Renkontiĝo de meteorito la 27an fojon en Hrašćina

Literatura renkontiĝo en Hrašćina

Sabaton la 27an de majo 2023 okazis literatura programo de la branĉo el Zagorje de Asocio de kroataj verkistoj. La programo estis dediĉita al la 272a datreveno de la falo de meteorito el Hrašćina.

Dum la unua parto de la programo la verkistoj el Asocio de kroataj verkistoj vizitis la lokon en Domovec kie falis la meteorito kaj kie troviĝas  monumento al ĝi. Tie Jasna Kranjec, la prezidantino de la Klubo de la ŝatantoj de heredaĵo de Hrašćina konatigis al ni la vidindaĵojn de Hrašćina.

Poste ni vizitis “kurion” de Hrašćina t.e. la tradician protektitan materian heredaĵon. Pri la historio de la konstruaĵo rakontis Spomenka Štimec, konata esperantlingva verkistino. Ni vizitis memorĉambron de la kroata verkistino kaj instruistino el Hrašćina Štefanija Bernas Belošević. En le kelo de la konstruaĵo Spomenka Štimec per power point prezentis amrakonton el Zagorje inter la belga princino Louise, la filino de la belga reĝo Leopoldo la Dua kaj la suboficiro el Zagorje Geza Matačić.

Sekvis je la 16a horo la programo en la ĝardeno dum kiuj recitis la verkistoj. Salutis la aranĝon Hrvojka Mihanović-Salopek dum Božidar Brezinščak Bagola, la prezidanto de la Literatura branĉo el Zagorje de Asocio de kroataj verkistoj kaj la prezidanto de la organizanta asocio Esperanto-Societo Trixini enkondukis la aranĝon.

La versojn prezentis Mirko Ćurić, vicprezidanto de la Asocio de kroataj verkistoj kaj prezidanto de la Branĉo por Slavonio, Baranja kaj Srijem kaj Siniša Matasović, la prezidanto de la Branĉo por Sisak kaj Moslavina.

El Zagorje siajn versojn legis la jenaj verkistoj: Božidar Brezinščak Bagola, Vera Grgac, Rajko Fureš, Ivica Glogoški, Hrvoje Kovačević, Nenad Piskač. La muzikan programon prezentis Neven Mrzlečki, membro de Kroata nacia opero.

Esperanto-Societo Trixini organizis la meteoritan feston la 11an fojon. Antaŭe dum 16 jaroj la aranĝon prizorgis Kroata Esperanto-Ligo.

Kroata televido filmis tiutage du programerojn por Dobro jutro, Hrvatska kaj por la elsendo Alpoj, Danubo, Adrio.

S. Štimec laŭ la retejo de Asocio de kroataj verkistoj

Fotis Faruk Islamović

Skip to content