JEDNO OD NOVIJIH IZDANJA UDŽBENIKA ESPERANTA PO TZV. ZAGREBAČKOJ METODI

E S P E R A N T O   -  UDŽBENIK MEĐUNARODNOG JEZIKA
 

UDŽBENIK PO SVJETSKI POZNATOJ "ZAGREBAČKOJ METODI".

POGODAN JE I ZA SAMOSTALNO UČENJE.

METODA SE ZASNIVA NA FONDU NAJČEŠĆE KORIŠTENIH RIJEČI.

12  LEKCIJA - SVAKA S PRIPADNIM NOVIM RIJEČIMA,  GRAMATIKOM I VJEŽBAMA.

NA KRAJU KNJIGE: OSNOVNI RJEČNIK U OBADVA SMJERA I DRUGI DODACI.

NA OSNOVI PRVIH 8 LEKCIJA KREIRAN MREŽNI TEČAJ (pogledajte ovdje).

ZA  SAMO  40 kn  (+poštarina)

MOŽETE NAUČITI OVAJ LAGANI I ZANIMLJIVI JEZIK
NA NIVOU OSNOVNE SVAKODNEVNE KONVERZACIJE
ILI SE BAREM DOBRO INFORMIRATI O NJEMU

  NAZOVITE  HRVATSKI SAVEZ ZA ESPERANTO:  (01) 4617-550   ili  (091) 4617-550
ILI SE JAVITE NA E-MAIL ADRESU:     esperanto@zg.t-com.hr


NA GLAVNU STRANICU  -  AL LA HEJMPAĜO