Zamenhof-tago en Zagrebo

La 15n de decembro 2022 la zagreba Etnografia muzeo gastigis esperantistojn kun la programo honore al Zamenhof-tago. La ĉi-jara programo estis dediĉita al esploristo kaj esperantlingva verkisto Tibor Sekelj, kiu en la sepdekaj jaroj donacis al la muzeo kolekton da artefaktoj el Norda Aŭstralio kaj Nov-Gvineoj. Kelkaj el la aŭstraliaj artistoj kiuj junaĝe desegnis siajn verkojn kaj donacis/vendis ilin al Tibor Sekelj poste fariĝis gravaj pentristoj de la aboriĝina arto, kio donas al la kolekto apartan valoron.

La muzea kuratorino Marija Živković klarigis pri kolekto de Tibor Sekelj en la muzeo.

En la jaro 2022 estis la 110a datreveno de la naskiĝo de Tibor Sekelj (1912 – 1988). Pri lia avanturriĉa vivo parolis en Esperanto Ivan Špoljarec. Operkantisto Neven Mrzlečki prezentis tre etnografian muzikprogramon: siajn tradukojn kaj  adaptojn de la kantoj el la norda kroata regiono Međimurje.

Li premiere kantis ankaŭ novan komponaĵon de la kroata rokmuzikisto Srĝan Sacher inspirita per la poemo de Tibor Sekelj – Tamburo.

Per tiu programo Esperanto-Societo „Tibor Sekelj“ festis sian dekjaran agadon.

Studenta Esperanto-Klubo atingis en 2022 sian 65an jaron. Tial Robert Milijaš omaĝis al la fondojaro de SEK per aparta mozaika video-prezento pri la signifa jaro 1957.

En la muzeo ĉeestis 50 personoj, dekduo sekvis per Zoom. La kroata TV filmis 4-minutan informon pri Esperanto por „Kroatio, bonan matenon“  okaze de la programo.

Spomenka Štimec

Foto: Ivan Špoljarec

Skip to content