Održani Europski esperantski kongres 2024 i IFEF-kongres u Strasbourgu (Francuska)

U Strasbourgu je održan od 8. do 12. svibnja 2024. Europski esperantski kongres (EEK) 2024, a sklopu kojega je održan i 75. IFEF-kongres, Svjetski kongres esperantista-željezničara. U pripremi i održavanju EEK 2024. sudjelovalo je više od deset esperantskih organizacija: UEA, EEU (Esperantski savez EU), Esperantski savez Francuske, zajedno sa savezom Strasbourga, Njemačke, Belgije, Italije i Švicarske, Svjetski savez mladih esperantista, savez IFEF, Svjetski savez željezničara –esperantista, ILEI. (Međunarodni savez nastavnika esperanta) i AIS (Međunarodna akademija znanosti) s predavanjima na sesiji. Na kongresu je uz stručno predavanje Pierrea Grollemunda, tajnika Svjetskog saveza građevinara esperantista (TAKE), predstavljena i ta organizacija. Tema kongresa „Dijalog između europskih naroda, nositelj mira“. Kongres je održan većim dijelom u prostoru Sveučilišta u zgradi Le Patio. Na listi na Internet stranicama bilo je neposredno nakon kongresa 600 prijavljenih, tj. nešto manji broj sudionika. Zlatko Hinšt, dosadašnji glavni delegat IFEF-a, na kongresu je ponovno izabran na tu funkciju na tri  godine. Sva izvješća IFEFa su usvojena za 2023. godinu i financijski plan za 2025.

U sklopu programa stručnih predavanja održano je glavno predavanje domicilne zemlje kongresa o europskim vlakovima i prugama velikih brzina u Francuskoj Huberta Peyroutyja i Christiana Dardennea. Slijedila su predavanja o drugim željeznicama. Jedno je predavanje bilo posvećeno velikom jubileju međunarodnog željezničarskog esperantskog pokreta, jer je tadašnja krovna organizacija Međunarodni savez esperantista-željezničara (IAEF) dobila sjedište u Zagrebu u tadašnjoj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca/Jugoslaviji, i tada je počelo i izdavanje stručnog časopisa u razdoblju 1924.-1930. godine. Urednik je bio Ilija Puhalo, ujedno potpredsjednik IAEF-a, a njegov predsjednik Stevan Stojnić. O tome je predavao dr. Zlatko Hinšt pod naslovom „100. obljetnica od izdavanja mjesečnog stručnog časopisa ‛La Fervojisto’ u Zagrebu“. Predstavljena je i brošura projekta Verden o željeznicama i održivom razvoju u kojoj su sudjelovali članovi IFEF-a. Ovaj je program financijski podržala EU. U programu stručne ekskurzije željezničara bila je posjeta pogonima velike radionice za održavanje i popravke željezničkih vozila u Strasbourgu za Francuske željeznice u regiji Grand Est (Veliki istok), u koju spada i nekoliko drugih gradova regije Alzas sa svojim radionicama.

U programu kulture i zabave održani su koncerti dua „Kajto“ i nekoliko drugih glazbenih izvođača esperantista. Veći dio izleta održavao se unutar samog Strasbourga, od povijesne jezgre gradskog središta, plovidbe brodovima po rijeci Ill do posjete Europskom parlamentu. Postkongres 13. svibnja bile su posjete u grad Colmar i dvorac Haut-Koenigsbourg.

Pri la kongreso en Strasburgo raportis al zagrebanoj la 21an de majo kadre de agado de Fervojista Esperanto-Asocio, Zlatko Hinšt, sekretario de KFEA kaj ĉefdelegito de Internacia Fervojista Esperanto-Asocio.

Zlatko Hinšt

Skip to content