Novi dvogodišnji magistarski studij interlingvistike u Poznanu

Sveučilište Adam Mickiewicz u Poznanu poziva nove studente!

Još od 1988. godine Sveučilište Adam Mickiewicz u Poznanu u Poljskoj održava trogodišnji međunarodni postdiplomski studij interlingvistike. Nakon 23. generacije koja je započela studij 2021. s trajanjem do 2024., Sveučilište pokreće za međunarodne studente dvogodišnji magistarski studij interlingvistike u sklopu Katedre za lingvistiku i masovne komunikacije na Fakultetu modernih jezika i književnosti. Školarina za studij iznosi oko 650 eura po semestru.

Dvojezični program studija obuhvaća:

  • Nastavak studija esperanta i engleskog jezika na višoj razini ( C1-C2)
  • Lingvistiku (fonetiku, morfologiju, sintaksu, semantiku) esperanta, a time i studij općih pojmova lingvistike i lingvističke tipologije
  • međunarodnu i međukulturalnu komunikaciju, jezičnu politiku
  • analizu planskih jezika (od filozofskih preko naturalističkih do umjetničkih jezika)
  • Kulturu i literaturu na esperantu, a preko toga i trendove u svjetskoj literaturi
  • Prevođenje s engleskog jezika na esperanto (i obrnuto)
  • Informatička sredstva i metode za lingviste (internet, prevoditeljski programi, tekstovi)

Detaljan program studija

Prethodnih su  godina u Poznanu iz Hrvatske studirali Marija Jerković, Tea Radovanović, Judita Rey Hudeček, Dalibor Šeatović.

Voditeljica interlingvističkih studija je prof. dr. Ilona Koutny.

Ana Alebić-Juretić

Skip to content