Mortis Vjekoslav Morankić (1936 – 2022)

Elstara kroata esperantisto Vjekoslav Morankić mortis en Rijeka la 9an de junio 2022. Li naskiĝis en Beograd la 18an de januaro 1936.  Li lernis en Crikvenica kaj en Zagreb, kie li diplomiĝis pri ekonomio.

Li laboris en la ŝipfarejo de Rijeka, en turisma agentejo kaj estis financa direktoro en la naftkompanio DINA. Li gvidis ankaŭ privatan entreprenon Moresko-Komercon.

Esperanton li ekonis kiam li ekstudis ekonomion kaj al ĝi li fidelis dum la tuta vivo. Li kontribuis al la komencaj aktivecoj de Studenta Esperanto-Klubo fondita en 1957 kaj rolis en la unua teatraĵo de la estonta Drama grupo de Studenta Esperanto-Klubo “La internacia kiso”.

Sen lia agado ne estas imagebla Esperanto Societo en Rijeka, la plej malnova societo en Kroatio fondita en 1907. Por la societo li aĉetis la vilaon en Kostrena, nuntempe Hostelo Esperanto, ludonita al la skolta organizaĵo de Rijeka.

Dum multaj jaroj li estis komitatano de Rijeka en Kroata Esperanto-Ligo kaj A-komitatano por Kroatio en Universala Esperanto-Asocio. Vaste edukita kaj finance ege lerta, li helpis en 2003 aĉeti la nunan sidejon de Kroata Esperanto-Ligo en Zagreb. Kiam la kroata akademiano Dalibor Brozović estis la prezidanto de Kroata Esperanto-Ligo, Morankić dum multaj jaroj estis ties viziriĉa vicprezidanto. Li kredis ke en la 21a jarcento Esperanto devas esti ne nur lingve sed ankaŭ ekonomie forta fenomeno. Lia tombo estas en Crikvenica.

Spomenka Štimec

Legu ankaŭ la tekston de D-rino Ana Alebić-Juretić en “Informilo” eldonita de Esperanto Societo Rijeka.

Skip to content