Predavanje „Male hrvatske rijeke“

U srijedu, 8. ožujka 2023. u esperantskom društvu Tibor Sekelj, Faruk Islamović održao je predavanje „Male hrvatske rijeke“. Kroz predavanje je obrađeno 14 malih i slabo poznatih rijeka: Ruda, Grab, Krčić, Krupa, Jadova, Jesenica, Dretulja, Boljunčica, Pazinčica, Slunjčica, Odra, Petrinjčica, Spačva i Bosut kao izuzetak. O skoro svim ovim rijekama objavljeni su opširni tekstovi u časopisu Meridijani. Predavanje je pratilo 29 ljudi + 2 preko Zoom-a, ukupno 31. Predavanje je trajalo sat i 20 minuta, a sastoji se od 147 fotografija, 7 kratkih videa (dva su glazbena) i jedne mape. Prikazani su izvori te najvažniji i najzanimljiviji dijelovi svake od ovih rijeka. Obrađene su i povijesne zanimljivosti koje se nalaze u blizini, a sve skupa je začinjeno zanimljivim pričama.

Foto: Saša Đukić

Skip to content