Memore al Antun Kovač

Forpasis Antun Kovač
(28. 5. 1946 – 2. 4. 2022.)

Profunde nin kortuŝis informo, ke la 2-an de aprilo forpasis Antun Kovač, nia amiko, bona kunlaboranto kaj senlaca aktivulo de Esperanto-movado inter la nevidantoj kaj en la Movado ĝenerale. Li dum jardekojestis  prezidanto de Kroata Unuiĝo de Nevidantaj Esperantistoj kaj dum tiu tempo, li faris multon por antaŭenigi aktivecojn de la Unuiĝo kaj vigligi internaciajn kontaktojn inter la esperantistoj.

Eldonado de Esperanto-libroj en Brajlo kaj sona versio, redaktado de sonversio de la revuo “Tempo”, organizado de tri Internaciaj kongresoj de blindaj Esperantistoj en Kroatio kaj lia aktiva partopreno en pluraj kongresoj de blindaj Esperantistoj kaj aliaj Esperanto-renkontiĝoj, estas nur parto de lia agado en Esperantujo. Lia lasta, sed ne malpli grava, aktiveco, estis organizado de regiona Esperanto-renkontiĝo okaze de 50-jariĝo de KUNE (Kroata Unuiĝo de Nevidantaj Esperantistoj) en Premantura en aŭgusto pasintjare.

Li havis gravan rolon ankaŭ en la blindula Movado, estinte ĉiam bona ekzemplo pri povoj kaj eblecoj pri sendependa vivo de nevidanta homo. Antun estis prezidanto de ŝakklubo “Polet” kaj organizanto de pluraj ŝakturniroj. Li estis ankaŭ sekretario de Kroata unuiĝo de blinduloj (1994-1998). Ĵurnalismo estis lia plurjara okupo. Post fino de elementa lernejo, medicina mezlernejo por fizioterapistoj, alta politika lernejo, li studis politikajn sciencojn en universitato. Li laboris kiel ĵurnalisto en Radio Našice, poste eldonis propran gazeton “Našička nedjelja”. Li laboris en Ministerio pri Protekto de la ĉirkaŭaĵo, spackultivado kaj konstruado kiel faka konsilanto, sed tie li ankaŭ estis en redakcio de revuo “Okoliš” (“Ĉirkaŭaĵo”) kiun eldonis la Ministerio.

Li blindiĝis estinte trijara, sed li estis sufiĉe memstara en sia laboro kaj ĉiutaga funkciado. Li klopodis memstare moviĝi, uzi novajn teknologiojn, sed ankaŭ helpis aliajn esti memstaraj, trovi laboron kaj vivi bonkvalite.

Kara amiko, dankon al vi pro via agemo, kunlaboremo, toleremo kaj komprenemo!

Dragan Štoković,
Sekretario de KUNE

Nedeljka Ložajić,
Prezidantino de LIBE

Skip to content