Završen važan projekt digitalizacije

Dokumentacijski esperantski centar (DEC), nacionalni esperantski arhiv u Hrvatskoj, sredinom studenoga 2022. završio je važan projekt digitalizacije časopisa „Konkordo” (1924.-1928.), „Balkana Konkordo” (1931.) i „La Suda stelo” (1932.-1973.) s oko 4200 stranica sadržaja. Time je DEC započeo realizaciju digitalizacije raritetnih izdanja iz svoje zbirke u cilju njihovog očuvanja i promocije, što je kao prioritetni cilj spomenuto već u statutu DEC-a iz 2010. godine.

U siječnju 2022., DEC je poslao projekt digitalizacije na natječaj hrvatskog Ministarstva kulture i medija. DEC se rukovodio argumentom da se radi o najvažnijoj esperantskoj periodici koja je izlazila na području Hrvatske. Budući da je već ranije Austrijska Nacionalna Biblioteka digitalizirala prvi hrvatski esperantski časopis „Kroata Esperantisto”, nastavak digitalizacije drugih časopisa bio je prirodni slijed za očuvanje vrijednih materijala. U DEC-u se nalaze najkompletnija godišta tih časopisa, uključujući i cenzurirane, konfiscirane i vrlo rijetke brojeve, koji nedostaju u drugim zbirkama. Ministarstvo je odobrilo projekt u okviru zaštite „tradicije esperanta” kao nematerijalnog kulturnog dobra Hrvatske broj Z-7298, koje je proglašeno 2019. godine.

Ministarstvo je projektu odobrilo polovinu potrebnih sredstava, dok je drugu polovinu odobrila fondacija Esperantic Studies Foundation (ESF) iz Sjedinjenih Američkih Država. Odgovarajući ugovor s Ministarstvom potpisan je 23. lipnja 2022. Godišta spomenutih časopisa predana su početkom kolovoza 2022. godine tvrtki Point d.o.o. u Varaždinu, koja se profesionalno bavi digitalizacijom. Projekt je ispred DEC-a vodio Josip Pleadin, a ispred tvrtke Point d.o.o. Danko Tkalec. O izvršenim radovima svoje je pozitivno mišljenje Ministarstvu dostavio i Konzervatorski odjel iz Bjelovara, regionalna institucija nadležna za očuvanje i zaštitu kulturnih vrednota.

Ostvarenjem projekta omogućeno je korištenje digitaliziranih materijala na daljinu, bez potrebe fizičkog dolaska u arhive. S druge strane, tako se štite originalni tiskani časopisi, koji su zbog čestog korištenje trebali hitnu zaštitu i očuvanje. Prednost završenog projekta je također i u tome, što su digitalizirani časopisi dostupni u formatima PDF (što prikazuje njihov stvarni izgled) i OCR (što omogućava pretraživanje teksta). To umnogome olakšava rad na njihovom proučavanju.

Od sredine studenoga 2022. digitalizirane zbirke su javno dostupne na:

         https://library.foi.hr/zbirka/dechr

Spomenimo također da je časopis „Kroata Esperantisto” detaljno proučio član DEC-a, prof dr. Velimir Piškorec u svojoj hrvatskoj studiji „Naĝu, naĝu ŝipo mia ‒ prvi hrvatski esperantski časopis Kroata Esperantisto (1909-1911)”, objavljenoj u knjizi „Jezik i medij ‒ jedan jezik: više svjetova”, 2006, str. 563-574. Časopis „La Suda Stelo” analitički je obradio Josip Pleadin u svom esperantskom tekstu „Kritika analizo de la revuo La Suda Stelo”, objavljenom u knjizi „Instrui Dokumenti Organizi: fest-libro por la 80a naskiĝ-tago de Claude Gacond”, 2011, str. 317-328.

Vrijedno je spomena i to, da časopis „Konkordo” ne posjeduje ni Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, koja je glavno mjesto čuvanja tiskanih materijala iz cijele zemlje.

Josip Pleadin

Skip to content