Vivjubileo de Damir Mikuličić

La 8an de junio 2022 finiĝis la serio de printempaj programoj en Esperanto-Societo “Tibor Sekelj”. En la fokuso estis Damir Mikuličić okaze de sia 80-jara vivjubileo. Pri lia Esperanta vivovojo intervjuis lin Judita Rey Hudeček. 

Mikulčić aparte akcentis sian ĉeeston en Primošten en decembro 1960, kiam Gabro Divjanović kiel gvidanto de la zagreba Astronomiejo interkonsentis kun Marko Škorin, funkciulo de la komunumo Primošten pri starigo de la Internacia Esperanto-Kampadejo en Primošten. Post tiu intekonsento ekde la jaro 1961 komencas venadi esperantistoj al siaj „feliĉigaj ferioj“.

Fotis Ivan Špoljarec – Štef

Skip to content