Nijole Petraityte u Zagrebu

Nijole Petraityte održala je 8. rujna predavanje o Litvi u Esperantskom društvu Tibor Sekelj.

Fotografirao Kruno Tišljar

Skip to content