Prvi esperantski svetac

Esperantisti katolici imaju razloga za slavlje. Papa Franjo je 4. ožujka 2022. godine na redovnom konziliju proglasio Titusa Brandsmu svecem.

Titus Brandsma rođen je 23. veljače 1881. godine u Frieslandu (Nizozemska), a zbog svoje antinacističke djelatnosti ubijen je 26. srpnja 1942. godine u Dachauu.

Ovaj svećenik, karmelićanin, filozof, pisac i prevoditelj bio je aktivni esperantist. Na 4. susretu Nizozemske esperantske udruge 20. travnja 1913. u Hertogenboschau služio je misu za sve žive i preminule esperantiste. Sudjelovao je i u organizaciji nacionalnih nizozemskih kongresa i 19. kongresu katoličke esperantske organizacije.

Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (Međunarodna udruga katoličkih esperantista) osnovana je 1. travnja 1910. godine od kada kontinuirano radi. Udrugu je 11. veljače 1992. Papinsko vijeće za laike priznalo kao privatno udruženje laika.

Povodom 80. godišnjice smrti Titusa Brandsme esperantisti su svaki 27. dan u mjesecu ove godine proglasili „danom Titusa Brandsmana“.

Na prikupljanju dokumentacije potrebne za proglašenje Brandsme svetim, velike zasluge ima hrvatska esperantistica Marija Belošević.

I kad se čini da po pitanju esperanta vlada mrtvilo, događa se svašta. U Hrvatskoj esperanto ima status nacionalne nematerijalne kulturne baštine, knjige naših autora prevode se na strane jezike, a sad je stigla i vijest da su esperantisti dobili svog sveca.

Napisala: Judita Rey Hudeček

Skip to content