Novi plakat Esperantskog društva Rijeka

Esperantsko društvo Rijeka izradilo je novi veliki plakat (80 x 60 cm) za privlačenje novih polaznika tečaja u srednjim školama u Rijeci i Sušaku. Autor je dizajner Dorian Mataija.

Skip to content