11.2.2003

Jarkunveno de KEL

Kroata Esperanto-Ligo havis sian jarkunvenon la 8an de ferbuaro 2003. En ĝi estis decidite esplori eblecojn pri investo de la kongresa profito en noveblaĵon.

23.1.2003.

William Auld- kandidato por Nobelpremio por literaturo

William Auld, skota poeto, prozisto, eseisto, tradukisto kaj redaktoro estas ankaŭ ĉi-jare kandidato de
Esperantlingva Verkista Asocio por Nobelpremio pri literaturo.
Sveda Akademio ĉiun jaron ĝis la 1a de februaro ricevas multajn proponojn por kandidatoj por la Nobelpremio kaj pri ĝi decidas en oktobro de la koncerna jaro.
Profesoroj pri literaturaj kaj lingvaj fakoj en universitatoj kaj altlernejoj ankaŭ rajtas proponi siajn kandidatojn.
La proponon de William Auld skribe subtenis ankaŭ D-roj Velimir Piškorec kaj August Kovačec de Universitato Zagreb.

23.1.2003.

Filmo pri KEL

Neregistaraj asocioj kiuj ricevas financan subtenon de la registaro por siaj projektoj, estas invitataj de Oficejo pri asocioj de registaro de Respubliko Kroatio publike prezenti sian laboron en Zagreba Foiro dum februaro.
KEL prezentos sian projekton "Kurso pri komputilo por geavoj" kaj "Mezeŭropo estas mia hejmo".
Ĉar pluraj asocioj prezentiĝos per la dokumenta video-filmo, ankaŭ KEL sukcesis aranĝis filmeton pri si. Kroata filmreĝisorino, Romana Rožić, kiu mem lernis Esperanton, reĝisoris 8,5 minutan filmon per filmmaterialo pri niaj diversaj agadoj. Direktoro de la Kroata Televido Mirko Galić permesis uzi 2,5 minutojn da filmita materialo pri Esperanto- aktivecoj el la arkivo de kroata televido HRT. Aliaj materialoj venis el amatora fono.
En la filmo pri la fenomeno Esperanto parolas gejunuloj kiuj en 1996 filmis junularan elsendon "Parlaonica", sekvas pluraj scenoj el la kongreso kaj ne mankas ankaŭ la lastatempaj sukcesoj de Stephanie Strunjak dum gastado en ŝatata televida programo "La vivanta muro". La zagreba premiero de la filmo okazos en januaro 2003 en Esperanto-Societo "Bude Borjan".

13.1.2003.

Yumeiho en Kroatio

Masayuki Saionji, japana masaĝisto kiu lanĉis sian propran masaĝteknikon kaj terapion nomata "Yumeiho" gastis en Kroatio. Lian kurson por la kroataj fizioterapiistoj organizis KEL kunlabore kun
Privata praktiko kaj rekabligejo. Al la 3-taga kurso venis dudeko da terapeŭtistoj el la tuta lando. Pluraj estis senditaj al kleriĝo per siaj hospitaloj aŭ banlokoj. Inter la kursanoj troviĝis ankaŭ pluraj partoprenantoj kiuj ne rilatas al medicino sed kies hobio estas sanigaj metodoj.
La elementa kurso daŭris de la 22a ĝis la 24a de novembro 2002. ĉiuj kursanoj ricevis trilingvan atestilon pri la kursoĉeesto. Post la kurso pluraj kursanoj submetiĝis al la nedeviga ekzameno, per kio ili povis akiri diplomon de la unua grado pri Yumeiho-terapio.
La kurso estis plia apliko de Esperanto por fakaj celoj. Inter Esperanto kaj la kroata tradukis Spomenka Štimec.
Masayuki Saionji planas reveni al Kroatio en aprilo 2003 por daŭrigi edukon de la kursanoj kaj instrui denove en la baza kurso, se intereso montriĝos.
La organizon de la kurso grave helpis realigi Gordan Jambrek.

7.1.2003.

Komputila kurso por geavoj

Kroata Esperanto-Ligo organizas jam la trian jaron specialan kurson por eduki pri komputiluzo siajn membrojn de la tria aĝo. La kurson gvidis de oktobro ĝis januaro Ankica Jagnjić. La kurso funkciis en du grupoj, komencantoj kaj progresintoj. Partoprenis 10 membroj kiuj laboris ĉe tri komputiloj de KEL: La financajn rimedojn por la kurso provizis ŝtata instituto por protekto de familio, patrineco kaj junularo. La kurso estis malferma al zagrebanoj sed partoprenis ĝin ĉefe membroj de "Bude Borjan" kaj de Kroata Esperantista Fervojista Asocio.La foto prezentas komancantojn dum la leciono.

25.12.2002.

Esperanto dum decembro en la kroata TV

Dum decembro aperis kelkaj pozitivaj prezentoj pri Esperanto en la kroata TV.
La 1an de decembro en la populara TV-elsendo "Vivanta muro" gastis Stephanie Strunjak, 13jara knabino kies fabelo gajnis premion en finna konkurso.

La 10an de decembro la plej maljuna membro de zagreba Esperanto-Komunumo gastis en vaste rigardata elsendo "Tutgloba kunestado" Sava Matetić-Lučić, prezentita kiel ekzemplo kiel eblas vigli estante 83jara, kaj konservi, interalie, mensan freŝon. La elsendo estis ripetita la 11an de decembro.

Konata zagreba aktorino Vida Jerman eldonis kompaktdiskon "Brazila Akvarelo", surbaze de recitkanta programo de la brazila UK. Du televidaj elsendoj raportis pri la nova disko en Esperanto la 17an de decembro.

Konata kroata lingvisto, Dalibor Brozović estis intervjuita pri la planlingvoj kadre de la prezento de la nova projekto pri la komuna slava lingva, kiun traktis prestiĝa kultura elsendo "Duonhoro da kulturo" de la Kroata TV la 20an de decembro 2002. Li profitis la okazon por serioza prezento de Esperanto. En la sama elsendo gastis ankaŭ aktorino Vida Jerman ilustrante aplikon de Esperanto en ŝia fako.

Ĉar du esperantistoj Stephanie Strunjak kaj Sava Matetić-Lučić estas kandidatoj por "Zagrebanino de la jaro 2002", pri ilia agado pri Esperanto aperis kelkaj artikoloj en "Jutarnji list", gazeto kiu elektas por la personeco de la jaro 2002 iun simplan nekonatan civitanon.
S. Štimec

18.12.2002.

Ĉe eldonejo KLEKS en Pollando, en urbo Bielsko Biala, aperis lastatempe pollingva lernolibro por komencantoj . La zagreban lernolibron por la poloj prilaboris Jerzy HANDZLIK. La libro titolita ĈU VI PAROLAS ESPERANTON? estas riĉigita per interesa kolekto de ttt-paĝoj kaj vigla titolpaĝo. La eldonkvanto estas 1000 ekz.
S. Štimec

18.12.2002.

La zagreba Zamenhof-Tago estis festita la 16an de decembro je la 19a horo en Hotelo International.
La lanĉo de nova kompakt-disko de Vida Jerman (gitara akompano de Neven Mrzlecki) estis dediĉita al Brazilo. Pri la kontribuo de Vida Jerman al Esperanto-kulturo parolis D-ro Velimir Piskorec. Konata kroata kanzonisto Zvonko Sipus komentis pri sia renkontiĝo kun E-kanzonoj.
La kompakt-disko BRAZILA AKVARELO kiel sian bazon havas la kongresan programon de Vida Jerman dum UK en Fortaleza. La kroata Zamenhof-programo por sesdeko da ĉeestintoj rezultis per 3 televidaj elsendoj, du el kiuj estis elsenditaj la 17an de decembro 2002.
Dum la programo Kroata Esperanto-Ligo enmanigis premiojn al du siaj membroj Stephanie Strunjak, 13 jara, kaj Sava Matetić, 83 jara, kiuj estas kandidatoj por la premio "Zagrebanino de la jaro 2002" en kampanjo de la zagreba gazeto Jutarnji list kaj pri kiuj inter 15 zagrebanoj voĉdonas legantoj dum decembro 2002.
Spomenka Štimec

10.12.2002.

Konata zagreba gazeto Jutarnji list elektas en decembro Zagrebanon de la jaro 2002.
Inter 11 kandidatoj pri kiuj eblas ĉiun tagon voĉdoni estas du esperantistinoj Stephanie Strunjak ( pro premio la fabelo pri Formikbebo, premiita ĉe infankonkurso en Finnlando) kaj Sava Matetić-Lučić pro tio ĉar ŝi estante 83 jara daŭre membras en 18 kluboj kaj aktivas je ĉiuj eblaj niveloj.
Ŝi ekzemple pakas por Kroata Esperanto-Ligo la gazeton Tempo, kiu vin foje atingas, ŝi sekvis ĉe instruista knabo kurson pri tio kiel uzi poŝtelefono, ŝi lernis en komputila kurso de KEL speciala aranĝita por la geavoj- membroj kaj ŝi estas kandidato por kroata karavano al Gotenburgo.
Sava estas ĉefheroo de la populara televida elsendo TUTGLOBA KUNESTADO, kiun oni elsendas la 10an de decembro je la 20 horo. Sava en aprilo 2003 planas gvidi kurson pri falĉado per tradicia falĉilo al geknaboj, "ĉar gejunuloj lertas nuntempe pri multaj iloj sed malmultaj tradiciaj."
Stephanie, kiu jam la trian jaron sinsekve venkis en konkurso por fabelo en Esperanto, ricevis publike la premion de la finna Julavo antaŭ 20.000 ĉeestintoj sur la ĉefa zagreba placo la 6an de decembro 2002.
La konkurso fermiĝas la 23an de decembro kaj tiam ni scios ĉu esperantistino estos nomumita por Zagrebanino de la jaro 2002.