La unua esperantista sanktulo

Geesperantistoj – katolikoj havas kaŭzon por festi. La papo Francisko dum la
regula konsilio la 4an de 3amrto 2022 proklamis Tituson Bransman sankta.

Titus Brandsma naskiĝis la 23an de februaro 1881 en Friesland (Nederlando). Pro lia kontraŭnacista aktivado li estis mortigita la 26an de julio 1942 en Dachau. Tiu ĉi pastro, karmelano, filozofo, verkisto, tradukisto estis ankaŭ aktiva esperantisto. Dum la 4a Nederlanda Esperantista Unuiĝo la 20an de aprilo 1913 en Hertogenboschau li diservis por vivaj kaj forpasintaj esperantistoj. Li kunorganizadis ankaŭ naciajn nederlandajn kongresojn kaj la 19an Kongreson de Katolika Unuiĝo Esperantista.

La Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista estis fondita la 1an de aprilo 1910. La Papa Konsilio agnoskis ĝin februare 1992 kiel privata laika unuiĝo.

Okaze de la 80-jara datreveno de morto de Titus Brandsma esperantistoj la 27-an tagon de ĉiu monato ĉi jare proklamis por „Titus Brandsman Tago“.

Pri kolektado de necesaj dokumentoj por proklamado Brandsman sanktulon,
grandajn meritojn havas kroata esperantistino Marija Belošević.

Skribis: Judita Rey Hudeček

Skip to content