTOJ EL KROATIAJ BAZAJ LERNEJOJ
NATJECANJE U ZNANJU ESPERANTA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE


RENKONTIĜOJ  EN  2004:        SUSRETI U 2004:

Fotoj el 2004:  Lernantoj en la konkurso Pokalo Kostrena 2004 (kono pri Esperanto):
Slike iz 2004: Učenici na natjecanju Pokal Kostrena 2004 (poznavanje esperanta):

                       
Pokalo Kostrena 2004:   la unua bildo (1),       la dua bildo (2)
Rijeka, 22. 5. 2012

IZVJEŠTAJ O ODRŽANOM 11. HRVATSKOM NATJECANJU O ZNANJU ESPERANTA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA 

Od 18. do 20. svibnja 2012. godine održano je u Kostreni 11. Hrvatsko natjecanje u znanju esperanta za učenike osnovnih srednjih škola. Natjecanje se održalo za osmogodišnje škole već jedanaestu godinu za redom dok je za srednje škole ovo šesto natjecanje, a održavalo se u Izviđačkom odmaralištu "Esperanto Domo" u organizaciji Hrvatskog saveza za esperanto i Udruge predavača esperanta i suorganizaciji Esperanto društva Rijeka.

Na ovom natjecanju u znanju esperanta, koji se još zove i  "Pokalo Kostrena" sudjelovalo je 13 učenica i učenika iz četiri osnovne škola i jedna srednja škola. To su slijedeće škole: OŠ (osnovna škola) "Mladost", i OŠ "Retkovec" iz Zagreba, OŠ "Ljudevit Gaj" iz Zaprešića i OŠ "Andrija Mohorovičić" iz Matulja, te Gimnazija "Antun Vrančić" iz Šibenika.
 

Na natjecanju su postignuti sljedeći rezultati:

U kategoriji "A" (početničkoj):

1.         Nikolina Senčar, OŠ "Mladost", Zagreb
2.         Maro Miljanić, OŠ "Mladost", Zagreb
3.         Filip Šeatović, OŠ "Ljudevit Gaj" Zaprešić

U kategoriji "B" (naprednoj):

1.         Marija Vešnik, OŠ "Mladost", Zagreb
2.         Dona Dumić, OŠ "Retkovec" Zagreb
3.         Ana Marinić, OŠ "Retkovec" Zagreb

U kategoriji "C" pisanje sastava (eseja)

1.         Tania Rubić, OŠ "Retkovec" Zagreb
2.         Luciela Tolo, Gimnazija "Antun Vrančić, Šibenik
3.         Robert Nakić, Gimnazija "Antun Vrančić" Šibenik


Pokal Kostrene 2011 za ukupni uspjeh škole

Kao najbolja škola "Pokal Kostrena 2012" osvojila je Osnovna škola "Mladost" Zagreb

Najuspješniji učenici i škola nagrađeni su pokalima i diplomama. Svi učenici su dobili na dar knjigu "Pirgo" naše spisateljice Anđelke Martić u prijevodu na esperanto.

Za zabavni dio programa brinulo je više članova udruge Hrvatske esperantske mladeži iz Zagreba.

Na ovim esperantskim susretima i natjecanjima sudjeluju i nastavnici i predavači esperanta, pa se tako iskoristila ova prigoda, da razmjene svoja iskustva u nastavi esperanta.  U Hrvatskoj djeluje Udruga predavača esperanta. Predsjednica udruge je  prof. Marija Jerković iz Zagreba, Strukovna udruga predavača esperanta ima za cilj: poboljšanje nastave esperante na školama, izobrazbu nastavnika, vođenje tečajeva i poduke esperanta za  nove predavače esperanta odnosno nastavnike, pripremu udžbenika za škole i slično.

Ekološka radionica "EkoRekoRi" održana je u subotu u okviru službenog programa natjecanja učenika. Radionicu je vodila Nataša Batistić. Na radionici  se demonstriralo rezanje plastičnih vrećica u svrhu izrade plastičnog konca koji se kasnije koristi pri izradi predmeta poput novčanika, narukvica, šešira, maski, tepiha podmetača i sl.

Druga metoda je stapanje plastičnih vrećica peglom kako bi se dobio materijal puno čvršći i jednostavniji za rad. Od njega se mogu izrađivati novčanici, stolnjaci, fascikli, kutije i sl.

Voditelj programa bio je Boris Di Costanzo iz Opatije i zamjenici voditelja Nataša Batistić i Marisa Dabo iz Rijeke, a predsjednica ispitne komisije bila je Tea Radovanović iz Rijeke.

Najuspješniji učenici i škola nagrađeni su pokalima i diplomama. Svi učenici su dobili na dar

Za zabavni dio programa brinulo je više članova udruge Hrvatske esperantske mladeži iz Zagreba.

Sve profesore i nastavnike, koji su voljni učiti esperanto i pripremiti se za predavača esperanta poziva sem da se jave u Hrvatski savez za esperanto, Kneza Mislava 11 Zagreb ili na telefon 01 461 7550 ili pak na naslov na mreži esperanto@zg.t-com.hr .  

                                                                                               Voditelj:  Boris Di Costanzo

 

KROATA KONKURSO PRI SCIO DE ESPERANTO POR LERNANTOJ EL ELEMENTAJ KAJ MEZAJ LERNEJOJ, "POKALO KOSTRENA 2012"

                       

La 11a Konkurso pri scio de esperanto por lernantoj el elementaj (8jaraj) kaj mezaj lernejoj, kiu estas ankau konata sub nomo "POKALO KOSTRENA 2012" okazis en apudmara urbeto Kostrena, Kroatio (5 km sudorienten de la centro de Rijeka)., ekde la18a ĝis la 20a de Majo 2012 . Por lernantoj el mezlernejoj la konkurso estis la sesa laŭ vice. La konkurso okazis en Skolta ripozejo "Esperanto Domo". Organizantoj estis Kroata Esperanto-Ligo, Unuiĝo de Prelegantoj de Esperanto kaj Esperanto Societo Rijeka.

Konkurso, kaj rekontiĝo, okazadas ĉiujare dum tri tagoj en Majo.en Kostrena en Skolta Ripozejo "Esperanto Domo".  La konkurson partoprenas lernantoj el lernejoj kie esperanto estas instruata, sed ankau lernantoj kiuj mem lernas esperanton, ĉu en lernejoj, aŭ en kursoj aŭ alimaniere. La konkurso havas tri kategoriojn: "A" kategorio, komencantoj, "B" kategorio, progresintoj kaj "C" kategorio, kompilo de eseo.

Ĉi jare la konkurson partoprenis 13 gelernantoj el jenaj lernejoj: Elementa lernejo (EL)  Mladost kaj EL "Retkovec" el Zagreb, EL "Ljudevit Gaj" el Zaprešić, EL "Andrija Mohorovičić" el Matulji kaj mezlernejo Gimnazio "Antun Vrančić" el Šibenik

Jen rezultoj

Kategorio "A"

  1. Nikolina Senčar, EL "Mladost" Zagreb,
  2. Maro Miljanić, EL "Mladost" Zagreb,
  3. Filip Šeatović, EL "Ljudevit Gaj" Zaprešić,

 

Kategorio "B"

      1.   Marija Vešnik, EL "Mladost" Zagreb
      2.   Dona Dumić, EL "Retkovec" Zagreb
      3.   Ana Marinić, EL "Retkovec" Zagreb

Kategorio "C" eseo

1.      Tania Rubić, EL "Retkovec" Zagreb

2.      Luciela Tolo, Gimnazio "Antun Vrančić" Šibenik

3.      Robert Nakić, Gimnazio "Antun Vrančić" Šibenik

La plej bonaj lernantoj estis premiitaj per pokaloj.

La plej bona lernejo estis EL "Mladost" Zagreb kaj estis premiita per aparta premio "POKALO KOSTRENA 2012".

Ĉiuj lernantoj ricevis kiel donacon libron "Pirgo" de nia konata verkistino Anđelka Martić, kiu verko estas tradukita en Esperanton kaj eldonita de entrepreno "Grafokom" el Đurđevac.

Sabaton vespere okazis Ekologia laborejo"EkoRekoRi": La celo estis lernigi partoprenantoj pri iuj metodoj kielmaniere recikligi plastikajn saketojn, kaj tion fari kreive kaj en maniero ke produktoj estu uzeblaj.Oni montris tondadon de plastikaj saketoj por ellabori plastikan fadenon per kiuj oni faras diversajn aĵojnkielmonujojn, braceletoj, ĉapelojn, maskoj, tapiŝojn, subtenilojn kaj simile. Fadenon oni povus uzi ankau por kroĉeti kaj plekti. Alia metodo estas kunigi plastikajn saketojn per varma gladilo, por akiri pli densan  kaj krudan materialon  por pli facila laboro. De pli densa materialo oni povas ellabori monuojn,  tablotukojn, fasciklojn skatolojn kaj tiel plu.

Ekologian laborejon partoprenis dekoj da gelernantoj. Gvidanto de la laborejo estis Nataša Batistić la prezidantino de Esperanto Societo Rijeka 

Pri amuz-programoj zorgis membroj de KEJA (Kroatia Esperanto-Junulara Asocio.

La gvidanto de la programo estis Boris Di Costanzo, asistantinoj Nataša Batistić kaj Marisa Dabo. Kaj prezidanto de ekzamenkomisio estis Tea Radovanović.

 

 

 

ANTAŬANONCO:

KONKURSO PRI SCIO DE ESPERANTO POR LERNANTOJ EL ELEMENTAJ (la 5a ĝis  la 8a klaso)  KAJ MEZAJ LERNEJOJ
                        "POKALO KOSTRENA"

RENKONTIĜO OKAZOS EN KOSTRENA INTER la 18-20a  de MAJO 2012

Gvidanto de la projekto: Boris Di Costanzo, asistantoj Nataša Batistić kaj Marisa Dabo

 

VENDREDO la 18.05.12.

12 - 19 h Alveno de partoprenantoj
14 16 h Apudmara promenado
19 20 h Vespermanĝo
20 22 h Konatiĝoj kaj preparoj por la konkurso

SABATO la 19.05.12.

-08 - 08,45 h   Matenmanĝo
-09 11 h       Konkurso pri Scio de Esperanto por Lernantoj el Elementaj kaj Mezaj Lernejoj:
        - en kategorio "A" (por komencantoj)
        - en kategorio "B" (por progresintoj)
        - en kategorio "C" (kompilado de eseo)

-12 13 h         Tagmanĝo
-14 -  18 h         Trarigardo de Kostrena Vizito al Rijeka aŭ Opatija
-19 20 h          Vespermanĝo
-20 23  h         Amuzvespero

DIMANĈO  la 20.05.12

-08 - 08,45 h   Matenmanĝo
- 09 - 10 h       Disdono de diplomoj
-10, - 13 h       Promenado tra Kostrena amuziĝo apud la maro
-13 h               Tagmanĝo

FINO DE LA PROGRAMO: 14h

LOĜADO DE PARTOPRENANTOJ ESTAS REZERVITA EN LA SKOLTA RIPOZEJO "ESPERANTO DOMO"
 La ĉambroj estas plurlitaj (6-10 personaj) kun etaĝlitoj.

LA PREZO DE LA PROGRAMO
La prezo de la programo por partoprenantoj-lernantoj el kroatiaj lernejoj estas 300 kunaoj, kio inkluzivas 2 plenajn pensionojn, lokan veturadon kaj materialojn. Prezo por eksterlandaj partoprenantoj kaj aliaj gastoj kiuj dormos en Hotelo "Lucija" en dulitaj ĉambroj,  kaj manĝos en "Esperanto Domo" estas 530 kunaoj 70 euroj aŭ en privataj dulitaj ĉambroj kaj manĝo en "Esperanto Domo" 460 kunaoj aŭ 60 euroj.

 

PROGRAM ZA  NATJECANJE U ZNANJU ESPERANTA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA
"POKALO KOSTRENA"

 SUSRET SE ODRŽAVA U KOSTRENI OD 18.DO 20. SVIBNJA 2012. GODINE

Voditelj projekta: Boris Di Costanzo, Opatija, pomoćnici voditelja projekta Nataša Batistić i Marisa Dabo


PETAK 18. 05. 12.

10-19 h     Dolazak sudionika
14-16 h     Šetnja uz obalu mora od lučice Žurkovo do Urinja
19-20 h     Večera
20-22 h     Upoznavanje i pripreme za ispite

SUBOTA 19. 05. 12.

08-08,45 h  Doručak
09-11 h     Natjecanje u znanju esperanta za učenike osnovnih i srednjih škola
                                   - u "A" skupini, početničkoj
                                   - u "B" skupini, naprednoj
                                   - u "C" skupini, pisanje sastava na zadanu temu

12-13 h     Ručak  
14-18 h     Razgledavanje Kostrene ili posjet Rijeci ili Opatiji 
19-20 h     Večera    
20-23 h      Zabavna večer
 

NEDJELJA 20. 05. 12.

08-08,45     Doručak
09-10 h       Proglašenje rezultata i dodjela diploma   
10-13 h        Razgledavanje Kostrene ili kupanje
13 h             Ručak
 

ZAVRŠETAK PROGRAMA U 14 h.

BORAVAK SUDIONIKA JE OSIGURAN U IZVIĐAČKOM ODMARALIŠTU "ESPERANTO DOMO" U KOSTRENI. Sobe su višekrevetne sa 6 do 10 postelja na kat.

CIJENA PROGRAMA

Cijena programa za učenike iz hrvatskih škola je 300 kuna što uključuje 2 puna pansiona, lokalnu vožnju i materijale. Cijena za učesnike iz inostranstva i za ostale goste je:

            -u Hotelu "Lucija" u dvokrevetnim sobama i ručkom i večerom u "Esperanto Domo" 530 kuna ili 70 eura.

            - u privatnom smještaju u dvokrevetnim sobama i prehranom u "Esperanto Domo" 460 kuna ili 60 eura.

 

 PROGRAMO POR KONKURSO PRI SCIO DE ESPERANTO POR LERNANTOJ EL ELEMENTAJ KAJ MEZAJ LERNEJOJ

"POKALO KOSTRENA"

RENKONTIĜO OKAZOS EN KOSTRENA INTER LA 20-22. DE MAJO 2011

Gvidanto de la projekto: Boris Di Costanzo, helpanto Tea Radovanović.

VENDREDO la 20.05.11.

12 - 19h Alveno de partoprenantoj

14 -16h Promeno

16-19h Preparo por ekzamenoj

19 20 h Vespermanĝo

20 23 h Interkona vespero

SABATO la 21.05.11.

08 - 08,45 h Matetenmanĝo

09 11 h Konkurso pri Scio de Esperanto por Lernantoj el Elementaj Mezaj Lernejoj:

- en kategorio "A" (por komencantoj)

- en kategorio "B" (por progresintoj)

- en kategorio "C" (kompilo de eseo)

12 13 h Tagmanĝo

14-17 h Programo okaze de 10 jubileo de "Pokalo Kostrena"

19 20 h Vespermanĝo

20 23 Amuziĝvespero

DIMANĈO la 22.05.11

08 - 08,45 h Matenmanĝo

09 - 10 h Disdono de diplomoj

10, - 13 h Promenado tra Kostrena au amuziĝo apud maro

13 h Tagmanĝo

FINO DE LA PROGRAMO: 14h

LOĜADO DE PARTOPRENANTOJ ESTAS REZERVITA EN SKOLTA RIPOZEJO "ESPERANTO

DOMO"

La ĉambroj estas plurlitaj (6-10 personaj) kun etaĝlitoj.

LA PREZO DE LA PROGRAMO

La prezo de la programo por partoprenantoj de lernantoj el kroatiaj lernejoj estas 300 kunaoj kio inkluzivas 2

plenajn pensionojn, lokan veturadon kaj materialojn. Prezo por eksterlanadaj partoprenantoj kaj aliaj gastoj kiuj

dormos en Hotelo "Lucija" en dulitaj ĉambroj, kaj manĝos en "Esperanto Domo" estas 520 kunaoj au 70

eurojn aŭ en privataj dulitaj ĉambroj kaj manĝo en "Esperanto Domo" 450 kunaoj aŭ 60 euroj.

 

PROGRAM ZA NATJECANJE U ZNANJU ESPERANTA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

"POKALO KOSTRENA"

SUSRET SE ODRŽAVA U KOSTRENI OD 20.DO 22. SVIBNJA 2011. GODINE

Voditelj projekta: Boris Di Costanzo, Opatija, pomoćnica voditelja projekta Tea Radovanović.

PETAK 20. 05. 11.

10-19 h Dolazak sudionika

14-16 h Šetnja uz obalu mora od lučice Žurkovo do Urinja

16-19h Pripreme za ispite

19-20 h Večera

20-22 h Večer upoznavanja

SUBOTA 21. 05. 11.

08-08,45 h Doručak

09-11 h Natjecanje u znanju esperanta za učenike osnovnih i srednjih škola

- u "A" skupini, početničkoj

- u "B" skupini, naprednoj

- u "C" skupini, pisanje sastava na zadanu temu

12-13 h Ručak

14-17 h Program povodom obilježavanje 10. obljetnice Natjecanja "Pokalo Kostrena"

20-21 h Večera

21-23 h Zabavna večer

NEDJELJA 22. 05. 11.

08-08,45 h Doručak

09-10 h Proglašenje rezultata i dodjela diploma

10-13 h Razgledavanje Kostrene ili kupanje

13 h Ručak

ZAVRŠETAK PROGRAMA U 14 h.

BORAVAK UČESNIKA JE OSIGURAN U IZVIĐAČKOM ODMARALIŠTU "ESPERANTO DOMO"

U KOSTRENI. Sobe su višekrevetne sa 6 do 10 postelja na kat.

CIJENA PROGRAMA

Cijena programa za učenike iz hrvatskih škola je 300 kuna što uključuje 2 puna pansiona, lokalnu vožnju i

materijale. Cijena za učesnike iz inostranstva i za ostale goste je:

-u Hotelu "Lucija" u dvokrevetnim sobama i ručkom i večerom u "Esperanto Domo" 520 kuna ili 70

eura.

- u privatnom smještaju u dvokrevetnim sobama i prehranom u "Esperanto Domo" 450 kuna ili 60 eura.

 Rijeka, 24. svibnja 2010.

IZVJEŠTAJ O ODRŽANOM 9. HRVATSKOM NATJECANJU O ZNANJU ESPERANTA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA

Od 21. do 23. svibnja ove godine održano je u Kostreni 9. Hrvatsko natjecanje u znanju
esperanta za učenik
e osnovnih škola. Natjecanje se održalo za osmogodišnje škole već devetu godinu
za redom,
u Izviđačkom odmaralištu "Esperanto Domo" u organizaciji Hrvatskog saveza za
esperanto,
Udruge predavača esperanta i suorganizaciji Esperanto društva Rijeka.

Na ovom natjecanju u znanju esperanta, koji se još zove i "Pokalo Kostrena",
sudjelovalo je 16
učenica i učenika iz pet osnovnih škola iz Zagreba, Velike Gorice i Matulja. To su slijedeće škole:
OŠ (osnovna škola) "Mladost", OŠ "Retkovec" i OŠ "Fran G
alović" sve iz Zagreba, OŠ "Andrija Mohorovičić" iz Matulja i OŠ "Nikola Hribar" iz Velike Gorice.

Učenici
iz više škola iz Velike Gorice pohađali su tečaj esperanta u OŠ "Juraj Habdelić".

Na natjecanju su postignuti sljedeći rezultati:

U kategoriji "A" (početničkoj):

1. Prva nagrada nije dodijeljena
2. Jurelinac Ana, OŠ "Mladost", Zagreb
3.
Ćutuk Ružica, OŠ "Nikola Hribar", Velika Gorica

U kategoriji "B" (naprednoj) pohvaljeni su:

1. Hrvatin Danijel, OŠ "Andrija Mohorovičić", Matulji
2. Haramina Anamarija, OŠ "Mladost" Zagreb
3.
Knežević Dorotea, OŠ "Mladost" Zagreb

Pokal Kostrene 2010. za ukupni uspjeh škole - kao najbolja škola "Pokal Kostrena 2010" osvojila je Osnovna škola "Retkovec" Zagreb.

Za najboljeg natjecatelja proglašena je Jurelinac Ana iz OŠ "Mladost" Zagreb.
Najmlađa natjecateljka je Ćutuk Irena
iz OŠ "Fran Galović" Zagreb (8 godina).
Najmlađi natjecatelj je Ćutuk
Filip Milijan iz OŠ "Nikola Hribar" iz Velike Gorice (9 godina).

Najuspješniji učenici i škola nagrađeni su pokalima i diplomama. Svi učenici su dobili na dar
novi udžbenik esperanta "Esperanto - izravna metoda" , s
lovačkog autora Stane Marčeka,
koji je prof. Marija Jerković prevela na hrvatski jezik.

Zabavni dio programa organitiran je od strane članova udruge Hrvatske esperantske mladeži (KEJA) iz Zagreba.

U subotu popodne učenici su posjetili Astronomski centar u Rijeci, gdje su uz prikazani film
"Dva mala komada stakla"
učesnici bili u prilici slušati predavanje, te posjetiti zvjezdarnicu s teleskopom.

Na ovim esperantskim susretima i natjecanjima sudjeluju i nastavnici i predavači esperanta,
pa se tako iskoristila ova prigoda da bi se razmjenila iskustva vezana uz nastavu esperanta.
U Hrvatskoj djeluje
Udruga predavača esperanta., čija je predsjednica prof. Marija Jerković iz Zagreba.
Strukovna udruga predavača esperanta ima za cilj: poboljšanje nastave espe
ranta u školama,
izobrazbu nasta
vnika, vođenje tečajeva i poduka esperanta za nove predavače esperanta, odnosno
nastavnike, pripremu udžbenika za škole i slično. Udruga predavača esperanta imala je u vrijeme
natjecanja svoj godišnji susret.

Sve profesore i nastavnike, koji su voljni učiti esperanto i pripremiti se za predavača esperanta
molimo da se jave u Hrvatski savez za esperanto, Kneza Mislava 11 Zagreb ili na telefon
01 461 7550 ili pak na naslov na mreži
esperanto@zg.t-com.hr .

Predsjednica: Tea Radovanović


Rijeka, 24an de Majo 2010

RAPORTO PRI OKAZINTA 9a KONKURSO PRI SCIO DE ESPERANTO POR LERNANTOJ EL BAZAJ LERNEJOJ

Ekde la 21a ĝis la 23-a de Majo ĉi jaron, jam naŭan fojon laŭ vico, estis okazinta Konkurso
por lernantoj el bazaj lernejoj en skolta ripozejo "Esperanto domo" en Kostrena, Kroatio.
La konkurson organizis Kroata Esperanto Ligo (KEL) kaj Unui
ĝo de prelegantoj de Esperanto (UPE) kune kun Esperanto Societo Rijeka.

La konkurson pri scio de esperanto, ankaŭ nomatan "Pokalo Kostrena", partoprenis 16 gelernantoj el kvin bazaj lernejoj el Zagrebo,
Velika Gorica kaj Matulji. La lernejoj estas: OŠ (osnovna škola baza lernejo) "Mladost", OŠ "Retkovec" kaj OŠ "
Fran Galović" ĉiuj el Zagrebo,
"Andrija Mohorovičić" el Matulji kaj OŠ "Nikola Hribar" el Velike Gorice.
Gelernantoj el pluaj lernejoj el
Velika Gorica lernis esperanton en OŠ "Juraj Habdelić".

La rezultoj de la konkurso estas:

En kategorio "A" (komencantoj):

1. ne ricevita
2. Jurelinac Ana, OŠ "Mladost", Zagreb
3.
Ćutuk Ružica, OŠ "Nikola Hribar", Velika Gorica

En kategorio "B" (progresintoj) estas laŭditaj:

1. Hrvatin Danijel, OŠ "Andrija Mohorovičić", Matulji
2. Haramina Anamarija, OŠ "Mladost" Zagreb
3.
Knežević Dorotea, OŠ "Mladost" Zagreb

"Pokalon Kostrena 2010" por la plej sukcesa lernejo ricevis baza lernejo "Retkovec" el Zagrebo.
Kiel plej bona konkursano estis elektita Jurelinac Ana el OŠ "Mladost" Zagreb.
La plej juna konkursanino estis
Ćutuk Irena el OŠ "Fran Galović" Zagreb (8 jaroj aĝa),
kaj la plej juna konkursano estis
Ćutuk Filip Milijan el OŠ "Nikola Hribar" el Velika Gorica (9 jaroj aĝa).

La plej sukcesaj lernantoj kaj la plej sukcesa lernejo estis premiitaj per pokaloj kaj diplomoj.
Ĉiuj lernantoj kiel regalon ricevis l
a novan lernolibron de Esperanto, "Esperanto rekta metodo"
de slovaka a
ŭtoro Stano Marček, kiun profesorino Marija Jerković tradukis en la kroata lingvo.

Pri la amuza parto de la konkurso zorgis pliaj membroj de Kroatia Esperanto - Junulara Asocio (KEJA) el Zagrebo.

La konkurson ĉeestis instruistoj kaj prelegantoj de lingvo esperanto, kaj ankaŭ ĉi jaron
spertoj kaj scio estis inter
ŝanĝitaj. En Kroatio estas laboranta Unuiĝo de prelegantoj de Esperanto (UPE)
kies prezidantino estas profesorino Marija
Jerković el Zagrebo. Tiu faka unuiĝo havas sekvontajn celojn:
pilibonigi kaj disvastigi instruadon de Esperanto en kroatiaj lernejoj, edukado de nunaj kaj novaj instruistoj kaj prelegantoj
de esperanto en lernejoj, preparado kaj eldono de lernolibroj kaj aliaj similaj celoj.

Profesoroj kaj instruistoj kiuj volas lerni esperanton kaj ekesti prelegantoj de Esperanto
povas kontakti Hrvatski savez za esperanto (KEL Kroata Esperanto - Ligo), Kneza Mislava 11 en Zagrebo;
per telefono 01 461 7550 a
ŭ rete al esperanto@zg.t-com.hr .

Prezidanto:  Tea Radovanović


 

2010

KONKURSO PRI SCIO DE ESPERANTO POR LERNANTOJ  EL ELEMENTAJ (la 5a ĜIS la 8a KLASO) KAJ MEZAJ LERNEJOJ

RENKONTIĜO OKAZOS EN KOSTRENA INTER LA 21-23. DE MAJO 2010

gvidanto de la projekto: Boris Di Costanzo

prezidantino de ekzamena komisiono Josipa Katunar, asistantino Tea Radovanović

VENDREDO, la 21.05.2010.

12 - 19 h Alveno de partoprenantoj
14 - 15 h Tagman
ĝo
19 - 20 h Vesperman
ĝo
20 - 22 h Interkona vespero

SABATO, la 22.05.2010.

08 - 08,45 h Matenmanĝo
09 11 h Konkurso pri scio de esperanto por lernantoj el elementaj lernejoj
:
        - en kategorio "A" (por komencantoj)
        - en kategorio "B" (por progresintoj)
        - en kategorio "C" kompilo (verkado) de eseo
09 11,30 h Kroata Esperanto-Junulara Asocio (KEJA) prezentas sin
12 13 h Tagman
ĝo
ekde 13 h Ekskurso
19 20 h Vesperman
ĝo
21 23 Amuzvespero

DIMANĈO, la 23.05.2010

08 - 08,45 h Matenmanĝo
09 - 10 h Disdono de diplomoj
10 - 13 h Promenado tra Kostrena aŭ amuzi
ĝo apud maro
13 h Tagman
ĝo

FINO DE LA PROGRAMO: 14h

LOĜADO DE PARTOPRENANTOJ ESTAS REZERVITA EN SKOLTA RIPOZEJO
"ESPERANTO DOMO". La
ĉambroj estas plurlitaj (6-10 personaj) kun etaĝlitoj.

LA PREZO DE LA PROGRAMO

La prezo de la programo por partoprenantoj estas 300 kunaoj kio inkluzivas 2 plenajn pensionojn,
lokan veturadon kaj materialojn.


2010

NATJECANJE U ZNANJU ESPERANTA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA
SUSRET SE ODRŽAVA U KOSTRENI OD 21.DO 23. SVIBNJA 2010. GODINE.

voditelj projekta: Boris Di Costanzo
predsjednica ispitne komisije Josipa Katunar,
pomoćnica voditelja projekta Tea Radovanović

PETAK, 21. 05. 2010.

10-19 h Dolazak sudionika
14-15 h
Ručak
15-18 h
Šetnja uz obalu mora od lučice Žurkovo do Urinja
19-20 h
Večera
20-22 h
Večer upoznavanja

SUBOTA, 22. 05. 2010.

08-08,45 h Doručak
09-11 h
Natjecanje u znanju esperanta za učenike osnovnih škola
        -
u "A" skupini, početničkoj
        - u "B" skupini, naprednoj
        - u "C" skupini, pisanje sastava na zadanu temu
09-11,30 h Hrvatska esperantska mladež (Kroatia Esperanto-Junulara Asocio) se predstavlja
12-13 h
Ručak
od 13 h Izlet
19-20 h
Večera
21-23 h
Zabavna večer

NEDJELJA, 23. 05. 2010.

08-08,45 h Doručak
09-10 h Proglašenje rezultata i dodjela diploma
10-13 h Razgledavanje Kostrene ili kupanje
13 h
Ručak

ZAVRŠETAK PROGRAMA U 14sati.

BORAVAK UČESNIKA JE OSIGURAN U IZVIĐAČKOM ODMARALIŠTU "ESPERANTO DOMO"
U KOSTRENI. Sobe su višekrevetne za 6 do 10 osoba s posteljama na kat.

CIJENA PROGRAMA

Cijena programa za polaznike susreta je 300 kuna u što je uračunato 2 puna pansiona, lokalna vožnja i materijali.


2009

KONKURSO PRI SCIO DE ESPERANTO POR LERNANTOJ EL ELEMENTAJ (5a ĜIS  8a KLASO)  KAJ MEZAJ LERNEJOJ

 

RENKONTIĜO OKAZOS EN KOSTRENA INTER LA 22-24. DE MAJO 2009

Gvidanto de la projekto: Boris Di Costanzo, asistantino Tea Radovanović, prezidantino de la ekzamena komisiono Josipa Katunar

VENDREDO 22.05.09.

12 - 19h    Alveno de partoprenantoj
19 20 h  Vespermanĝo
20 22 h  Interkona vespero

SABATO 23.05.09.

-08 - 08,45 h   Matetenmanĝo
-09 11 h       Konkurso pri scio de esperanto por lernantoj el elementaj lernejoj:

- en kategorio "A" (por komencantoj)
          - en kategorio "B" (por progresintoj)

-09- 11 h         Konkurso pri scio de esperanto por lernantoj el mezlernejoj
-09 11,30 h   Kroata Esperanto-Junulara Asocio (KEJA) prezentas sin
-12 13 h        Tagmanĝo
-13-19 h          Trarigardo de la urbo Rijeka, aŭ ekskurso al Opatija aŭ iu alia loko.
-20 21 h        Vespermanĝo
-21 23           Amuzvespero

DIMANĈO  24.05.09.

-08 - 08,45 h   Matenmanĝo
- 09 - 10 h       Disdono de diplomoj
-10, - 13 h       Promenado tra Kostrena aŭ amuziĝo apud maro
-13 h               Tagmanĝo

FINO DE LA PROGRAMO: 14h

LOĜADO DE PARTOPRENANTOJ ESTAS REZERVITA EN LA SKOLTA RIPOZEJO "ESPERANTO DOMO"
 
La ĉambroj estas plurlitaj (6-10 personaj) kun etaĝlitoj.

LA PREZO DE LA PROGRAMO
La prezo de la programo por partoprenantoj estas 300 kunaoj kio inkluzivas 2 plenajn pensionojn, lokan veturadon kaj materialojn.


2009

NATJECANJE U ZNANJU ESPERANTA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

 
SUSRET SE ODRŽAVA U KOSTRENI OD 22.DO 24. SVIBNJA 2009. GODINE

Voditelj projekta: Boris Di Costanzo, Opatija, Pomoćnica voditelja projekta Tea Radovanović i Predsjednica ispitne komisije Josipa Katunar

PETAK 22. 05. 09.

        10-19 h      Dolazak sudionika
        14-18 h      Šetnja uz obalu mora od lučice Žurkovo do Urinja
        19-20 h      Večera
        20-22 h      Večer upoznavanja

SUBOTA 23. 05. 09.

        08-08,45 h  Doručak
        09-11 h     Natjecanje u znanju esperanta za učenike osnovnih škola
                                   - u "A" skupini, početničkoj
                                   - u "B" skupini, naprednoj

        09-11 h     Natjecanje u znanju esperanta za učenike srednjih škola
        09-11,30 h   Hrvatska esperantska mladež (Kroatia Esperanto-Junulara Asocio) se predstavlja
        12-13 h     Ručak  
        13-19 h     Razgledavanje Rijeke ili izlet u Opatiju odnosno neko drugo mjesto na Kvarneru 
        20-21 h     Večera    
        21-23 h     Zabavna večer 

NEDJELJA 24. 05. 09.

        08-08,45 h    Doručak  
        09-10 h        Proglašenje rezultata i dodjela diploma       
        10-13 h        Razgledavanje Kostrene ili kupanje
        13 h             Ručak

ZAVRŠETAK PROGRAMA U 14 h.  

BORAVAK UČESNIKA JE OSIGURAN U IZVIĐAČKOM ODMARALIŠTU "ESPERANTO DOMO" U KOSTRENI

Sobe su višekrevetne za 6 do 10 osoba s posteljama na kat.

CIJENA PROGRAMA 

Cijena programa za polaznike susreta je 300 kuna, u što je uračunato 2 puna pansiona, lokalna vožnja i materijali.

 


2008

  IZVJEŠTAJ O ODRŽANOM HRVATSKOM NATJECANJU U ZNANJU ESPERANTA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA 2008:

Od 16. do 18. svibnja ove godine održano je u Kostreni Hrvatsko natjecanje u znanju esperanta za učenike osnovnih škola. Za učenike osnovnih škola ovo natjecanje održalo se već sedmu godinu za redom. Natjecanje se održalo u Izviđačkom odmaralištu "Esperanto Domo" u organizaciji Hrvatskog saveza za esperanto i Udruge predavača esperanta, u  suorganizaciji Esperantskog društva Rijeka.

Na ovom natjecanju u znanju esperanta, koje se još zove i  "Pokalo Kostrena 2008" sudjelovalo je 19 učenika iz šest osnovnih iz Zagreba, Dubrave Vrbovečke, Matulja i Velike Gorice. Na natjecanju su postignuti sljedeći rezultati:

Natjecanje za učenike osnovnih škola

U kategoriji "A" (početničkoj):

1.         Dorotea Martinec         Osnovna škola (OŠ) "Mladost", Zagreb

2.         Petra Sarić                   OŠ "Mladost", Zagreb

3.         Danijel Hrvatin             OŠ "A. Mohorovičić", Matulji

U kategoriji "B" ( naprednoj)

1.         Tena Kuzmanović         OŠ  "Retkovec", Zagreb

2.         Nikolina Gegić              OŠ "Retkovec" Zagreb

3.         Treća nagrada nije dodijeljena

 

Pokal Kostrene 2008. za ukupni uspjeh škole:
          Kao najbolja škola "Pokal Kostrena 2008" osvojila je Osnovna škola "Retkovec" Zagreb   

Medaljom za najmlađu učenicu nagrađena je učenica Marija Gegić iz Osnovne škole  "Retkovec" iz Zagreba, a medaljom za najmlađeg učenika nagrađen je učenik Danijel Hrvatin iz Osnovne škole "A. Mohorovičić" iz Matulja.

            Najuspješniji učenici i škola nagrađeni su pokalima i diplomama. Svi učenici su dobili na dar knjigu na esperantu "Kamaradaro de Petro Nodeto"  (Družba Pere Kvržice) od Mata Lovraka

Za zabavni dio programa brinulo je troje članova udruge Hrvatske esperantske mladeži iz Zagreba.

Valja istaknuti činjenicu da je Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo sufinancirao ovaj projekt.

Na ovim esperantskim susretima i natjecanjima sudjeluju i nastavnici i predavači esperanta, pa se tako iskoristila i ova prigoda da razmijene svoja iskustva u nastavi esperanta.  U Hrvatskoj djeluje Udruga predavača esperanta. Predsjednica udruge je  prof. Marija Jerković iz Zagreba.  Strukovna udruga predavača esperanta ima za cilj poboljšanje nastave esperanta na školama, izobrazbu nastavnika, vođenje tečajeva i poduke esperanta za  nove predavače esperanta odnosno nastavnike, pripremu udžbenika za škole i slično.

Sve profesore i nastavnike koji su voljni učiti esperanto i pripremiti se za predavača esperanta molimo da se jave u Hrvatski savez za esperanto, Kneza Mislava 11 Zagreb ili na telefon 01 461 7550 ili  esperanto@zg.t-com.hr .

            U subotu popodne  upriličen je izlet u Crikvenicu, poznato turističko mjesto na Kvarneru.


2008

KROATA KONKURSO PRI SCIO DE ESPERANTO POR LERNANTOJ DE ELEMENTAJ LERNEJOJ - 2008

             De la 16a ĝis la 18a de majo 2008 en Kostrena, urbeto ĉemara apud Rijeka, okazis Kroata konkurso pri scio de Esperanto por lernantoj el elementaj lernejoj. Konkurso por lernantoj el elementaj lernejoj okazis jam sepan jaron laŭvice. Konkurso okazis en Skolta Restadejo "Esperanto Domo". La organizantoj estas Kroata Esperanto-Ligo (Hrvatski savez za esperanto) kaj Unuiĝo de Prelegantoj de Esperanto (Udruga predavača esperanta). Kunorganizanto estis Esperanto-Societo Rijeka (Esperantsko društvo Rijeka).

            Al la konkurso, konata ankaŭ sub la nomo "Pokalo Kostrena 2008", ĉeestis 19 lernantoj el ses elementaj lernejoj el Zagreb, Dubrava Vrbovečka, Matulji kaj Velika Gorica.

            Jen la venkintoj:

             El elementaj lernejoj

             En kategorio "A" (por komencantoj)

1.       Dorotea Martinec, lernantino el Elementa lernejo (EL) "Mladost", Zagreb

2.       Petra Sarić, lernantino el EL "Mladost", Zagreb

3.       Danijel Hrvatin. lernanto el EL "A. Mohorovičić", Matulji

 

En kategorio "B"( supera)

1.                   Tena Kuzmanović, lernantino el EL "Retkovec", Zagreb

2.                   Nikolina Gegić, lernantino el EL "Retkovec"Zagreb

3.                   Tria loko ne aljuĝita.
 

Per "Pokalo Kostrena 2006"estas premiita:  Elementa lernejo "Retkovec"Zagreb kiel la plej bona lernejo
 

            La plej sukcesaj lernantoj (unuaj tri lokoj) estis premiitaj per diplomoj kaj pokaloj. Ĉiuj lernantoj ricevis kiel donacon libron en Esperanto "Kamaradaro de Petro Nodeto"(origine: Družba Pere Kvržice) de la kroata verkisto Mato Lovrak;

Premiitaj estas per medaloj la plej juna lernantino Marija Gegić el Elementa lernejo "Retkovec" Zagreb kaj la plej juna lernanto Danijel Hrvatin el Elementa lernejo "A. Mohorovičić "Matulji;

             Por sukcesa realigo de la renkontiĝoj al la instruistoj Marija Jerković, Judita Rey Hudeček, kaj membroj de la ekzamena komisio Josipa Katunar, Ana Radulović kaj Gordana Katunar el Rijeka;

            Pri amuzprogramoj por lernantoj zorgis triopo de reprezentantoj de Kroata Esperanto-Junulara Asocio (Hrvatska esperantska mladež).   

Okazis ankaŭ ekskurso al Crikvenica.

            Dum la konkurso por lernantoj renkontiĝas en Kostrena ankaŭ instruistoj kaj kursgvidantoj de Esperanto. Tial oni utiligis tiun okazon en Kostrena por interŝanĝo de spertoj en instruado de Esperanto. En Kroatio ekzistas Unuiĝo de Prelegantoj de Esperanto kies prezidantino estas profesorino Marija Jerković. Celoj de la unuiĝo estas pilibonigo kaj disvastigo de instruado de Esperanto en kroatiaj lernejoj, kaj edukado de nunaj kaj novaj instruistoj aŭ prelegantoj de Esperanto.  

             Rekomendu al viaj  konatuloj aŭ amikoj (precipe instruistoj) ke oni povas facile ellerni Esperanton kaj prepari sin por ekesti preleganto de Esperanto. Interesuloj turnu sin al Hrvatski savez za esperanto, Kneza Mislava 11, Zagreb aŭ per telefono 01 461 7550 aŭ rete     esperanto@zg.t-com.hr .


2007

  HRVATSKO NATJECANJE U ZNANJU ESPERANTA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA - 2007

 U nedjelju 27. svibnja 2007. završeno je  u Kostreni "Hrvatsko natjecanje u znanju esperanta za učenike osnovnih i srednjih škola". Ovo je već šesta godina za redom kako se održava ovo natjecanje za učenike osnovnih škola, dok je za srednje škole ovo drugo natjecanje za redom. Istodobno s natjecanjima učenika održan je i susret mladih esperantista Hrvatske.

Na natjecanjima ove godine sudjelovalo je 21 učenik iz 6 osnovnih i tri srednje škole  iz Zagreba, Rijeke, Svetog Križa Začretje, Sesveta i Dubrave Vrbovečke.

Ovogodišnje natjecanje održava se i u okviru programa obilježavanja 100. obljetnice od osnivanja prvog esperantskog društva na Rijeci, a ujedno i u Hrvatskoj.

U natjecanju učenika osnovnih škola postignuti su slijedeći rezultati

U kategoriji "A"(početničkoj):

1. Nikolina Gegić, Osnovna škola (OŠ) "Retkovec"Zagreb,
2. Veronika Brnabić, O. Š. "Zrinski", Zagreb
3. Dominik Radelić, O. Š. "Dragutin Tadijanović", Zagreb

U kategoriji "B"( naprednoj)

1. Dora Hoelbling, O. Š. "Mladost", Zagreb
2. Monika Dabo, O.Š. "Mladost", Zagreb

Treća nagrada nije dodijeljena

U natjecanju učenika srednjih škola postignuti su slijedeći rezultati

1. Prvo mjesto dijele:

            Anđela Kanjuo, Kemijsko-grafička škola Rijeka
            Drago Ilišinović, Srednja škola, Sesvete

3. Dobrila Avramović, Graditeljska škola za industriju i obrt, Rijeka

            "Pokal Kostrena 2007"kao najbolja škola na natjecanju osvojila je

Osnovna škola "Mladost", Zagreb

            Najuspješniji učenici i škola nagrađeni su pokalima i diplomama. Svi učenici su dobili na dar knjigu "Trio grozota" hrvatske spisateljice  Antoanete Klobučar izdanje na esperantu pod naslovom "Triopo Terura".

Osim spomenutih nagrada dodijeljene su i dvije medalje:

Najmlađem natjecatelju i najboljem natjecatelju.

Istovremeno je održan je susret mladih koji govore esperanto..

 

            Susretu su bili nazočni nastavnici i predavači esperanta, pa je također osnovana Udruga predavača esperanta. Ova strukovna udruga predavača esperanta okupljat će hrvatske nastavnike i predavače esperanta kao i voditelje tečajeva. Za predsjednicu udruge izabrana je prof. Marija Jerković iz Zagreba, a za tajnika Emil Hrvatin iz Matulja. Udruga će u prvom redu djelovati na poboljšanju i proširenju nastave esperanta u hrvatskim školama kao i izobrazbi novih nastavnika esperanta i voditelja tečajeva.

            Natjecanje je završilo izletom u Opatiju 26.svibnja 2007 te se nakon razgledavanja grada uspjelo i okupati. Navečer je u "Esperanto domu" u Kostreni organizirana zabava koju su priredili vrijedni članovi "HEM" (Hrvatska esperantska mladež).

Nažalost, naš nagrađeni gost Filip Taradi nije doputovao na susret.

Završilo se 27.svibnja povratkom natjecatelja i njihovih pratnji u mjesta prebivališta.

Za eventualne dodatne informacije kontakt-osoba je:

- Boris Di Costanzo, predsjednik Esperanto društva Rijeka i voditelj programa.  Tel: 098 929 46 23


2005

  INTERNACIA RENKONTIĜO DE JUNULARO
TEMATA PRI NACIAJ KULTUROJ KAJ LINGVOJ, KAJ PRI LA EUROPA IDENTECO

RENKONTIĜO OKAZOS EN RIJEKA KAJ KOSTRENA INTER LA 20-22. DE MAJO 2005 
Gvidanto de la projekto: Boris di Costanzo, Opatija

VENDREDO 20.05.05.
-17-19h La lingvoj de Eŭropo, prelegas Vjekoslav Morankiĉ , dipl. ek. el Rijeka 

SABATO 21.05.05.
-09-10.30h Eŭropa identeco kaj naciaj kulturoj kaj lingvoj. Prelegas Zlatko Tiŝljar, Maribor, Slovenio
-10.30-12h   Pri makedona lingvo. Prel. Judita Rey Hudeĉek, profesorino el Zagrebo
-12-13h        Tagmanĝo
-13-19h        Ekskurso (urbotrarigardo de Rijeka aŭ ekskurso al Gorski Kotar aŭ iu alia celloko)
-20h             Vespermanĝo

  DIMANĈO  22.05.05.
-9-10h  Ronda tablo pri la ĉeftemo - diskuto, demandoj kaj respondoj, Judita Rey Hudeĉek kaj aliaj
-10-12h Trarigardo de Kostrena aŭ amuziĝo en la maro
-12h Tagmanĝo

Gvidantoj de la programo Vjekoslav Morankiĉ kaj Judita Rey Hudeĉek

FINO DE LA PROGRAMO: 13h

PRELEGOJ OKAZOS EN RIJEKA KAJ KOSTRENA

LOĜADO DE PARTOPRENANTOJ ESTAS REZERVITA EN SKOLTA RIPOZEJO "ESPERANTO DOMO"
 La ĉambroj estas plurlitaj (6-10 personaj) kun litaĵo kaj etaĝaj.

LA PREZO DE LA PROGRAMO
La prezo de la programo por partoprenantoj estas 13 eŭroj kio inkluzivas 2 plenajn pansionojn, ekskurson, lokan veturadon kaj materialojn


2005

  MEĐUNARODNI SUSRET MLADEŽI
NA TEMU NACIONALNIH KULTURA I JEZIKA I EUROPSKOG IDENTITETA

SUSRET SE ODRŽAVA NA RIJECI I KOSTRENI OD 20.DO 22. SVIBNJA 2005. GODINE
Voditelj projekta: Boris Di Costanzo, Opatija

PETAK 20.05.05.
-
          17- 19 h  Jezici Europe Predavač Vjekoslav Morankić dipl.ek. iz Rijeke

SUBOTA 21.05.05.
-     09-10,30 h Europski identitet i nacionalne kulture i jezici. Predavač Zlatko Tišljar, Maribor Slovenija
-     10,30-12 h  O makedonskom jeziku Predavač Judita Rey Hudeček profesorica iz Zagreba
-     12-13 h  Ručak
-
          13-19 h  Izlet (razgledavanje Rijeke ili izlet u Gorski Kotar ili drugo odredište)
-     20 h     Večera

NEDJELJA 22.05.05
-
          9- 10 h Okrugli stol na temu- rasprava, pitanja i odgovori Judita Rey Hudeček i drugi
-
          10-12 h Razgledavanje Kostrene ili kupanje
-
          12 h Ručak
Voditelji programa: Judita Rey Hudeček i Vjekoslav Morankić  

ZAVRŠETAK PROGRAMA U 13,00 h.  

PREDAVANJA SE ODRŽAVAJU NA RIJECI I KOSTRENI,
A BORAVAK UČESNIKA JE OSIGURAN U IZVIĐAČKOM ODMARALIŠTU "ESPERANTO DOMO"

Sobe su višekrevetne od 6 do 10 osoba s posteljama na kat.  

CIJENA PROGRAMA
Cijena programa za polaznike susreta je 100 kuna u što je uračunato 2 puna pansiona, izlet, lokalna vožnja i materijali.


2005

NATJECANJE U ZNANJU ESPERANTA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE :
KOSTRENA, 20 -22 SVIBNJA 2005.


P R O G R A M

Petak, 20.svibnja 2005.

09-22 dolazak u Kostrenu
21 večera
21,30-22 društvena večer - upoznavanje
------------------------------------------------
Subota,21.svibnja

08 doručak
09-11 natjecanje - ispiti
11-12,30 razgled Kostrene
12,30 ručak
13,30 polazak na izlet
19 povratak s izleta u Kostrenu
20 večera i društvena večer za učenike
------------------------------------------------
Nedjelja, 22. svibnja

08 doručak
09 objava rezultata takmičenja
10 šetnja uz more, kupanje
13 ručak
14 slobodno
14,30 sastanak nastavnika i voditelja tečajeva
15,50 završetak natjecanja i odlazak


NA GLAVNU STRANICU  -  AL LA HEJMPAĜO