Projekti

„Očuvanje i napredak esperanta“​

  • Voditeljica projekta: Ankica Jagnjić
  • Projekt financijski podržava Ministrastvo kulture i medija Republike Hrvatske

Projekt Hrvatskog saveza za esperanto “Očuvanje i napredak esperanta” 2022. godine financira Ministarstvo kulture i medija s 8.000,00 kn. U prvoj fazi projekta priprema se hrvatska poezija na esperantu u interpretaciji Vide Jerman.

„Esperanto – nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske“​

  • Voditeljica projekta: Ankica Jagnjić
  • Projekt financijski podržava Ministrastvo kulture i medija Republike Hrvatske

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske prihvatilo je u 2021. godini financirati dva projekta koje je preložio Hrvatski savez za esperanto u sklopu javnog natječaja iz 2020. Oba je projekta napisala Ankica Jagnjić. Za jedan, pod nazivom Esperanto – digitalizacija nematerijalne kulturne baštine, HSE je dobio 5.000 kn, a tome treba pridodati vlastita sredstva. Drugi se projekt zove Zaštita nematerijalne kulturne baštine i za njega je osigurano 15.000 kn (HSE treba pridodati vlastita sredstva za realizaciju projekta.). Predviđeno je da se projekti realiziraju do 15. prosinca.

Skip to content