RENKONTIĜOJ DE ESPERANTAJ VERKISTOJ (TRADUKANTOJ, LEGANTOJ...)  EN KROATIO    
SUSRETI  ESPERANTSKIH PISACA (PREVODITELJA, ČITATELJA...) U HRVATSKOJ

       

 Eta vilaĝo en norda Kroatio Hrašćina-Trgovišće jam multfoje gastigas somere Renkontiĝon de esperantlingvaj verkistoj kaj tradukanttoj. 
La renkontiĝon organizos Kroata Esperanto-Ligo kun helpo de Ministerio pri kulturo de Respubliko Kroatio. La gastiganto estas Spomenka Štimec.  
Malo selo u Hrvatskom zagorju Hrašćina-Trgovišće već mnogo godina mjesto je susreta esperantskih pisaca i prevodilaca. 
Susret organizira Hrvatski savez za esperanto uz pomoć Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Domaćin susreta je Spomenka Štimec.

SUSRET U 2018. održan je od 14. do 16. rujna, a za javnost u subotu 15. rujna 2018.     Program i slike vidi dolje!
LA RENKONTIĜO en 2018 okazis 14-16 sep (por la publiko sabaton 15 sep 2018)      La programon kaj fotojn vidu sube!

 

 


Invitoj, raportoj, tekstoj (2018 kaj pli frue)
  Pozivi, programi, tekstovi (2018. i ranije)

           Fotoj (2004 -2018)    Fotografije (2004. - 2018.)

      Video(j)     Video-snimci

Kiel veni al la bieno?       Kako doći do imanja?

Pli da informoj pri la bieno  Više podataka o imanju   

Aliaj (kroatlingvaj) tekstoj pri la bieno   Vanjski tekstovi o imanju                 
                             


Spomenka priča o tome kako je obnavljala imanje / kuriju u Hrašćini (ulomak iz zbirke "Na ovo sam baš ponosna")
Spomenka rakontas pri sia renovigo de la bieno en Hrašćina (rakonto kroatlingva el la kolekto "Na ovo sam baš ponosna")

  

F O T O J F O T O G R A F I J E

Fotoj 2018 - parto 1   //   Fotografije 2018 - dio 1
Fotoj 2018 - parto 2
   //   Fotografije 2018 - dio 2

Fotoj 2017   //   Fotografije 2017

Fotoj 2016 - parto 1   //   Fotografije 2016 - dio 1
Fotoj 2016 - parto 2
   //   Fotografije 2016 - dio 2

Fotoj 2015   //   Fotografije 2015

Fotoj 2014   //   Fotografije 2014

            Fotoj 2013   //   Fotografije 2013            

Fotoj el 2010: / fotografije iz 2010: 
foto-1-2010
,    foto-2-2010,   foto-3-2010,   foto-4-2010,

fotoj el 2008: / fotografije iz 2008: 
foto-1-2008
,    foto-2-2008,   foto-3-2008,   foto-4-2008,
foto-5-2008,    foto-6-2008,   foto-7-2008,   foto-8-2008,   foto-9-2008


fotoj el 2007: /
fotografije iz 2007: 
komuna foto   -   grupna slika


fotoj el 2006: /
fotografije iz 2006: 
verkisto Joza Horvat
 (pisac Joža Horvat),
 
publiko 2006   (publika 2006)


fotoj el 2005: / fotografije iz 2005: 
foto-1-2005 (de maldekstre: Julia Sigmond, Roman Dobrzynski, Judita Rey-Hudeček, Krešimir Barković, Achtar Etemadi)
,
    
foto-2-2005 (de maldekstre: Julia Sigmond, Istvan Nemere kaj aliaj el la foto 1),
     foto-3-2005 (prelegas Danijela Drakula),    
foto-4-2005 (kukoj; "kukarego")

foto-5-2005 (prelegas Domagoj Vidović)

foto-6-2005 (apud la tablo: Roman, Pollando),

    
foto-7-2005  (Aĉtar, Irano, kun la familio Klobučar kaj ties libro, premiita  en 2005 kiel la Infanlibro de la jaro 2004) 


fotoj el 2004: / fotografije iz 2004: 
foto-1-2004
,     foto-2-2004

 V I D E O (J) V I D E O

VIDEO!!!   Miguel Gutierrez Aduriz filmis la verkistan renkontiĝon en Hrašćina (2014.)
VIDEO!!!   Miguel Gutierrez Aduriz snimio susret esperantskih pisaca u Zagorju (2014.) 

Por vidi pliajn 2 video-jn pri Hrašćina, kaj cetere aliajn interesajn filmetojn, klaku ĉi tie!

*     *     *     *

Spomenka Štimec na televiziji HRT-1 o kuriji i meteoritu u Hrašćini,  27.4.2020.  (64 Mb)
Spomenka Štimec en la nacia televido HRT-1 pri la bieno kaj meteorito en Hraŝĉina  27 apr  2020  (64 Mb)
A R K I V O  de tekstoj (invitoj, raportoj...)  A R H I V A  tekstova (pozivi, izvješća...)

Invito  kaj programo  2018 (esp.)     Poziv i program 2018 (esp.)

        Invito  kaj programo  2017 (esp.)     Poziv i program 2017 (hrv.)

        Invito  2016     Poziv 2016 (esp.)

Invito  2015    Poziv 2015 (esp.) 
 
Raporto  2015
    Izvješće 2015.          

Pri la renkontiĝo en la septembro 2014 (esperante)  
O susretu u rujnu 2014 (hrvatski)

Rememoroj pri Hrašćina 2013 de Julia Sigmond kaj Filippo Franceschi (Italio)
Uspomene na Hrašćinu 2013 - pisali Julia Sigmond i Filippo Franceschi (Italija)


Pri la renkontiĝo en la septembro 2013 (esperante)  
O susretu u rujnu 2013 (hrvatski)

Pri la renkontiĝo en la septembro 2012 (esperante)  
O susretu u rujnu 2012 (hrvatski)

Pri la renkontiĝo en la septembro 2011 (esperante)  
O susretu u rujnu 2011 (hrvatski)

Pri la renkontiĝo en la junio 2010 (esperante)    fotoj
O susretu u lipnju 2010 (hrvatski)    fotografije

Invito al la renkontiĝo en la septembro 2009 (esperante)
O susretu u rujnu 2009 (esperanto)

Invito al la renkontiĝo en la aŭgusto 2008 (esperante)    fotoj
O susretu u kolovozu 2008 (hrvatski)    fotografije

Invito al la renkontiĝo en la julio 2007 (esperante)
O susretu u srpnju 2007 (hrvatski)

Raporto post la renkontiĝo en la julio 2006 (esperante)
O susretu u srpnju 2006 (hrvatski)

Pri la renkontiĝo en la julio 2005 (esperante)
O susretu u srpnju 2005 (hrvatski)

Raporto post la renkontiĝo en la julio 2005 (esperante)
 
Biografioj de la verkistoj (kroate) - Biografije pisaca (hrv.)

 


 K I E L   V E N I ?   K A K O   D O Ć I ?


 

La bieno Njeguŝ situas apud la fervojo inter Zagreb kaj Varaždin. Veturantoj per aŭto forlasu la aŭtovojon inter Zagreb kaj Varaždin ĉe Breznički Hum  kaj veturu 6 km okcidenten ĝis la vilaĝo Hrašĉina. Haltu ĉe la ĉefa vilaĝa trinkejo nomata "Santa Barbara" kaj telefonu al la bieno. La biena telefono (049) 45 97 66.  Poŝtelefono de la posedanto +385 (0)91 4617 550.

Imanje Njeguš nalazi se pored željezničke pruge koja povezuje Zagreb i Varaždin. Dolazite li autom, napustite auto-cestu Zagreb-Varaždin kod Brezničkog Huma i vozite 6 km zapadno do sela Hrašćina. Zaustavite se kod seoske gostionice zvane "Santa Barbara" i telefonirajte na imanje. Telefon: (049)459766.

  

ALIAJ (eksteraj) TEKSTOJ    OSTALI (vanjski) TEKSTOVI

Njeguš - kurija pl. Belošević

Općina Hrašćina

Oblizeki.com - zagorska kraljevska ljubavna priča

 


 

INVITO   KAJ PROGRAMO  2018

15. Renkontiĝo de esperantlingvaj verkistoj kaj tradukistoj  2018 
           
en  Hrašćina, kurija

Organizanto: Kroata Esperanto-Ligo, Zagreb, 0914617550 
Kunorganizanto: Esperanto-societo
"Trixini" 49283 Hrašćina

 
Vendredon  14.9.2018   10 h Kurija Hrašćina
   -   Nepublika kunsido

Sabaton 15.9.2018.

 12 h     Komuna pikniko de verkistoj kaj publiko

 13 h    Spomenka Štimec: Saluto

Koncerto de perkutmuzikistoj Nenad Sinkhauz kaj Josip Konfić

 (Subvencias Ministerio pri kulturo)

            Mikaelo Bronŝtejn prezentas sian romanon „Mi stelojn jungis al revad'“

            Spomenka Štimec prezentas la italan eldonon de „Ombro sur interna pejzaĝo“

            Mikaelo Bronŝtejn kantas

            Aldona programo: ekspozicio de pentraĵoj de knabino Mila Žunec-Brandt

Dimanĉon 16. 9. 2018.   Ekskursa tago

Lundon 17.9.2018

Mikaelo Bronŝtejn kantas kantojn inspirita per vino en Esperanto, la rusa, ukrajna kaj jida en Društveni dom Hrašćina. 
Publika programo okaze de la vinber-rikolto.

 

 
 

 

INVITO   KAJ PROGRAMO  2017

Renkontiĝo de esperantlingvaj verkistoj kaj tradukistoj  2017

                                                en  Hrašćina, kurija

        Organizanto: Kroata Esperanto-Ligo, Zagreb,tel.  091-4617-550
        Kunorganizanto: Esperanto-societo „Trixini“ 49283 Hrašćina

 

Vendredon  15 sep 2017   

10 h Pošta Hrašćina

  Prezento de filatelia  koverto de la unua tago lige al Renkontiĝo de verkistoj

  Program Lernejo Hrašćina. Organizanto: Filatelia societo Zabok, Elementa lernejo Hrašćina

 

Sabaton 16 sep 2017.

 
12 h    Komuna pikniko de verkistoj kaj publiko

14 h    Spomenka Štimec: Saluto al la verkistoj

            Neven Mrzlečki koncertas honore al Zamenhof

            Ekspozicio pri la  esperanta filatelio

            Boris Di Costanzo invitas  al Rijeka, al la 110a jubileo de Esperanto en Rijeka

            Spomenka Štimec prezentas la verkistinon Zora Heide

            Mihaela Cik , Đivo Pulitika,  Robert Milijaš  legas poemojn de Zora Heide

            Teresa Nemere (Pollando): Ĉe Vistulo  naskiĝis la esperanta poezio

            – Invito al poezia konkurso

            Kafo-paŭzo

            Denis Tišljar – saksofona saluto

            Zdravko Seleš prezentas la novan romanon de Mikaelo Bronsxtein Mi stelojn jungis al revado

            Damir Mikuličić prezentas la plej grandan EU-projekton pri Esperanto

 

Dimanĉon 17 sep  2017     Verkistoj ekskursas

       
 

POZIV  i  PROGRAM  2017

susreta esperantskih pisaca i prevoditelja 2017.

Mjesto: Hrašćina, kurija

Organizator: Hrvatski savez za esperanto, Zagreb
Suorganizator: Esperantsko društvo „Trixini“ 49283 Hrašćina

 Petak 15.9.2017.  

Pošta Hrašćina

  Predstavljanje filatelističke  kuverte prvog dana uz Susret esperantskih pisaca
 
uz program Područne škole Hrašćina. Organizator Filatelističko društvo Zabok

Subota 16.9.2017.

12 h    zajednički piknik pisaca i publike

14 h    Spomenka Štimec: Uvodna riječ

            Boris Di Costanzo poziva u Rijeku na 110. obljetnicu esperanta u Rijeci

            Spomenka Štimec predstavlja književnicu Zoru Heide

            Mihaela Cik, Đivo Pulitika, Robert Milijaš čitaju stihove Zore Heide

            Teresa Nemere (Poljska): Na rijeci Visli se rodila esperantska poezija

            Odmor uz kavu

            Zdravko Seleš predstavlja novi roman Mikaela Bronštejna Zvijezde sam upregao da sanjaju

            Đivo Pulitika čita odlomak iz djela

            Nikola Rašić: Zlatko Tišljar – Pajo: Poticaj  hrvatskim esperantistima

            Damir Mikuličić predstavlja najveći EU projekt za esperanto EU u Hrvatskoj

 

Nedjelja 17. 9. 2017.     Pisci na izletu

Organizator. tel. 091-4617-550
 

 

INVITO   2016

Program 14. susreta esperantskih pisaca i prevoditelja

                        Mjesto: Hrašćina, kurija
                       
Organizator: Hrvatski savez za esperanto, Zagreb
                       
Suorganizator: Esperantsko društvo „Trixini“ 49283 Hrašćina
                      
Središnji program u subotu 17.9.2016. od 12 sati

16.9.2016. Susret pisaca (zatvorena sjednica)

17.9.2016. 12 sati  Susret  pisaca i hrvatske publike; zajednički piknik pisaca i publike

 14 h           Spomenka Štimec: Uvodna riječ u spomen na Paula Gubbinsa

                  Mađarski  ambasador György Nanovfszky predstavlja  autobiografiju Nano

                  Slavko Goldstein   predstavlja svog oca esperantista prema knjizi    1941. godina koja se vraća

                   Đivo Pulitika čita odlomak iz knjige

                                                       Glazbeni program

16 h            Olga Štajdohar-Pađen  predstavlja knjigu   Na ovo sam baš ponosna

                    (Osvrt na  poglavlja iz pera esperantistica Ankice Jagnjić, Vesne Hitrec,  
   
                
Željke Bradić, Olge Štajdohar-Pađen, Spomenke Štimec)

                    Mihaela Cik čita odlomak iz Zagorja Vesne Hitrec

                    Božidar Brezinščak Bagola o knjizi Dom u Srednjoj Europi Spomenke Štimec

         Spomenka Štimec o projektu postavljanja spomen-ploče na kuću

         u Krapini u kojoj je  Ivo Andrić završio svoju prvu zbirku Ex ponto 1918.

18.9.      Pisci na izletu u Krapini – posjet Muzeju neandertalaca i razgledavanje kuće gdje je

              Ivo Andrić završio svoju prvu zbirku                                     Organizator 091-4617-550
 

INVITO   2015  

Hrvatski savez za esperanto / Kroata Esperanto-Ligo /Kroata Esperanto-Ligo
HR1000 Zagreb, Kneza Mi
slava 11 Tel. 091-4617-550,
www.esperanto.hr
kunlabore kun Esperanto-Societo „Trixini“ Hrašćina
per financa helpo de Ministerio pri kulturo de Respubliko Kroatio
sub aŭspicio de Literatura Akademio de Esperanto

ni invitas vin al

13-a RENKONTIĜO DE ESPERANTLINGVAJ  VERKISTOJ KAJ TRADUKISTOJ

Kie? Vilaĝo Hrašćina en norda Kroatio  
Kiam? La 12an de septembro 2015

La ĉefa programo komenciĝos sabaton per komuna pikniko de verkistoj kaj legantoj je la 12a horo.

             Programo

13.30 Saluto de la prezidanto de KEL Anto Mlinar

D-ro Carlo Minnaja prezentas sian verkon "Historio de la Esperanta Literaturo"

Matematikisto Davor Klobučar intervjuas matematikiston Carlo Minnaja

Zlatoje Martinov prezentas kroatojn en la "Historio de la Esperanta Literaturo"

 

15.30 Koncerto de Georgo Handzlik (Parto 1)
 

16.00 Slavko Goldstein: Mia patro – esperantisto

 (el la libro "La jaro 1941, la jaro kiu revenas"

16.30 Kafopaŭzo

17.00 Božidar Brezinščak Bagola parolas pri Ivo Andrić en Zagorje

 17.20 Kroata scienca revuo Interdisciplinary description of complex systems 13(2); 
   
                  Speciala numero pri Esperanto

 17. 30 Zlatko Tišljar "Nekutime pri multio" – okaze de  la 70-jariĝo

 18.00 Koncerto de Georgo Handzlik (Parto 2)

  Đivo Pulitika  kaj Tihana Mikša legas fragmentojn el la verkoj

 

Demandu pri la transporteblecoj ĉe la organizantoj 091-4617-550  
R A P O R T O    2 0 1 5

 (Skribis:  Spomenka Štimec)

De la 11a ĝis la 13a de septembro okazis en la ilaĝo Hrašćina en  Kroatio la 13a Renkontiĝo de esperantlingvaj  verkistoj kaj tradukistoj. La aranĝo okazis per la financa helpo de Ministerio pri kulturo de Respubliko Kroatio kaj Akademio Literatura de Esperanto. La gastpreleganto  D-ro Carlo Minnaja el Padova (Italio) prezentis la noveldonitan Historion de esperanta literaturo, kiun li kompilis kun D-ro Giorgio Silfer kaj eldonis Kooperativo  de Literatura Foiro en La Chaŭ-de-Fonds en Svislando sur 750 paĝoj. La aŭtora duopo verkis pri la literaturo de 1887-1993, dum Carlo Minnaja mem prizorgis la lastajn du jardekojn de 1993-2012.

Davor Klobučar intervjuis la italan gaston D-ro Carlon Minnaja pri la libro, kiu analizas la historion de la esperanta literaturo kaj enhavas ankaŭ kolekton da fragmentoj el la originala esperanto-literaturo.

Serba literaturkritikisto kaj ĵurnalisto Zlatoje Martinov prezentis kroatajn verkistojn traktitaj en Historio de esperanta literaturo.

Al la muzika programo kontribuis Georgo Handzlik el Pollando per sia koncerto. Kroata verkisto kaj tradukisto Božidar Brezinščak Bagola  prelegis pri la unua libro de la jugoslavia Nobelpremiito el la jaro 1961 Ivo Andrić Ex Ponto, kiu estis prespretigita en la regiono Hrvatsko zagorje, en la urbo Krapina en majo 1918, dudeko da kilometroj for de la bieno de Spomenka Štimec, kie okazas la renkontiĝo de verkistoj. Okaze de la 100a jubileo de la unua verko de la nobelpremiito  Ivo Andrić, la gastiganto de la aranĝo Esperanto-Societo Trixini planas starigi memortabulon  sur la domo en kiu Andrić finpretigis la manuskripton por la presado. La prelegon de Bagola prezentis Đivo Pulitika, kiu voĉlegis ankaŭ la fragmentojn el la verko esperantigita de Josip Velebit. La kroatan originalon legis Tihana Mikša.

Nekutime pri multio estas la titolo de la nova libro de Zlatko Tišljar, eldonita okaze de lia 70-jariĝo ĉe la eldonejo Izvori. Zlatoje Martinov parolis pri lia libro kaj legis la poemon La sorto minacas kiun ni publikigas ĉi numere.

Bela fruaŭtuna vetero kontribuis al la plezura renkontiĝo de sesdeko da homoj en la ĉefa tago de la renkontigo la 12a de septembro. Dankon al la gestudentoj-helpintaj pri la servado de la koktelo, kiun majstre kreis Slavica Štefić el la eldonejo Izvori.

La dimanĉa ekskurso de gastoj  gvidis al Varaždin. I Z V J E Š Ć E   2 0 1 5

(Napisala:  Spomenka Štimec)

                Susret pisaca u Hrašćini

U vremenu  od 11-13.9. kurija u Hrašćini bila je domaćin 13. Susretu esperantskih pisaca i prevoditelja. U središtu zanimanja je bila upravo izašla Povijest esperantske književnosti koju je predstavio njen autor Carlo Minnaja iz Padove. Knjiga od 750 stranica tiskana je u švicarskom la Chaŭ-de-Fondsu. Suautor ove opsežne povijesti je  Dr. Giorgio Silfer iz Švicarske. Autora i prevoditelja, inače matematičara Carla Minnaju predstavio je  hrvatski matematičar Davor Klobučar iz Osijeka. Književni kritičar Zlatoje Martinov iz Beograda izlagao je o hrvatskim autorima zastupanim u Povijesti esperantske književnosti.

U glazbenom programu nastupio je poljski esperantski šansonjer, kantautor, glumac, izdavač i prevodilac Jerzy Handzlik.

Zagorsku temu predstavio je Božidar Brezinščak Bagola svojim prilogom o Ivi Andriću u Zagorju. Andrić je u Krapini 1918. pripremio svoju prvu zbirku pjesama Ex Ponto. Odlomke iz knjige čitali su Tihana Mikša i Đivo Pulitika.

Predstavljen je specijalni broj hrvatskog znanstvenog časopisa INDECSa (Interdisciplinary Description of Complex Systems) koji na engleskom izlazi u Zagrebu i koji je jedan broj posvetio esperantu.

Zlatoje Martinov  predstavio je novu esperantsku knjigu Zlatka Tišljara "Neobično o svemu pomalo".

Dana 12.9. u Hrašćinu su doputovali esperantisti iz Hrvatske, iz Rijeke i Osijeka, iz Varaždina i Bjelovara,  Velike Gorice i  Zagreba te Đurđevca kako bi slušali izlaganja o esperantskoj književnosti i uživali u esperantskim šansonama. Susret je završio 13.9. izletom predavača u Varaždin.

Ovu književnu manifestaciju uz financijsku pomoć Ministarstva kulture i Esperantske književne akademije  organizirali su po 13. put Hrvatski savez za esperanto iz Zagreba i Esperantsko društvo "Trixini" iz Hrašćine koje pokreće akciju postavljanja spomen-ploče Ivi Andriću na kući u Krapini u kojoj je taj nobelovac završio zbirku lirske proze i koja će ga uvesti ne samo u hrvatsku, već i u svjetsku književnost i donijeti mu Nobelovu nagradu 1961.

                                                                                                                              Organizator

                                                                                                              Hrvatski savez za esperanto, Zagreb                                                                                                               Esperantsko društvo „Trixini“ Hrašćina                                                                                                               www.esperanto.hr                                                                                                               0914617550  


INVITO   2014

 

Hrvatski savez za esperanto/ Kroata Esperanto-Ligo
HR-10000 Zagreb, Kneza Mislava 11 Tel. 091 617550, 4617550, www. esperanto.hr

kunlabore kun Esperanto-Societo „Trixini“ Hrašćina
per financa helpo de Ministerio pri kulturo de Respubliko Kroatio,
sub aŭspicio de
Literatura Akademio de Esperanto

Ni invitas vin al

12-a RENKONTIĜO DE ESPERANTLINGVAJ VERKISTOJ KAJ TRADUKISTOJ EN KROATIO 2014

Kie?   Vilaĝo Hrašćina en norda Kroatio

Kiam? La 13an de septembro 2014

                                   La ĉefa programo komenciĝos sabaton per komuna pikniko de verkistoj kaj legantoj je la 12a horo.

10.30 – 12 h horo

                                   a) Kurso por komencantoj. Instruas Filip Crikvenčić
                                   b) Paroliga kurso
- Bonvolu anonciĝi!

13.30 Saluto de la prezidanto de KEL  Anto Mlinar

            Koncerto honore al Blanka Pavlović-Devčić okaze de ŝia heredaĵo por KEL

                           Muzikas Kaja Farszky kaj Neven Mrzlečki

Verkiston Miguel Gutiérrez Adùriz el Hispanio prezentas Zlatoje Martinov

Erszebet Sekelj prezentas la libron Padma, la eta dancistino de Tibor Sekelj

                           (Premio en Bonaero 2014 por la infanlibro de la jaro)

Zdravko Seleš kaj Josip Pleadin kun tradukintoj  prezentas la libron  De Patagonio ĝis Alasko de Tibor Sekelj

Sonja Zubović prezentas sian bildlibron Heliko Slavek en la kampo de sunfloroj

Đivo Pulitika legas  fragmentojn el la verkoj                                                                                                                  

Demandu pri transportbleco ĉe la organizanto 091-4617-550

 


 

POZIV  2014

 

Hrvatski savez za esperanto/ Kroata Esperanto-Ligo (KEL)
HR-10000 Zagreb, Kneza Mislava 11 Tel. 091 617550, 4617550, www. esperanto.hr

u suradnji s Esperantskim društvom „Trixini“ iz Hrašćine
uz financijsku pomoć Ministarstva kulture RH,
pod pokroviteljstvom Esperantske književne akademije

Pozivamo vas na 

12. SUSRET ESPERANTSKIH PISACA I PREVODITELJA U HRVATSKOJ 2014.

Gdje?   Selo Hrašćina u Hrvatskom zagorju

Kada  13. rujna 2014.

                                   Glavni program počinje u subotu zajedničkim piknikom pisaca i čitatelja u  12 h.

10.30 – 12 h horo

                                   a) Kratki tečaj esperanta za početnike. Predaje Filip Crikvenčić
                                   b)
Konverzacijski tečaj. Molimo, prijavite se!

13.30  Pozdravlja predsjednik KEL-a  Anto Mlinar

            Koncert u čast Blanke Pavlović-Devčić povodom njezine donacije/nasljedstva KEL-u

                           Sviraju  Kaja Farszky  Neven Mrzlečki

Esperantski književnik Miguel Gutiérrez Adùriz iz Španjolske - predstavlja Zlatoje Martinov

Erszebet Sekelj predstavlja knjigu "Padma, la eta dancistino"  (Padma, mala plesačica)  Tibora Sekelja.
                          
(
Nagrađena na Svjetskom kongresu esperantista u Buenos Airesu 2014 kao dječja knjiga godine.)

Zdravko Seleš i Josip Pleadin s grupom prevoditelja predstavljaju knjigu "De Patagonio ĝis Alasko" 
(Od Patagonije do Aljaske)
Tibora Sekelja

Sonja Zubović predstavlja svoju slikovnicu "Heliko Slavek en la kampo de sunfloroj" (Puž Slavek u polju suncokreta)

Đivo Pulitika čita fragmente iz spomenutih djela                  

O mogućnosti prijevoza do&od Hrašćine pitajte na telefon
organizatora:  091-4617-550
 

                                               12. Susret pisaca u Hrašćini 2014. - informacije za novinare: 

U  Zagorju u Hrašćini će se u kuriji po 12. put održati Susret esperantskih pisaca i prevoditelja.  Glavni ovogodišnji gost Miguel Gutiérrez Aduriz dolazi iz Španjolske. O piscu, pjesniku, prevoditelju, uredniku, sastavljaču udžbenika i rječnika , izdavaču govorit će Zlatoje Martinov. Đivo Pulitika čitat će odlomke iz knjige.

Bit će predstavljeno novo esperantsko izdanje  knjige Tibora Sekelja  "Padma, eta dancistino" (Padma, mala plesačica). O indijskim godinama pisca koje su inspirirale ovu knjigu o djevojčici Padmi, govorit će autorova supruga Erzsbet Sekelj. Knjiga je napisana na esperantu, ali poznata je u Hrvatskoj u svojoj hrvatskoj inačici tiskanoj u Osijeku. Esperantsku verziju knjigu za tisak je pripremio Grafokom iz Đurđevca  2013. (urednik Josip Pleadin, oslikao Tihomir Lovrić) Svjetski savez esperantista izabrao je u srpnju ovu knjigu za esperantsku Dječju knjigu godine u Buenos Airesu. Nakon što su nagradu osvojile „Čudnovate zgode šegrta Hlapića“ Ivane Brlić-Mažuranić 1999. i "Priče ispod kreveta" Antoanete Klobučar (2005.), ovo je treći put da nagrada Svjetskog saveza esperantista za dječju knjigu dolazi u Hrvatsku.

Na Susretu pisaca sudjelovat će izdavač iz Đurđevca Josip Pleadin, koji će sa Zdravkom Selešom predstaviti novo djelo iz ostavštine Tibora Sekelja koje dosad nije bilo poznato esperantskim čitateljima, a tiskano je na drugim jezicima "Od Patagonije do Aljaske".  Knjigu su na esperanto prevodili brojni prevoditelji, a uredio je Josip Pleadin.

Tomasz Chmielik iz Poljske govorit će o uglednom švicarskom intelektualcu, esperantistu, književniku i prijatelju Mahatme Gandhija, Edmomdu Privatu, uz obljetnicu njegova rođenja.

Književnica Sonja Zubović predstavit će esperantsko izdanje svoje knjige "Puž Slavek u polju sunckreta" u prijevodu Judite Rey Hudeček.

Središnji program Susreta održat će se u subotu 13.9. u podne zajedničkim piknikom književnika i esperantista. Na piknik se nadovezuje glazbeni program marimbistice Kaje Farszky i opernog pjevača Nevena Mrzlečkog. Na susret  u Hrašćinu dolaze esperantisti sa svih strana Hrvatske i gosti iz Slovenije.

Ovaj su program omogućili Ministarstvo kulture i Esperantska književna akademija, a ostvaruje ga Hrvatski savez za esperanto  uz domaćina Esperantsko društvo „Trixini“ iz Hrašćine.

Informacije na telefon: 091 4617-550

  F O T O    2 0 1 5    

  Fotoj 2015         Fotografije 2015

 

  F O T O    2 0 1 4    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

 

  F O T O    2 0 1 3    
 

 

 

s lijeva na desno: Judita Rey Hudeček iz Zagreba (predsjednica Saveza),
Achtar Etemedi iz Teherana (Iran) (prevoditeljica "Šegrta Hlapića" s esperanta na perzijski),
Spomenka Štimec iz Zagreba i Hrašćine (tajnica Saveza, vlasnica imanja i organizator susreta)
de maldekstre dekstren: Judita Rey Hudeček el Zagreb (prezidantino de KEL),
Achtar Etemedi el Teheran (Irano) (tradukisto de "Metilernanto Hlapić" el Esperanto al la persa lingvo),
Spomenka Štimec el Zagreb kaj Hrašćina (sekretariino de KEL, posedanto de ĉi bieno kaj organizanto de la renkontiĝo)


 

Tihomir Engler iz Varaždina (urednik stručnog časopisa Libri & Liberi iz područja dječje književnosti)
Aĉtar Etemedi iz Teherana (Iran) (prevoditeljica "Šegrta Hlapića" s esperanta na perzijski)
g .Engler drži primjerak perzijskog izdanja "Čudnovate zgode Šegrta Hlapića"
Više detalja o projektu "Hlapić": kliknite ovdje za detalje
Tihomir Engler el Varaždin (redaktoro de la faka gazeto Libri & Liberi pri la infana literaturo)
Aĉtar Etemedi el Teheran (Irano) (tradukisto de "Metilernanto Hlapić" el Esperanto al la persa lingvo)
s-ro Engler tenas ekzempleron de la persa eldono de "Mirindaj aventuroj de metilernanto Hlapić"
Pli da detaloj pri la projekto "Hlapić":
klaku ĉi tie por la detaloj
 

 

Predstavljanje originalne esperantske poezije Josipa Pleadina u novoj knjižici "Cigna kanto" (Labuđi pjev)
Lijevo: Zdravko Seleš iz Đurđevca (analizirao knjigu), desno: Đivo Pulitika iz Dubrovnika (čitao stihove)
Prezento de originala esperanta poezio de Josip Pleadin en nova libreto "Cigna kanto"
Maldekstre: Zdravko Seleš el Đurđevac (analizis la libron), dekstre: Đivo Pulitika el Dubrovnik (legis la versojn)


 

 

 

 

 

 

 

Filippo Francesci (Italija) i Julija Sigmond (Rumunjska / Italija) i njihove esperantske knjige - predstavlja ih Zlatoje Martinov (Srbija)
Filippo Francesci (Italio) kaj Julija Sigmond (Rumanio / Italio) kaj iliaj esperantaj libroj - prezentas ilin Zlatoje Martinov (Serbio)

 

 

Denis Tišljar iz Zagreba (14 godina) svira saksofon
Denis Tišljar el Zagreb (14-jara) ludas saksofonon


 

Veronika Poor iz Mađarske, član predsjedništva Svjetske esperantske mladeži
Veronika Poor el Hungario, estrarano de TEJO

 

 

Spomenka Štimec iz Zagreba i Hrašćine (tajnica Saveza, vlasnica imanja i organizator susreta)
Spomenka Štimec el Zagreb kaj Hrašćina (sekretariino de KEL, posedanto de ĉi bieno kaj organizanto de la renkontiĝo)
 


PRI LA RENKONTIĜO EN 2013 SKRIBAS JULIJA SIGMOND (RUMANIO/ITALIO) kaj FILIPPO FRANCESCHI (ITALIO)
O SUSRETU 2013. JULIJA SIGMOND (RUMUNJSKA/ITALIJA) i FILIPPO FRANCESCHI (ITALIJA)

 

Dum mia 57 jara esperantisteco mi havis multajn feliĉajn tagojn. Tutsimple pro tio, ĉar mi lernis ĉi tiun belegan Internacian Lingvon: ESPERANTO.
Jam multfoje mi skribis kaj diris, kion signifas por mi la amikeco.

Danke al miaj vojaĝoj al preskaŭ 20 eŭropaj landoj kaj partoprenante diversajn E-kongresojn, konferencojn, festivalojn, renkontiĝojn, mi havigis pli kaj pli multajn amikojn. Unufoje mi eĉ plendis, ke mi havas tro multajn amikojn kompare kun mia malmulta tempo. Ja mi ne ĉiam povis tuj respondi al multaj interesaj leteroj!

Eble mi povus verki tutan volumon pri ĉiuj miaj E-eventoj, sed nun mi volas skribi nur pri la lasta.
La 14-a de septembro 2013 estis kaj restos neforgesebla tago por mi, ja ĝi estis unu el la plej belaj kaj feliĉaj tagoj de mia tuta vivo.
La 11-a Renkontiĝo de Esperantistaj Verkistoj en Hrascina similis al iu intima, parenca, amika, samideana renkontiĝo.

Dum en la mondo multloke regas la malamo kaj en kruelaj militoj oni mortigas eĉ infanojn, ĉi tie en Hrascina sentiĝas perfekta paco kaj amo.
Dum en la mondo la ĉefa paroltemo estas la mono, kaj la per ĝi akirebla potenco, ĉi tie en Hrascina oni parolas pri literaturo: prozoj kaj poemoj.

La suno brilegas, kvazaŭ ĝi estus forgesinta, ke jam estas septembro kaj la somero finiĝis. La homoj devas translokigi siajn seĝojn, ombron serĉante en la ĝardeno. Ĉiuj soife kaj kun granda intereso aŭskultas la parolantojn.

Kompatindaj neesperantistoj! Imagi ili ne kapablas tiun senton, kiun la ĉeestantoj havas.

Renkontiĝi kun malnovaj amikoj, kies amikeco similas al roko nerompiĝebla kaj ilia sincereco al kristalpura montara rivereto, kaj konatiĝi kaj amikiĝi al novaj amikoj, ambaŭ donas al ni la senton de feliĉo, de forto, de fiero.

Ne estas multaj tiuj, kiuj - kiel Spomenka Stimec - naskas ideon kaj poste sukcesas efektivigi ĝin! Kaj jen! Jam la 11-an fojon venadas la verkisto-gastoj de multaj landoj, eĉ el diversaj kontinentoj, por partopreni ĝin.

Malnova estas tiu ĉi diraĵo: LA ESPERANTISTOJ NE KONAS NEEBLON!

Se nur de ni, esperantistoj dependus, jam delonge ekzistus sur nia terglobo la mondpaco!

Nur gratuli kaj danki ni povas al Spomenka, kaj deziri, ke ankoraŭ dum multaj jaroj ŝi sukcesu organizi ĉi tiujn renkontiĝojn!

Estas mia aparta persona ĝojo, ke mi povis partopreni ĉi tiun renkontiĝon kune kun mia edzo, Filippo Franceschi, precipe ĉar multaj obstakloj malfaciligis nian vojaĝon. Sed mirakloj ekzistas!

DANKON, SPOMENKA!
Julia Sigmond

===============================================================================================

Longa, 9-hora aŭtomobilado de Piacenza al Hrašćina (750 Km). Sciante, ke la farmo de Spomenka situas "apud Zagrebo", atinginte Zagrebon ni jubilis: "Jen ni preskaŭ alvenis!" Ho ve, ni ne sciis, ke la farmo distas 80 kilometrojn, oriente de la kroata ĉefurbo! Sed fine, post alia horo, jen la du famajn birdoj el ŝtono, kaj apud la birdoj jen Spomenka, kiu jam senpacience atendis nin! Kaj la atingo valoris la penon: en Hrašćina ni retrovis la saman pacan, amikecan, fean etoson, kiel en la antikva Jugoslavio antaŭ 40 jaroj!

Du tagoj en Hrašćina: unu el la plej belaj spertoj de mia vivo. Ne ofte tio okazas al 80-jarulo. Tian eksterordinaran donacon mi ŝuldas ĉefe al la kroata Spomenka Ŝtimec kaj al mia hungara Formiketo, Julia Sigmond.

Viciĝis mirindaĵoj. La varma etoso fontis de kompanio el 50 homoj el aĝoj, landoj, sociklasoj plej diferencaj, tamen ĉiuj kunigitaj de muzika lingvo fontinta el ideo pri paco, egaleco, frateco. Do gefratoj: plejmulte eksaj jugoslavanoj, sed ankaŭ poloj, germanoj, iranianoj, italoj ...

Kaj jen du dometoj unuetaĝaj, antikvaj sed perfekte restaŭritaj, sur arbara deklivo. Ili elspiras memorojn de jarcentoj. Laŭ tiuj muroj pasis kavaliroj kaj damoj, dramoj kaj amoj. Mil legendoj, mitoj, homaj figuroj kvazaŭ revivas en tia medio. Iliaj spuroj okulumas de dagerotipoj, gravuraĵoj, pentraĵoj, de ĉiu plej eta apartaĵo, ekde la antikvaj ŝrankoj, litoj, bretaroj ĝis la ansoj de la pordoj, la kupraj kranoj, la lustroj, la kurtenoj, la kaheloj de la plankoj, la kolosaj stovoj el masonaĵo... Kvazaŭ vivanta muzeo kapabla vivigi nin en kunligo kun niaj prauloj. Ni sentas, ke ni estas eroj de vivanta ĉeno kunliganta pasinton kaj estonton. Se ne paroli pri la eksterordinara meteorito, kiu omaĝis ĉi lokon kaj famigis ĝian nomon.

Por estigi tian realaĵon necesis longa laborado, ŝuldebla ĉefe al unu persono: Spomenka Ŝtimec. Per nekredebla energio, senlaca persisto kaj lerta organiz-kapablo ŝi sukcesis kolekti la monon, veki la energiojn, kunigi la fortojn de la lokaj kaj mondaj esperantistoj, por realigi en 23 jaroj tiun ĉi miraklon.

Mi konas nur malmultajn kompareblajn instalojn: en 1956, en Kopenhago, simila esperantista sidejo; en Francio la kastelo de Gresillon; en Brazilo "Bona Espero"; en Roterdamo la UEA sidejo …

En tia kadro sinsekvis la prezentoj de pluraj verkoj poeziaj kaj prozaj, laŭ la tradicio de tiuj ĉi renkontiĝoj.

Salutis la alvenintojn la Prezidantino de la Kroata Esperanto-Ligo, S-ino Judita Rey Hudeček. Spomenka prezentis kaj intervjuis la iranan ĵurnalistinon Achtar Etemadi, kiu tradukis en persan lingvon "Mirindaj aventuroj de metilernanto Hlapic"-on, okaze de la jarcenta jubileo de la libro. La ĵurnalisto Tihomir Engler prezentis la kroatan revuon "Libri kaj liberi". Zdravko Seleš prezentis la poemaron de Josip Pleadin "Cigna kanto". La beograda kritikisto Zlatoje Martinov ("Orulo" por la amikoj) prezentis la verkistojn Julia kaj Sen, aŭtoroj de "Libazar' kaj Tero", kaj komentis ĉi-lastan kaj antaŭajn verkojn de la geedzoj-verkistoj. Julia Sigmond deklamis sian poemon "Dialogo", tradukitan en 52 lingvojn. Sen memorigis sian onklinon Mirza Marchesi, kiu instruis al li Esperanton antaŭ 73 jaroj. Oni babilis, muzikis, kantis, tre abunde manĝis kaj trinkis.

Krom ĉio ĉi, la kunveno ofertas plian valoron: la multaj apartaj konversacioj kun personoj de plej diversaj kaj malproksimaj landoj: konversacioj kiuj ofte malfermas al ni nekonatajn mondojn, mentalojn, kutimojn, vivmanierojn … Por mi, ekzemple, estis ege interese interparoli longe kun Achtar pri la reala nuna kondiĉo de la loĝantaro - ĉefe de la virinoj - en ŝia lando. Tiel mi malkovris, ke la kadro pri Irano, kiun nia presaro prezentas al ni, estas parte deformiga. Koncerne la influon de la islama religio super la civila leĝaro, mi surprize malkovris ke ĝi ne estas pli forta ol la katolika influo sur la leĝaro itala (iele la du landoj estas simile "teokratioj"); pri la virina kondiĉo mi eksciis ke en la iranaj universitatoj 60% de la studentoj estas virinoj (do multpli ol en Italio); kaj tiel plu …

Kaj kompreneble, la ebleco paroli flue, senĝene, egalnivele en unu sama lingvo, plikreskigas la utilon de tiaj interparoloj. Sed tio estas fenomeno jam tre familieca por ni E-parolantoj.

Konklude: sinceran elkoran dankon al Spomenka, al ĉiuj helpantoj, al ĉiuj mondaj amikoj renkontitaj en la mirinda Hrašćina.

Sen Rodin

 


 
2 0 1 3

KROATA ESPERANTO-LIGO
Kneza Mislava 11, 10000 Zagreb
091 4617550
www.esperanto.hr

kunlabore kun Esperanto-Societo „Trixini" Hrašćina

per financa helpo de Ministerio pri kulturo de Respubliko Kroatio
sub aǔspicio de Literatura Akademio de Esperanto


Ni invitas vin al

11. RENKONTIĜO DE  ESPERANTLINGVAJ
VERKISTOJ EN KROATIO 2013
13-15 de septembro 2013

 

Kie?     Vilaĝo Hrašćina-Trgovišće en norda Kroatio

Kiam?   La 14an de septembro 2013.         

Temo:   Cent jaroj de la libro „Mirindaj aventuroj de metilernanto Hlapić" (1913-2013)
               Gastas Achtar Etemadi, tradukistino de „Hlapić" al la persa lingvo
               Prezento de verkistoj Julia Sigmond (Rumanio) kaj Sen Rodin (Italio)
               Prezentas Zlatoje Martinov 

La ĉefa programo sabaton la 14an de septembro 2013 kiu komenciĝas per  komuna pikniko de verkistoj kaj legantoj je la 13 horo.

10 -  12 h
Kurso por komencantoj!
Kurso por postkomencantoj. Instruas Davor Klobučar kun rumana gastino Julia. Bonvolu anonciĝi!   [[[NE OKAZIS]]]

13 h Pikniko 

14.30 Saluto de la prezidantino de KEL Judita Rey Hudeček

           Kaja Farszky muzikas   [[[NE OKAZIS, SED MUZIKIS DENIS TIŠLJAR]]]

           Spomenka Štimec intervjuas Achtar Etemadi

           Achtar Etemadi prezentas la persan eldonejon de „Hlapić"

           Tihomir Engler prezentas kroatan revuon „Libri kaj liberi"

 17 h Kafopaŭzo

          Zlatoje Martinov prezentas    verkistinon Julia Sigmond kaj verkiston Sen Rodin

          Zdravko Seleš  prezentas poemaron de Josip Pleadin „Cigna kanto"

                                                                                             Inf. 091 4617550

Bonvenon !    Petu detalojn ĉe Kroata Esperanto-Ligo, 091 4617550


 


2 0 1 3

HRVATSKI SAVEZ ZA ESPERANTO
Kneza Mislava 11, 10000 Zagreb
091 4617550
www.esperanto.hr

u suradnji s Esperantskim društvom "Trixini" Hrašćina

uz financijsku pomoć Ministarsta za kulturu Republike Hrvatske
pod pokroviteljstvom Esperantske književne akademije


Pozivamo vas na

11. SUSRET ESPERANTSKIH PISACA
U HRVATSKOJ 2013
13-15. rujna 2013.

 

Gdje?     Selo  Hrašćina-Trgovišće u Hrvatskom zagorju

Kada?   14. rujna 2013.         

Tema:   100 godina knjige "Čudnovate zgode šegrta Hlapića" (1913.-2013.)
               Gostuje Achtar Etemadi, prevoditeljica "Hlapića" na perzijski jezik
               Predstavljanje pisaca: Julija Sigmond (Rumunjska) i Sen Rodin (Italija)
               Predstavlja ih: Zlatoje Martinov 

Glavni program u subotu 14. rujna 2013. počinje sa zajedničkim piknikom pisaca i čitatelja u 13 h.

10 -  12 h
Tečaj esperanta za početnike!
Tečaj esperanta za naprednije. Voditelji: Davor Klobučar i rumunjska gošća Julia. Molimo da se najavite! [[[NIJE ODRŽANO]]]

13 h Piknik 

14.30  Pozdrav predsjednice Saveza Judite Rey Hudeček

           glazbeni program Kaje Farszky   [[[NIJE ODRŽANO, AI JE SVIRAO SAKSOFON DENIS TIŠLJAR]]]

           Spomenka Štimec intervjuira Achtar Etemadi

           Aĉtar Etemadi predstavlja perzijsko izdanje "Hlapića"

           Tihomir Engler prestavlja hrvatski književni časopis "Libri & liberi"

 17 h  Pauza za kavu

          Zlatoje Martinov predstavlja književnicu Juliju Sigmond i književnika Sena Rodina

          Zdravko Seleš  predstavlja zbirku pjesama Josipa Pleadina "Cigna kanto" (Labuđi pjev)

                                                                                             Inf. 091 4617 550

Dobrodošli!    Za detalje se obratite na Hrvatski savez za esperanto, 091 4617 550

 

 

 

SUSRET ESPERANTSKIH PISACA U HRVATSKOJ


Gdje?     Selo Hrašćina-Trgovišće u Hrvatskom zagorju

Kada?   14. rujna 2013.

Tema:   Čudnovate zgode šegrta Hlapića


 Susret esperantski pisaca u Hrašćini (Hrvatsko zagorje) 13-15. rujna 2013.
Pozivamo sve esperantiste na piknik s esperantski piscima i prevodiocima
iz Irana (Aĉtar Etemadi), Rumunjske (Julia Sigmond), Italije (Sen Rodin) i Srbije (Zlatoje Martinov)
u subotu 14. rujna 2013.
Slavimo 100 godina od prvog izdanja knjige "Čudnovate zgode šegrta Hlapića".
Susret pomažu ostvariti Ministarstvo kulture RH i Esperantska književna akademija.
Organizira: Hrvatski savez za esperanto       telefon: +385 (0)91 4617550
 


2 0 1 2

RENKONTIĜOJ DE ESPERANTAJ VERKISTOJ EN KROATIO


Kie?     Vilaĝo Hrašćina-Trgovišće en norda Kroatio

Kiam?   La 15an de septembro 2012.

Temo:   Cent jaroj de Tibor Sekelj (1912-2012)

 

La ĉefa programo sabaton la 15an de septembro 2012 kiu komenciĝas per  komuna pikniko de verkistoj kaj legantoj je la 13 horo.

 

 12 h

Kurso por komencantoj! Instruas Zlatoje Martinov

Kurso por postkomencantoj (paroliga) Instruas Davor Klobučar kun franca gastino Anne.   Kurskotizo: 50 kn.

14.30 Saluto de la prezidantino de KEL Judita Rey Hudeček 

 

          Pri  Tibor Sekelj parolas  Zlatko Tišljar (HR)

          Heredaĵo de mia edzo Tibor Sekelj. Parolas Erzsebet Sekelj (HU)

          Poezion de Tibor Sekelj analizas Zlatoje Martinov (SR)

          Francan tradukon de „Kumeuaua –filo de la ĝangalo"prezentas A. Jaucions (FR)

          Kroatan tradukon de „Kumeuaua" prezentas  aktoro Ivan Ožegović

          Libron „Sonĝoj kaj ombroj"  de Zdravko Seleš rekomendas Zlatoje Martinov

           

17 h Kafopaǔzo.

 

18 h Koncertas Neven Mrzlečki

 

Bonvenon !    Petu detalojn ĉe Kroata Esperanto-Ligo, 091 4617550

 


2 0 1 2

SUSRET ESPERANTSKIH PISACA U HRVATSKOJ


Gdje?     Selo Hrašćina-Trgovišće u Hrvatskom zagorju

Kada?   15. rujna 2012.

Tema:   Sto godina Tibora Sekelja (1912-2012)

 

Glavni dio programa odvija se u subotu 15. rujna 2012. i počinje zajedničkim piknikom pisaca i čitalaca u 13 sati.

 

 12 h

Tečaj esperanta za početnike!  Voditelj: Zlatoje Martinov

Tečaj esperanta za nešto naprednije (kroz živi razgovor). Voditelji: Davor Klobučar i francuska gošća Anne.   Upis: 50 kn.

14.30  Pozdrav predsjednice Hrvatskog saveza za esperanto Judite Rey Hudeček 

 

          O Tiboru Sekelju govori Zlatko Tišljar (HR)

          Baština mojeg supruga Tibora Sekelja.  Govori: Erzsebet Sekelj (HU)

          Poeziju Tibora Sekelja analizira Zlatoje Martinov (SR)

          Francuski prijevod Sekeljeve pripovijetke  „Kumeuaua – sin prašume" predstavlja A. Jaucions (FR)

          Hrvatski prijevod „Kumeuaua" predstavlja glumac Ivan Ožegović

          Knjigu „Sonĝoj kaj ombroj" (Snovi i sjene) Zdravka Seleša preporučuje Zlatoje Martinov

           

17 h  Pauza za kavu.

 

18 h  Pjeva i svira na gitari operni pjevač i esperantist Neven Mrzlečki iz Zagreba

 

Dobrodošli svi!    Za detalje se javite na telefon:  091 4617550 (Hrvatski savez za esperanto)

 

 


2 0 1 1

 

Kie?  Vilaĝo Hrašćina-Trgovišće en norda Kroatio

Kiam? La 17an de septembro 2011

Temo: Omaĝo al Vasilij Erošenko (1890-1952)

Preleganto: Mikaelo Bronstein (Rusio)

Koncertas: Mikaelo Bronstein kaj Kaja Farszky

*   *   *

Ceteraj programoj:

- Kiu estis ĉina verkisto Wang Luyan? Kial li gravas por kroatoj?
(Prelegas Spomenka Štimec per materialo de Ŝi Ĉeng Tai)

- Novaj verkoj de Mikaelo Bronstein
(Prezentas legantoj - membroj de Studenta Esperanto-Klubo kun Mikaelo Bronstein)

- "Morto de Smail-agao Čengić" de Ivan Mažuranić en kvar esperantaj tradukoj
(Prelegas Davor Klobučar kaj Stanko Rukelj)

BONVENON AL PIKNIKO KUN ESPERANTLINGVAJ VERKISTOJ!

Petu detalojn ĉe Kroata Esperanto-Ligo
0(0385)91 4617 550     www.esperanto.hr      esperanto@zg.t-com.hr


2 0 1 1

Gdje?  Selo Hrašćina-Trgovišće u Hrvatskom zagorju

Kada? Dana 17. rujna 2011

Tema:  U čast Vasilija Erošenka (1890-1952)

Predavač: Mihael Bronštejn (Rusija)

Glazbeni koncert: Mihaelo Bronštejn i Kaja Farszky

*   *   *

Ostale točke programa:

- Tko je bio kineski pisac Wang Luyan? Zašto je on zanimljiv za Hrvate?
(Predaje Spomenka Štimec uz materijale koje je pripremio Ŝi Ĉeng Tai)

- Nova djela Mihaela Bronštejna
(Predstavljaju čtaoci - članovi Studentskog esperantskog kluba iz Zagreba s Mihaelom Bronštejnom)

- "Smrt Smail-age Čengića" Ivana Mažuranića u četiri esperantska prijevoda
(Predaje Davor Klobučar i Stanko Rukelj)

DOBRODOŠLI NA PIKNIKO S ESPERANTSKI MKNJIŽEVNICIMA!

Detalje tražite na adresi:  Hrvatski savez za esperanto
0(0385)91 4617 550     www.esperanto.hr      esperanto@zg.t-com.hr

 


2 0 1 0

La 19-an de junio okazis en eta vilaĝo en norda Kroatio Hraŝĉina en kiu Spomenka Ŝtimec havas sian domon tradicia renkontiĝo de E-verkistoj organizita de Kroatia E-Ligo. Ĉefaj gastoj estis Anna Lowenstein el Italio kaj Imre Szabo el Hungario. La literaturan kreado de Anna prezentis Zdravko Seleš kaj de Imre Kruno Puŝkar. El la verkoj de ambaŭ verkistoj legis fragmentojn Saša Pilipović, aktoro el Serbio. Post la paŭzo kun abundaj kukoj kaj kafo amuzis nin Saša Pilipović per prezento de fragmento el teatraĵo "10 tagoj de Postnikov" kaj kantado kun gitarakompano. Li disponigis al ni ankaŭ novan DVD sur kiu estas filmita la tuta teatraĵo "Dek tagoj de Postnikov" de Ŝelter-teatro el Kragujevac. La filmaĵo estas altprofesia produkto daŭranta iom malpli ol unu horon kaj mi taksas ĝin la plej altkvalita filmo en Esperanto ĝis nun ne nur pro profesia reĝisorado kaj scenografio sed ĉefe pro bonega profesia aktorado. Nepre aĉetinda disko por ĉiu esperantisto. Fine prezentis Zdravka Metz sian novan libron.

La renkontiĝo ebligis al ŝatantoj de E-literaturo refoje pliproksimiĝi al la verkistoj mem, ekscii de ili pri ilia vivo kaj maniero verki kaj ekkoni unuflanke prozon de Anna admirindan en ŝiaj du dikegaj romanoj kaj la nesufiĉe konatan sed valoran poezion de Imre.

Ĝi estis ankaŭ okazo por babiloj kaj personaj renkontoj de esperantistoj el ĉi-foje eĉ sep landoj.

 


 

2 0 0 9

 

            Renkontiĝo de Esperantlingvaj Verkistoj

Bieno de Spomenka Štimec

Hrašćina-Trgovišće, Kroatio

18-20 de septembro 2009

 

sub aǔspicio de

   Akademio Literatura de Esperanto

Per financa helpo de Ministerio de Kulturo de Respubliko Kroatio

 

Vendredon, la 18-an de septembro 2009

Alveno de verkistoj – fermita kunsido de verkistoj
 

 

Sabaton, la 19-an de septembro 2009

Alveno de publiko

 

13 h Komuna pikniko

 14 h Malfermo de la programo

14.30 Poezia saluto el Bjalistoko

          Memoru de Jan Leoñezuk

14.45 Prezento de  la aǔspicianto Literatura Akademio de Esperanto (S. Štimec)

15.00 Prezento de Konciza Enciklopedio de Originala Esperanto-Literaturo

                    (teksto de Ivo Borovečki)

15.30 Parolas la kompilinto de la Enciklopedio Geoffrey Sutton

16.00 Kroatoj en Konciza Enciklopedio de originala Esperanto-Literaturo

          Prezentas Kruno Puškar                    

16.30 Kantas Neven Mrzlečki, membro de Opero de Kroata Nacia Teatro

17.00 Kafo-paǔzo

17.30 Leksikono pri Esperantlingvaj Verkistoj kompare al Enciklopedio de Originala

          Esperanto-Literaturo

          Prezentas Josip Pleadin

18.00 Prezento de nova libro Antigono de J. Anouilh en traduko de Roger Imbert

           Prezentas Josip Pleadin 

 18.30 Internacia Esperanto-Muzeo en Vieno

           Prezentas Bernhard Tuider

 

19.00 Fermo. Vespera ekskurso al preĝejo Belec

 

Dimanĉon, la 20-an de septembro 2009

Verkistoj ekskursas

                                                                                  Organizanto  091 4617550

Trajno al Hrašćina  ekiras 9.34.  Gvidas Bojana 091 5665894. Taksio por nepiedirantoj atendos ĉe la trajno. Reveno 19.55h.

Se vi havas  liberan lokon en via aǔto, bonvolu sciigi.

 

Noto: Neniaj kotizoj pagendaj por la Renkontiĝo! Se vi deziras, bonvolu antaǔvidi libervolan kontribuon por la koktelo.

 


2 0 0 8

                                                         Renkontiĝo de Esperantlingvaj Verkistoj

Bieno de Spomenka Štimec
Hrašćina-Trgovišće, Kroatio;   15-17 de aǔgusto 2008

Bonvenon al al sabata programo!

 sub aǔspicio de   Literatura Akademio de Esperanto

Per financa helpo de Ministerio de Kulturo de Respubliko Kroatio

 

Vendredon, la 15-an de aǔgusto 2008

Alveno de verkistoj – fermita kunsido de verkistoj

 

Sabaton, la 16-an de aǔgusto 2008

Alveno de publiko
13 h Komuna pikniko

14 h Malfermo de la programo

Prezento de  la aǔspicianto, novfondita,  Literatura Akademio de Esperanto (S. Štimec)
Prezento de Konciza Enciklopedio de Originala Esperanto-Literaturo (S. Štimec)
Poezia saluto al Marjorie Boulton en Oksfordo

14.30 Zdravko Seleš: Legante novelojn de Lena Karpunina
15.00 Lena Karpunina
pri Lena Karpunina (Fragmentojn legas Nevenka Imbert)

 16.00 Kafo-paǔzo

16.30 Ljubĉo Trifunĉovski: Verkistinoj en Esperantaj Enciklopedioj

17.00 Spomenka Štimec: Someraj festludoj el Dubrovnik 2008 eldonis en Esperanto!

                                          Marin Držić: Dundo Maroje ( esperantigis Lucija Borčić)

18.00 Attila Sĉimmer koncertas:  Virinoj en kanzonoj

19.00 Fermo. Vespera ekskurso al preĝejo Belec


Dimanĉ
on, la 17-an de aǔgusto 2008

Verkistoj ekskursas

  Organizanto:  091 4617550

Trajno al Hrašćina  ekiras 9.34.  Gvidas Bojana 091 5665894. Reveno 19.55h.

Se vi havas  liberan lokon en via aǔto, bonvolu sciigi.


2008

Susret esperantskih pisaca

Kurija Hrašćina-Trgovišće

15 – 17 kolovoz 2008.

Pokrovitelj: Akademija esperantske književnosti, Piza

Financijska pomoć: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

 

Tema: Esperantske književnice – slavensko-germanski razgovori

 

Petak 15.8.2008.

                    Dolazak književnika i  prevoditelja (Zatvoreni sastanak)

 
Subota 16.8.2008.

Dolazak publike
13,00 h     
Zajednički piknik

14,00 h    Otvaranje Susreta esperantskih književnika

                  Predstavljanje pokrovitelja: Literatura Akademio Esperantista (S. Štimec)
                  Predstavljanje engleske Enciklopedije originalne esperantske književnosti
                  Poetski pozdrav Marjorie Boulton iz Oxforda

 14.30     Zdravko Seleš: Uz novele Lene Karpunine
15.00    Lena Karpunina o Leni Karpunini (Odlomke čita Nevenka Imbert)

16.00  h    Odmor uz kavu

16.30     Ljubčo Trifunčovski: Književnice u esperantskim enciklopedijama
17.00      Spomenka Štimec: Dubrovačke ljetne igre tiskale esperantski prijevod
                                                 ("Dundo Maroje" u prijevodu Lucije Borčić)

18.0     Koncert Attile Sĉimmera: Žena u esperantskoj šansoni

19.00   Zatvaranje.  Posjet Belecu


Nedjelja, 17.8.2008.
                 Pisci na izletu po Krapinsko-zagorskoj županiji

                                                                                                          Organizator: 091 4617550


2 0 0 7

 

                                   Renkontiĝo de esperantlingvaj  verkistoj  2007

          Ni invitas vin al Renkontiĝo de Esperantlingvaj verkistoj
         okazonta sabaton la 21-an de julio je la 13 h 2007.
         en la bieno de Spomenka Štimec en vilaĝo
         Hrašćina-Trgovišće en Županija Krapinsko-Zagorska.
         La programo komenciĝas per komuna pikniko je la 13 h.

         Aŭspicianto:
            Ministerio de kulturo de Respubliko Kroatio     

                            Literatura programo: 

        * Slavaj elementoj en Esperanta literaturo –
                                    Prezentas  Tomasz Ĉmielik (PL)

        * "Dek tagoj de kapitano Postnikov"  -  romano de Mikaelo Bronstein (RU) 
                                    Prezentas Domagoj Vidović,   Voĉlegas Vera Roknić

        *Mikaelo Bronstein rakontas pri siaj verkoj
 

        *"Mediterana breviero" de Predrag Matvejević   -  en traduko de Tomasz Ĉmielik
                                    Voĉlegas Vida Jerman

        *Pri sia traduklaboro parolas Tomasz Ĉmielik

        *Zdravka Metz prezentas „Vivprotokolojn"

        *Koncerto de kanzonisto Mikaelo Bronstein

        *Vespera ekskurso al Belec

        *Nokta gitara koncerto de Hanna Orlowicz (PL)


Dimanĉa programo:
       
       
Virinoj en Esperanta literaturo –

                        Spomenka Štimec kaj Drago Ilišinović

        Ekskurso tra Županija Krapinska

Nenia kotizo necesas. Vi helpas al la organizanto, se vi aliĝas telefone al:
Kroata Esperanto-Ligo, Kneza Mislava 11,
0914617550,  4617550,
fakso 4667 823,  esperanto@zg.htnet.hr


                             Susret esperantskih pisaca  2007

         Pozivamo Vas na Susret esperantskih pisaca
         koji će se održati u subotu 21. srpnja 2007.  u 13 sati
         na imanju (kuriji) Spomenke Štimec
         u selu Hrašćina-Trgovišće (Županija Krapinsko-Zagorska).
         Program počinje zajedničkim piknikom u 13 sati.

         Pomoć u organizaciji:
            Ministarstvo kulture Republike Hrvatske     

         Književni program: 

        * Slavenski elementi u esperantskoj književnosti
                                    predavač: Tomasz Ĉmielik (PL)

        * "Deset dana kapetana Postnikova"  -  romana Mihaela Bronsteina (RU) 
                                    Predstavlja: Domagoj Vidović,   čita: Vera Roknić

        *Mihael Bronstein pripovijeda o svojim djelima
 

        *"Mediteranski brevijar" Predraga Matvejevića   -  en prijevodu Tomasza Ĉmielika
                                    čita:  Vida Jerman

        *O svom prevodilačkom radu pripovijeda Tomasz Ĉmielik

        *Zdravka Metz predstavlja "Svjedočanstva"

        *Koncert kantautora Mihaela Bronsteina

        *Večernji izlet u Belec

        *Noćni gitarski koncert Hanne Orlowicz (PL)


Nedjeljni program:
       
        Žene u esperantskoj književnosti –

                        Spomenka Štimec i  Drago Ilišinović

        Izlet po Županiji Krapinsko-Zagorskoj

Nije potrebna nikakva kotizacija. Pomoći ćete organizatoru ako se prijavite telefonski na:
Hrvatski savez za esperanto, Kneza Mislava 11,
0914617550,  4617550,
fakso 4667 823,  
esperanto@zg.htnet.hr


2 0 0 6

 Renkontiĝo de esperantlingvaj verkistoj en Kroatio
 

Renkontiĝo de esperantlingvaj verkistoj okazis de la 21- 23-a de julio 2006 en norda  Kroatio, en  eta vilaĝo Hrašćina-Trgovišće, en la bieno de Spomenka Štimec. Kvindeko da personoj venis renkonti verkistojn kaj aŭdi pri la novaj libroj en Esperanto  el Kroatio. La aranĝon organizis Kroata Esperanto-Ligo per financa helpo de  Ministerio pri kulturo de Respubliko Kroatio kaj de Turisma asocio de la regiono. Aparta gasto de la programo estis 92-jara kroata verkisto Joža Horvat kies romano "Wakajtapo" el Esperanta traduko aperis ĉinlingve en Wuĉan en Ĉinio ĉinigita de Hu Guozhu. Pri la verko parolis tradukisto Zlatko Tišljar kaj legis fragmenton Hao Xiaoming.

Tomas Ĉmielik prezentis novan verkon de eldonejoj Libromondo kaj Hejmo: Esperantan tradukon de "Dua Venecio" de Predrag Matvejević,  Velimir Pšiškorec analizis la romanon "Adolesko" de Blazio Waĉa, Zdravko Seleš konatigis la novan romanon de Spomenka Štimec "Hodler en Mostar" kaj Višnja Branković la novan infanlibron "Triopo terura". La infanlibro estas produkto de familio Klobučar: panjo Antoaneta verkis, patro Davor esperantigis, filino Ana ornamis la libron per desegnoj.  El la verkoj legis Vida Jerman kaj Vera Roknić. La renkontiĝo de verkistoj estis la okazo lanĉi la plej gravan ĉi-jaran libron pri nia literaturo: Leksikono de esperantlingvaj verkistoj, "Ordeno de la verda plumo"  kiun kompilis kaj eldonis Josip Pleadin per la helpo de 60 kunlaborantoj. La libro per  biografioj de 900 verkistoj dokumentas pri  historio de nia literaturo.  


 o SUSRETU ESPERANTSKIH PISACA 2006

Susret esperantskih pisaca održan je 21-23. srpnja 2006 u sjevernoj Hrvatskoj, u malom selu Hrašćina-Trgovišće, na imanju Spomenke Štimec. Pedesetak osoba došlo je sresti pisce i čuti o novim knjigama na esperantu u Hrvatskoj. Susret je organizirao Hrvatski savez za esperanto, uz financijsku pomoć Ministarstva za kulturu Republike Hrvatske i regionalne turističke zajednice. Specijalan gost programa bio je 92-godišnji hrvatski pisac Joža Horvat, čiji roman "Wakaitapu" je preko esperantskom prijevoda preveden i objavljen na kinsekom jeziku u gradu Wuĉan u Kini, prevodilac  je bio Hu Guozhu. O djelu je govorio esperantski prevodilac Zlatko Tišljar, a fragmente je pročitao Hao Xiaoming.

Tomas Ĉmielik predstavio je novo djelo izdavačkih firmi Libromondo i Hejmo: esperantski prijevod "Druga Venecija" Predraga Matvejevića,  Velimir Pšiškorec je analizirao roman "Adolesko" od Blazia Waĉa, Zdravko Seleš predstavio je novi roman Spomenke Štimec "Hodler en Mostar", a Višnja Branković novu dječju knjigu "Triopo Terura". Dječja knjiga je proizvod obitelji Klobučar iz Osijeka: mama Antoaneta je pisala, tata Davor prevodio na esperanto, a kćerka Ana ukrasila knjigu ilustracijama. Neke od pripovjedaka čitale su Vida Jerman i Vera Roknić. Susret pisaca bila je prilika obznaniti najvažniju ovogodišnju knjigu o esperantskoj literaturi: Leksikon esperantskih književnika "Red zelenog pera", kojeg je sastavio i izdao Josip Pleadin iz Đurđevca, uz pomoć oko 60 suradnika. Knjiga putem biografija oko 900 pisaca dokumentira povijest esperantske literature.
 


2 0 0 5

  (esperante)

RENKONTIĜO DE ESPERANTLINGVAJ VERKISTOJ  DE MEZEUXROPO -  2005

                                     Kroatio , julio  8-10, 2005
                                   
Vilaĝo Hraščina-Trgovišče  (30 km sude de la  urbo Varaždin)
   
                                 Aŭspicianto: Esperantlingva Verkista Asocio
                         
          
Ministerio pri kulturo de Respubliko Kroatio  

                                    Organizanto: Kroata Esperanto-Ligo
                          
        
Kneza Mislava 11
  
                                 HR 10000 Zagreb
  
                                 Tel. (385) 1 4617550,   (385) 91 4617550,    Fakso (385 ) 1 461937
                                    esperanto@zg.t-com.hr
  
                                
www.esperanto.hr

Renkontiĝo de esperantlingvaj verkistoj 2005 okazos  en norda Kroatio en julio 2005, de la 8a ĝis 10a de julio .
La loko de la renkontiĝo estas
la bieno de Spomenka Štimec en vilaĝo Hrašćina-Trgovišće.
La verkistoj loĝos en la bieno aŭ en proksima hoteleto.
Al verkistoj la organizanto repagos la vojaĝkoston.

En la programo:

Publikaj programeroj:

Prezento de verkistoj kaj verkoj:     István Nemere (HU), Roman Dobrzyñski (PL),
                                                             
Julia Sigmond (RO), Herbert Mayer (AT),
                                                   
          Krešimir Barković (FR-HR)

      -         Verkistoj voĉlegas por la Esperantlingva  publiko
-         Diskuto kun legantoj
-        
Prezento de la kroata kandidato por infanlibro de la jaro 2005  

                                                                                  Por oganizanto Kroata Esperanto-Ligo
                                                                                 
Spomenka Štimec
 2005  (hrvatski)

Susret esperantskih pisaca Srednje Europe 
Kurija Hrašćina-Trgovišće
8-10.7.2005.
Telefon organizatora 091 4617550


Susret s publikom:  subota 9.7.2005. 
14 h - Ljetni ručak
16 h -  Predstavljanje pisaca
Posjeta baroknoj crkvi u Belecu

 Sudjeluju pisci: István Nemere (Mađarska), Roman Dobrzyñski (Poljska), Julia Sigmond (Rumunjska), Spomenka Štimec (Hrvatska).  
Prevoditelji Aĉtar Etemadi (Iran),  Krešimir Barković (Hrvatska-Francuska).

Predstavljanje upravo izašlog hrvatskog izdanja "Zamenhofove ulice" R. Dobrzynskog

Autore predstavljaju:

            *Judita Rey Hudeček i Danijela Drakula govore o Istvánu Nemereu 
           
*Domagoj Vidović govori o prevođenju na hrvatski  Zamenhofove ulice"
              Romana Dobrzyñskog
            *Zlatko Tišljar predstavlja Juliju Sigmond.
            *Krešimir Barković predstavlja svoj esperantski prijevod 7000 dana u Sibiru   (Karla Štajnera)
            *Spomenka Štimec predstavlja kineski prijevod Barkovićeve knjige
            *Spomenka Štimec predstavlja perzijske prijevode iz hrvatske književnosti iranske prevoditeljice  Aĉtar Etemadi.
            *Vera Roknić
čita odlomke na esperantu.
            * Višnja Branković izlaže esperantske knjige iz knjižare Orbis Pictus, Trst
      

Pokrovitelj: Svjetski savez esperantskih pisaca – EVA
Susret se održava uz financijsku pomoć Ministarstva kulture Republike Hrvatske

Dobro došli!


Biografije pisaca (susret 2005.): 

(Napomena:     Svaki esperantski književnik govori nekoliko stranih jezika.)  

István Nemere (1944) jedan je od najplodnijih  a i najčitanijih mađarskih pisaca. U njegovoj je književnoj biografiji 150 objavljenih romana na mađarskom jeziku te 18 izvorno pisanih na esperantu.  Njegove se knjige mogu čitati u 10 zemalja na 14 jezika u nakladi od 11 miliona primjeraka.

Njegova se književna karijera odvija na dva jezika: mađarskom i esperantu.

Samo u periodu od 1981 – 1992 objavio je 14 tomova romana.

Iako je stalno zadubljen u stvaranje – ne nedostaju mu odnos prema realnom svijetu odakle crpi teme: problem eutanazije, svjetski problem vode, otmica aviona u službi islamskog terorizma,  kamufliranje političke prošlosti, zagađenje planete zemlje i iseljavanje s tog planeta; život poslije smrti,   hibernatori…

U mnogim njegovim djelima osjeća se visoko obrazovani Srednjoeuropljanin koma je važan dio inspiracije i vrt.

Objavljen na hrvatskom u Mladosti 1989. "Život počinje sutra" (prevodilac Zlatko Glik) www.nemere.hu

*    *    *

 

 Roman Dobrzyñski , poljski je televizijski novinar i književnik. Na poljskom je izdao pet knjiga proze. Živi u Varšavi.

 "Rodio sam se prekasno. U Poljskoj sam postao slavan nakon što sam kao mladić na motoru u ranim pedesetim proputovao Španjolsku i boraveći kod  obitelji esperantista u svijetu iza željezne zavjese objavio niz putopisa o životu u Španjolskoj.

U Poljskoj sam naročito poznat po svojim južnoameričkim TV-reportažama. Među esperantistima sam popularan osobito kao  redatelj TV-filma za učenje esperanta  "Mazi en Gondolando".

Prijateljujem s unukom autora međunarodnog jezika esperanta Lazara Ludviga Zamenhofa – Ludvigom Zamenhofovom-Zaleskim. Deset godina smo razgovarali kad bi ljetovali zajedno ili se sretali na raznim stranama svijeta. Tako je nastala knjiga "Zamenhofova ulica". Izašla je najprije na  poljskom. Esperantska verzija knjige objavljena je u Litvi 2003. i prevedena na litvanski i japanski. U Hrvatskoj sam povodom njenog hrvatskog objavljivanja. Upravo je ovog srpnja  izašla kod Izvora u prijevodu Domagoja Vidovića.

Hrvatski savez za esperanto uz pomoć jedne japanske fondacije organizira objavljivanje ove moje knjige na češkom (promocija će biti krajem srpnja u Litvi) na slovenskom u Mariboru gdje se knjiga očekuje krajem 2005. a slijedi slovačko, mađarsko, latvijsko i estonsko izdanje. Očekujem i portugalsko izdanje knjige u Brazilu.

Posebno mi je drago da je mađarski prijevod pripremio  slavni mađarski književnik István Nemere a slovenski prijevod  slovenski esejist Vinko Ošlak.

*   *   *

Julija Sigmond živi u Transilvaniji u Rumunjskoj, u gradu Cluju-Napoci, gradu-prijatelju Zagreba. Rumunjka, pripadnica je mađarske nacionalne manjine. Po zanimanja lutkarica. Značajna za hrvatsku kulturu što je u kasnim šezdesetim pomogla da zaživi Međunarodni festival kazališta lutaka – PIF, danas najstariji zagrebački festival.

Objavila niz prijevoda s rumunjskog i mađarskog.

Urednica rumunjskog esperantskog časopisa Bazaro. Njena zbirka pripovijedaka
izvorno pisanih na esperantu objavljena u Kaliforniji pod naslovom Mi ne estas Mona Lisa (Nisam Mona Lisa).
 

*   *   *

Aĉtar Etemadi je Iranka. Živi u Teheranu i bavi se prevođenjem. Mnogo surađuje s Iranskom televizijom.

Zadužila je hrvatsku kulturu jer je na perzijski prevela i objavila u Teheranu  3 djela hrvatske književnosti, koristeći esperantske prijevode navedenih djela Gogoljevu smrt Ulderika Donadinija, Ljubavi Georga Waŝingtona Mire Gavrana i Čudnovate zgode šegrta Hlapića koji je 2005. objavljen u najuglednijoj iranskoj izdavačkoj kući za djecu.

*   *   * 

 Krešimir Barković. Rođeni Zagrepčanin živi u Parizu i radi kao generalni tajnik esperantske organizacije Sennacia Asocio Tutmonda (Nadnacionalne esperantske organizacije).

Prevodi s hrvatskog na esperanto. Za svoj najslavniji prijevod 7000 dana u Sibiru  Karla Štajnera dobio je 2003. nagradu OSIEK. Knjiga je s esperanta prevedena na kineski i uz japansku  financijsku pomoć objavljena 2004. na kineskom u Honkongu u prijevodu uglednog kineskog prevoditelja Ŝi Ĉengtaia.   


POST LA RENKONTIĜO DE VERKISTOJ EN 2005

(Fotoj - la julio 2005)

Renkontiĝo de esperantlingvaj verkistoj okazis de la 8-a ĝis la 10-a de julio en Kroatio.
Ministerio pri kulturo de Respubliko Kroatio finance ebligis la eventon en kiu partoprenis Istvan Nemere, (HU) Roman Dobrzynski (PL), Julia Sigmond (RO). Gastigis la eventon Spomenka Štimec en kies bieno en vilaĝo Hrašćina -Trgovišće okazis la programo kaj kie gastoj tranoktis.
La Renkontiĝon aŭspiciis Esperantlingva Verkista Asocio. Tradukistoj Aĉtar Etemadi el Irano kaj Krešimir Barković el Parizo aldone riĉigis la programon.

La ĉefa programero okazis sabaton, kiam venis al la Renkontiĝo 40 esperantistoj el Kroatio, kun gastoj el Serbio kaj Montenegro, Kanado kaj Britio por renkonti la imponan verkaron de Nemere (18 publikigitaj verkoj el Esperanto el 410 publikigitaj titoloj en 14 lingvoj en 11 miliono da ekz.) Vera Roknić legis fragmentojn el la verkoj de verkistoj.
Roman Dobrzynski havis la okazon lanĉi la kroatan tradukon de sia "Zamenhof-Strato".

Juna tradukisto Domagoj Vidović raportis pri la lastjara traduko de la verko:
"Diplomiĝinte pri la kroata lingvo kaj literaturo kaj lingvistiko tiusomere antaŭtagmeze mi veturis en ŝarĝaŭto tra Dalmatio kaj disvendadis nilonajn sakojn kaj vespere tradukis "Zamenhof-Straton Mi ne havas komputilon Mia amiko havas ĝin...."

Istvan Nemere jam preparas la hungaran tradukon de la Zamenhof-Strato. En Vilno okazos lanĉo de la ĉeĥa traduko de la verko, dum la slovena kaj la slovaka eldonoj estas preparataj kaj latva kaj estona pritraktataj.
Julia Sigmond ĉarmis publikon per sia novelo pri donacita bovino.

Krešimir Barković rakontis pri la fono kiel estis eldonita la Esperanta traduko de "7000 tagoj en Siberio" kiun li prizorgis.

Aĉtar Etemadi eldonigis en 10.000 ekz. la persan tradukon de la fama kroata infanverko
"Mirindaj aventuroj de metilernanto Hlapić" kaj la publiko havis la okazon aŭdi kiel fragmento el la romano sonas en la persa.
Gazeto "Vjesnik" publikigis artikolon pri la programo. Televida elsendo pri la evento videblis en HRT la 11-an de julio..
Riĉa bufedo helpis al bona etoso kiun la pluva tago ne sukcesis malbonhumorigi.

S. Štimec
      (La artikolo verkita por Heroldo, kopie por ttt-ejo de KEL )


REEN AL LA PAĜOJ DE KROATA ESPERANTO-LIGO   
POVRATAK NA STRANICE HRVATSKOG SAVEZA ZA ESPERANTO