Hrvatski savez za esperanto ima novu upravu u 2022. godini

Dana 15. svibnja 2022. u Zagrebu je u Vodnikovoj ulici na broju 9 održana godišnja skupština Hrvatskog saveza za esperanto na kojoj je za novog predsjednika izabran  Anto Mlinar. Tajničke poslove preuzela je Spomenka Štimec.

Izabrana su tri nova potpredsjednika: Đivo Pulitika, Vladimir Dujnić i Mihaela Cik.

U novoj upravi KEL-a su Siniša Dvornik, Ankica Jagnjić, Ana Alebić-Juretić, Grozdana Grubišić-Popović, Robert Milijaš i Ivan Špoljarec.

Dosadašnja predsjednica Spomenka Štimec zahvalila je dosadašnjim članovima uprave što su vodili udrugu u posljednje četiri godine, a posebno u posljednje dvije teške godine tijekom pandemije i potresa.

Skip to content